Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Veronika Ševčíková

Veronika Ševčíková

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 510, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Musical Education (Faculty of Education)
Department of the Theory and History of Fine Arts (Faculty of Fine Arts and Music)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2533
+420 775 108 019
E-mail:No record found.Film jako prostředek popularizace hudby (2. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Film jako prostředek popularizace hudby (3. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Film jako prostředek popularizace hudby (4. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Veronika Ševčíková
Year: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
journal article

Analýza studentské odborné produkce
Veronika Ševčíková
Year: 2016
abstract in proceedings

Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Year: 2016, Hudební výchova
journal article

Studentské odborné texty jako problém
Veronika Ševčíková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Year: 2012
abstract in proceedings

FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY
Veronika Ševčíková
Year: 2012, -
journal article

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Year: 2022
editorial work

Kalokagathia: Klasicismus - všeobecné společenské předpoklady, klasicismus v hudbě (pojem a klasifikace klasicismu), inspirační zdroje hudebního klasicismu, vývojové etapy klasicismu, klasicismus v názoru časové mapy
Veronika Ševčíková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biografismus- životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy - II. díl
Veronika Ševčíková
Year: 2021, HUDEBNÍ VÝCHOVA
journal article

Ennio Morricone, skladatel filmové hudby, a jeho místo ve znalostech a postojích oborových studentů hudební výchovy - případová studie
Veronika Ševčíková
Year: 2021, Aura musica Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku International Journal of Choir Writing, Music Pedagogy and Music Theory
journal article

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Year: 2021
editorial work

Posudek na disertační práci
Veronika Ševčíková
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Trajektorie badatelského směřování doktorských studentů v oblasti hudební teorie a pedagogiky
Veronika Ševčíková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie)
Veronika Ševčíková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie)
Veronika Ševčíková
Year: 2020
abstract in proceedings

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Year: 2020
editorial work

Biografismus - životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy - I. díl
Veronika Ševčíková
Year: 2019, HUDEBNÍ VÝCHOVA
journal article

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Year: 2019
editorial work

Já a můj Rom
Veronika Ševčíková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?Já a můj Rom? aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?!
Veronika Ševčíková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek moografie
Veronika Ševčíková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Rozvojový přípravný kurz z hudební výchovy 2019
Veronika Ševčíková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Andrew Lloyd Webber - od ?klasika? ke králi muzikálu
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český hudební film od žánrových ?bastardů? k nestárnoucím symbolům
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romové a romství ve filmu
Veronika Ševčíková
Year: 2018, Slezská univerzita
specialist book chapter

Romská hudba a kultura v proměnách času
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvojový přípravný kurz z hudební výchovy 2018
Veronika Ševčíková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Specifika romského hodnotového systému a romské mentality jako prostředky úspěšnější edukace (s důrazem na jejich konkrétní projevy ve školním prostředí - kasuistika a možnosti řešení reálných edukačních situací)
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou I.
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou II.
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou III.
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou IV.
Veronika Ševčíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Film jako prostředek popularizace hudby (1. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Film jako prostředek popularizace hudby (2. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Film jako prostředek popularizace hudby (3. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Film jako prostředek popularizace hudby (4. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Year: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
journal article

Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů
Veronika Ševčíková
Year: 2017
abstract in proceedings

Romové a romství ve filmu
Veronika Ševčíková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Veronika Ševčíková
Year: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
journal article

Analýza studentské odborné produkce
Veronika Ševčíková
Year: 2016
abstract in proceedings

Doteky mezi skladbou a interpretací
Veronika Ševčíková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů
Veronika Ševčíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VŠKP na KHv PdF OU - od sondy historické k perspektivě budoucí
Veronika Ševčíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské kvalifikační práce na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Year: 2016, HUDEBNÍ VÝCHOVA
journal article

Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Year: 2016, Hudební výchova
journal article

