UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Pavlína Kuldanová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 212, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2643
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kuldanová, P. Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku: Poznatky z mluvní praxe řečových profesionálů. In: O. Bláha, J. Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 144-152. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-5281-4.
Kuldanová, P. Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. FF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU. 2017.
Kuldanová, P. Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů: Freiheit gegenübergestellt der Norm in den Äuserungen der professionellen Sprecherinnen. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). Svoboda a demokracie v jazykové výuce; didaktické perspektivy. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2017.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 40-60. ISBN 978-80-7464-951-6.
Kuldanová, P. Sofijská univerzita Klimenta Ochridského: katedra slovanských jazyků. 2016.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2016.
Kuldanová, P. Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku. In: Komárkova jazykovědná Olomouc (Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.

All publications

Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2019.
Kuldanová, P. Jazyková kultura v teorii a praxi. In: Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Naše třída. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Maškaráda čili Fantom Opery. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Rok na vsi. 2018.
Kuldanová, P. Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku: Poznatky z mluvní praxe řečových profesionálů. In: O. Bláha, J. Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 144-152. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-5281-4.
Kuldanová, P. Mluvený projev řečových profesionálů. In: Školení tiskových mluvčích Policie Olomouckého kraje. Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Mluvený projev řečových profesionálů. In: Školení tiskových mluvčích Policie Moravskoslezského kraje. Těrlicko. 2018.
Kuldanová, P. Noc vědců 2018: Procházka českým jazykem a literaturou posledního století [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Kuldanová, P. Ohlédnutí za konferencí Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Jazykovědné aktuality. 2018, roč. LV-2018(č. 3 a 4), s. 106-109. ISSN 1212-5326.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 8, 2018, č. 1. 2018.
Kuldanová, P. Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava.. 2018.
Kuldanová, P. Teorie jazykové kultury a zvuková kultura současné češtiny. In: Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. 2018.
Kuldanová, P. Učitel jako mluvní vzor. In: Noc vzdělávání. PdF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2018.
Kuldanová, P. Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. FF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Sissi (Útěky Alžběty Rakouské). 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Teď mě zabij. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Hodina před svatbou. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Car Samozvanec. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Zamilovaný Shakespeare. 2017.
Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Paní Bovaryová. 2017.
Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Obyčejný život. 2017.
Kuldanová, P. Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU. 2017.
Kuldanová, P. Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních: Seminář pro pracovníky Knihovny města Ostravy. In: Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních. Knihovna města Ostravy: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace. 2017.
Kuldanová, P. Noc vědců 2017: Putování za nářečími z Moravy do Čech a zase zpátky [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Kuldanová, P. O školní češtině aneb Profesorka Jana Svobodová jubilující. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 58-60. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 7, 2017, č. 1. 2017.
Kuldanová, P. Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů: Freiheit gegenübergestellt der Norm in den Äuserungen der professionellen Sprecherinnen. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). Svoboda a demokracie v jazykové výuce; didaktické perspektivy. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2017.
Kuldanová, P. Učitel jako řečový a hlasový vzor: Workshop v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.. 2017.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 40-60. ISBN 978-80-7464-951-6.
Kuldanová, P. Čeština v médiích a kvalita mluvního projevu: Tschechisch in den Medien sowie die Vortrags-Qualität. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). PdF OU: OU. 2016.
Kuldanová, P. Dialekty versus digitální svět a média: Dialekte versus digitale Welt und Medien. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). PdF OU: OU. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Deník mého otce. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Král Ubu. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Veselé paničky windsorské. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Mučedník. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Je úchvatná. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Hostinec U kamenného stolu. 2016.
Kuldanová, P. Ne zcela cizí: Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. 2016.
Kuldanová, P. Noc vědců 2016: V bezpečí jazyka, řeči a literatury (?) [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 6, 2016, č. 1. 2016.
Kuldanová, P. Sofijská univerzita Klimenta Ochridského: katedra slovanských jazyků. 2016.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 1. 2016.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 2. 2016.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2016.
Kuldanová, P. Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku. In: Komárkova jazykovědná Olomouc (Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Škola pro ženy. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Španělská muška. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Doktor Faustus. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Velký Gatsby. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Lesík. 2015.
Kuldanová, P. Noc vědců 2015: Čtením a psaním ke světlu poznání [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2015.
Kuldanová, P. Opomíjená výchova k hlasu a řeči. In: Mezinárodní vědecká konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc. 2015.
