Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Czech Language and Literature with Didactics

Ivana Gejgušová

Ivana Gejgušová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 209, Building SA
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 731 696 962
+420 553 46 2637
E-mail:No record found.Vypracování Správy Odbornej ad hoc komisie o plnení štandardov a kritérií študijného programu Predskolská a elementárna pedagogika a študijného programu Učitelstvo pre primárne vzdelávanie
Ivana Gejgušová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Trojí setkání s českou poezií pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, lituratúre (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
journal article

Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Year: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy
Ivana Gejgušová
Year: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Meziuniverzitní spolupráce Vídeň - Ostrava v novém hávu
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová, Hana Sodeyfi
Year: 2022, Český jazyk a literatura
journal article

Obraz čtenářství v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Year: 2022
organizing conference, workshop

odborný posudek studie Didaktická narativní transformace: potenciál tvořivého psaní pro poznávání literárního díla
Ivana Gejgušová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

odborný posudek studie Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny
Ivana Gejgušová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Odraz společenských změn po roce 1989 v české literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vypracování Správy Odbornej ad hoc komisie o plnení štandardov a kritérií študijného programu Predskolská a elementárna pedagogika a študijného programu Učitelstvo pre primárne vzdelávanie
Ivana Gejgušová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Žánrová proměna literatury pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Členka oborové rady / habilitační komise PdF Prešovské univerzity, Prešov, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Year: 2021
others

Členka zkušební komise - obhajoby disertačních prací a SZZ doktorského studijního programu Didaktika literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2021
others

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Didaktické aspekty výuky češtiny u cizinců
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dva tituly o slovenské literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Kánony a kanóny slovenské literatúry pre deti a mládež po roku 1989
Ivana Gejgušová
Year: 2021, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
journal article

Máchův Maj jinak
Ivana Gejgušová
Year: 2021, Český jazyk a literatura
journal article

Nonsensová poezie ve výuce češtiny u cizinců
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Year: 2021
organizing conference, workshop

O Šikmém kostele a zmizelém městě
Radomil Novák, Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Podnětné jednání didaktiků
Ivana Gejgušová
Year: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Posudek disertační práce Implementace problematiky šoa do výuky literární výchovy na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce Rozvijanie literárnej kompetencie žiakov prostrednictvom inovatívných metód
Ivana Gejgušová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Recenzní posudek, časopis O dieťati, jazyku, literatúre
Ivana Gejgušová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Role čítanek při zkvalitňování literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre. (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
journal article

Trojí setkání s českou poezií pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, lituratúre (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
journal article

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

?Zmysel umenia je neistý, ale aj intenzívny a premenlivý?
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová, Dávid Dziak, Zuzana Stanislavová, Ján Gallik, Katarína Labudová, Eva Lehotáková, Markéta Andričíková, Nina Kollárová, Petra Bubeníčková ... other authors
Year: 2021, Fraktál
journal article

Adaptace v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2020
abstract in proceedings

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace tvůrčí činnosti ÚBK Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity, Opava
Ivana Gejgušová, Natascha Drubek-Meyer, Jana Kesselová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Literární teorie v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Posudek článku - časopis Bohemica litteraria
Ivana Gejgušová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce Český psychologický román v literární výchově na střední škole
Ivana Gejgušová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Předsedkyně zkušební komise - obhajoby a SZZ doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice
Ivana Gejgušová
Year: 2020
others

Recenzní posudek monografie Hodnotová výchova v literatuře na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Ivana Gejgušová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Aplikace literárněteoretických poznatků při práci s uměleckým textem
Ivana Gejgušová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesta literatury k dětskému čtenářství
Ivana Gejgušová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová, Andrea Nohelová, Dominik Viater, Gabriel Juchelka
Year: 2019
abstract in proceedings

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

členka zkušební komise -obhajoby a SZZ doktorského studia, oponentka disertační práce
Ivana Gejgušová
Year: 2019
others

Didaktické aspekty výuky literární teorie na 2. stupni základní školy
Ivana Gejgušová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Year: 2019
organizing conference, workshop

Posudek disertační práce Umělecké ztvárnění dětských dilemat a úzkostí jako příležitost k funkčnímu vzdělávání v literární výchově
Ivana Gejgušová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Posudek projektu disertační práce
Ivana Gejgušová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Příprava učitelů 1. stupně ZŠ k výuce předmětu Český jazyk a literatutra
Ivana Gejgušová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenzní posudek monografie J. Zítkové Teorie výuky literatury v historické perspektivě
Ivana Gejgušová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Současná literatura pro děti a mládež a její didaktické využití
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trudna droga dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa
Ivana Gejgušová
Year: 2019, Wydawnictwo Naukove Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
specialist book chapter

