Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Human Movement Studies

Petr Kutáč

Petr Kutáč

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Room, floor, building: V 203, Building V
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Human Movement Studies (Faculty of Education)
Human Motion Diagnostic Centre (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2593
E-mail:No record found.Whole-body dual-energy X-ray absorptiometry demonstrates better reliability than segmental body composition analysis in college-aged students
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Year: 2019, Plos One
journal article

The effect of athletic throwing events on the body composition and bone density in the limbs of throwing athletes
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil, Markéta Rygelová
Year: 2021, JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
journal article

The Effect of Regular Physical Activity on Muscle and Adipose Tissue in Premenopausal Women
Petr Kutáč, Marek Bužga, Steriani Elavsky, Václav Bunc, Daniel Jandačka, Miroslav Krajcigr ... other authors
Year: 2021, Applied Sciences
journal article

Vývoj antropometrických parametrů moravských dětí v předškolním věku
Petr Kutáč, Markéta Rygelová, Jan Plešek, Kateřina Lundová
Year: 2021, Česko - Slovenská Pediatrie
journal article

Determination of Body Fat Ratio Standards in Children at Early School Age Using Bioelectric Impedance
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Year: 2020, Medicina
journal article

Regular running in an air-polluted environment: physiological and anthropometric protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment Study - Program 4)
Lukáš Cipryan, Petr Kutáč, Tomáš Dostál, Matthew Robert Zimmermann, Miroslav Krajcigr, Vera Kristýna Jandačková, Radim Šrám, Daniel Jandačka, Peter Hofmann ... other authors
Year: 2020, BMJ Open
journal article

The effect of long-term volleyball training on the level of somatic parameters of female volleyball players in various age categories.
Petr Kutáč, David Zahradník, Miroslav Krajcigr, Václav Bunc
Year: 2020, PeerJ
journal article

Morphological characteristics of young Female artistic gymnasts from the Czech Republic
Petr Kutáč, Soňa Jurková, Roman Farana
Year: 2019, Science of Gymnastics Journal
journal article

The Accuracy of Measuring Body Composition Using DXA Method
Petr Kutáč, Miroslav Krajcigr
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Application of Typical Error of Measurement in the Assessment of Body Composition Measurement Accuracy using the DXA Method
Petr Kutáč, Miroslav Krajcigr
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Whole-body dual-energy X-ray absorptiometry demonstrates better reliability than segmental body composition analysis in college-aged students
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Year: 2019, Plos One
journal article

Differences in Loading and Morphological Structure of the Take off and Non take off Limb in Athletics Jumping Events
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil
Year: 2018, Journal of Human Kinetics
journal article

Differences in Loading and Morphological Structure of the Take?off and Non?take?off Limb in Athletics Jumping Events
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil
Year: 2018, Journal of Human Kinetics
journal article

The Effect of Sport Training on Morphological Parameters of Artistic Gymnasts at Younger School Age
Petr Kutáč, Roman Farana
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Segmental Analysis of Body Mass of the Upper Limbs of Throwers
Petr Kutáč
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Assessment of body composition of female volleyball players of various performance levels
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Year: 2017, Journal of Physical Education and Sport
journal article

Changes in selected morphological characteristics in elite ice hockey players during an eight-week conditioning program
Petr Kutáč, Michal Botek, Martin Sigmund
Year: 2017, Journal of Physical Education and Sport
journal article

Longitudinální sledování změn somatických parametrů dětí v období dospívání
Petr Kutáč
Year: 2017, Česko-Slovenská pediatrie
journal article

Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to game position and player success
Martin Sigmund, Petr Kutáč, Michal Kudláček, Jana Kvintová, Steven Kohn, Dagmar Sigmundová ... other authors
Year: 2016, Journal of Physical Education and Sport
journal article

Impact of jumping disciplines on the distribution of body mass in lower Limbs of athletes.
Petr Kutáč
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komparace výsledků zastoupení tělesného tuku a validita měření bioimpedančními analyzátory s rozdílnými měřícími frekvencemi u mladých atletů
Petr Kutáč
Year: 2016, Česká antropologie
journal article

