UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Technical and Vocational Education

Svatopluk Slovák

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Room, floor, building: SA 312, Building SA
Position:Vice-Dean for Development
Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2610
+420 605 249 665
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Slovák, S. Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.

All publications

Slovák, S. Mikroekonomie - sbírka úloh. 2019.
Slovák, S. Problematika kariérového poradenství ve vzdělávání učitelů. In: Setkání expertní skupiny sítě TTnet - Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 2019.
Slovák, S. Příprava učitelů odborných předmětů. Technika a vzdelávanie. 2018, roč. 2018, 1(1), s. 34-36. ISSN 1338-9742.
Halásková, R. a Slovák, S. STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC. In: Economic Theory and Practice 2017: Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Volume I. Economic Theory and Practice 2017 2017 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2018. s. 146-157. ISBN 978-80-557-1424-0.
Slovák, S. Ekonomické vzdělávání na základní škole. In: Setkání absolventů doktorského studia oboru Ekonomie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2017.
Slovák, S. a Štěpánek, R. PŘEDMĚT TECHNIKA ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY A AKTUÁLNÍ NUTNOST JEHO INTEGRACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI BUDOUCÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ. In: New Methods and Technologies in Education and Practice. Trnava: Trnava University in Trnava, 2017. s. 190-194. XXXTh DIDMATTECH 2017 2nd part. ISBN 978-80-568-0073-7.
Slovák, S., Dostál, P., Mrázek, M. a Švrčinová, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. In: Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie 2017-05-25 Bukovany u Hodonína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 59-59. ISBN 978-80-244-5152-7.
Švrčinová, V., Slovák, S., Dostál, P. a Mrázek, M. REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Journal of Technology and Information Education. 2017, č. 9, s. 144-154. ISSN 1803-537X.
Slovák, S. Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů. 2017.
Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Halásková, R. a Slovák, S. Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic. In: Economic Theory and Practice 2017: Economic Theory and Practice 2017- Book of Abstracts 2017-10-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica, 2017. s. 15-15. ISBN 970-80-557-1277-2.
Slovák, S. Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. Vol. 9. vyd. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. s. 183-191. 9. ISBN 978-83-7842-258-7.
Halásková, M., Slovák, S. a Halásková, R. Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries. In: 3rd International Conference on European Integration 2016.: In Kovářová, E., L. Melecký and Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 2016-05-18 Ostrava. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 2016. s. 309-318. ISBN 978-80-248-3911-0.
Slovák, S. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. Technika a vzdělavanie. 2016, roč. 5, č. 2, s. 31-32. ISSN 1339-9888.
Slovák, S. MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE. 2016.
Halásková, R. a Slovák, S. SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES. In: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES: Procedings of 14 th international Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 2016-09-14 Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. s. 202-211. ISBN 978-80-7510-210-2.
Slovák, S. Finanční vzdělávání na základních a středních školách. In: Dnešné trendy inovácií 5. Dnešné trendy inovácií 5. vyd. Lomža: Printing House of Lomza State University of Applies Sciences, 2015. s. 76-81. Dnešné trendy inovácií 5. ISBN 978-83-60571-36-1.
Slovák, S. Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, č. 2, s. 68-69. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2014.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra, Slovensko: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. s. 163-167. ISBN 978-80-558-0595-5.
Slovák, S. Čáslava je formát. Sport. 2014, roč. 21, s. 23-23. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika. 2014.
Slovák, S. Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole. In: 30th IInternational Scientific Conference Technology Educationas a Part of Common Education. Velká Lomnica: UMB Bánská Bystrica. 2014.
Slovák, S. ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Technika a vzdelávanie. 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 84-86. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologies In The Information-and-Knowledge-Based Society. 1. vyd. Gyor, Maďarsko: Tribun EU, s.r.o, 2014. s. 260-265. XXVI. DIDMATTECH 2013. ISBN 978-963-334-185-8.
Slovák, S. Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie. 2013.
Slovák, S. Ekonomie pro neekonomy. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: 29.medzinárodná vedecko-odborná konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdělávania. Velká Lomnica - Slovensko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě. Technika a vzdělávanie. 2013, roč. 2, č. 1, s. 24-26. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL: XXVI. DIDMATTECH, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. In: XXVI. DIDMATTECH 2013, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. J.Selye University - Komárno, 2013. s. 113-116. ISBN 978-80-8122-086-9.
