Projects & Grants
Galerie student
Project IdMSK 2024
Main solverMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2024
ProviderKatedra výtvarné výchovy, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationProfesionální výstavní činnost v Galerii Student (galerie Pedagogické fakulty OU) v roce 2024 bude probíhat v návaznosti na hlavní koncepci galerie, tedy prezentaci tuzemských i zahraničních umělců ? pedagogů. Zaměření výstavní činnosti v galerii v roce 2024 bude jak na umělce z MSK či umělce s MSK nějak spojené, tak na umělce zahraniční. Galerie Student chce podpořit umělce z MSK jejich prezentací veřejnosti, taktéž chce veřejnosti MSK prezentovat významné zahraniční umělce. Dále chce zvyšovat kompetence studentů OU jak na poli produkce výtvarného umění, tak na poli pedagogickém (galerijní edukace). Studenti OU jsou do produkce výstav a realizace vedlejších vzdělávacích aktivit galerie zapojováni. K výstavám vyjdou katalogy, budou realizovány doprovodné vzdělávací programy.