The development of School Bag Weight as a risk Factor for Poor Posture during School Attendance
Petr Kutáč
Year: 2016, The New Educational Review
journal article

Validita měření segmentální analýzy rozložení tělesného tuku bioimpedančním analyzátorem
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Year: 2016, Česko-Slovenská pediatrie
journal article

A Comparison of Somatic Variables of Elite Ice Hockey Players from the Czech ELH and Russian KHL
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Year: 2015, Journal of Human Kinetics
journal article

Assessment Of Live Satisfaction, Their Components And Health By Current Czech University Students Of Sport Sciences Comparison With Students Of Nonsport Sciences
Petr Kutáč, Jana Kvintová, Michal Kudláček, Dagmar Sigmundová
Year: 2015
abstract in proceedings

Comparison of body fat using various bioelectrical impedance analyzers in university students
Petr Kutáč, Miroslav Kopecký
Year: 2015, Acta Gymnica
journal article

Inter-daily variability in body composition among young men
Petr Kutáč
Year: 2015, Journal of Physiological Anthropology
journal article

Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes
Petr Kutáč
Year: 2015
abstract in proceedings

Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes
Petr Kutáč
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interdaily variations and accuracy of measurement of body fat using mono and multi frequency BIA analyzers in soccer players.
Petr Kutáč
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního bioimpedančního analyzátoru
Petr Kutáč
Year: 2015, Česká antropologie
journal article

Interdenní změny tělesného složení u mladých žen
Petr Kutáč
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interdaily variations of body composition parameters in young women.
Petr Kutáč, Kristina Fusiková, Romana Vaňková
Year: 2014, Vestnik Moskovskogo Universiteta
journal article

The effect of intake of water on the final values of body composition parameters in active athletes using two different bioimpedance analyzers
Petr Kutáč
Year: 2014, Acta gymnica
journal article

COMPARASION OF THE VALUES ACTUALLY MEASURED HYDRATATION OF SPORTING YOUTHS WITH NORMATIVE VALUES
Petr Kutáč
Year: 2013, Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis
journal article

SOMATIC PARAMETERS OF 17-YEAR-OLD SOCCER PLAYERS IN THE OLDER YOUTH CATEGORY IN RELATION TO SPORTS PERFORMANCE
Petr Kutáč
Year: 2013, Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis
journal article

Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve fotbalu.
Petr Kutáč
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

The influence of the device and measurement mode on the resulting value of body fat representation using the bioelectrical impedance method.
Petr Kutáč
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv použitého typu bioimpedančního analyzátoru a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení u adolescentní populace.
Petr Kutáč
Year: 2013, Česká antropologie
journal article

Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje
Petr Kutáč
Year: 2013, Česká antropologie
journal article

Application of Typical Error of Measurement for Accuracy of Measurement of Body Composition in Athletes Using the BIA Method
Petr Kutáč
Year: 2012, Medicina Sportiva
journal article

Bezpečnost a základy první pomoci při pohybových aktivitách
Petr Kutáč
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Comparison of Actually Measured Values of the Total Body Water in the Youth Engaged in Sports with Normative Values
Petr Kutáč
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj somatických parametrů hráčů ledního hokeje
Petr Kutáč
Year: 2012, Česká antropologie
journal article

. Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2011, Human Movement
journal article

Changes of body composition parameters after maximum aerobic load using BIA Method.
Petr Kutáč
Year: 2011, Medicina Sportiva
journal article

Influence of maximum aerobic load on body compositio
Petr Kutáč
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of maximum aerobic load on Body Composition
Petr Kutáč
Year: 2011, Anthropological Review
journal article

Somatická analýza sportující mládeže
Petr Kutáč
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vliv režimu měření na výsledek tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Petr Kutáč
Year: 2011, Česká Antropologie
journal article

Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players
Petr Kutáč
Year: 2010
abstract in proceedings

Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players
Petr Kutáč
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
Petr Kutáč
Year: 2010
work experience abroad

Prevence obezity a funkčních porúch pohybového aparátu a možnosti odstraňovania u dětí a mládeže
Petr Kutáč
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Reliability of body composition measurement by the BIA Method (Bioelectrical impedance)
Petr Kutáč
Year: 2010, New Medicine
journal article