Vliv neujasněnosti obsahu literární výchovy na základní škole na podobu výuky
Ivana Gejgušová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dětský čtenář. Ohrožený druh?
Ivana Gejgušová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců
Ivana Gejgušová
Year: 2018
abstract in proceedings

Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců
Ivana Gejgušová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení vybraných čítanek pro základní školy z hlediska potenciálního rozvoje čtenářské gramotnosti
Ivana Gejgušová, Gabriel Juchelka
Year: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Ivona Březinová opět otevřela aktuální téma
Ivana Gejgušová
Year: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

mobilita Erasmus
Ivana Gejgušová
Year: 2018
work experience abroad

Čtenářství dětí a mládeže v České republice: stav-vize-cesty ke změnám
Ivana Gejgušová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech
Ivana Gejgušová
Year: 2017
abstract in proceedings

Historická tematika v současné literární tvorbě pro mladé čtenáře. Významné osobnosti českých dějin v tvorbě R. Fučíkové
Ivana Gejgušová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Year: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Recepce komiksu žáky staršího školního věku
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Setkání oborových didaktiků českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy
Ivana Gejgušová
Year: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Trudna groda dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa
Ivana Gejgušová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv textových úprav Babičky Boženy Němcové na míru porozumění textu u žáků 2. stupně základních škol
Vladimíra Zychová, Ivana Gejgušová
Year: 2017, Paidagogos
journal article

Ztráty a nálezy v literární tvorbě pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech
Ivana Gejgušová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Enola Holmesová aneb Když jablko nespadne daleko od stromu
Ivana Gejgušová
Year: 2016
abstract in proceedings

Enola Holmsová aneb Když jablko nepadne daleko od stromu
Ivana Gejgušová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofická fakulta Univerzity Konstatntina Filozofa v Nitře, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Year: 2016
work experience abroad

Karel IV. v současné literární produkci pro dospělé a dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Pohádka dříve a dnes - vývoj žánru
Ivana Gejgušová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny výuky češtiny pomocí multimediálních zařízení
Ivana Gejgušová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scaffolding ve výuce mateřštiny
Ivana Gejgušová, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svět počítačů a virtuální realita v české literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtenářství žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Eyetracking ve výzkumu čtenářské techniky a porozumění textu na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

F. Gellner - heslo In Biografický slovník českých zemí, Historický ústav AV ČR
Ivana Gejgušová
Year: 2015
others

Inovace literární výchovy na základní škole pomocí ICT techniky
Ivana Gejgušová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Malé ohlédnutí za literární tvorbou pro děti a mládež z let 2014 a 2015
Ivana Gejgušová
Year: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Mestská knihovna Bratislava
Ivana Gejgušová
Year: 2015
work experience abroad

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

S hostem z Bratislavy o psaní, překládání a půjčování knih
Ivana Gejgušová
Year: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Stav dětského čtenářství - výsledky výzkumů čtenářství z let 2008 - 2015
Ivana Gejgušová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2015
abstract in proceedings

Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Ivana Gejgušová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čtenářská biografie v profesní přípravě učitelů českého jazyka
Ivana Gejgušová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtenářství pod lupou
Ivana Gejgušová
Year: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Year: 2014
work experience abroad

Petra Braunová v Ostravě
Ivana Gejgušová, Radomil Novák
Year: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Problemy dzieciństwa w współczesnej czeskiej literaturce dla dzieci
Ivana Gejgušová
Year: 2014, Wydawnictwo naukowe UAM
specialist book chapter

Udział szkoły w rozwoju czytelnictwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Ivana Gejgušová
Year: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń
specialist book chapter

Využití poznatků o vizuální percepci verbálního a neverbálního textu v literární výuce na základních školách
Ivana Gejgušová
Year: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství
Radomil Novák, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kateřina Homolová
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Knihomoli, nebo internauti
Ivana Gejgušová
Year: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2013, Jazyk - literatura - komunikace
journal article

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Ivana Gejgušová
Year: 2013
work experience abroad

Problemy dzieciństwa w oparciu współczesnej fikcji literackiej dla dzieci
Ivana Gejgušová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká literární tvorba pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká literární tvorba pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2013
abstract in proceedings

Stačí nechat se vést originálem
Ivana Gejgušová
Year: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Stinné stránky dětství v tvorbě J. Wilsonové
Ivana Gejgušová
Year: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Světová literatura pro nejmladší čtenáře
Ivana Gejgušová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čtenářské deníky a četba žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2012
abstract in proceedings

Nové publikace slovenských didaktiků mateřského jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Problematika tzv. doporučené četby na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2012
abstract in proceedings

Udzial szkóly w rozwoju czytania dzieci w wieku szkolnym
Ivana Gejgušová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet Zielenogórski, Zielona Góra, Polska
Ivana Gejgušová
Year: 2012
work experience abroad

