UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Bohdana Richterová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 320, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2660
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES - QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 181-184. ISSN 1804-7890.
Richterová, B. Erasmus + v Portugalsku, IPP Portalegre, School of Education. 2017.
Richterová, B. Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie. 2017.
Richterová, B. Erasmus + v Polsku, Ignatianum University Krakow. 2016.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Typologie MBTI a osobnostní rozvoj sociálních pedagogů na PdF v Ostravě. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 51-63. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B., Štenclová, V. a Kalousková, M. Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 77-85. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. "Metod fenomenologičeskogo analiza MCA v pedagogičeskom isledovanii". Obrazovanije i nauka v Rosiji i za rubježom. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 2-10. ISSN 1213-7758.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: sborník. Zlín: UTB FHS, 2014. UTB FHS, 2014. s. 95-107. ISBN 978-80-7454-506-1.

Všechny publikace - anglicky

Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES - QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 181-184. ISSN 1804-7890.
Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. In: Quaere 2017: Quaere 2017, recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2017-06-26 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 349-358. ISBN 978-80-87952-20-7.
Richterová, B. Erasmus + v Portugalsku, IPP Portalegre, School of Education. 2017.
Richterová, B. Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie. 2017.
Richterová, B., Mahrová, G. a Štenclová, V. Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides - výstupy z výzkumu SGS 2015 - 2016. In: Adiktologická konference 2017. Seč. 2017.
Richterová, B. Erasmus + v Polsku, Ignatianum University Krakow. 2016.
Richterová, B., Slivková, M., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Kvalitativní analýza názorů na zátěžové aktivity - dílčí výstupy. Grant Journal. 2016, roč. 05, č. 01, s. 74-78. ISSN 1805-062X.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Typologie MBTI a osobnostní rozvoj sociálních pedagogů na PdF v Ostravě. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 51-63. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B., Štenclová, V. a Kalousková, M. Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 77-85. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Erasmus+ na Slovensku, Katolická Univerzita v Ružomberku. 2015.
Richterová, B. Krádeže ve školách v českém odborném tisku. In: Sociálně posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 1989 a 25 rokov po...: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2015-04-23 Poprad. Ružomberok: Verbum, 2015. Verbum, 2015. s. 824-833. ISBN 978-80-561-0246-6.
Richterová, B., Slivková, M., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Kvalitativní analýza názorů na zátěžové aktivity - dílčí výstupy: -. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Mezinárodní Masarykova konference 2015-12-14 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 998-1007. ISBN 978-80-87952-12-2.
Richterová, B., Takács, O., Polášková, D., Slivková, M., Pinďáková, J., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Zátěžové aktivity a léčba drogově závislých. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. MAGNANIMITAS, 2015. s. 1091-1101. ISBN 978-80-87952-04-7.
Richterová, B., Takács, O., Pinďáková, J., Slivková, M., Tešnarová, D., Polášková, D. a Fešarová, V. Zátěžové aktivity a léčba drogově závislých. Institute of Developing Politics. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 92-97. ISSN 1805-062X.
Richterová, B., Chudý, Š., Neumeister, P. a Buchtová, T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse.. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 618-633. ISSN 2067-365.
Richterová, B., Chudý, Š., Neumeister, P. a Kučerová, L. Edukace jako sociálně konstuovaná kategorie - proměny teoretického obsahu a struktury edukace v procesu pregraduální přípravy učitelů na UP v Olomouci. In: Konference ČAPV. Olomouc: ČAPV. 2014.
Richterová, B., Chudý, Š., Plischke, J., Kučerová, L. a Neumeister, P. Mapping approaches to describe fragments and constructs training for novice students.. In: ICEEPSY. Kyrenia. 2014.
Richterová, B. "Metod fenomenologičeskogo analiza MCA v pedagogičeskom isledovanii". Obrazovanije i nauka v Rosiji i za rubježom. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 2-10. ISSN 1213-7758.
Richterová, B., Potměšil, M., Chudý, Š. a Plischke, J. Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs.. Open Journal of Social Sciences. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 52-57. ISSN 2327-5952.
Richterová, B. Potenciál metody MCA v pedagogickém výzkumu. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc: UPOL, 2014. UPOL, 2014. s. 148-160.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: sborník. Zlín: UTB FHS, 2014. UTB FHS, 2014. s. 95-107. ISBN 978-80-7454-506-1.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: Studentské fórum XIV.. Velké Bílovice. 2014.
Richterová, B. Výzkumné metody v pedagogické praxi. E-pedagogium. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-123. ISSN 1213-7758.