Tělesné složení jako faktor sportovní výkonnosti v kopané
Petr Kutáč
Year: 2010, Česká antropologie
journal article

Vliv základních tělesných parametrů na výkon v lyžařských disciplinách slalom a sjezd
Petr Kutáč, František Vaverka
Year: 2010, Česká kinantropologie
journal article

Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method
Petr Kutáč
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Importance of measurig the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population who perform physical activities regulary.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2009, Przeglad naukowy kultury fizycznej univerzitetu rzeszowskiego /Scientific review of physical culture of university Rzeszów/
journal article

Lyžařský kurz v kostce. Učební text pro studující tělesnou výchovu a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Petr Kutáč
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Body Composition of PE Trachet
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, Miroslava Přidalová
Year: 2009, New Educational Review
journal article

Validity of measuring body fat using the skinfold Method
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2009, Medicina Sportiva
journal article

Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2009, Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis
journal article

Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.
Petr Kutáč
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy kinantropometrie
Petr Kutáč
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přesnost měření složení těla metodou bioelektrické impedance
Petr Kutáč
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Somatic characteristics of present male and female university students of physical education at various types of universities in the Czech Republic
Petr Kutáč, Miroslava Přidalová, Jarmila Riegerová
Year: 2008, Slovenská Antopológia
journal article

The Influence of Reliability in Measuring Skinfolds on the Reliability of Result of Endomorphic and Mesomorphic Components of Somatotyp.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2008, Medicina Sportiva
journal article

Trend vývoja výkonov v atletických disciplinách od roku 1896 a ich prognóza do OH 2012 v Londýně
Petr Kutáč
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Validity of measuring body composition by means of the BIA metod.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, M. Přidalová, V. Šmajstrla
Year: 2008, New Medicine
journal article

Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill
Petr Kutáč, František Vaverka
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill.
Petr Kutáč, František Vaverka
Year: 2007
abstract in proceedings

Reliabilta měření kožních řas ve vztahu k určování endomorfní a mezomorfní komponenty somatotypu
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2007
abstract in proceedings

Sama doma
Petr Kutáč
Year: 2007
radio and televison broadcast

Somatic analysis of PE students withih a four-year research period
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2007, Acta Gymnica
journal article

Vliv praxe v měření tloušťky kožních řas na stanovení somatotypu
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2007, Česká antropologie
journal article

Cvičíme a hrajeme si na lyžích
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalita hybných funkcí u hráčů kopané ve vztahu k jejich výkonnosti.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

The quality of motional functions of football players in relation to their performance
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Lyžujeme na kraťasech (Metodika výuky a zásobník cvičení - nácvik carvingu)
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Současný stav zdravotní tělesné výchovy na školách Moravskoslezského kraje
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Danuše Vandrolová
Year: 2005
abstract in proceedings

Tělesná stavba studentů tělesné výchovy v letech 2001 - 2004
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, Petra Dobešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Didaktika lyžování v praxi - didaktický lyžařský kurz
Petr Kutáč, Pavel Ludva, Petra Dobešová
Year: 2004
abstract in proceedings

Kvalita svalů a svalových skupin s funkcí převážně posturální ve vztahu k úrovni pohybové aktivity u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Přesnost měření kožních řas ve vztahu k určování somatotypu.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Year: 2004
abstract in proceedings

Lyžařský kurz od A do Z (praktická příručka pro lyžařské instruktory)
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu
Petr Kutáč
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková, Petr Kutáč
Year: 2003
abstract in proceedings

Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah habituální pohybové aktivity k úrovni posturálního hybného systému studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Year: 2003
abstract in proceedings

Cvičíme a hrajeme si na lyžích
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nezastupitelná úloha individuálních sportů v tělesné výchově
Danuše Vandrolová, Pavel Ludva, Petr Kutáč
Year: 2002
abstract in proceedings

Regenerační a sportovní masáže
Petr Kutáč, Vít Voženílek, Jarmila Riegerová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Svalové dysbalance studentů tělesné výchovy v letech 2000/2001
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Year: 2002
abstract in proceedings