Filmová biografie o hudebních osobnostech útvar "regionální" nebo "globální"?!
Veronika Ševčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Studentské odborné texty jako problém
Veronika Ševčíková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Hudba jako "svět jinakosti"?!
Veronika Ševčíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Hudba jako "svět jinakosti"?! aneb Proč "být jiný" ve světě hudby není vůbec na škodu
Veronika Ševčíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Janáčkiana 2014
David Kozel, Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková
Year: 2014
organizing conference, workshop

SGS 2014
Veronika Ševčíková, Ondřej JURÁSEK
Year: 2014
others

Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!
Veronika Ševčíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!
Veronika Ševčíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filmová biografie o hudebních osobnostech
Veronika Ševčíková
Year: 2013, Hudba, umění, výchova
journal article

Filmová biografie o hudebních osobnostech cesta k hudbě a cesta hudbou
Veronika Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů
Veronika Ševčíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Recenzní posudek univerzitního sborníku Hudba - Integrácie - Interpretácie 16
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Rukověť tvorby bakalářské práce
Veronika Ševčíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rukověť tvorby bakalářské práce - adaptovaný text
Veronika Ševčíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava
Veronika Ševčíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Závěrečné práce v navazujícím magisterském studiu
Veronika Ševčíková
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 1. díl
Veronika Ševčíková
Year: 2012, Hudební výchova
journal article

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 2. díl
Veronika Ševčíková
Year: 2012, Hudební výchova
journal article

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Year: 2012
abstract in proceedings

FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY
Veronika Ševčíková
Year: 2012, -
journal article

Hudební film jako prostředek popularizace ve výuce dějin hudby v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Bakalářská práce jako problém?!
Veronika Ševčíková
Year: 2011
abstract in proceedings

Dějiny hudby - Bibliografie k tématu
Veronika Ševčíková, Miloslav Navrátil
Year: 2011, Montanex
specialist book chapter

Hudba - Interpretácie - Integrácie 13
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Year: 2011
editorial work

Hudební preference adolescentů a možnosti jejich ovlivňování
Veronika Ševčíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011)
Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Iva MANOVÁ, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Magda VYORALOVÁ, Luděk Zenkl, Milan Bátor ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

Hudobná zložka komerčnej televíznej reklamy - posudek doktorské disertační práce
Veronika Ševčíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Komponování dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu minimalismu
Veronika Ševčíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Předmluva
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Úvod
Veronika Ševčíková
Year: 2011
abstract in proceedings

Věra Marhevská - Hudební výchova v multikulturním prostředí české cizojazyčné školy
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Bakalářská práce jako problém?! (aktuálně k problematice vysokoškolských bakalářských kvalifikačních prací)
Veronika Ševčíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho "posluchačský profil" - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Film bez hudebního doprovodu je asi jako strom bez větví
Veronika Ševčíková, Jindřich SCHWARZ
Year: 2010
abstract in proceedings

Filozofické, estetické a psychologické aspekty integratívnej umeleckej pedagogiky - habilitační spis
Veronika Ševčíková
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák
Veronika Ševčíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák, mobilní telefon jako diagnostický prostředek hudební výchovy
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Mobilní telefon jako komunikační médium, mobilní telefon jako multimediální přístroj
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Mobilní telefon jako zrcadlo poslechových preferencí dnešních středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v moravskoslezském kraji - Romové
Veronika Ševčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi
Veronika Ševčíková
Year: 2010, Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna
specialist book chapter

Rompop - Cikáni jdou do nebe Cikáni jdou do pekla?! Rompop - o Roma džan andro ňebos abo džan o Roma ko beng
Veronika Ševčíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rompop - Cikáni jdou do nebe nebo Cikáni jdou do pekla?!
Veronika Ševčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Romské děti a preprimární edukace anbe Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Romské děti a preprimární edukace aneb Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho ?posluchačský profil? - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace
Veronika Ševčíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miloš Navrátil Olivier Messiaen - osobnost Nové hudby (medailon ke 100. výročí narození)
Veronika Ševčíková
Year: 2009, Hudební rozhledy
journal article

Muzikál na každý pád? aneb Divadlo, které mluví, zpívá a tančí v otázkách a odpovědích
Veronika Ševčíková
Year: 2009, Nové břehy
journal article

Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Progresivita v rockové hudbě a možnost jejího uplatnění v hudební výchově (zpráva za výzkumu)
Veronika Ševčíková
Year: 2009,
journal article

Romové a jejich hudba ve filmu
Veronika Ševčíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Romové a jejich hudba ve filmu (trojí pojetí romství a tři cesty funkčního užití romské hudby ve filmu)
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romové ve filmu
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romská hudba - jak ji slyšet, jak jí cítit a jak se jí dotýkat
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Year: 2009, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Učitel hudební výchovy "druh na vymření"?!
Veronika Ševčíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Učitel hudební výchovy druh na vymření?!
Veronika Ševčíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
Veronika Ševčíková
Year: 2008
editorial work

Katedra společenských věd PdF OU a problematika RVP ZV - stávající stav a inovace plynoucí z řešení projektu OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0248
Veronika Ševčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita...
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková, Jan Lorencovič, Jan Lorencovič
Year: 2008
editorial work

Slyšet, cítit a dotýkat se...
Veronika Ševčíková
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Současné podoby romské hudby a hudební kultury v České republice
Veronika Ševčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

CIVICS 2007
Veronika Ševčíková
Year: 2007
organizing conference, workshop

Hudebněčinnostní profil českých středoškoláků, uchazečů o odborné hudebněpedagogické studium (dílčí aktuální šetření stavu na KHV PF OU)
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Year: 2007
abstract in proceedings

Hudební aktivity ve volném čase dětí a mládeže - klíčový předpoklad hudebně pedagogické přípravy
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Year: 2007
abstract in proceedings

Hudební preference romských dětí (z diplomové práce)
Veronika Ševčíková, Martina Žárská
Year: 2007, Hudební výchova
journal article

Nezastupitelný význam ZUŠ pro studium hudební výchovy
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Year: 2007, Talent - měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol
journal article

Romská hudba a hudebnost Romů jako dominantní kulturní konfigurace romství
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Year: 2007, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace
Veronika Ševčíková
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vysokoškolská příprava učitelů hudební výchovy v kontextu hudebních zájmů a poslechových preferencí romských dětí (výsledky dílčích hudebněpedagogických šetření a příprava ŠVP)
Veronika Ševčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nedostatky ve všeobecném kulturním přehledu absolventů českých středních škol jako překážka vysokoškolské přípravy v disciplínách hudebně historických
Veronika Ševčíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby V.
Veronika Ševčíková
Year: 2005, Talent
journal article

Hudební zájmy a preference romských dětí ve světle aktuálních výsledků dílčích terénních hudebněpedagogických šetření prostřednictvím vybraných empirických metod výzkumu
Veronika Ševčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Kulturní homogenizace skupin v reálné školní hudebně výchovné praxi a škola komunitního typu
Veronika Ševčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Multikulturní prvky v komiksové řadě "Gipsy" z pohledu interdisciplinárního
Veronika Ševčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Nina Pavelčíková: Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Veronika Ševčíková
Year: 2005, Soudobé dějiny
journal article

Přípravné prázdninové kurzy - projekt v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Veronika Ševčíková
Year: 2005, Hudební výchova (časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní)
journal article

"Slyšela jsem, že cikáni jsou lenoši" stereotypizace a utváření předsudků v současné multikulturní společnosti na příkladu komiksové řady Gipsy
Veronika Ševčíková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Volnočasové aktivity romských dětí ve srovnávacím kontextu dvou terénních hudebně pedagogických šetření
Veronika Ševčíková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby I.
Veronika Ševčíková
Year: 2004, Talent
journal article

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby II.
Veronika Ševčíková
Year: 2004, Talent
journal article

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby III.
Veronika Ševčíková
Year: 2004, Talent
journal article

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby IV.
Veronika Ševčíková
Year: 2004, Talent
journal article

Béla Bartók - Život a dílo
Veronika Ševčíková, Miloš Navrátil
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Česká hudba v koncepci současného českého gymnaziálního vzdělávání a v nových učebnicích hudební výchovy pro gymnázia
Veronika Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Kulturní homogenizace skupin v reálné školní praxi - hudební výchova a škola komunitního typu
Veronika Ševčíková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Asociácia učiteĺov hudby Slovenska Bratislava, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Prešov a Hudobný fond Bratislava
Veronika Ševčíková
Year: 2004
work experience abroad

Problematika romipen - podstata aktuálních systémových a pedagogických řešení, příprava projektu MŠMT ČR "Vzdělávání Romů na českých konzervatořích"
Veronika Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Romové v českých zemích v letech 1945-1989
Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Romská hudba a kultura - systematizace, typizace a konkretizace
Veronika Ševčíková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Veronika Ševčíková
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výběrová bibliografie k problematice obecně pedagogické a hudebně pedagogické práce s dětmi romského etnika (projekt Slyšet jinak 2003)
Veronika Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Zhodnocení semináře SLYŠET JINAK 2003 "Tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách" - kontext hudebně pedagogický
Veronika Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Aktuální podoby soudobé romské hudební kultury - stylové syntézy.
Veronika Ševčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Dějiny hudby
Veronika Ševčíková, Miloš Navrátil
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Veronika Ševčíková
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl
Veronika Ševčíková
Year: 2003
radio and televison broadcast

Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl
Veronika Ševčíková
Year: 2003
librettos, screeplays

Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla
Veronika Ševčíková
Year: 2003
librettos, screeplays

Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla
Veronika Ševčíková
Year: 2003
radio and televison broadcast

Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl
Veronika Ševčíková
Year: 2003
librettos, screeplays

Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl
Veronika Ševčíková
Year: 2003
radio and televison broadcast

Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Year: 2003
radio and televison broadcast

Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Year: 2003
librettos, screeplays

Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Year: 2003
radio and televison broadcast

Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Year: 2003
librettos, screeplays

Aktuální podoby a postavení romské hudby v kontextu dnešní doby
Veronika Ševčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Čeští hudební klasikové v současných učebnicích hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Hudbou ke kořenům, hudbou k člověku, hudbou k sobě samému... (Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby)
Veronika Ševčíková
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Janáčkiana 2002
Veronika Ševčíková
Year: 2002
organizing conference, workshop

Multikulturní výchova a Romové
Veronika Ševčíková
Year: 2002, Múzy v škole
journal article

Romská hudební kultura jako prostor edukace
Veronika Ševčíková
Year: 2002, Múzy v škole
journal article

Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
Veronika Ševčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2002, Časopis lékařů českých
journal article

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2002, Časopis lékařů českých
journal article

Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou
Veronika Ševčíková
Year: 2002, Múzy v škole
journal article

Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Janáčkiana 2001
Veronika Ševčíková
Year: 2001
organizing conference, workshop

Multikulturalismus: cesta pragmatismu i "donquijotství"
Veronika Ševčíková
Year: 2001, Múzy v škole
journal article

Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert
Veronika Ševčíková
Year: 2001
radio and televison broadcast

Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert
Veronika Ševčíková
Year: 2001
librettos, screeplays

Romská hudba jako prostor edukace
Veronika Ševčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Workshop Romové a česká škola
Veronika Ševčíková
Year: 2001
organizing conference, workshop

F. M. Hradil a jeho symfonická báseň Nad Ostravicí
Veronika Ševčíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Janáčkiana 2000
Veronika Ševčíková
Year: 2000
organizing conference, workshop

Májová ohlédnutí 1. - Představení festivalu Janáčkův máj
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Májová ohlédnutí 3. - Soudobá hudba Janáčkova máje
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Májová ohlédnutí 4. - Skladatelé soutěže Generace
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Polní mše Bohuslava Martinů
Veronika Ševčíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Praxe včleňování populární hudby do výchovně vzdělávacího procesu školy
Veronika Ševčíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Vánoční imprese Edvarda Schiffauera
Veronika Ševčíková
Year: 2000
radio and televison broadcast

Vánoční imprese Edvarda Schiffauera
Veronika Ševčíková
Year: 2000
librettos, screeplays

Janáčkiana 1999
Veronika Ševčíková
Year: 1999
organizing conference, workshop

Jan Weiss
Veronika Ševčíková
Year: 1997, Scholaforum
specialist book

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DEJMZDějiny hudby - moderna
DEJPSDějiny hudby - postmoderna
DE1DVDějiny hudby - metodika poslechu
DE1EVDějiny evropské hudby 1
DE1UZDějiny hudby - úvod
DE2MVDějiny hudby - moderna
DE2V4Dějiny hudby - české
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRSEMDoktorský seminář z oboru HT a P
FIPOPFilm jako popularizace hudby
HK2OVRomská kultura
METODMetodologické a teoret. problémy studia
MP2OVMetodická práce s romskými dětmi
MSHTPPopulární hudba a její trendové proměny
POHTPPopulární hudba a její trendové proměny
ROCKMRocková a metalová hudba
2EOR9Artific. a nonartific. hudba 20. stol.
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
3EAL2Dějiny a literatura sborového zpěvu 2
3EJDZDějiny hudby 3
3EJMZDějiny hudby - moderna
3EJPODějiny hudby - populární hudba
3EOR3Dějiny hudby 1
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR7Dějiny hudby 4
3FIM1Filmový muzikál jako žánr integrace 1
3FIM2Filmový muzikál jako žánr integrace 2
3KROMRomská kultura
5UTN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DEH1Dějiny hudby 1
6DEH2Dějiny hudby 2
6DEH3Dějiny hudby 3
6DEJ1Dějiny evropské hudby 1
6DEJ2Dějiny evropské hudby 2
6DCHUDějiny české hudby
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POSEPoslechový seminář
6PSEMPoslechový seminář sborové hudby
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZ1SZZ - Hudební výchova
6SZZ2SZZ - Hudební výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ANHUArtific.a nonartific. hudba 20.a 21. st.
7DAN1Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1
7DAN2Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZ1SZZ - Hudební výchova s didaktikou
7SZZ2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS1Disertační seminář 1
9DIS2Disertační seminář 2
9DIS3Disertační seminář 3
9DOKUOdevzdání podkladů ke SDZ a tezí DP
9MEHPMetod. a teoret. problémy hud.-ped. st.
9OBHAOdevzdání a obhajoba disertační práce
DDS1Disertační seminář 1
DDS2Disertační seminář 2
DDS3Disertační seminář 3
DDS4Disertační seminář 4
DDS5Disertační seminář 5
DDS6Disertační seminář 6
DPDP1Příprava disertační práce 1
DPDP2Příprava disertační práce 2
3DDS1Disertační seminář 1
3DDS2Disertační seminář 2
3DDS3Disertační seminář 3
3DDS4Disertační seminář 4
3DDS5Disertační seminář 5
3DDS6Disertační seminář 6
3DDS7Disertační seminář 7
3DDS8Disertační seminář 8
3KDP1Kapitoly disertační práce 1
3KDP2Kapitoly disertační práce 2
3MET1Metodologie zkoumání hudebního umění 1
3MET2Metodologie zkoumání hudebního umění 2


AuthorTitleType of thesisYear
Šňupárková MarkétaMusical project as a means of self-fulfilment in gifted grammar school studentsDoctoral thesis 2017 
Dřízgová EvaThe role of Jenůfa and specifically, its preparation from the prespective of the interpretativeDoctoral thesis 2016 
Schwarz JindřichThe Film as a Means of Music PopularizationDoctoral thesis 2016 
Marhevská VěraMusic education in a multicultural environment of the Czech foreign language school.Doctoral thesis 2011 
Radimcová VeronikaProgressive rock music and its genre fanDoctoral thesis 2011 
Zetková MarianaSpecifics and Difficulties of Distance Education in the Primary school of Art during the COVID-19 pandemic (case study)Master's thesis 2021 
Sequensová ErikaHeavy metal legend Iron Maiden in changing timesMaster's thesis 2018 
Švajda LukášEnsemble Flair - Artistic ProfileMaster's thesis 2018 
Thiemlová NikolPedagogical project "Musical" and its function in music education in lower secondary schoolMaster's thesis 2016 
Tvardková GabrielaVŠKP as problem ? VŠKP at the KHv PdF OU in the years 1965 to 2015Master's thesis 2016 
Valchář JiříThe czech folk rock in knowledge and listening preferences of gymnazium students Master's thesis 2015 
Gattnarová MonikaMultiannual grammar schools in the Moravian-Silesian region and music activities of their students organized and co-organized by schoolMaster's thesis 2014 
Grochal LukášValue system Ostrava Roma - a comparative study of two sitesMaster's thesis 2014 
Jurásek Ondřej"Sting" and the Musical Synthesis as a Characteristic Principle of His Solo CareerMaster's thesis 2014 
Muroňová VeronikaMusic and Sounds in Cell Phones of Music Education Students at the PdF OUMaster's thesis 2014 
Juříková VěraVěra BíláMaster's thesis 2013 
Skřivánková RadkaSelected aspects of children's musicality is evident in the teaching of music theory at the art school Anthony Benewitze Czech TrebovaMaster's thesis 2013 
Bulawová NaděždaConception of Carmen´s personality in music and film musicMaster's thesis 2012 
Čagánková SvětlanaThe song repertoire for young learners (folk songs)Master's thesis 2012 
Landecká KateřinaSelected aspects of the musical endowment as a means of understanding of pupils from the flute class ZUS A PLUS, s r. o.Master's thesis 2011 
Barčíková SylvieMusic in mobile phones of today´s secondary school studentsMaster's thesis 2010 
Schwarz JindřichFilm soundtrack as phenomen of postmodernMaster's thesis 2010 
Balová JanaAndrew Lloyd Webber - author of the musical as a "synthesis" (with the emphasis on the project of "Joseph and his amazing technicolour dreamcoat")Master's thesis 2009 
Polášková EvaČechomor - "the Phenomenon and Apparition" of the Contemporary Czech Music SceneMaster's thesis 2009 
Vranová MariePhilip Glass - a significant personality of the  contemporary film music with an accent on "The Quatsi trilogy" by Godfrey ReggioMaster's thesis 2009 
Kučerová LuciePavel Zalman Lohonka - characteristics and specifics of his production, possibilities of pedagogical use at elementary schoolMaster's thesis 2008 
Hanáková Veronika-Master's thesis 2007 
Radimcová VeronikaProgressive rock as a key line of a contemporary music production in the area of popular music and its place in the interests and preferences of present students at high schoolsMaster's thesis 2007 
Rajnoch DanielTHE STATUS OF A MUSIC TEACHER IN A ROLE OF A COMMUNICATOR OF NONARTIFICIAL MUSIC AS A SPECIFIC MUSIC GENRE (WITH THE SPECIALIZATION IN ROCK MUSIC)Master's thesis 2007 
Běhálková AlžbětaHudební složka jako součást současného českého televizního vysílání pro dětiMaster's thesis 2006 
Klimešová ZuzanaElektroakustická hudba - pozoruhodný fenomén hudby 20. stoletíMaster's thesis 2006 
Marhevská VěraHudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje - srovnávací studieMaster's thesis 2006 
Zavadil JosefProromské aktivity Speiálních škol Lipník nad BečvouMaster's thesis 2006 
Dubcová AliceTypické rysy irské lidové hudby, její působení na současnou irskou nonartificiální hudbu a možnosti školního využitíMaster's thesis 2005 
Hašová SilvieSoučasná produkce domácích romských hudebních skupin a jejich místo v zájmově preferenční oblasti dětí staršího školního věkuMaster's thesis 2005 
Gajdošová GabrielaEvaluation of music lesson students at lower-secondary schoolBachelor's thesis 2022 
Šupinová IvanaA grammar school teacher of music at the time of in-school and online teachingBachelor's thesis 2022 
Gembčíková LucieSpecifics of realization of musical activities in small class kindergarten - case studyBachelor's thesis 2021 
Kostíková HanaEnnio Morricone the composer of film music and his place among the knowledge and stances of the student of Music education study fieldBachelor's thesis 2019 
Mališová MichaelaPiano skills of nursery school teachers - case studyBachelor's thesis 2019 
Zetková MarianaMusic and the Participants of the University of the Third Age in the city of KarolinkaBachelor's thesis 2019 
Kempná TerezaMusical events in Ostrava and students of KHv PdF OU (probe into current situation)Bachelor's thesis 2018 
Hudečková BarboraMusical instruments and pre - school childrenBachelor's thesis 2017 
Pavlicová TerezaA sense of rhythm and preschool-age children (exemplary enviroment in kindergarten Tylovice 1877)Bachelor's thesis 2016 
Kahánková TerezieMusical skills of teachers and my nursery school (a selected pre-school education institution and screening of real musical skills of its teachers)Bachelor's thesis 2015 
Kolaříková LenkaListening activities and kindergarten Dobrotice 96 (selected preschools and practical implementation of listening activities within the ŠVP)Bachelor's thesis 2015 
Slabiňáková EsterMusic education and preschool Bachelor's thesis 2014 
Thiemlová NikolThe Beatles in the reception of the school-age childrenBachelor's thesis 2014 
Hasilová VeronikaThe Czech music in the listening repertoire at the second grade of selected elementary schools.Bachelor's thesis 2013 
Valchář JiříThe Fleret of Vizovice as one of the most distinctive representatives of the Czech Folk-Rock musicBachelor's thesis 2013 
Benešová AnnaSpecifics of music education work at the Základní škola Kpt. Vajdy in Ostrava ? ZábřehBachelor's thesis 2012 
Hrušková SoňaVáclav Trojan and his production for childrenBachelor's thesis 2012 
Jurásek Ondřej"Sting" and his contribution (not only) of the current of popular musicBachelor's thesis 2012 
Kaděrová MartinaSome aspects of musicality in pre school age children at Církevní základní škola a  mateřská škola Přemysla PittraBachelor's thesis 2012 
Mička TomášGospel according violin Pavla HelebrandaBachelor's thesis 2012 
Šigut AdamHeavy metal - characteristics, style development and its reflection by students of the Department of music classes of Pedagogical faculty of University of OstravaBachelor's thesis 2012 
Štěpán PetrThe teaching of playing tumpet and current education system at Arts Schools (the survey of current state of Arts Schools in the region of Nový Jičín)Bachelor's thesis 2012 
Švajda LukášMultimedial prezentation romani music in server www.youtube.comBachelor's thesis 2012 
Tvardková GabrielaListeners subject Music education with focus on education at the KHv PdF OU and their motivation for choosing field of studyBachelor's thesis 2012 
Juříková VěraIda Kelarová - Looking for and finding romani baseBachelor's thesis 2011 
Adamusová MarieMusical activities in nursery school Anenská, Frýdek - Místek (music and my school)Bachelor's thesis 2010 
Kocurová Jana?Kouzelná školka? its musical partBachelor's thesis 2010 


Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Barokní konstanty - sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Music theory and pedagogy - the science, research and present
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Intercultural influence and music seen on the example of Romany music and culture
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Edukace Romů prostřednictvím hudby - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti multikulturní výchovy
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Socio-cultural and musical aducational specific features of gipsy minority in the context of the era
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period2/2003 - 12/2003
ProviderMŠMT
Statefinished
rss
social hub