Dostál, P. a Slovák, S. CAD in Education. In: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, 2012. s. 33-43. 2. ISBN 978-83-7481-480-5.
Slovák, S. a Dostál, P. Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Slovák, S. Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií. 2012.
Slovák, S. a Dostál, P. Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách. Technika a vdelávanie. 2012, roč. 1, č. 1, s. 48-49. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe. 2012.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů: Celoživotní vzdělávání v oblasti BOZP. Media4u Magazine. 2012, roč. 2012, č. X2/2012, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů. In: Sympózium - Celoživotné vzdelávanie v BOZP 2012. Nitra, Slovensko: GARMOND Nitra, 2012. GARMOND Nitra, 2012. s. 240-245. ISBN 978-80-558-0072-1.
Slovák, S. Dějiny národního hospodářství. 2011.
Slovák, S. Ekonomika bydlení. 2011.
Slovák, S. a Dostál, P. Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika. In: Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedgogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ. 1. vyd. Karviná: DAKOL, 2011.
Slovák, S. Proč píská sudí Šindler, když je z formy?. Sport. 2011, roč. 19, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Průřezové téma Člověk a svět práce. 2011.
Rudolf, L., Slovák, S. a Dostál, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2011.
Slovák, S. Ať se věnuje Slávii. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Dojde na soudy?. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a finanční management. 2010.
Slovák, S. Hašek by měl jednat. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie. 2010.
Slovák, S. Má to Červenka zapotřebí?. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010. 2010.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A. 2010.
Slovák, S. Růžičko, zapomeň na Trenčín. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ředitel by měl být diplomat. Sport. 2010, roč. 17, s. 15-15. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a řízení firmy. 2009.
Slovák, S. Hospodářská politika. 2009.
Slovák, S. Management. 2009.
Rychlíková, B. a Slovák, S. Odborné vzdělávání: Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Odborné vzdělávání. 2009, roč. 2009, s. 2-2. ISSN 1210-7387.
Slovák, S. Proč Bílek?. Sport. 2009, roč. 57, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009. 2009.
Slovák, S. Universytet Pedagogiczny Krakow. 2009.
Slovák, S. Aktuální problémy trhu práce. 2008.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Slovák, S. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU: Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník z národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-86302-43-0.
Slovák, S. a Merenda, M. Podnikavost a aktuální problémy trhu práce. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Stát v éře globalizace. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. Základy ekonomie. 2008.
Dostál, P., Slovák, S. a Tvarůžka, V. Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava. The New Educational Review. 2007, č. 2, s. 103-110. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ. 2007.
Slovák, S. Finance podniku. 2007.
Slovák, S. Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy. 2007.
Slovák, S. Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP. 2007.
Slovák, S. Podnikatelský záměr malého a středního podniku. 2007.
Malach, J., Slovák, S. a Durda, L. Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.. 127 s.
Rudolf, L., Dostál, P. a Slovák, S. Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-8068-624-6.
Slovák, S. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre. 2007.
Slovák, S. Vocational College Castrop-Rauxel. 2007.
Slovák, S. Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region. 2006, s. 219-223. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. a Dostál, P. Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy. In: Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 209-212. ISBN 80-7368-256-7.
Slovák, S. Hedmark University College. 2006.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava: CSVŠ - NCDiV, 2006. CSVŠ - NCDiV, 2006. s. 1-9. ISBN 80-86302-36-9.
Slovák, S. Prešovská univerzita. 2006.
Dostál, P., Slovák, S. a Rychlíková, B. Reakreditace učitelství odborných předmětů. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Votobia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-24. ISBN 80-7220-260-X.
Dostál, P. a Slovák, S. Combination Study of Teaching Special Subjects. The New Education Rewiew. 2005, č. 5, s. 179-187. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. Pedagogical Institute of Cyprus. 2005.
Slovák, S. a Dostál, P. Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava. In: Proceedings of the Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. s. 160-160. ISBN 80-227-2286-3.
Dostál, P. a Slovák, S. Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice: Sborník příspěvků konference 2004-06-30 Brno. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. s. 54-59. ISBN 80-86302-02-4.
Slovák, S. Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia 2003-05-23 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. s. 68-70. ISBN 80-248-03553-4.
Slovák, S. Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti. 2003.
Slovák, S. Růst veřejných výdajů. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 2001-05-31 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. s. 47-49. ISBN 80-7078-898-4.
Slovák, S. Sociální nerovnost jako ekonomický problém. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 2000-07-01 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. s. 57-59. ISBN 80-7078-783-X.
