Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Czech Language and Literature with Didactics

Radana Metelková Svobodová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 218, Building SA
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2644
E-mail:No record found.Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020, Didaktické studie
journal article

Komplexnost při výuce češtiny v praxi
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019, Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech
journal article

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018, Didaktické studie
journal article

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017, Paidagogos
journal article

Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Year: 2020
certified methodologies and procedures

Nová testovací baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Tereza Rošíková, Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - čtenářská gramotnost očima mezinárodního výzkumu PIRLS
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - metody výuky čtení a čtení s porozuměním
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - práce s texty ve výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - práce se souvislými texty napříč předměty směřující k formování čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - výstupy PIRLS očima učitele 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - záznamy čtení žáků 1. stupně ZŠ získanými eyetrackerem
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - vhodnost volby výchozích textů, prezentace vlastních návrhů, prezentace žákovských výstupů
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Year: 2020, Didaktické studie
journal article

Směřování koncepce výuky mateřštiny v českých základních školách
Radana Metelková Svobodová, Josef Malach, Martin Malčík, Filip Beneš, Zdena Lustigová, Miroslava Miklošíková, Martin Rangl, Petr Šaloun, David Andrešič, Petri Mališů, Tomáš Dragon, Ladislav Vagner, Iva Vlková ... other authors
Year: 2020, OHŘE MEDIA spol. s r. o., Žatec
specialist book chapter

Čtení s porozuměním v prvostupňové edukaci
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Komplexnost při výuce češtiny v praxi
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační a slohová výchova jako motivační složka výuky mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019, Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech
journal article

Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018, Didaktické studie
journal article

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018
work experience abroad

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mapování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017, Paidagogos
journal article

Závěrečná zpráva SGS10/PdF/2016-2017
Radana Metelková Svobodová
Year: 2017
research reports and final reports of opposed grants

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2016, Didaktické studie
journal article

K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016, Nová čeština - doma i ve světě
journal article

K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016
abstract in proceedings

K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kategorizace čtenářských chyb žáka jako ukazatel počátků porozumění textu
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016, Paidagogos
journal article

Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016, Didaktické studie
journal article

Prezentace výstupů dosažených v rámci výzkumného šetření ve šk. roce 2015/2016 - akce pro zapojené ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016
others

Využití eyetrackeru při ověřování efektivity metod výuky čtení
Radana Metelková Svobodová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Radana Metelková Svobodová
Year: 2015
research reports and final reports of opposed grants

Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce mateřštiny při budování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Slovenská inspirace aneb Když se daří naplňovat koncepci výuky mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Čeština v didaktickém zrcátku
Radana Metelková Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
recordings released on audio media or filmed

Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Ostravští studenti učitelství získávají zkušenosti s Eye Trackerem
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014, Paidagogos
journal article

Posudek na knihu Encyklopédia jazyka pre deti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Čeština v didaktickém zrcátku
Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání
Radana Metelková Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
recordings released on audio media or filmed

Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku
Radana Metelková Svobodová
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

K monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS
Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
work experience abroad

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
journal article

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání. In E-learning - výuková opora pro studenty OU
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Integrovaná didaktika - kvalitní zdroj informací a podnětů nejen pro vysokoškolské studenty
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
work experience abroad

Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Svobodná" cesta ke čtenářské gramotnosti v českých podmínkách
Radana Metelková Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtenářská gramotnost
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

K možnostem rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ z pohledu realizovaného specifického vysokoškolského výzkumu
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

K výsledkům specifického vysokoškolského výzkumu v MS kraji realizovaném v letech 2010 a 2011 Ostravskou univerzitou v Ostravě
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lingvistická a hudební složka při výuce jazyků
Radana Metelková Svobodová, Aleš Svoboda
Year: 2011, Oftis
specialist book

List of Ideas on Reader Literacy
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Receptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1.stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová
Year: 2011, Oftis
specialist book

Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.
Radana Metelková Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2011
abstract in proceedings

Čtenářská gramotnost a nové možnosti ve vzdělávání v přípravě učitelů 1.stupně ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Čtenářská gramotnost a nové možnosti vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010, Oftis
specialist book

Čtenářská gramotnost z výzkumného hlediska
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Gramotnostní pojetí výuky mateřského jazyka v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
abstract in proceedings

Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
abstract in proceedings

K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatury na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
abstract in proceedings

K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Současné učebnice českého jazyka a integrace výuky porozumění textu v nich
Radana Metelková Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
abstract in proceedings