Vliv individuální volby titulů pro mimoškolní četbu žáků ZŠ na kvalitu četby
Ivana Gejgušová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků
Ivana Gejgušová
Year: 2012
abstract in proceedings

Čtenářské deníky a četba žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj
Ivana Gejgušová
Year: 2011
abstract in proceedings

Komunikace s uměleckým textem jako stěžejní aktivita literární výchovy
Ivana Gejgušová
Year: 2011, PdF Univerzity Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2011, PdF Ostravské univerzity
specialist book

Proměny doporučené četby žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2011
abstract in proceedings

Proměny doporučené četby žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2011
abstract in proceedings

Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků
Ivana Gejgušová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co už nečteme aneb O brenpartiji ze struskové haldy v Hrabůvce
Ivana Gejgušová
Year: 2010
abstract in proceedings

Doporučená četba a literární výchova na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2010
abstract in proceedings

Doporučená četba a literární výchova na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj
Ivana Gejgušová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s uměleckým textem
Ivana Gejgušová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Máchův Máj v literární výchově na druhém stupni základní školy
Ivana Gejgušová
Year: 2010
abstract in proceedings

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Milan ligoš: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I, II.
Ivana Gejgušová
Year: 2010, Didaktické studie
journal article

Po stopách pubescentního čtenářství
Ivana Gejgušová
Year: 2010
abstract in proceedings

posudek učebnice Literatura v souvislostech 1
Ivana Gejgušová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

recenzní posudek Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učitela materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Ivana Gejgušová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
specialist book

Čeština na talířku: Bonbony a polivka aneb Znovu o poezii všedního dne
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Moravskoslezský den
journal article

Čeština na talířku: Nastává dlouhá noc...
Ivana Gejgušová
Year: 2009, -
journal article

Čeština na talířku: O poezii všedního dne
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Moravskoslezský den
journal article

Čeština na talířku: O spanilých dívkách a pracovitých mužích
Ivana Gejgušová
Year: 2009,
journal article

Čeština na talířku: Taje ženského šatníku
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Trocha léčení ze starých časů
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Moravskoslezský den
journal article

Čeština na talířku: Zapomenuté pokrývky hlavy
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Moravskoslezský den
journal article

Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Year: 2009, Pedagogická fakulta OU
specialist book

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nová encyklopedie světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

O jedné odrážce v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

Oni v životě a díle Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Year: 2009
work experience abroad

Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Year: 2009
work experience abroad

Po literárních cestách regionu
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

Po literárních cestách regionu
Ivana Gejgušová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tiché čtení individuálně zvoleného textu v literární výchově
Ivana Gejgušová
Year: 2009
abstract in proceedings

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Year: 2008
work experience abroad

...kdy zase znovu nebudeme, jako jsme předtím nebyli...
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komplexnost v literární výchově I - titul díla, hledání stopových prvků syžetu, aluze
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komplexnost v literární výchově II
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komplexnost ve výuce literární výchovy
Ivana Gejgušová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komplexnost ve výuce literatury III
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství
Ivana Gejgušová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osudy Spisů Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2008, Český jazyk a literatura
journal article

První fáze proměny českého školství
Ivana Gejgušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Ivana Gejgušová, Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová, Erika Mechlová, Martin Malčík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Božena Viková-Kunětická autorka i múza
Ivana Gejgušová
Year: 2007
abstract in proceedings

Česká literatura 20. století I (1890-1918)
Ivana Gejgušová, Radomil Novák
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku
Ivana Gejgušová
Year: 2007
work experience abroad

František Gellner prozaik a publicista
Ivana Gejgušová
Year: 2007, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Ještě jedna cenná publikace ze Slovenska
Ivana Gejgušová
Year: 2007, Listy Ostravské univerzity
journal article

Jubileum Centra dalšího vzdělávání PdF OU
Ivana Gejgušová
Year: 2007, Listy Ostravské univerzity
journal article

Komplexnost v literární výchově
Ivana Gejgušová
Year: 2007
abstract in proceedings

Komplexnost ve výuce literární výchovy
Ivana Gejgušová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komplexnost ve výuce literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2007
others

Komplexnost ve výuce literatury II
Ivana Gejgušová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí
Ivana Gejgušová, V. Řeřichová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela v Banské Bystrici
Ivana Gejgušová
Year: 2007
work experience abroad

Potřebná multimediální encyklopedie
Ivana Gejgušová
Year: 2007, Český jazyka literatura
journal article

Rámcové a školní vzdělávací programy versus tradice a mýty v českém školství
Ivana Gejgušová
Year: 2007
abstract in proceedings

S Hermínou Motýlovou zpátky do dětství
Ivana Gejgušová
Year: 2007, Listy Ostravské univerzity
journal article