Tělesná stavba studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč
Year: 2002
abstract in proceedings

Úroveň hybných funkcí posluchačů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Year: 2002
abstract in proceedings

Úroveň hybných funkcí u posluchačů tělesné výchovy
Petr Kutáč
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Jarmila Kristiníková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení tělesné stavby studentů 1. ročníku oboru tělesná výchova na PdF OU
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Year: 2001, Česká antropologie
journal article

Lyžařský kurz od A do Z. Praktická příručka pro lyžařské instruktory
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svalové dysbalance u studentů tělesné výchovy a jejich náprava
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vliv kompenzačních cvičení na úroveň hybných funkcí studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Year: 2001
abstract in proceedings

Zábavně na lyžích
Petr Kutáč
Year: 2001, Tělesná výchova a sport
journal article

Zkusme carving
Petr Kutáč
Year: 2001, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Poruchy funkce hybného systému u závodních sjezdařů staršího školního věku
Petr Kutáč
Year: 2000
abstract in proceedings

Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení postavení lyží na hranu, míry hranění, vedení lyží po hraně a odraz z hran
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení zahájení oblouku a vedení oblouku
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Year: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování II
Petr Kutáč
Year: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Hodnocení úrovně lyžařských dovedností a vědomostí posluchačů učitelství tělesné výchovy na základním lyžařském kurzu
Petr Kutáč
Year: 1999
abstract in proceedings

Nácvik oblouku v oboustranném přívratu
Petr Kutáč
Year: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Regenerační a sportovní masáže
Petr Kutáč, Eliška (Ed.) Walterová, Jarmila Riegerová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Seminář o závodním lyžování
Petr Kutáč
Year: 1999, Učitelské noviny
journal article

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování
Petr Kutáč
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování I
Petr Kutáč
Year: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Za zkušenostmi v Rakousku
Petr Kutáč
Year: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
journal article

Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu II
Petr Kutáč, Josef Picek
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu
Petr Kutáč
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BBD1Biologie vývoje dítěte
BI1CVZáklady anatomie a sport. kineziologie
DIDARDidaktika v rekreaci
DIPBSeminář k bakalářské práci
DRVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
DRVMFVýzkumné aspekty v zátěžové fyziologii
DRVYUVýuková činnost
ITLYZSpecializzazione nello sci
KANARAnatomie
KSOMRSomatodiagnostika
KVEKRRekreace a věk
KZPPRPrvní pomoc
MSBD1Biologie vývoje dítěte
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PQ1LVPohyb a kvalita života
SPECLSpecializace lyžování
TANANFunkční anatomie
TINMTKinantropometrie
TLYZESpecializace lyžování
TRPOMPrvní pomoc
TYZE1Lyžování 1
XIDIDBiologie vývoje dítěte
ZP1OVZáklady první pomoci
1KDIDDidaktika v rekreaci
1KZPPPrvní pomoc
1SOMRSomatodiagnostika
1SZZRSZZ - Teorie rekreace a volného času
1ZANRZáklady anatomie
1ZPPRZáklady první pomoci
2DILYDidaktika lyžování
2INPPKineziologie pro ped. praxi
2KIPPSportovní antropologie
2SZZRSZZ - Marketing, managem. sportu a rekr.
2YZE2Lyžování 2
3INMTKinantropomoterie
3NTMFFunkční anatomie
3PECLSpecializace lyžování
3POMCPrvní pomoc
3SZB2SZZ - Tělesná výchova
3SZZRSZZ - Biolog.aspekty tělocvičné rekreace
3URSCCykloturistika
3YZE1Lyžování 1
3ZDRAVýchova ke zdraví
33DRAVýchova ke zdraví
4SZZRSZZ - Motorické aspekty tělocv. rekreace
5IVCLBiologie vývoje člověka
5VSTVÚvod do studia TV
5YZTCFyziologie tělesných cvičení
55VCLBiologie vývoje člověka
6ANANFunkční anatomie
6BBD1Biologie vývoje dítěte
6CYKLCykloturistika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PRPOPrvní pomoc
6RDP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
6R1SZSZZ - Rekreace a volný čas
6R2SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
6R3SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
6SKINKinantropometrie
6SPLYSpecializace lyžování
6SSLYSpecializace lyžování
6S1SZSZZ - Teoretické základy sport. tréninku
6S2SZSZZ - Sportovní trénink
6S3SZSZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
6TLYZLyžování
6TPPOPrvní pomoc
6ZSLYSpecializace lyžování
66BD1Biologie vývoje dítěte
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
66KINKinantropometrie
66NANFunkční anatomie
66PLYSpecializace lyžování
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RPOPrvní pomoc
66SZ1SZZ - Teoretické základy sport. tréninku
66SZ2SZZ - Sportovní trénink
66SZ3SZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
66UTVÚvod do studia tělesné výchovy
66YKLCykloturistika
661SZSZZ - Teor. základy volnoč. pohyb. aktiv
662SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
663SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
7AZMKFunkční antropologie
7ESLYSpecialisation Skiing
7EZMKFunctional Anthropology
7FANTFunkční antropologie
7SDLYDidaktika lyžování
7TSLYSpecializace lyžování
7ZDLYDidaktika lyžování
77SLYSpecializace lyžování
77ZMKFunkční antropologie
8BVCLBiologie vývoje člověka
8FYTCFyziologie tělesných cvičení
8OBHJObhajoba diplomové práce
8UVTVÚvod do studia tělesné výchovy
88BHJObhajoba diplomové práce
88VCLBiologie vývoje člověka
88VTVÚvod do studia tělesné výchovy
88YTCFyziologie tělesných cvičení
9DVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
9DVY1Výuková činnost 1
9DVY2Výuková činnost 2
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
2MBVDBiologie vývoje dítěte


AuthorTitleType of thesisYear
Borunský MartinInfluence of body composition on motor performance of boys in older school ageMaster's thesis 2022 
Kropka AdamInfluence of body composition on motor performance of girls in older school ageMaster's thesis 2021 
Šmíd JanAnalysis of causes of pupils' absence in physical education lessons at Ostrava primary schoolsMaster's thesis 2021 
Křenek PetrReliability of body composition measurement by MF-BIA analyzer InBody 770Master's thesis 2020 
Kudr MarekValidity of bone mass measurement by bioelectric impedance in physical education studentsMaster's thesis 2020 
Leibl AdamChanges in body composition for elite female volleyball players after summer preparationMaster's thesis 2020 
Rataj PatrikAnalysis of morphological parameters of younger school age football playersMaster's thesis 2020 
Mojžíšková LenkaVliv asymetrického zatížení horních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů vrhačůMaster's thesis 2018 
Závada RobertMorphological characteristics of older school age female basketball playersMaster's thesis 2018 
Žižka PavelDevelopment of segmental fat distribution in girlsMaster's thesis 2018 
Manová KristýnaAccuracy of measurement of body compositoin by the bioelectric analyzer NUTRIGUARD-MSMaster's thesis 2017 
Švrčina JakubIntensity of the football players in the match.Master's thesis 2017 
Fusiková KristýnaInter-daily changes of body composition parametres with using tetrapolar BIA scales Tanita 418 MAMaster's thesis 2016 
Kohutová AndreaThe influence of asymmetric load on the lower limbs on the segmental distribution of body fat in athletes jumpersMaster's thesis 2016 
Myslivcová IvetaBody composition as a factor of aerobic fitness in sports individualsMaster's thesis 2015 
Vaňková RomanaINTER-DAILY CHANGE IN BODY COMPOSITION FOR USE MULTIFREQUENCY BIOIMPEDANCE ANALYSER NUTRIGUARD-MMaster's thesis 2015 
Kurková ZuzanaEffect of fluid intake on the measurement of body composition by bioelectrical impedance.Master's thesis 2014 
Ondrušová MarkétaThe influence of the apparatus used for outcome measurement of body composition by bioelectrical impedanceMaster's thesis 2014 
Nováček MartinPossibilities of stretching as a instrument of expansion flexibility in the hip joint in girlish group second and third category of Master class aerobic competitions.Master's thesis 2013 
Cabák StanislavThe Effect of Maximum Load on the Accuracy of Measuring the Body Composition by the BIA MethodMaster's thesis 2012 
Bušinová TerezaEffect of physical activity on body composition a selected group of womenMaster's thesis 2011 
Chovančíková KateřinaBody composition as an assumption for sports performance in footballMaster's thesis 2011 
Jančík MichalInfluence of body proportions on performance of alhletes throwersMaster's thesis 2011 
Droppová TerezaInfluence of body height and weight on top running performance of men in athleticsMaster's thesis 2009 
Rinková MichaelaInfluence of body height and weight on top running performance of women in athleticsMaster's thesis 2009 
Třosová JanaBody proportions and performance of athletes jumpersMaster's thesis 2009 
Nevrla LubošPoruchy funkcí hybného systému u výkonnostních sportovcůMaster's thesis 2005 
Pekaříková KristýnaMorphological characteristics of racing long-distance runners.Bachelor's thesis 2022 
Navrátil JiříThe level of physical preparedness of the Police of the Czech RepublicBachelor's thesis 2021 
Skřivánek PetrFirst aid knowledge in athletics trainersBachelor's thesis 2021 
