Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Czech Language and Literature with Didactics

Jana Hyplová


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Hyplová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 219, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2642
E-mail:No record found.Umí dnešní čtenář číst?
Pavlína Kuldanová, Jana Hyplová
Year: 2012
abstract in proceedings

Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 2
Jana Hyplová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1.stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová
Year: 2011, Oftis
specialist book

Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence současného žáka
Jana Hyplová
Year: 2010, PdF OU
specialist book chapter

Model čtenářské gramotnosti jako norma práce s uměleckým textem v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Jana Hyplová
Year: 2010
abstract in proceedings

Projekt v literární výchově jako cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
Jana Hyplová
Year: 2010
abstract in proceedings

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy
Jana Hyplová
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book

Inspirace básnickým textem na 2. stupni ZŠ
Jana Hyplová
Year: 2009
abstract in proceedings

Konstrukce didaktického testu a jeho ověření v podmínkách školy
Jana Hyplová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstrukce didaktického testu a jeho ověření v podmínkách školy
Jana Hyplová
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt v literární výchově - Daidalos a Íkaros
Jana Hyplová
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt v literární výchově jako cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
Jana Hyplová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím frazeologie - 2. období 1. stupně ZŠ
Jana Hyplová
Year: 2009
abstract in proceedings

Umělecký text jako integrující prvek projektového vyučování v literární výchově
Jana Hyplová
Year: 2009
abstract in proceedings

Cesty k osvojení frazeologie
Jana Hyplová
Year: 2008
abstract in proceedings

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Jana Hyplová
Year: 2008
work experience abroad

Komunikace s literárním textem na 2. stupni základní školy
Jana Hyplová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s literárním textem na 2. stupni základní školy
Jana Hyplová
Year: 2008
abstract in proceedings

Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí
Jana Hyplová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Mezipředmětové vztahy v projektovém vyučování - Bratr Paleček a Jiří z Poděbrad
Jana Hyplová
Year: 2008
abstract in proceedings

Objasňujeme frazémy
Jana Hyplová
Year: 2008, Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
journal article

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Ivana Gejgušová, Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová, Erika Mechlová, Martin Malčík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Ondruchová MarcelaThe Advancement of the Level of Pupil´s Reader Literacy at Primary SchoolMaster's thesis 2012 
Strouhalová HanaThe degree of understanding to phraseological lexems from the 1st grade pupils at primary school.Master's thesis 2012 
Šťastná DagmarThe degree of understanding to phraseological lexems from the 1st grade pupils at primary schoolMaster's thesis 2012 
Mocková KateřinaThe rate of the phraseology lexemes understanding at the primary school learnersMaster's thesis 2010 
Veselá LenkaThe kindergarden project - From fairy tale to fairy taleBachelor's thesis 2012 
Havelková KateřinaFigures of women in adaptations of ancient mythsBachelor's thesis 2011 
Horáková HanaVaclav Ctvrtek´s phraseology in fairy talesBachelor's thesis 2011 
Kupková Hampejsová MichaelaThe kindergarden project - From fairy tale to fajry taleBachelor's thesis 2011 
Hurníková KláraDominant genres in the reading for pre-school childrenBachelor's thesis 2010 
Bittnerová IvetaMaking use of literary texts for development of receptive and productive language skillsBachelor's thesis 2009 


No record found.

rss
social hub