Projects & Grants
Main solverprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Period7/2023 - 12/2023
ProviderKatedra hudební výchovy, Statutární město Ostrava
Statefinished