Sviderská KláraBody composition of junior rugby players in relation to the game positionBachelor's thesis 2021 
Šimová KristýnaSegmental decomposition of fatty tissue in inactive women: preliminary study on a sub-sample of data from project 4 HAIEBachelor's thesis 2021 
Wallinger RenéDevelopment and types of injures at primary schools in NovojičínskoBachelor's thesis 2021 
Krysa JanSomatic analysis of young female swimmersBachelor's thesis 2020 
Lundová KateřinaBasic anthropometric parameters of preschool childrenBachelor's thesis 2020 
Orlíková JanaSomatic analysis of body fat in recreational runnersBachelor's thesis 2020 
Werner MartinPresentation and knowledge of FIS safety rules at ski lesson at primary schoolsBachelor's thesis 2019 
Beitel LukášFirst aid skills for youth coaches in handballBachelor's thesis 2018 
Dočkal TomášFreeriders knowledge level in area of mountain movement safetyBachelor's thesis 2018 
Janíček MichalAccidents at elementary schools in OstravaBachelor's thesis 2018 
Ševčík DavidFirst aid training in secondary schools in the district KarvinaBachelor's thesis 2018 
Zajková SimonaDevelopment and types of accidents at primary schools in Frýdecko- MísteckoBachelor's thesis 2018 
David KarelEvolution and types of injuries at elementary schoolBachelor's thesis 2017 
Florková JanaSchool bags as one of the risk factors of musculoskeletal systems overloading students third multi-annual grammar schoolBachelor's thesis 2017 
Krček MichalFirst aid teaching at primary school in OlomoucBachelor's thesis 2017 
Bryndza RadekANALYSIS OF BASIC ANTHROPOMETRIC PARAMETERS EXTRALIGA ICE HOCKEY PLAYERBachelor's thesis 2016 
Dytková ŠárkaCross-country skiing training in the skiing courses of grammary schools in the Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2016 
Fiala DaliborCross-country skiing education on the skiing courses at high schools in NovojicinskoBachelor's thesis 2016 
Héniková KláraPresentation and knowledge of FIS safety rules in the ski resorts in the Eagle MountainsBachelor's thesis 2016 
Krupa JakubPresentation and knowledge of FIS safety rules in ski resorts in the Javorníky MountainsBachelor's thesis 2016 
Kuděla RadekPresantation and the knowledge of FIS safty rules in ski resort in the Jeseníky mountainsBachelor's thesis 2016 
Kurová KarinFamily turism in the surroundings of the village Bílá in BeskydyBachelor's thesis 2016 
Novák JanCross-country skiing education on skiing courses on grammar school in the Opava regionBachelor's thesis 2016 
Peršín JanSomatic parameters as a factor of the performance of football playersBachelor's thesis 2016 
Stavinoha JanProject of leisure activities in Sachova StudánkaBachelor's thesis 2016 
Václavík JiříPRESENTATION AND KNOWLEDGE OF THE SAFETY RULES FIS SKI RESORTS IN THE BESKYDY MOUNTAINSBachelor's thesis 2016 
Vrána JanSki Qualifications in the Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Cetkovská MartinaCross-country skiing education on skiing courses on grammar school in the Ostrava regionBachelor's thesis 2014 
Kohutová AndreaSchoolbags as one of the risk factors of overloading of musculoskeletal system, students seventh classes of elementary schoolBachelor's thesis 2014 
Kotrla PetrSchoolbags as one of the risk factors of musculoskeletal system overloading students 6.th classes elementary schoolBachelor's thesis 2014 
Manová KristýnaSchool bags as one of the risk factors of musculoskeletal system overloading students 5th classesBachelor's thesis 2014 
Margieta IvoTreadmill training on the ski courses at primary school in region of KarvináBachelor's thesis 2014 
Prášil MartinSchool briefcases as an overloading of the risk factors of musculoskeletal system students eighth classes of elementary schoolBachelor's thesis 2014 
Rybář MatějSchoolbags as one of the risk factors of overloading of musculoskeletal system, student ninth of elementary schoolBachelor's thesis 2014 
Schreier JanSomatic analysis of children and youth with regular physical activityBachelor's thesis 2014 
Baďura LukášSchool bags as one of the risk factors of overloading of musculoskeletal systém students fourth classesBachelor's thesis 2013 
Fusiková KristýnaSomatic analysis of school´s youth in Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2013 
Lank MartinCross-country skiing training in the skiing courses of basic schools in the region of OstravaBachelor's thesis 2013 
Twardziková KláraSchool bags as one of the risk factors of musculoskeletal system overloading students second classesBachelor's thesis 2013 
Vaňková RomanaSchool briefcases as an overloading of the risk factors of musculoskeletal system students third classesBachelor's thesis 2013 
Jankovičová DitaReliability of measuring body composition of the BIA methodBachelor's thesis 2012 
Ondrušová MarkétaBody composition of football players according to their playing function Bachelor's thesis 2012 
Smějová MagdalénaInfluence of used metering mode on presentation of body fat of measure body composition by tetrapolar bioimpedance Tanita weight 418 MA.Bachelor's thesis 2012 
Kucharzyk DavidRealization selection of motion talented young people in selected member clubs ČMFSBachelor's thesis 2011 
Kurková ZuzanaVerfication standards body hydration child and adolescent populations device TANITA 418 MABachelor's thesis 2011 
Smichovič JanThe Accomplishment of the Austrian Rules by the Czech Ski Schools in The Jeseníky Moutains Bachelor's thesis 2011 
Sopúch JiříThe Accomplishment of the Austrian rules by the  Czech Ski Schools in the KrkonošeBachelor's thesis 2011 
Baďura JanFOCUS ON PHYSICAL PROPORTIONS IN THE DISCIPLINES OF SKIINGBachelor's thesis 2010 
Chovančíková KateřinaMistake in accuracy of body composition measurment tetra polar bioimpedance weight TANITA BC 418 MABachelor's thesis 2009 
Basel PetrZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v BeskydechBachelor's thesis 2008 
Jankovičová LucieProvision of passive safety on ski slopen in Javorníky Bachelor's thesis 2008 
Kamasová VeronikaThe protection of passive safety down hills in JesenikyBachelor's thesis 2008 
Nešněra JanCurrent situation of telemark in Czech republicBachelor's thesis 2008 
Stránská LuciaThe warming-up and compensating relaxation in the training in fitnesscenterBachelor's thesis 2008 


The Effect of Asymmetric Limb Loading on Limb Strength, Joint Kinetics and Kinematics and Segmental Body Fat Distribution
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Interdenní změny parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vliv použitého přístroje a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Citlivost metody bioelektrické impedance na změnu hydratace organismu
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Effect of aerobic maximum load on the measurement of body composition
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vliv objemu specifických pohybových aktivit na složení těla sportující talentované mládeže
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
facebook
instagram
twitter
rss
social hub