Kuldanová, P. Opomíjená výchova k hlasu a řeči. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 39-42. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 5, 2015, č. 1. 2015.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 1. 2015.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 2. 2015.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2015.
Kuldanová, P. Noc vědců 2014: Střípky z české jazykové minulosti [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2014.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014.
Kuldanová, P. Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava: Školení 28. 11., 8. 12. , 12. 12. 2014. 2014.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 1. 2014.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 2. 2014.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2014.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny - audiovizuální studijní materiál. 2014.
Kuldanová, P. Basics of Czech Orthoepy. 2013.
Kuldanová, P. Český jazyk v minulosti. 2013.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 2. roč., 2013, č. 2. 2013.
Kuldanová, P. Zvuková kultura současné češtiny. Noviny Slawia-czasopismo młodych slawistów, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. 2013, č. Nr III, s. 10-13. ISSN 2083-6627.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny. 2013.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012.
Kuldanová, P. "Svobodně" neortoepicky a neortofonicky. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Kuldanová, P. a Hyplová, J. Umí dnešní čtenář číst?. In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 68-74. ISBN 978-80-555-0659-3.
Kuldanová, P. Hlas a řeč v učitelském povolání. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011, roč. 1, s. 37-53. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011.
Kuldanová, P. Umí dnešní čtenář číst?. In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie (mezinárodní vědecká konference). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011.
Kuldanová, P. K řečové kultuře současnosti. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše.. Praha: Karolinum, 2010. Karolinum, 2010. s. 491-495. ISBN 978-80-246-1756-5.
Kuldanová, P. Neduhy zvukové stránky současné češtiny. In: Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 32-48. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kuldanová, P. Nemoci současné české výslovnosti. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 112-117. ISBN 978-80-7368-922-3.
Kuldanová, P. Nemoci současné české výslovnosti. In: Čeština - jazyk slovanský 4, webová konference s mezinárodní účastí. : Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Novák, R. a Kuldanová, P. Překračování hranic obvyklosti. 2010.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kuldanová, P. Zvuková kultura současné češtiny. In: ?20 lat minęło. Słowiańszczyzna na początku XXI wieku?. Sosnowiec: Vědecký kroužek slavistů ?Światowid? a Institut slovanské filologie Slezské univerzity v Katowicích. 2010.
Kuldanová, P. Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti. In: 12. kulatý stůl (Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující). Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 37-43. ISBN 978-80-7368-765-6.
Kuldanová, P. Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující). Ostrava: PdF OU. 2009.
Kuldanová, P. Je spisovná mluvená čeština v médiích nepotřebný přežitek?. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 74-77. ISBN 978-80-7414-131-7.
Kuldanová, P. Roman Jakobson's personal correspondence to Soňa Haasová, his first wife. In: Travaux linguistiques de Brno. 05. vyd. München: LINCOM, 2009. s. 151-169. Recherches fonctionelles et structurales 2009. ISBN 978-3-89586-925-9.
Kuldanová, P. "Mějte krésný podzemní dan". In: Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 171-176. ISBN 978-80-8094-293-9.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Slovo o mluveném slově v českých médiích. In: Slovo o slove . Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 10-16. ISBN 978-80-8068-752-6.
Kuldanová, P. Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau. 2007.
Kuldanová, P. "Mějte krésný podzemní dan". In: Mezinárodní konference Hovorená podoba jazyka v médiách. FF UKF Nitra: FF UKF Nitra. 2007.
Kuldanová, P. Zvuková stránka českého jazyka. 2007.
Kuldanová, P. Čeština pro sluchově postižené studenty (kap. Jak vytvořit odborný text). 2006.
Kuldanová, P. FF UKF Nitra. 2006.
Kuldanová, P. Kouzlo rétoriky. 2006.
Kuldanová, P. Lingvistická poetika Romana Jakobsona. In: Litteraria humanitas XIV (Problémy poetiky). Brno: MU, 2006. MU, 2006. s. 267-273. ISBN 80-210-4179-X.
Kuldanová, P. Od praslovanštiny k pračeštině. 2006.
Kuldanová, P. Radovan Lukavský na Ostravské univerzitě. Listy Ostravské univerzity. 2006, s. 3-3.
Kuldanová, P. Rozbor staročeského textu. 2006.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text. 2006.
Kuldanová, P. Čeština po síti. 2002.
Kuldanová, P., Novák, R., Svobodová, D., Svobodová, J. a Rosová, M. Čeština po síti. 2002.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Jazyková kultura dnešních dní. 2002.
Gejgušová, I. a Kuldanová, P. Čeština - jazyk slovanský. 2001.
Kuldanová, P. Čeština - milenka Romana Jakobsona. In: Čeština - jazyk slovanský: Čeština - jazyk slovanský 2001-11-22 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 6-12. ISBN 80-7042-194-0.
Kuldanová, P. Fenomén úpadku mluvené spisovné češtiny. Jazykovědné aktuality. 2001, s. 138-142. ISSN 1212-5326.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách. In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století 2001-04-25 Walbrzych. Walbrzych: PWSZ, 2001. PWSZ, 2001. s. 149-155. ISBN 83-88425-50-1.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách. Čeština doma a ve světě. 2001, s. 156-161. ISSN 1210-9339.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách?. In: Český jazyk a literatura na konci 20. století. PWSZ Walbrzych - Polsko. 2001.
Kuldanová, P. Mluvní vzory dnešních dětí. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Cesty ke komunikaci): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2000-11-24 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 101-103. ISBN 80-7042-183-5.
Kuldanová, P. Roman Jakobson a Československo. In: Konference u příležitosti 60. výročí příchodu R. Jakobsona na MU: Litteraria humanitas IV 1993-09-09 Brno. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1996. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1996. s. 171-179. ISBN bez ISBN.
Kuldanová, P. a Zelenka, M. In margine vědecké biografie Romana Jakobsona. Opera Slavica. 1994, roč. 4, s. 32-38. ISSN bez ISSN.


AbbreviationSubject
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
CJMINČeská jazyková minulost v kostce
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3FONZvuková stránka českého jazyka
C3VJDVývoj čs. jazyka a základy dialektologie
DMRVŘeč a výslovnost v češtině - norma a pxe
E-PC1Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 1
E-PC2Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 2
JZKOMJazyková komunikace
KKULRKultura řeči
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
SKULRKultura řeči
SPIVYSpisovná česká výslovnost prakticky
ZVCJZvuková stránka českého jazyka
2ESOUŘečnická soutěž
2KDIAKapitoly z dialektologie
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2TARSStaroslověnský seminář
2TARTAnalýza staročeských textů
22ARTAnalýza staročeských textů
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
3RCJAVývoj českého jazyka
3RPRAPravopisné repetitorium
3RTORPrezentační a řečnické dovednosti
3RUCJZvuková stránka českého jazyka
3RYCJSeminář k vývoji českého jazyka
33CJAVývoj českého jazyka
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RJAVývoj českého jazyka
33RORPrezentační a řečnické dovednosti
33RRAPravopisné repetitorium
33RZJZvuková stránka českého jazyka
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
6BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči
6KULRKultura řeči
6RTORPrezentační a řečnické dovednosti
6VYCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
6ZVUKZvuková stránka češtiny
66JK1Jazyková komunikace a kultura řeči
66TORPrezentační a řečnické dovednosti
66VUKZvuková stránka češtiny
66YCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7ORHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77RHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
9DMRVŘeč a výslov. v češtině - norma a praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
USCJÚvod do studia českého jazyka
VYCJVývoj českého jazyka
ZVCJZvuková stránka českého jazyka
2MJKKJazyková komunikace a kultura řeči


AuthorTitleType of thesisYear
Bělohoubková AdélaPostponement of the compulsory school attendance and its reasons in the selected Ostrava´s nursery schoolsMaster's thesis 2019 
Beňková AlžbětaThe Formations of the Czech National Language as a Curriculum at the Upper Secondary SchoolMaster's thesis 2019 
Chylíková MarkétaThe development of communication skills of Vratimov Elementary school pupilsMaster's thesis 2019 
Myšková MarkétaEducation of speaking voice through the singing voiceMaster's thesis 2019 
Socha Kolibová VeronikaTeaching English for pre-school childrenMaster's thesis 2019 