Slovák, S. Úloha vlády ve svobodné společnosti. In: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století 1997-09-09 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. s. 59-62. ISBN 80-7078-448-2.


AbbreviationSubject
3KONAKontrastivní analýza
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
XEVDOEkonomika vzdělávání dospělých
BDASODaňová soustava
BDISEMetodika výzkumné činnosti
BKMNGManagement
BMAEKMakroekonomie
BMIEKMikroekonomie
BPMNGManagement
BSZSouhrnná zkouška
BSZO3Ekonomika s didaktikou
BZAMEZáklady managementu
CDNHODějiny národního hospodářství
CFVZDFinanční vzdělávání
CSVPRSvět práce
CZEK1Základy ekonomie 1
CZEK2Základy ekonomie 2
E-EKOEconomics
E-HODEconomic History
EKONOEkonomie
CHOVYHospodářské výpočty
MANAGManagement
MDNHODějiny národního hospodářství
METRPEkonomika trhu práce
MEVSYEkonomie ve vzdělávacích systémech
MHOPOHospodářská politika
MPEMEPersonální management
MSZSouhrnná zkouška
MZEKOZáklady ekonomie
QMNGMManagement
RZKEKEkonomie ve vzdělávacích systémech
UCLSPČlověk a svět práce
UFIGRFinanční gramotnost na střední škole
UHODEHospodářské dějiny
UHOPOHospodářská politika
VOLPOVolba povolání
2SVPRSvět práce
3EKONEkonomika
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
3MNGMManagement
33ONAEkonomie A
33ONBEkonomie B
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EKO1Ekonomie 1
6EKO2Ekonomie 2
6PRACSvět práce a volba povolání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CSPČlověk a svět práce
66FIVFinanční vzdělávání
66HOVHospodářské výpočty
66KO1Ekonomie 1
66KO2Ekonomie 2
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
66ZE1Základy ekonomie 1
66ZE2Základy ekonomie 2
7EKPOEkonomika, podnikání a svět práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77HOPHospodářská politika
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková


AuthorTitleType of thesisYear
Strakošová MichalaThe issue of European integration in high schoolMaster's thesis  
Ševčíková KateřinaTax issues and their implications to educationMaster's thesis  
Cabala MilanEconomic specifics of the ostrava regionMaster's thesis 2019 
Hrabovský PetrSavings and investment as part of financial education in secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Kubíková KamilaThe schoul-lea vers of secondary Training college and theirability How to Join bin the work markev In OpavaMaster's thesis 2019 
Pavelka JanCreation of multimedia teaching aids for the educational area Man and the world of workMaster's thesis 2019 
Ujfaluši KláraProblematics of economy education in secondary schoolMaster's thesis 2019 
Vendolská IvaThe requirements of employers and preferences of graduates in the labor marketMaster's thesis 2019 
Zavřel PetrApplication of graduates of apprenticeships from ISS Karmel, Mladá Boleslav, in the labourmarketMaster's thesis 2019 
Bokůvka TomášCorporate income tax and personal incomes taxMaster's thesis 2018 
Borovička RomanThe issue of economic history Opava region in the 19th and 20th centuries in the school teaching in secondary collegesMaster's thesis 2018 
Černota IgorEnergetic literacy at primary and secondary level of schollsMaster's thesis 2018 
Komůrková ZdeňkaFactors of job satisfaction of secondary school teachersMaster's thesis 2018 
Kunc DavidA training course within the Lifelong Learning ProgrammeMaster's thesis 2018 
Tomášková DagmarDevelopment of brewer industry in OpavaMaster's thesis 2018 
Tomiczek LukášThe educational area Man and world of work at primary school and secondary education ChoiceMaster's thesis 2018 
Vyoralová EvaThe banking system in the Czech RepublicMaster's thesis 2018 
Kozaková StanislavaInsurance as part of financial education on secondary schoolMaster's thesis 2017 
Křístková AlenaThe history of mining in the Ostrava region and the impact on economic development in the regionMaster's thesis 2017 
Pavlík MartinFinancial literacy in education at high schoolMaster's thesis 2017 
Pawliková JanaBusiness planMaster's thesis 2017 
Procházková LenkaFinancial literacy in elementary schoolMaster's thesis 2017 
Schablický DanielEconomic history of OstravaMaster's thesis 2017 
Studená VeronikaThe use of computer technology in the teaching of Economics in high schoolMaster's thesis 2017 
Šmach VáclavInnovation education in gastronomic disciplines at secondary vocational schoolsMaster's thesis 2017 
West MichalCreating learning materials for the course of Postal and financial servicesMaster's thesis 2017 
Havlová JanaThe Economisc in the Teaching at Secondary SchoolMaster's thesis 2016 
Jakubáčová YvonaLeisure activities of students and teachers of secondary school.Master's thesis 2016 
Kročilová AnnaFinancial literacy in education at high schoolMaster's thesis 2016 
Plačková ZuzanaProblems of financial education and its implementation into the education at high professional school.Master's thesis 2016 
Podzemná JanaThe Issue of Globalization of Economic Processes in teaching at secondary schoolMaster's thesis 2016 
Schröderová SvětlanaThe application of SECONDARY SCHOOL graduates and Kladno in the labour marketMaster's thesis 2016 
Smital JanPrivete bussiness in the education of secondary vocational schools and vocational schoolsMaster's thesis 2016 
Angerová ZuzanaEmployability of technical school graduates on the labour marketMaster's thesis 2015 
Horychová JanaThe Employability of the Secondary School of Technical Disciplines, Havirov, Graduates in the Labour MarketMaster's thesis 2015 
Kulhová JitkaFinancial literacy at education secondary schoolMaster's thesis 2015 
Kupková PetraRetraining as an active employment policyMaster's thesis 2015 
Vávrová VladimíraFinancial Literacy in teaching at Primary schoolsMaster's thesis 2015 
Veselá BarboraMortgage as an Instrument of Housing FinanceMaster's thesis 2015 
Zahradník JiříThe Trutnov region - economic historyMaster's thesis 2015 
Bauerová PavlaBusiness education in vocational school classesMaster's thesis 2014 
Bugáň StanislavEmployment of the high school graduatesMaster's thesis 2014 
Kasíková DenisaFINANCIAL LITERACY ON A SECONDARY SCHOOL SYLLABUSMaster's thesis 2014 
Králová JiřinaECONOMIC HISTORY OF THE CZECH CIESZYNMaster's thesis 2014 
Mucha ZdeněkBusiness prospectusMaster's thesis 2014 
Němec DavidTendencies and trends of the market of sports equipmentMaster's thesis 2014 
Pfeiferova JitkaEntrepreneurial Literacy in cosmetic servicesMaster's thesis 2014 
Sabová BlankaHigh School Marketing StrategyMaster's thesis 2014 
Szmejová MartaThe economic history of the city BohumínMaster's thesis 2014 
Šafářová KateřinaThe application of secondary school graduates in the labor marketMaster's thesis 2014 
Štachová PavlínaManagement and financing of small communitiesMaster's thesis 2014 
Vyvialová MartinaFinancial literacy in teaching elementary schoolMaster's thesis 2014 
Zemanová MarkétaThe Economical History of OpavaMaster's thesis 2014 
Adámková VěraHistorical development of spirits in Wallachia.Master's thesis 2013 
Axmanová DenisaDemand for the SOŠ graduates on the emploment marketMaster's thesis 2013 
Besedová GabrielaApplication of graduates of retraining coursesMaster's thesis 2013 
Geryková EvaEmployment as a part of a sectional theme "A person and a work world" at high schoolMaster's thesis 2013 
Guzdková SimonaFinancial literacy in teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2013 
Jirušková MonikaEconomical history of ChrudimMaster's thesis 2013 
Kleinová IvanaProblems of Private Enterprise in the School Teaching Process at Secondary Technical CollegesMaster's thesis 2013 
Kopecká LucieFinancial literacy in education high schoolMaster's thesis 2013 
Kořínková JarmilaHistory of the Lower BenesMaster's thesis 2013 
Krsková DanaBusiness Academy graduates in the labour marketMaster's thesis 2013 
Písařová KateřinaThe Economical History of OpavaMaster's thesis 2013 
Slaninová AnnaEconomic History of Hlucin RegionMaster's thesis 2013 
Šimoníková HelenaFinancial literacy in tuition of specialized high schoolMaster's thesis 2013 
Wittek DanielEntrepreneurial intenton of study in SOŠMaster's thesis 2013 
Žemličková JuditaEconomical history of Litvinov areaMaster's thesis 2013 
Fojtová MonikaThe issue of European integration in teaching at secondary schools.Master's thesis 2012 
Hégr KamilInovation ŠVP at Hotel Management School of Vincenz Priessnitz JeseníkMaster's thesis 2012 