Školská administrativa, legislativa - rukověť
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Autoři světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Erudice, kreativita a fantazie učitele při výběru textů pro literární výchovu. Práce s uměleckým textem v literární výchově
Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Year: 2006
work experience abroad

Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře
Ivana Gejgušová
Year: 2006
work experience abroad

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006, Slovenský jazyk a literatúra v škole
journal article

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pojetí literární výchovy v proměnách času
Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006, The New Educational Rewiew
journal article

Tragika a komika v díle Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy
Ivana Gejgušová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití komiky jmen literárních postav při integraci složek předmětu český jazyk a literatura
Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komika pravdy a lži a interpretace textů v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Ivana Gejgušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Ivana Gejgušová, Jana Svobodová
Year: 2005, Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury
journal article

Multikulturní aspekt v čítankách pro 2. stupeň základních škol
Ivana Gejgušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Ivana Gejgušová
Year: 2005
work experience abroad

Prózy Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Satira a hyperbola
Ivana Gejgušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Frazeologie v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Ivana Gejgušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Literární komika jako spojovací prvek národních literatur
Ivana Gejgušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Nové pohledy na českou literaturu a její vyučování
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Year: 2004
work experience abroad

Problematika práce s uměleckým textem v hodinách českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Projektové vyučování v literární výchově, projekt Podoby smíchu
Ivana Gejgušová
Year: 2004
abstract in proceedings

Jak přispívá literární výchova k rozvoji čtenářské gramotnosti
Ivana Gejgušová
Year: 2003
abstract in proceedings

Svět dětí v proměnách času
Ivana Gejgušová
Year: 2003, Ladění
journal article

Taje a kouzla literární komiky
Ivana Gejgušová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod ke studiu literární komiky
Ivana Gejgušová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I
Ivana Gejgušová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Adaptace literárního díla a její didaktické využití
Radomil Novák, Ivana Gejgušová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Hra a hravé prvky ve výuce českého jazyka a literatury na základních a středních školách
Ivana Gejgušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tradičně (?) netradiční (?) hodina literatury
Ivana Gejgušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Česká škola a humor
Ivana Gejgušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Čeština - jazyk slovanský
Ivana Gejgušová, Kolektiv Autorů, Pavlína Kuldanová
Year: 2001
editorial work

Interpretace uměleckého textu ve středoškolské praxi
Ivana Gejgušová
Year: 2001, Český jazyk a literatura
journal article

Mlčení a komunikace
Ivana Gejgušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Řeč reklamy
Ivana Gejgušová
Year: 2001
abstract in proceedings

Řeč reklamy
Ivana Gejgušová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz čtenářství v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová, Nasěžda Salmhoferová
Year:
organizing conference, workshop

Po stopách pubescentního čtenářství
Ivana Gejgušová
Year:
abstract in proceedings