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Pouhá změna kurikula nestačí aneb na cestě ke zkvalitňování výuky čtenářské gramotnosti žáků základních škol
Radana Metelková Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Sám doma v Ostravě aneb Poděkování hasičům
Radana Metelková Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Učebnice mateřštiny a jejich role při výuce porozumění textu na ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Aktuálnost problematiky porozumění textu a její integrace v současném školském kurikulu
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008, Repronis
specialist book

K implementaci komunikační a slohové výchovy v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komunikační výchova na ZŠ očima učitelů českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Lze mateřštinu vyučovat komunikačně?
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole
Radana Metelková Svobodová, Radim Šink
Year: 2008
abstract in proceedings

Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole
Radana Metelková Svobodová, Radim Šink
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska
Radana Metelková Svobodová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Ivana Gejgušová, Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová, Erika Mechlová, Martin Malčík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dětské čtenářství z hlediska čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Hořkosladké Vánoce
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007,
journal article

K pojetí komunikační a slohové výchovy na ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PdF UMB Banská Bystrica
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
work experience abroad

Příchod Ježíška
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007,
journal article

Současné tendence didaktiky českého jazyka a běžná praxe základních škol z výzkumného hlediska
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vnitropředmětové a mezipředmětové vztahy při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikační a slohová výchova na ZŠ. Distanční text
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikační funkce výpovědi a jazykové vyučování
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikační pojetí výuky mateřštiny na ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikační výchova na ZŠ v zrcadle času
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006,
journal article

Problematika priorit základního vzdělávání z pohledu vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika vnitropředmětových a mezipředmětových vztahů při výuce českého jazyka na základních školách
Radana Metelková Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy české syntaxe. Distanční text
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů
Radana Metelková Svobodová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů
Radana Metelková Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Komunikační výchova a současné školství
Radana Metelková Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Porozumění textu u dětí se specifickými poruchami učení
Radana Metelková Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BCJ2Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 2
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
COZASČeština očima žáků základních školy
CTGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3KODKomunikace v dialogu
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3ZKDZáklady komunikačních dovedností
DIPL2Diplomový seminář 2
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
DPDCDidaktika českého jazyka
DPMEMetodologie empirického výzkumu
DRDISOdevzdání a obhajoba disertační práce
DSCGČtenářská gramotnost ve školské praxi
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
KOMDVKomunikační dovednosti
KPCSSKapitoly z pr.češtiny pro st.se sp.potř.
MSCJ1Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 1
MSODProjekt - předmětové didaktiky
NGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
SNDMJDidaktika mateřského jazyka
TOTSSTvorba odb. textu pro stud. se sp. potř.
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
WNDMJDidaktika mateřského jazyka
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22ODIVlastnosti školského dialogu
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
5CPS1Didaktika čtení a psaní 1
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5TXTText ve výuce a vzdělávání
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PS1Didaktika čtení a psaní 1
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55TXTText ve výuce a vzdělávání
7DICJDidaktika českého jazyka
7DMJADidaktika mateřského jazyka
7NPCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
77ICJDidaktika českého jazyka
77MJADidaktika mateřského jazyka
77PCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
8DCPSDidaktika čtení a psaní
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ICJ1Didaktika českého jazyka 1
8ICJ2Didaktika českého jazyka 2
8TXTVText ve výuce a vzdělávání
88CJ1Didaktika českého jazyka 1
88CJ2Didaktika českého jazyka 2
88CPSDidaktika čtení a psaní
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88XTVText ve výuce a vzdělávání
9DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
9DMPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
9DNPAZapojení do národ. výzkum. projektu A
9DNPBZapojení do národ. výzkum. projektu B
9DPDCDidaktika českého jazyka
9DPDZStátní doktorská zkouška
9DPMEMetodologie empirického výzkumu
9DPODObhajoba disertační práce
9DPOTObhajoba tezí disertační práce
9DPSVSpecifika výzkumu v oblasti didakt. ČJaL
9DPU5Publikační činnost 5
9DPU6Publikační činnost 6
9DRDIOdevzdání a obhajoba disertační práce
9DSCGČtenářská gramotnost ve školní praxi
9DSUTUčebnice jako potenc.-implemen.kurikulum
99MLOVybrané lingvodidaktické otázky
99MPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
99NPAZapojení do národ. výzkum. projektu A
99NPBZapojení do národ. výzkum. projektu B
99PDCDidaktika českého jazyka
99PDZStátní doktorská zkouška
99PODObhajoba disertační práce
99POTObhajoba tezí disertační práce
99PSVSpecifika výzkumu v oblasti didakt. ČJaL
99PU5Publikační činnost 5
99PU6Publikační činnost 6
99SCGČtenářská gramotnost ve školní praxi
99SUTUčebnice jako potenc.-implemen.kurikulum
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
SEZPSeminář k závěrečné práci
SEZP1Seminář k závěrečné práci pro 1 st
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti


AuthorTitleType of thesisYear
Hořínková IvanaThe influence of teaching method of reading on pupils' reading skills at the 1st grade of elementary schoolDoctoral thesis 2019 
Frendlová BlankaPossibilities of a distance education at primary school focused on the educational field of Czech language and literatureMaster's thesis 2022 
Szymeczková DorisPossibilities of a distance education at primary school focused on the educational field of Czech language and literatureMaster's thesis 2022 
Balnerová IvanaThe reading comprehension of pupils of the fifth year of elementary schoolMaster's thesis 2021 
Drobilová EliškaSfumato - The Method of Learning to ReadMaster's thesis 2021 
Molitorová TerezaThe reading comprehension of pupils of the  the third year of elementary schoolMaster's thesis 2021 
Švandová JanaThe reading comprehension of pupils of the  the fourth year of elementary schoolMaster's thesis 2021 
Walková NatálieThe reading comprehension of pupils of the  the fourth year of elementary schoolMaster's thesis 2021 
Bocanová MarieThe reading comprehension of pupils of the  the fourth year of elementary schoolMaster's thesis 2020 
Ryšková KristýnaThe reading comprehension of pupils of the fifth year of elementary schoolMaster's thesis 2020 
Sroková JohanaThe possibilities of developing pupil´s reading literacy at the end of the first grade educationMaster's thesis 2020 
Bakončíková DominikaThe reading comprehension of pupils of the second year of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Bilinkiewiczová TerezaThe reading comprehension of pupils of the second year of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Buchta PavelThe reading comprehension of pupils of the first year of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Podhajská AlžbětaThe reading comprehension of pupils of the third year of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Rabinská JanaThe most frequently used methods of teaching reading in Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2019 
Fryštacká MarcelaThe influence of teaching methods on the quality of reading comprehension of pupils of the  the first year of elementary schoolMaster's thesis 2018 
Hanková MarkétaThe influence of teaching methods on the quality of reading comprehension of pupils of the  the first year of elementary schoolMaster's thesis 2018 
Smolanová PetraThe most frequently used methods of teaching reading in Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2018 
Hermanová KamilaRole of applied methods of teaching reading in the process of building the reading skills of pupils of the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2017 
Lupinská GabrielaRole of applied methods of teaching reading in the process of building the reading skills of pupils of the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2017 
Ondroušková NelaRole of applied methods of teaching reading in the process of building the reading skills of pupils of the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2017 
Podolewská AnetaRole of applied methods of teaching reading in the process of building the reading skills of pupils of the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2017 
Virágová ValerieForming a positive attitude to books in preschool periodMaster's thesis 2017 
Žochová KateřinaThe most commonly used methods of teaching reading in the education of Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2017 
Badri Psotová PetraReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2016 
Hracká LenkaForming a positive attitude to books in preschool periodMaster's thesis 2016 
Krihová MarcelaMethods of Learning to Read and the Formation of Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School in the School EnviromentMaster's thesis 2016 
Vrbová PetraMethods of Learning to Read and the Formation of Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School in the School EnviromentMaster's thesis 2016 
Dolinková OxanaThe role of reading in prereader's periodMaster's thesis 2015 
Hamroziová AnnaReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2015 
Kustvánová KateřinaReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2015 
Malyrzová JanaReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2015 
Reichertová ZuzanaReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2015 
Vaňková BarboraReading Literacy of Pupils of the 1st grade of Elementary School and its Formation in the School EnviromentMaster's thesis 2015 
Vyhnánková SimonaThe role of reading in prereader´s periodMaster's thesis 2015 
Bartošová JanaDevelopment of reading literacy by the first grade of elementary school reading-booksMaster's thesis 2014 
Benešová KláraDevelopment of reading literacy at the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2014 
Cigánová HanaDevelopment of reading literacy at the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2014 
Fojtíková PetraDevelopment of reading literacy at the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2014 
Kizurová RenátaDevelopment of reading literacy at the 1st grade of elementary schoolMaster's thesis 2014 
Lembasová MarkétaThe specific teaching disorders influence on the pupil written communication from the Czech teacher viewMaster's thesis 2014 
Foltýnková EvaDevelopment of reading literacy by the first grade of elementary school reading-booksMaster's thesis 2013 
Lusková VeronikaDevelopment of reading literacy by the first grade of elementary school reading-booksMaster's thesis 2013 
Pafčugová NaděždaDevelopment of reading literacy by the first grade of elementary school reading-booksMaster's thesis 2013 