Hesoun RenéThe Analysis of recognition in the retail private labelMaster's thesis 2012 
Huška VladislavRetraining as an instrument of an active employment policyMaster's thesis 2012 
Krajíčková JanaEconomic literacy teaching in secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Kunze Laníková RomanaCareers of Graduates from the Secondary Hotel School in OpavaMaster's thesis 2012 
Pospíšilová LenkaBussiness education in tuition at the secondary schoolMaster's thesis 2012 
Puschová DanielaEconomic history of OpavaMaster's thesis 2012 
Rymlová MarcelaThe graduates as a problem group of labour market.Master's thesis 2012 
Válková ZuzanaAnalysis of retraining courses in DistrictMaster's thesis 2012 
Zavadilová JanaPension fundMaster's thesis 2012 
Halouzka PavelApplication of graduates in the labor marketMaster's thesis 2011 
Hašová LenkaEconomic history of Valašské MeziříčíMaster's thesis 2011 
Kheková ZitaASSERT GRADUATE REKREKVALIFIKATION OF COURZESMaster's thesis 2011 
Novák KamilFinancing of housing at secundary educationMaster's thesis 2011 
Oškera LadislavThe exercise on the labour-market of graduates of the Food Processing Training College in Jesenik.Master's thesis 2011 
Przybylová AndreaChoice of career and vocational guidance at primary schoolMaster's thesis 2011 
Siladi IrenaGraduates of different disciplines Secondary School Apparel and commercial businessMaster's thesis 2011 
Smolka AlešEmployment of teleinformatics secondary school graduates at labor marketMaster's thesis 2011 
Smolková MarcelaRetraining as an instrument of active employment policyMaster's thesis 2011 
Šleglová MiroslavaAN ASSERTION OF THE GRADUATES FROM THE SECONDARY SCHOOL OF INFORMATION AND FINANCIAL SERVICES IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2011 
Bačová GabrielaRetraining - part of the active policy of employmentMaster's thesis 2010 
Barchanská MartinaGraduates exercisable of Economic faculty VŠB-TU at the employment marketMaster's thesis 2010 
Brožková PetraThe Employment of the Graduates from Selected Secondary SchoolsMaster's thesis 2010 
Heryánová PavlaThe ability of school leavers SOS Josef Sousedik in the work marketMaster's thesis 2010 
Kmošťák DanielEkonomics history of the town Frýdku-MístkuMaster's thesis 2010 
Krsek PavelHistory Coal Mining in KarvináMaster's thesis 2010 
Luzarová SabinaEconomical history of OstravaMaster's thesis 2010 
Martinásková IvetaAssertion graduates of selected secondary school in the labour marketMaster's thesis 2010 
Panašová KvětoslavaInnovation school educational programs for selected secondary schoolMaster's thesis 2010 
Rárová MarkétaProfessional Consultancy at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Rašková LadaJan Antonin Bata, his character and the impact on the Zlin region developmentMaster's thesis 2010 
Románek MilanAdolescents and graduates as a problematic group of labour marketMaster's thesis 2010 
Slováková IrenaAssertion graduates of secondary training school in the labour marketMaster's thesis 2010 
Lhotská PavlínaNeeds of employers and job use of graduates with specialization cook - waiter in Vitkov city and surroundingMaster's thesis 2009 
Mainušová MartinaASSERTION OF GRADUATES OF THE COLLEGE AND OF THE HOTEL SHOOL AT THE LABOUR MARKET Master's thesis 2009 
Nováková ŠárkaThe application of handicapped graduates in Janske Lázně in the labour marketMaster's thesis 2009 
Novotná LucieTravel movement in EU and CRMaster's thesis 2009 
Pospíšilová ZuzanaThe use of graduates from various types of secondary schools in the employment market of region ChrudimMaster's thesis 2009 
Ráczová IvetaTHE JOB PROSPECTS FOR GRADUATES OF THE HAIRDRESSING AND BEAUTICIAN PROGRAMMES IN THE LABOUR MARKET OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION.Master's thesis 2009 
Stachurová IvetaTHE PLACEMENT OF THE GRADUATES OF THE VOCATIONAL SCHOOL OF HOTEL INDUSTRY, GASTRONOMY AND SERVICES SCMSD ŠILHEŘOVICE, LTD. IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2009 
Syptáková IvaUse of gradutes intermediate in region Jesenik on labour market.Master's thesis 2009 
Vepřeková LenkaBusiness prospectusMaster's thesis 2009 
Vrobelová Ivapsychological and social consegueces of unemploymentMaster's thesis 2009 
Blaťáková EmilieRetraining as an agent for improvement of the employmentMaster's thesis 2008 
Hanusková RenataYoung and leavers as problematic groups of labour marketMaster's thesis 2008 
Ingrová JanaJan Antonín Baťa and his benefit to the economic development of the region of ZlínMaster's thesis 2008 
Jůzová HanaSchool - leaver´s of subject a cook - waiter in SOŠ and SOU Kladno application at labour marketMaster's thesis 2008 
Kolaříková EvaEDUCATION OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION AND THEIR USE IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2008 
Ptáčková PetraRe-training - Tool of Unemployment SolutionMaster's thesis 2008 
Šuráňová MartinaLifelong learning as one of the employability factorsMaster's thesis 2008 
Trubačová JanaElementary school pupils´ choice of secondary school educationMaster's thesis 2008 
Farkašová JiřinaTOURISM SERVICESMaster's thesis 2007 
Havrlantová DagmarSECONDARY SCHOOLS OF BUSINESS AND SERVICES IN GASTRONOMYMaster's thesis 2007 
Imrichová AlenaSubstandard projects for qualification acquiring or qualificition increasing of unemployed people in Chrudim regionMaster's thesis 2007 
Rečková LucieProgression of unemployment of graduate in the region Moravia and Silesia from year 2000 to presentMaster's thesis 2007 
Suchánková LibušeTHE EUROPEAN UNION AND THE EDUCATION PROCESS IN SPECIFIC COUNTRIESMaster's thesis 2007 
Válková HelenaDevelopment of trading i the Ostrava region after the year 1989Master's thesis 2007 
Galezioková AlenaMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu práceMaster's thesis 2006 
Raynochová DitaUplatnění absolventů SPŠ na trhu práceMaster's thesis 2006 
Rudolfová PavlaVývoj hospodářské trestné činnosti v ČR pro roce 1990 - studijní textová oporaMaster's thesis 2006 
Bednář JindřichStudents's board on high school and their dietary customsBachelor's thesis 2019 
Dolníček LiborMaking teaching aids for specialised training.Bachelor's thesis 2019 
Ferfecká LucieApplicability of pedagogue assistant in the labor marketBachelor's thesis 2019 
Knopp LukášTax issues in teaching at secondary schoolsBachelor's thesis 2019 
Kovalíková EvaApplying apprentices in the labor market (Survey)Bachelor's thesis 2019 
Maršálková JanaRe-quallification as an instrument of active empoyment policyBachelor's thesis 2019 
Ptaszniková NatálieEmployment of graduates of Secondary school of catering estamblishment in the labour marketBachelor's thesis 2019 
Spružinová LucieRetraining as an instrument of an active employment policyBachelor's thesis 2019 
Vedral JakubEmploying school graduates in the labor marketBachelor's thesis 2019 
Havierniková KamilaRetraining as an active employment policyBachelor's thesis 2018 
Kortová LucieEconomical problems as a subject in primary school?s curriculumBachelor's thesis 2018 
Kotala PatrikHigher Education choice Bachelor's thesis 2018 
Lindovský RostislavApplication of the graduates from gastronomic field on the labor marketBachelor's thesis 2018 
Manthee MonikaFinancial Literacy for Upper Primary schoolBachelor's thesis 2018 
Oravová AnežkaThe Apprentice school graduates and their success on the job marketBachelor's thesis 2018 
Osladilová EvaThe use of Arts High School graduate at labour marketBachelor's thesis 2018 
Pindor DominikInsurance in teaching in secondary schoolsBachelor's thesis 2018 
Sadílek LukášCreation of educational programme for soft skillsBachelor's thesis 2018 
Staroštíková AndreaLabour market succeeding of graduates of Transport flow and transport economy Secondary schoolBachelor's thesis 2018 
Volf DominikMarketing communication of sport club HK KrnovBachelor's thesis 2018 
Kleinová VeronikaThe economic history of the town OpavaBachelor's thesis 2017 


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period11/2016 - 10/2019
ProviderDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Technology workshop in children´s world - Creative experience workshops in development of technical thinking of teachers and pupils in nursery schools
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period7/2014 - 8/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
social hub