OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy

23.6.
Pátek
23.6.
Pátek
In Agone
Výstava
23.6.
Pátek
Pole
Výstava

Aktuality

Pozvánka na výstavu IN AGONE
Zveřejněno: 02. 06. 2017

Pozvánka na výstavu Pole
Zveřejněno: 26. 05. 2017

Pozvánka na výstavu Bakaláři a diplomanti
Zveřejněno: 09. 05. 2017

Charakteristika katedry výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty učitelství v novém jednooborovém strukturovaném studijním oboru Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu.

Dále katedra připravuje studenty dvouoborového studijního oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy.Ve čtvrtém a pátém roce oborového studia si posluchači vybírají některé z vypsaných oborů ateliérové tvorby (kresba, malba, sochařství, grafika, textil, keramika).

Katedra výtvarné výchovy také zajišťuje výuku výtvarných disciplin těchto studijních oborů: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ( prezenční i kombinované studium), Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované studium), Vychovatelství (prezenční studium), Speciální pedagogika (prezenční studium).

Studijní programy představují koncept přípravného vzdělávání učitelů dosahujících profesionální způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Pojetí a obsah studia umožňuje a předpokládá uplatnění absolventů oboru také v podmínkách mimoškolních výchovných zařízení (např. ve výchovných nebo léčebných ústavech, v kulturních a vzdělávacích centrech). Smysl a cíle vzdělávání studijního oboru otevírá budoucím absolventům možnost překročit individuální i společenské hranice současného poznání obsahově bohaté problematiky výtvarné výchovy, jejího teoretického a praktického zázemí. Členové katedry se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika socializace umění).

Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro posluchače a učitele z praxe, řeší granty FRVŠ, spolupracuje s katedrami v ČR i v zahraničí a podílí se na činnosti INSEA, Rady pro výtvarnou výchovu, Asociace učitelů VV atd. Katedra provozuje univerzitní nekomerční galerii výtvarného umění Student.