Richterová, B. a Chudý, Š. Některé vybrané ukazatele ve výzkumu disciplíny u učitelů na ZŠ. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 2901-2909. ISBN 978-80-87952-00-9.
Richterová, B. Potenciál metody MCA v pedagogickém výzkumu. In: X. ROČNÍK mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru pedagogika s názvem AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DSP X.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Richterová, B. "Zkušenost" a její využití ve výzkumu rizikového chování žáků.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 2169-2179. ISBN 978-80-905243-7-8.
Richterová, B. Žilinská univerzita, Fakulta humanitních studií. 2013.
Richterová, B. a Chudý, Š. Možnosti a limity výzkumu školního a rodinného prostředí se zřetelem na rizikové chování žáků.. In: ?Proměny rodiny II, podtitul Ohrožující dítě, ohrožující rodina.. Opava: Slezská Univerzita v Opavě. 2012.
Richterová, B. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice.. 1. vyd. Krnov: Reintegra, 2011. ISBN 978-80-254-9526-1.
Richterová, B. a Orgoníková, L. Různé cesty pomoci. Porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova.. 1. vyd. Krnov: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-1562-7.
Richterová, B., Plesník, V. a Quisová, S. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti.: Praxe a východiska.. 1. vyd. Krnov: Reintegra, 2006. 99 s. ISBN 80-239-7140-9.
Richterová, B., Plesník, V., Faldynová, Z. a Komárková, J. Nový dvanáctiměsíční program Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2004. 159 s.


AuthorTitleType of thesisYear
Franek JanApplication of experience education in low-liminal clubs for children and youth in Moravian-Silesian Region.Master's thesis  
Bernatíková MagdalénaTherapy by Adventure in the Therapeutic Community of MagdalénaMaster's thesis 2018 
Červenková KateřinaAnalysis of the Opinion of Clients of Therapy on Adventure Therapy in Therapeutic CommunityMaster's thesis 2018 
Janáčková TerezaSocial and personal factors for selected types of risk behavior during the period of adolescenceMaster's thesis 2018 
Kretková KateřinaOpinion analysis of clients in the 3rd stage of treatment on the wilderness therapy Master's thesis 2018 
Macháčková ZuzanaAdventure Therapy in the Therapeutic Community Fides.Master's thesis 2018 
Nováková MartinaAnalysis of the opinions of the therapeutic community impact activitiesMaster's thesis 2018 
Srovnal MichalResearches of an Adventure Therapy - study overviewMaster's thesis 2018 
Šlachtová AnnaChanges in Clients' Self Concept within the Adventure Therapy in Therapeutic Communities for Drug AddictsMaster's thesis 2018 
Banášová KarolínaLong-term unemployment in the micro ZlatohorskoMaster's thesis 2017 
Jurečka PavelSchool context of delinquent behavior of pupils 2nd stage of primary schools in the region of Rožnov pod RadhoštěmMaster's thesis 2017 
Kalousková MichaelaAnalysis of the Opinion of Clients in the First Phase of Therapy on Strain Activities in Therapeutic CommunityMaster's thesis 2017 
Kupka MichalResocialization of the homelessMaster's thesis 2017 
Ondrušková JanaPartner relations clients low-threshold facilities for children and youthMaster's thesis 2017 
Praussová HanaSpecifications of Parents who Choose Forest Kindergartens for their ChildrenMaster's thesis 2017 
Štenclová VeronikaAdventure therapy during the second phase of treatment from the point of view of clients in Therapeutic community for drug addicts Fides Bílá VodaMaster's thesis 2017 
Baričák PavelSanctuary house for homeless people - a final station?Master's thesis 2016 
Dobeš OndřejEvaluation of the quality of senior´s life at home and in homes for seniors in town OstravaMaster's thesis 2016 
Fešarová VeronikaStressfull Activities for Drug Addicted in Therapeutic Community Fides Bílá Voda Eyes of Clients in the 2nd phase of treatmentMaster's thesis 2016 
Pinďáková JanaStressfull activities in a therapeutic community for drug addicted people Fides Bílá VodaMaster's thesis 2016 
Řeháčková MartinaSpecifics of leisure activities in KravařeMaster's thesis 2016 
Slivková MarkétaStressful Activities for Drug Addicted in Therapeutic Community Fides Bílá Voda from the Perspective of Clients in the 3rd Phase of TherapyMaster's thesis 2016 
Tešnarová DenisaAnalysis of the Opinion of Drug Addicted Clients in Therapeutic Community Fides Bílá Voda on Strain Activities in the First Phase of TherapyMaster's thesis 2016 
Holaňová ZuzanaThe issue of homeless people with disabilities and their placement in residential services in the city of OstravaMaster's thesis 2015 
Kociánová PavlaProtective and Risk Factors in Adolescents with Risk BehaviorMaster's thesis 2015 
Přikrylová DenisaThe experience of the roma population in the labor marketMaster's thesis 2015 
Štoudková ZuzanaFamily context of deliquent behavior among pupils in 2. grade elementary schools in OstravaMaster's thesis 2015 
Bajgerová JarmilaRisk Behavior of Elementary School Students in the Social Network EnvironmentBachelor's thesis 2018 
Heinzová VladimíraSchool Readiness of Children from Socially Excluded Localities, in Social Skills, Independence and Self-sufficiencyBachelor's thesis 2018 
Končeková KateřinaCHILDREN´S MOTIVATION TO LONG-TERM ACTIVITY IN TOURIST GROUPBachelor's thesis 2018 
Michálková KateřinaChild with Problematic Behaviour from Teachers´ Point of ViewBachelor's thesis 2018 
Říčný MilanRoma Children at Czech School from the Perspective of ParentsBachelor's thesis 2018 
Cigánová VeronikaThefts on the basic school (from the perspective of pupils of the 8th grade)Bachelor's thesis 2017 
Holešová NikolaTeenage Eating DisordersBachelor's thesis 2017 
Kapounková KláraMBTI typology and the study of social pedagogyBachelor's thesis 2017 
Macošek JakubEVALUATION of ADAPTATION COURSEBachelor's thesis 2017 
Sláviková KateřinaThe Issue of Smoking in the First Grade of Primary SchoolBachelor's thesis 2017 
Sobasová TerezaSpare Time of Talented Youth in OstravaBachelor's thesis 2017 
Burešová BarboraHigh school graduates´opinions on socially oriented behaviourBachelor's thesis 2016 
Frolová MonikaChildren's rightsBachelor's thesis 2016 
Kantorová VladěnaThefts committed by Upper Primary School Students and their Social ContextBachelor's thesis 2016 
Luxová MartinaThefts at elementary school from the point of view of the second grade teachers Bachelor's thesis 2016 
Macháčková ZuzanaBullying in primary schools from the parents viewpoint.Bachelor's thesis 2016 
Mihalovicsová HelenaRisky behavior among university students in the context of selected socio-demographic characteristicsBachelor's thesis 2016 
Očadlíková ZuzanaFamily context of drugs-addictedBachelor's thesis 2016 
Pařízková GabrielaMothers with children without a home in OstravaBachelor's thesis 2016 
Pavlíková LucieThe social context of eating disorders focused on adolescentBachelor's thesis 2016 
Ripková TerezaThe young mothers in today´s societyBachelor's thesis 2016 
Sladkowská JúliaSatisfaction with leisure time centreBachelor's thesis 2016 
Sojčáková PetraDeliberate self-harm of pupils from upper primary schoolBachelor's thesis 2016 
Šešulka JanTheft in elementary school (from the perspective of students 9th grade)Bachelor's thesis 2016 
Štefaník JakubThe thefts at primary school from the perspective of prevention mathodologistsBachelor's thesis 2016 
Toflová JanaParents ' satisfaction with the transfer of their child to Waldorf elementary schoolBachelor's thesis 2016 
Boczková MonikaExperience with psychological violence in families with primary school pupils at the age from 12 to 15.Bachelor's thesis 2015 
Daková DenisaMobing and bossing employees in the workplace Police of the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Funková IvetaResearch of corporation of low-threshold facilities for children and youth with primary schoolsBachelor's thesis 2015 
Halfarová DagmarBullied children in Primary school from sight of their parents.Bachelor's thesis 2015 
Janáčková TerezaCooperation between school, family and comunity in the case of children with risk behaviorBachelor's thesis 2015 
Kupková MagdalenaGames aimed at working with aggression of children in kindergartenBachelor's thesis 2015 
Nováková MartinaCooperation between parents and a class teacher of pupils with ADHDBachelor's thesis 2015 
Šubová MarcelaGraduate retraining of the labor market in Ostrava in 2012Bachelor's thesis 2014 
Vavrečková LenkaSeniors' satisfaction with social services in the organization PONTIS Šumperk o.p.s.Bachelor's thesis 2014 


Adventure Therapy as a Tool of Drug Addicts´ Resocialization
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Analysis of opinions on stressful activities of clients from therapeutic community for drug addict in Bílá Voda
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub