Projects & Grants
Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing
Main solverdoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Period1/2024 - 6/2028
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Statesolved
Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period4/2024 - 9/2027
ProviderFilozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Statesolved
Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM)
Main solverprof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Period10/2023 - 3/2026
ProviderErasmus+
Statesolved
Biomechanical loading of the lower limbs during landing: Development of landing mats
Main solverMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2025
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Digitalization in European Education: Realizing Equity and Inclusion with Living Learning Materials
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2022 - 6/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
Primární prevence prostřednictvím divadla
Main solverPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Period3/2024 - 12/2024
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Galerie student
Main solverMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2024
ProviderKatedra výtvarné výchovy, Moravskoslezský kraj
Statesolved
UNIS 2024 - PdF
Main solverMgr. Miroslav Pacut
Period1/2024 - 12/2024
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period12/2022 - 12/2024
ProviderProgram BETA
Statesolved
Zážitkové učení jako cesta k řešení
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period1/2023 - 6/2024
ProviderDar
Statesolved
Spirit Open
Main solverMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Period9/2023 - 3/2024
ProviderVisegrad Fund
Statesolved