International links

Partner institutions

The Department works closely alongside partner institutions in research, creative work and mobility via bilateral agreements and the Erasmus+ programme:

  • Московская Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, - The Rodchenko Art School, Moscow, Russia
  • Universität der Künste Berlin, Postfach 12 05 44, D-10595 Berlin, Germany
  • University of Southern Indiana, Evansville, IN 47712, Robert D. Orr Center, USA
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, Poland
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60–967 Poznań 9, Al. Marcinkowskiego 29, Poland
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Poland
  • Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
  • Prešovská univerzita v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovakia
  • Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovakia
  • Universita Komenského v Bratislave, Račianska ul. č. 59, 813 34 Bratislava, Slovakia

Updated: 16. 02. 2018