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Year:
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Year:
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Year:
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
AILDKIlustrace a dětská kniha
AKDCKapitoly o dětském čtenářství
ASDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
ASLDMSvětová literatura pro děti a mládež
BPUTPráce s uměleckým textem
BULITBurcující literatura a dnešní svět
C3CFRČeská frazeologie
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3CT1Kapitoly z dětského čtenářství 1
C3CT2Kapitoly z dětského čtenářství 2
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3IL1Interpretace textů z české literatury 1
C3IL2Interpretace textů z české literatury 2
C3IR1Interpretace textů z reg. lit. 1
C3IR2Interpretace textů z reg. lit. 2
C3IS1Interpretace textů ze svět. literatury 1
C3IS2Interpretace textů ze svět. literatury 2
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3LPMÚvod do LPM
C3SO1Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1
C3SO2Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2
C3ULMUplatnění literatury v médiích
C3VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
DMDCDětské čtenářství a školní četba
DMLDLiteratura pro DaM a koncepce čítanek
DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
DMRKRole knihovny a práce s knihou při škol.
DPDCDidaktika českého jazyka
DPDLDidaktika literatury a literární výchovy
DPLBAktuální otázky literárněvěd. bohemist.
LI1DMLiteratura pro děti a mládež
LI1DVLiteratura pro děti a mládež
MSLD2Literatura pro děti 2
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPUTPráce s uměleckým textem
NGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
NILDKIlustrace a dětská kniha
NKDCKapitoly o dětském čtenářství
NSLDMSvětová literatura pro děti a mládež
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SLIPDLiteratura pro děti a mládež
SSLINSkvosty světové literatury
YI1DMLiteratura pro děti a mládež
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2IKOMLiterární komika
2ITEXLiterární exkurze
2PCL1Vývojový přehled české literatury 1
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PVCLNové prvky ve výuce literatury
22CL1Vývojový přehled české literatury 1
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22VCLNové prvky ve výuce literatury
3RCL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
3RCL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
3RSLLInterpretace textů ze světové literatury
3RSTLKapitoly ze starší české literatury
3RSVLKapitoly z vývoje světové literatury
3RVL1Interpretace textů z č. literat. 19. st.
3RVL2Interpretace textů z české literatury 2
3SCHSStarší č. literatura v his.souvislostech
3SZB2SZZ - Český jazyk a literatura
33CL2Interpretace textů z české literatury 2
33RI1Interpretace textů z č. liter. 19. stol.
33RI2Interpretace textů z české literatury 2
33RL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
33RL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33RSLInterpretace textů ze světové literatury
33RTLStarší č. literat. v hist. souvislostech
33RVLKapitoly z vývoje světové literatury
33SL1Interpretace textů ze světové lit. 1
33SL2Interpretace textů ze světové lit. 2
33VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33ZB2SZZ - Český jazyk a literatura
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDLVDidaktika literární výchovy
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SLITÚvod do studia literatury
5TDM1Literatura pro děti a mládež 1
5TDM2Literatura pro děti a mládež 2
5TXTText ve výuce a vzdělávání
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55DLVDidaktika literární výchovy
55DM1Literatura pro děti a mládež 1
55DM2Literatura pro děti a mládež 2
55LITÚvod do studia literatury
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55TXTText ve výuce a vzdělávání
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6CLP1Česká literatura ve výukové praxi 1
6LVITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
6SVLTVybrané kapitoly ze světové literatury
66LP1Česká literatura ve výukové praxi 1
66VITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
66VLTVybrané kapitoly ze světové literatury
7ASDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
7ASLDSvětová literatura pro děti a mládež
7DILVDidaktika literární výchovy
7ITEXLiterární exkurze
7NPLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7VCL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77BHJObhajoba diplomové práce
77CL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77ILVDidaktika literární výchovy
77PLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
77SDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
77SLDSvětová literatura pro děti a mládež
77TEXLiterární exkurze
8IDLVDidaktika literární výchovy
8TXTVText ve výuce a vzdělávání
88DLVDidaktika literární výchovy
88XTVText ve výuce a vzdělávání
9DMDCDětské čtenářství a školní četba
9DMLDLit. pro děti a mládež a koncep. čítanek
9DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
9DMRKRole knihovny a práce s knihou
9DPDLDidaktika literární výchovy
9DPU1Publikační činnost 1
9DPU2Publikační činnost 2
9DPU3Publikační činnost 3
9DPU4Publikační činnost 4
9DRK1Aktivní účast na vědecké konferenci
9K300Aktivní účast na národ. vědec.konferenci
9K450Aktivní účast na mezin. vědec.konferenci
9M450Zapojení do mezinárod.výzkum. projektu A
9PUNCČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
9PURCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
9PUREČlánek recenzovaný v češtině
9VYU1Výuková činnost 1
9VYU2Výuková činnost 2
9V300Zapojení do národního výzkum. projektu A
9V600Zapojení do národního výzkum. projektu B
9Z300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
9Z600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
99MDCDětské čtenářství a školní četba
99MLPVybrané literárnědidaktické problémy
99MRKRole knihovny a práce s knihou
99PDLDidaktika literární výchovy
99PU1Publikační činnost 1
99PU2Publikační činnost 2
99PU3Publikační činnost 3
99PU4Publikační činnost 4
99YU1Výuková činnost 1
99YU2Výuková činnost 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
DILVDidaktika literární výchovy
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
SVLTSvětová literatura
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání


AuthorTitleType of thesisYear
Drápalová MarkétaReading of primary school pupilsMaster's thesis 2022 
Kahánková KarolínaReading workshops at the 1st stage of primary schoolsMaster's thesis 2022 
Mahrová VendulaLiterary theory in literary education at the 2nd level of primary schoolMaster's thesis 2022 
Schrammová TerezaComic and Humour in Reading-books for Upper Primary Schools.Master's thesis 2022 
Šeflová KarolínaIcelandic fairy tales and legends in the Czech cultural and educational contextMaster's thesis 2022 
Bezecná KateřinaThe materialization of the human psyche in literatureMaster's thesis 2021 
Honzková KristinaImplementation of children´s literature in teaching at primary schoolMaster's thesis 2021 
Jurášková MichaelaThe use of textbooks and readers of literary education at elementary schoolMaster's thesis 2021 
Vajdová KateřinaHolocaust in literature for children and youth and its use in teaching at primary schoolMaster's thesis 2021 
Hrdá DagmarPerception of fairy tales and fantasy literature by primary school childrenMaster's thesis 2020 
Irein MarkétaTextbooks and readers in primary school lessonsMaster's thesis 2020 
Kadlecová KristýnaFamily in Literary Work for Children and YouthMaster's thesis 2020 
Popová VeronikaNew forms of detective novels in contemporary literatureMaster's thesis 2020 
Sukeníková GabrielaReading of children of younger school ageMaster's thesis 2020 
Šímová AnnaDevil as a character from modern fairy taleMaster's thesis 2020 
Březinová ZuzanaStructure, content and function of the elementary school teachers from the teachers' point of viewMaster's thesis 2019 
Březná JanaThe translation´s of dystopia in children´s readingMaster's thesis 2019 
Holáňová KristinaSpecifics of teaching mother tongue in schools with a small number of classesMaster's thesis 2019 
Mahdal LukášAdaptation and text editing of J. VernaMaster's thesis 2019 
Mikesková TerezaLiterary work of V. Čtvrtek in primary school teachingMaster's thesis 2019 
Němčíková EliškaReaders conditions of students first grade of primary schoolMaster's thesis 2019 
Nevřelová NikolaTextbooks and readers in primary school lessonsMaster's thesis 2019 
Rosypálková LucieThe detective stories for readers younger school ageMaster's thesis 2019 
Rymlová MichaelaReception of texts by A. Jirásek in elementary school teachingMaster's thesis 2019 
Šandalová KateřinaDeveloping children's readership in reading workshops and reading lessonsMaster's thesis 2019 
Baďurová MiroslavaCritical reflection on the literary work of K. SvětláMaster's thesis 2018 
Galusková DianaThe image of the war in literature for childrenMaster's thesis 2018 
Havlová MarkétaChildren's literature between quality and poor-qualityMaster's thesis 2018 
Karešová SilvieThe reader workshops and the development of children's readingMaster's thesis 2018 
Muchová VeronikaThe death in the literature for children and youthMaster's thesis 2018 
Ondračková AlžbětaThe death in the works for readers younger school ageMaster's thesis 2018 
Přívarová AndreaThe reader workshops in the first grade of elementary schoolMaster's thesis 2018 
Ředinová KláraThe actual topics in contemporary literature for children and youthMaster's thesis 2018 
Tkadlecová JanaThe readers' attitudes and experiences of primary school pupilsMaster's thesis 2018 
Červenková PetraAudiobooks in cultural and educational contextMaster's thesis 2017 
Mašláňová VěraNovels in the literary work of T. NovakováMaster's thesis 2017 
Matznerová LucieFamily influence on children's readingMaster's thesis 2017 
Mížová PetraLiterary award and book marketMaster's thesis 2017 
Pajdáková MarkétaThe attitude to reading of school age childrenMaster's thesis 2017 
Paverová TerezaThe phenomenon of literary tourismMaster's thesis 2017 
Plánková VeronikaThe reading primary school childrenMaster's thesis 2017 
Tylečková ZoraHistorical and crime story in literary work by V. VondruškaMaster's thesis 2017 
Čandasová AlenaLiterary work of V. Hálek in literary education in primary schoolMaster's thesis 2016 
Horáková BarboraThe library in the life of preschool childrenMaster's thesis 2016 
Hrbáčová ZuzanaFairy tale and pupil in elementary schoolMaster's thesis 2016 
Mičková KamilaThe literary production for adolescentsMaster's thesis 2016 
Vitulová JanaThe reading of pupils at the primary schoolMaster's thesis 2016 
Zapalačová PetraThe cooperation between primary school and library and the quality of literary educationMaster's thesis 2016 
Hudková ŠárkaHandicap in literature for children and youthMaster's thesis 2015 
Kamínková VěraRecommended raeding in elementary schoolMaster's thesis 2015 
Křepelová JanaBroken family: literary work of J. Wilson in the literary education at primary schoolMaster's thesis 2015 
Starzová StanislavaThe Influence of the Reading Workshop on the Basic School´s Absolvent´s ReadingMaster's thesis 2015 
Svojanovská VeronikaBullying: literary work of J. Wilson in the literary education at primary schoolMaster's thesis 2015 
Šebestová KateřinaThe children´s reading in elementary schoolMaster's thesis 2015 
Grygarová IvetaProse with character of child in literary work by A. JežkováMaster's thesis 2014 
Hanesovská ZdeňkaRegional legend in literature lessons in basic school educationMaster's thesis 2014 
Juříčková RenátaLearning disabilities and their influence on pupils at basic schoolMaster's thesis 2014 
Kocichová JanaNon-mandatory reading and literary education at elementary schoolMaster's thesis 2014 
Krbečková IvetaThe reading of students at the primary schoolsMaster's thesis 2014 
Kufová PetraWriters of the Victorian era of the United KingdomMaster's thesis 2014 
Kulová KateřinaInterpretation of Poetic Text in Literary Education at Elementary SchoolMaster's thesis 2014 
Mariašová VěraLiterary work by K. Světlá and literary education in primary schoolMaster's thesis 2014 
Szromková MiriamCzech literature of 19th century and literary education in primary schoolMaster's thesis 2014 
Vaculová MagdalénaThe differences in reading activities of boys and girlsMaster's thesis 2014 
Zychová VladimíraCorrespondence of B. NěmcováMaster's thesis 2014 
Blažková PavlínaReputation in literary education at elementary schoolMaster's thesis 2013 
Hendrych AdamCultural interests of pubescent in the 21st centuryMaster's thesis 2013 
Šumná BarboraThe state of reading of the adult populationMaster's thesis 2013 
Holková MiriamThe picture of woman nd girl in prose of K. SvětláMaster's thesis 2012 
Hrubá KateřinaThe linguistic resources in choice literary works by Božena NěmcováMaster's thesis 2012 
Jasińska LenkaThe Literature Translations for children and young people after year 2000Master's thesis 2012 
Juřičková JitkaWallachian legends in contemporary literary productionMaster's thesis 2012 
Náhlovská VeronikaThe use of literary work from Ivone Březinová in the literary education at secondary school.Master's thesis 2012 
Pokorná EliškaPresent editions of the fairy tales written by Božena Němcová in the Czech enviroment.Master's thesis 2012 
Balcarová HanaFeature of Hlučín´s area in literatureMaster's thesis 2011 
Gomolová JanaThe transformation of reading of the scholars in basic schoolMaster's thesis 2010 
Ivánková MartinaWorld literature of 19th century and elementary schoolMaster's thesis 2010 
Lipusová AnetaThe development of ballad in 19th centuryMaster's thesis 2010 
Parčišová LucieThe picture of woman and girl in prose of B. NěmcováMaster's thesis 2010 
Petrášová JanaFairy story and literary education in the schoolMaster's thesis 2010 
Polášková JulieNew books of fantasy in czech literary worldMaster's thesis 2010 
Steffanová EvaReader´s activities of adult readersMaster's thesis 2010 
Vrbová KateřinaThe development of ballad in 19th centuryMaster's thesis 2010 
Zpěváková TerezaThe picture of woman and girl in prose of T. NovákováMaster's thesis 2010 
Dudová MichaelaCzech literature of 19th century and its role in literary educationMaster's thesis 2009 
Habáňová MichaelaTranslations of children's literature after 2000Master's thesis 2009 
Firlová KateřinaCzech teen romance novel in european contextMaster's thesis 2008 
Klimková JanaTeen romance novel in european contextMaster's thesis 2008 
Prokeš LukášText of reading books and looking for personal as well as national rootsMaster's thesis 2008 
Hrabcová JanaACTUAL PROBLEMS OF LITERARY EDUCATION AT THE 2nd LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Pospíšilová HanaHumor in Literature for Children and JuvenilesMaster's thesis 2007 
Burgertová GabrielaVyužití uměleckého textu v jazykovém a slohovém vyučování na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2006 
Sedláčková LenkaHolocaust a literární tvorba dětíMaster's thesis 2005 
Tomešková JarmilaVyužití kulturních a vzdělávacích aktivit knihoven na 2. stupni ZŠMaster's thesis 2005 
Vítková HanaProblematika zkoušení a hodnocení v předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Vavříková RadkaPráce s uměleckým textem v hodinách literární výchovy (poezie na 2. stupni ZŠ)Master's thesis 2004 
Beinhauerová RadkaComics in the reading of 2nd grade elementary school studentsBachelor's thesis 2022 
Danysová MichaelaPrince Wenceslas in literature for children and youthBachelor's thesis 2022 
Humlová VeronikaThe comparison of the poetic work of J. Neruda and V. HálekBachelor's thesis 2022 
Caudrová MarieCountryside in 19th century literatureBachelor's thesis 2021 
Lipowská ZuzanaComic book adaptations of literary classics for school age readersBachelor's thesis 2021 
Lapčíková KamilaThe self-reflection of the readership of elementary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Mahrová VendulaNew form of practice in undergraduate teacher trainingBachelor's thesis 2020 
Šeflová KarolínaSupernatural beings in Czech and Icelandic fairy talesBachelor's thesis 2020 
Bulinová TerezaHandicap in literature for young readerBachelor's thesis 2019 
Makovičková RenátaG. Preissová and her literary workBachelor's thesis 2019 
Suchánková NikolaWorld War II in the literature for children and youthBachelor's thesis 2019 
Bohata VeronikaHomosexuality in literary works for children and youthBachelor's thesis 2018 
Gašparová KateřinaThe eating disorders in literature for children and youthBachelor's thesis 2018 