Kajzarová EsterCommunicative competence of the elementary school pupils in the region of Český TěšínMaster's thesis 2018 
Křehlíková BarboraThe spoken language in OrlováMaster's thesis 2017 
Onderková TerezaRichard Krajčo - actor, presenter and singerMaster's thesis 2017 
Polášková MichaelaSpoken expression of news redactors of Television studio OstravaMaster's thesis 2017 
Šteyerová MarkétaVoice preparation for teachersMaster's thesis 2017 
Mařecová JanaThe level of command of the czech orthography in primary schoolMaster's thesis 2016 
Pecuchová MarkétaOrthography and its teaching at the primary schoolMaster's thesis 2016 
Ištvánová MichaelaThe orthography of the capital lettersMaster's thesis 2015 
Vichtová NikoletaThe involvement of etymological interpretations to Czech language tuition at the second stage of primary schoolMaster's thesis 2015 
Kubošová MichaelaPhonetic aspects of the Czech language in teaching at the elementary schoolMaster's thesis 2014 
Solná KamilaTeaching of orthography at secondary schoolMaster's thesis 2014 
Šebelová EvaDialect and literature of the Moravian Slovakia region in the Czech language teaching at the 2nd grade of primary schoolMaster's thesis 2014 
Bloudková KateřinaPhonetics teaching in Czech language lessonsMaster's thesis 2013 
Řačáková ŠárkaVoice and speech education in the school environmentMaster's thesis 2013 
Bedecsová LenkaPrimary School Pupils Speech And Voice EducationMaster's thesis 2012 
Martiníková DalenaVoice page of Czech language in scholl curricula and in educationMaster's thesis 2012 
Sucháčková ZuzanaDialect in the region of SpálovMaster's thesis 2012 
Zemanová VeronikaKnowledge of Czech Orthography of Students of Schools with Polish as the Language of InstructionMaster's thesis 2012 
Radová LucieDefects of speech of younger aged school childrenMaster's thesis 2010 
Stašová RadkaThe level of speech of primary-school-age childrenMaster's thesis 2010 
Kochová AndreaStandart of spoken expression of future teachers at the second level of primary schoolMaster's thesis 2009 
Matýsková MartinaThe Evaluation of Speech Performance of Regional Television News ModeratorsMaster's thesis 2009 
Rašková MarcelaSpoken discourse in TV programmes for childrenMaster's thesis 2009 
Zelmanová SoňaTEACHER AS A SPEECH MODELMaster's thesis 2009 
Heidrová AlenaSpoken Language in MediaMaster's thesis 2008 
Filipová PetraSPEECH OF PUPILS AT FIRST GRADE OF ELEMENTARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Tomová SimonaLanguage skills in written form of communication of elementary school first stage children (with special regard to Romany children) Master's thesis 2007 
Nikl JanUčitel jako mluvní vzorMaster's thesis 2005 
Vejr RobertSlang used by current firefightersBachelor's thesis  
Rigová KristýnaElements of Slovácko dialect in the language of preschool childrenBachelor's thesis 2019 
Sikorová KarolínaElements of Silesian dialect in the language of preschool childrenBachelor's thesis 2019 
Sikorová KláraLanguage level of TV programmes for the pre-school childrenBachelor's thesis 2019 
Babuňková LenkaSpeech impediment as a reason to postpone school attendanceBachelor's thesis 2018 
Čupová BeataVocal Education in the Second Grade of Primary SchoolBachelor's thesis 2018 
Dvouletá TerezaMoravian-Slovakian dialect in preschool children's speechBachelor's thesis 2018 
Janíková PetraDialect of Slovácko in the speech of inhabitants Uherský OstrohBachelor's thesis 2018 
Matulová LenkaSpeech skills of preschool children - standard and realityBachelor's thesis 2018 
Navrátilová KamilaFolklore and Dialect of Moravian SlovakiaBachelor's thesis 2018 
Segeťová TerezaRole of a kindergarten in developing speaking skills of childrenBachelor's thesis 2018 
Šmehlíková VeronikaMovement and speech skills of preschool childrenBachelor's thesis 2018 
Bělohoubková AdélaThe most common causes of postponement of compulsory school attendanceBachelor's thesis 2017 
Beňková AlžbětaThe Dialect Used by Children Studying at Secondary School in JablunkovBachelor's thesis 2017 
Bokůvková MonikaDialect in pupil's speech in the Prostějov regionBachelor's thesis 2017 
Kotasová JanaNursery school and its role in child speech developmentBachelor's thesis 2017 
Lencová MonikaPronunciation of preschool childern in Opava regionBachelor's thesis 2017 
Mervartová DanutaChildren with speech disorder in nursery schoolsBachelor's thesis 2017 
Podešvová DenisaDialect of Jablunkov areaBachelor's thesis 2017 
Socha Kolibová VeronikaDeveloping communication skills of children in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Šimíčková LucieUnderstanding of Silesian dialect by today's students in Krnov regionBachelor's thesis 2017 
Vozafová JanaDevelopment of children´s speech in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Brumlová SandraDevelopment of speech and logical thinking of preschool children in bilingual and common language environmentBachelor's thesis 2016 
Galusková DianaSpeech disorders of adultsBachelor's thesis 2016 
Kubec Vjačková MartinaPsychomotor and speech development of preschool childrenBachelor's thesis 2016 
Langová PavlínaIntonation courses of school dialogueBachelor's thesis 2016 
Lipková DominikaProgress of communication skills of children in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Reclíková LudmilaDevelopment methods of children communication skills in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Řehová NikolaSpeech Impediments of Preschool Aged ChildrenBachelor's thesis 2016 
Chromjáková SilvieThe quality of pronunciation of the pre-school childrenBachelor's thesis 2015 
Falatová KarinSpeech defects in preschool childrenBachelor's thesis 2015 
Křehlíková BarboraThe knowledge of the Czech orthography of the second grade of primary school pupilsBachelor's thesis 2015 
Onderková TerezaVoice Training of Older School ChildrenBachelor's thesis 2015 
Parmová KateřinaThe influence of preschool education on the development of children´s language skillsBachelor's thesis 2015 
Polášková MichaelaThe evaluation of primary school pupils' speechBachelor's thesis 2015 
Šteyerová MarkétaThe incidence of speech defects in children of preschool age in OpavaBachelor's thesis 2015 
Botorová KateřinaSpelling skills of 8th and 9th primary school grades´ pupilsBachelor's thesis 2014 
Foltýnová VeronikaPsycho-motor and speech development of childrenBachelor's thesis 2014 
Pchálková ZuzanaThe inftuence of the Silesian dialect on phonetic aspects of second grade students' speech at primary school.Bachelor's thesis 2014 
Pecuchová MarkétaSpelling on 2nd degree of primary schoolBachelor's thesis 2014 
Smítal JakubThe sound level of speech of school age childrenBachelor's thesis 2014 
Svačinová MarkétaOral expression of children with developmental dysphasiaBachelor's thesis 2014 
Šturmanová LenkaSpeech defects of pre-school childrenBachelor's thesis 2014 
Bzonková LucieThe quality of pronunciation of the pre-school childrenBachelor's thesis 2013 
Vlachová KarolínaSpeech of children with hearing impairmentBachelor's thesis 2013 
Kašpárková PavlínaDialect of the City of Štramberk in the Early 21st CenturyBachelor's thesis 2012 
Kubošová MichaelaSpeech defects of the Pupils of Primary SchoolBachelor's thesis 2012 
Ledwońová KateřinaAuthors of Karviná regionBachelor's thesis 2012 
Lošáková IvetaSpeech disorders in pre-school childrenBachelor's thesis 2012 
Arnošt EvaTeaching of the czech orthography in secondary schoolsBachelor's thesis 2011 
Bednaříková PetraSpoken Czech in Regional (Wallachian) MediaBachelor's thesis 2011 
Bloudková KateřinaPhonetics Teaching in Czech Language LessonsBachelor's thesis 2011 
Cigánová LenkaLanguage of regional radio stationsBachelor's thesis 2011 
Kubiková JanaSilesian dialect in literary pieceBachelor's thesis 2011 
Lembasová MarkétaPrimary school second-degree pupil´s clutteringBachelor's thesis 2011 
Mikudová PetraTelevision and radio programs for childrenBachelor's thesis 2011 
Pščolková ZuzanaThe phonetic part of speech of Ostrava radio and television broadcast moderatorsBachelor's thesis 2011 
Šebelová EvaThe dialekt in literary workBachelor's thesis 2011 
Bedecsová LenkaPrimary School Pupil´s Speech DisordersBachelor's thesis 2010 
Martiníková DalenaSpeech defects of pupils of primary schoolBachelor's thesis 2010 
Řačáková ŠárkaVoice hygiene in teaching professionBachelor's thesis 2010 
Zemanová VeronikaCzech Orthographic Problems Faced by Students of Schools with Polish as Language of InstructionBachelor's thesis 2010 
Walterová SandraLinguistic level of television programs for the youngestBachelor's thesis 2009 


No record found.

social hub