Pavlíčková MartaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech language textbooksMaster's thesis 2013 
Popelková IrenaDevelopment of reading literacy by the first grade of elementary school reading-booksMaster's thesis 2013 
Jančálková HanaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech language textbooksMaster's thesis 2012 
Pánková RenátaThe Reading Literacy and Difficult Words in the Text-books in the First Grade of a Primary SchoolMaster's thesis 2012 
Stanovská ZuzanaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech language textbooksMaster's thesis 2012 
Stromská AlžbětaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech language reading-booksMaster's thesis 2012 
Švekušová MichaelaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech language textbooksMaster's thesis 2012 
Zavadilová PetraDevelopment of reading literacy at primary school through Czech reading-booksMaster's thesis 2012 
Zaydlarová DominikaDevelopment of reading literacy at primary school through Czech reading-booksMaster's thesis 2012 
Kroupová BlankaThe contemporary textbooks of Czech language and their specifityMaster's thesis 2011 
Fabiánová OlgaContemporary text-books of czech language and their specificsMaster's thesis 2010 
Jonášová ZdenkaDevelopment communication competence of the primary school pupils in Czech language subject and literature subjectMaster's thesis 2009 
Přikrylová BlankaContemporary textbooks of czech language and their specificityMaster's thesis 2009 
Dřevojánková HanaThe contemporary Czech language textbooks and their specificsMaster's thesis 2008 
Heinzová DenisaThe specific teaching disorders influence on the pupil written communication from the Czech teacher viewMaster's thesis 2008 
Hlistová MagdalénaActuality textbooks of czech language and their specificityMaster's thesis 2008 
Gelatková VeronikaReading to pre-school children, a way of forming pre-reading literacyBachelor's thesis 2022 
Srnská TerezaThe specific teaching disorders influence on the pupil written communication from the Czech teacher viewBachelor's thesis 2021 
Halfarová KristinaReading to pre-school children, a way of forming pre-reading literacyBachelor's thesis 2020 
Maříková JanaThe attitude of family and school to reading to preschool childrenBachelor's thesis 2017 
Plevová MichaelaPreschool child and its attitude to booksBachelor's thesis 2017 
Sedláčková LenkaThe role of reading in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Šigutová MartinaThe attitude of preschool children to readingBachelor's thesis 2017 
Koláčková MartinaThe role of reading in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Matějová KateřinaThe influence of reading on the vocabulary of preschoolBachelor's thesis 2016 
Novosádová KristýnaPreschool child and its attitude to booksBachelor's thesis 2016 
Zpěváková GabrielaPreschool child and its attitude to booksBachelor's thesis 2016 
Janošková ŠárkaEffect of reading on the vocabulary of preschool childrenBachelor's thesis 2015 
Škarabelová JanaThe influence of reading on the vocabulary of preschool childrenBachelor's thesis 2015 
Šremerová SilvieThe position of reading in the nursery school environmentBachelor's thesis 2015 
Tanečková VeronikaThe position of reading in the nursery school environmentBachelor's thesis 2015 
Holásková DagmarSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Kalusová LucieSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Krystyníková MiroslavaSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Kubiková MartaSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Michalčíková IvetaSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Sedláková JitkaSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Smilková JitkaSpeech patterns of nursery school childernBachelor's thesis 2014 
Gottvaldová MarkétaThe influence of family and nursery school on the development of speech of preschool childrenBachelor's thesis 2013 
Knoppová KamilaThe nursery school influence on the development of pre-school age children speechBachelor's thesis 2011 
Kulhánková DanaThe family and nursery school influence on the development of pre-school age children speechBachelor's thesis 2011 
Musialová AlenaThe family and nursery school influence on the development of pre-school age children speechBachelor's thesis 2011 
Svobodová IvanaThe nursery school influence on the development of pre-school age children speechBachelor's thesis 2011 
Bláhová RomanaThe influence of family and nursery school on the development of speech of preschool childrenBachelor's thesis 2009 
Bučková Eva"The influence of the kindergarten on the progress of the pre-school children speech"Bachelor's thesis 2009 
Neničková LucieSpeaking examples of children in nursery schoolBachelor's thesis 2009 
Vidličková LucieModels of speaking for children from kindergardenBachelor's thesis 2009 


Eyetracker as an aid when monitoring the way towards reading literacy
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Mapping the influence of methods of teaching reading on the formation of reading literacy of the 1st grade elementary school pupils through modern technology
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Monitoring of development tendencies of reading literacy of the 1st grade of elementary school pupils on the background of PIRLS
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The strategy to develop literacy in the first papers Primary school
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub