The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Music Education

Veronika Ševčíková

Veronika Ševčíková

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 510, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Musical Education (Faculty of Education)
Centre for Studies of Regional Musical Culture (Faculty of Education)
Department of the Theory and History of Fine Arts (Faculty of Fine Arts and Music)
Phone number, mobile: +420 553 46 2533
+420 775 108 019
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
DEJMZDějiny hudby - moderna
DEJPSDějiny hudby - postmoderna
DE1DVDějiny hudby - metodika poslechu
DE1EVDějiny evropské hudby 1
DE1UZDějiny hudby - úvod
DE2MVDějiny hudby - moderna
DE2V4Dějiny hudby - české
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRSEMDoktorský seminář z oboru HT a P
FIPOPFilm jako popularizace hudby
HK2OVRomská kultura
METODMetodologické a teoret. problémy studia
MP2OVMetodická práce s romskými dětmi
MSHTPPopulární hudba a její trendové proměny
POHTPPopulární hudba a její trendové proměny
ROCKMRocková a metalová hudba
2EOR9Artific. a nonartific. hudba 20. stol.
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
3EAL2Dějiny a literatura sborového zpěvu 2
3EJDZDějiny hudby 3
3EJMZDějiny hudby - moderna
3EJPODějiny hudby - populární hudba
3EOR3Dějiny hudby 1
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR7Dějiny hudby 4
3FIM1Filmový muzikál jako žánr integrace 1
3FIM2Filmový muzikál jako žánr integrace 2
3KROMRomská kultura
5UTN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DEH1Dějiny hudby 1
6DEH2Dějiny hudby 2
6DEH3Dějiny hudby 3
6DEJ1Dějiny evropské hudby 1
6DEJ2Dějiny evropské hudby 2
6DCHUDějiny české hudby
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POSEPoslechový seminář
6PSEMPoslechový seminář sborové hudby
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZ1SZZ - Hudební výchova
6SZZ2SZZ - Hudební výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ANHUArtific.a nonartific. hudba 20.a 21. st.
7DAN1Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1
7DAN2Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZ1SZZ - Hudební výchova s didaktikou
7SZZ2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS1Disertační seminář 1
9DIS2Disertační seminář 2
9DIS3Disertační seminář 3
9DIS4Disertační seminář 4
9DIS5Disertační seminář 5
9DIS6Disertační seminář 6
9DIS7Disertační seminář 7
9DOKUOdevzdání podkladů ke SDZ a tezí DP
9DRZKStátní doktorská zkouška
9KONNAktivní účast na národní věd. konferenci
9METOMetodologie a teoretické problémy studia
9PREZPrezen.výsled.diser.zadaní na diser.sem.
DDS1Disertační seminář 1
DDS2Disertační seminář 2
DDS3Disertační seminář 3
DDS4Disertační seminář 4
DDS5Disertační seminář 5
DDS6Disertační seminář 6
DPDP1Příprava disertační práce 1
DPDP2Příprava disertační práce 2
3DDS1Disertační seminář 1
3DDS2Disertační seminář 2
3DDS3Disertační seminář 3
3DDS4Disertační seminář 4
3DDS5Disertační seminář 5
3DDS6Disertační seminář 6
3DDS7Disertační seminář 7
3DDS8Disertační seminář 8
3KDP1Kapitoly disertační práce 1
3KDP2Kapitoly disertační práce 2
3MET1Metodologie zkoumání hudebního umění 1
3MET2Metodologie zkoumání hudebního umění 2


No record found. Database Maintenance.Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Barokní konstanty - sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Music theory and pedagogy - the science, research and present
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Intercultural influence and music seen on the example of Romany music and culture
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Edukace Romů prostřednictvím hudby - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti multikulturní výchovy
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Socio-cultural and musical aducational specific features of gipsy minority in the context of the era
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period2/2003 - 12/2003
ProviderMŠMT
Statefinished
rss
social hub