Kantorová TerezaDownsides of childhood in the literary work for childrenBachelor's thesis 2018 
Popová VeronikaTranslations of detective series in the current book offerBachelor's thesis 2018 
Sakreidová IvanaDrug problems in literary works for children and youthBachelor's thesis 2018 
Balasová KateřinaK. Smolíková, J. Smolík and their artistic creation for young readersBachelor's thesis 2017 
Březinová ZuzanaAntique mythology in current literature for youngBachelor's thesis 2017 
Maděrová EvaThe current Czech literature for children of preschool ageBachelor's thesis 2017 
Peterková BarboraThe hussite movement in literary work by K. Smolíková and J. SmolíkBachelor's thesis 2017 
Poláčková ZuzanaPoetry for children of preschool ageBachelor's thesis 2017 
Profotová AnetaLinguistic humour in Alena Vostrá books for preschoolersBachelor's thesis 2017 
Psotová HanaThe new books for children and young peopleBachelor's thesis 2017 
Ručková ZuzanaCrime novel and crime short story in literary work by H. ProškováBachelor's thesis 2017 
Rymlová MichaelaThe humor in literature for children a young peopleBachelor's thesis 2017 
Sikorová KateřinaThe literary production for children of preschool ageBachelor's thesis 2017 
Videnková PetraFairy tale in the literary work of the Czech dissidentsBachelor's thesis 2017 
Vlaškovská GabrielaThe current literature for children of preschool ageBachelor's thesis 2017 
Cahlíková SaskiaAlphatical child´s reader in preschool educationBachelor's thesis 2016 
Chytilová IvetaStatus reading literacy of primary school pupilsBachelor's thesis 2016 
Doričáková Bohdana19th century in literatury for children and youthBachelor's thesis 2016 
Krylová HanaThe literary work by I. Prochazková for preschool and school readersBachelor's thesis 2016 
Ředinová KláraThe women´s world in literature in the 19th centuryBachelor's thesis 2016 
Štůralová VeronikaThe Victorian England in literary works for adolescent and adult readersBachelor's thesis 2016 
Tomíčková JanaCzech history in encyclopedias for children and youthBachelor's thesis 2016 
Červenková PetraAudiobooks and children's readingBachelor's thesis 2015 
Foldynová HanaLove in Czech literature of the 19th centuryBachelor's thesis 2015 
Goldová VeronikaProsté motivy in literary work by J. NerudaBachelor's thesis 2015 
Havlová MarkétaSocial handicap in literature for children and youthBachelor's thesis 2015 
Klimecká KláraThe reading of the aduld populationBachelor's thesis 2015 
Melcherová DarinaKnihy veršů in literary work by J. NerudaBachelor's thesis 2015 
Orlovská LucieLiterary work by F. KožíkBachelor's thesis 2015 
Paverová TerezaReading devices, tablets and reading activities for elementary school pupilsBachelor's thesis 2015 
Šťastná MichaelaFantasy in czech literary contextBachelor's thesis 2015 
Malíková DagmarWritings of Daniela Krolupperová for childrenBachelor's thesis 2014 
Matějková MichaelaThe book and the library in the life of pre-school childrenBachelor's thesis 2014 
Postupová MichaelaChildren´s reading in the era of H. PotterBachelor's thesis 2014 
Starzová StanislavaThe Developing of Reading the Basic School´s ChildrenBachelor's thesis 2014 
Kluková KristýnaPaolo Coelho and his literary production in the Czech literary enviromentBachelor's thesis 2013 
Křepelová JanaPicture of One-Parent Family Child in Jacqueline Wilson´s WritingsBachelor's thesis 2013 
Kufová RenataThe state of the reading of the adult populationBachelor's thesis 2013 
Mičková KamilaThe state of the reading of the adult populationBachelor's thesis 2013 
Svojanovská VeronikaPicture of bullying in J. Wilson´s writingsBachelor's thesis 2013 
Valentová KateřinaThe state od the reading of the adult populationBachelor's thesis 2013 


The Development of Diagnostic Set of Reading Comprehension with Pupils of 2nd degree of Primary Schools
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period6/2020 - 12/2023
ProviderKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Statesolved
WISSENSCHAFTLICHE EXKURSION-PROJEKT DREIER UNIVERSITÄTEN
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period5/2022 - 5/2022
ProviderAction
Statefinished
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period5/2021 - 5/2021
ProviderAction
Statefinished
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period5/2020 - 5/2020
ProviderAction
Statefinished
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit (v tandemu) Čeština jako jazyk mateřský a jako jazyk cizí (Konstanty a proměny v jazykové a literární výuce)
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period4/2019 - 4/2019
ProviderAction
Statefinished
Vědecká exkurze v Ostravě - projekt tří univerzit (v tandemu) Uplatnění nových medií v oborové didaktice češtiny.
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderAction
Statefinished
Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Po stopách společné kultury a jazyka v ostravském regionu
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period3/2013 - 4/2013
ProviderAction
Statefinished
Reading as a means of developing literacy skills of primary school pupils
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub