Publications
A View of Secondary Technical School Students on the Support and Barriers to their Professional Growth
Dana Vicherková, Josef Malach
Year: 2022, in Science Press
specialist book chapter

Absolutoria z dramatické výchovy Pedagogické lyceum AHOL Ostrava
Hana Cisovská
Year: 2022
others

Acute effects of footwear on running impact loading in the preschool years
Jan Plešek, Denisa Blaschová, Joseph Hamill, Julia Freedman Silvernail, Daniel Jandačka
Year: 2022, Sports Biomechanics
journal article

Ako lepšie pochopiť svoje dieťa
Jan Svoboda
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

APIV A: Infowebinář ke vzdělávacímu programu Podpora vzdělávání romských dětí, žáků, studentů
Martin Kaleja
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspects of Vocabulary Knowledge in Selected Lower-Secondary Coursebooks Used in the Czech Republic
Michaela Trnová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspekty znalosti slovní zásoby ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ: zaměřeno na kategorii použit
Michaela Trnová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Béčková literatura z trafiky (PECH. M. Hranice už nejsou, tati)
Radomil Novák
Year: 2022, Host
journal article

Beseda s Jaromírem Šlosarem o potřebě literatury, kontaktu s lidmi a lásce k přírodě
Radomil Novák
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Blended learning from the view of learners´ motivation types
Ivana Šimonová, Jana Bekéšová, Jiří Škoda, Ludmila Faltýnková
Year: 2022
abstract in proceedings

Control Quality Analysis in Accordance with Parametrization in MPC Automation System
Tomáš Barot, Mikhail Perevozchikov, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda, Ladislav Rudolf
Year: 2022
abstract in proceedings

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2022
editorial work

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen habilitační komise
Ivana Šimonová
Year: 2022
editorial work

člen habilitační komise na FF UNIPO Prešov (Andrea Puskas)
Ivana Šimonová
Year: 2022
editorial work

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Year: 2022
editorial work

Člen předsednictva České společnosti pro hudební vědu
Karel Steinmetz
Year: 2022
editorial work

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2022
others

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

Člen redakční rady čsp. Ostrava, vydává Archiv města Ostravy
Karel Steinmetz
Year: 2022
editorial work

Člen revizní komise spolku INSPIRACE (Institut transformační systemická terapie podle Satirové)
Ondřej Sekera
Year: 2022
editorial work

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen vědeckého výboru konference DIVAI
Ivana Šimonová
Year: 2022
editorial work

člen vědeckého výboru konference Media a vzdělávání
Ivana Šimonová
Year: 2022
editorial work

Členka odborné rady pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu
Hana Cisovská
Year: 2022
editorial work

Členka redakční rady časopisu Tvořivá dramatika
Hana Cisovská
Year: 2022
editorial work

Členka revizní komise v Asociaci sociálních pedagogů
Veronika Štenclová
Year: 2022
others

Členka Výboru pro vzdělávání Romů, Úřad vlády ČR
Eva Nyklová
Year: 2022
editorial work

Členství v komisi pro obhajoby studií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
Jana Svobodová
Year: 2022
editorial work

Čtení a dnešní kniha nejen pro děti
Olga Kubeczková
Year: 2022
abstract in proceedings

Digitální kompetence učitele ZŠ
Tatiana Havlásková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dítě současnosti
Jan Svoboda
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Divadlo fórum Fany
Hana Cisovská
Year: 2022
interpretation of works of art

Divadlo fórum Fany
Hana Cisovská
Year: 2022
interpretation of works of art

Divadlo fórum jako metoda prevence
Martina Návratová, Radka Fajová, Michaela Bágarová
Year: 2022, Prevence
journal article

Divadlo fórum online
Radka Fajová, Michaela Bágarová, Martina Návratová
Year: 2022, Tvořivá dramatika
journal article

Doporučení vydání titulu Leoš Janáček: Zápisník zmizelého v rámci Souborného kritického vydání děl L. Janáčka (řada E, sv. 4) v nakladatelství Bärenreiter Kassel, Basel, London, New York, Praha
Karel Steinmetz
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Dramaterapie
Hana Cisovská
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dramaterapie
Hana Cisovská
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dreikurs model of social discipline
Veronika Štenclová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dysbalance proměnných v mechanismech podpory rovných příležitostí v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty
Petr Franiok
Year: 2022
editorial work

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem dítěte
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EFFICIENCY OF PUBLIC AND PRIVATE SERVICE DELIVERY: THE CASE OF SECONDARY EDUCATION
Renata Halásková, Beáta Mikušová Meričková, Martina Halásková
Year: 2022, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
journal article

Energetika budoucnosti
Radim Štěpánek
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


