Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Technical and Vocational Education

Ladislav Rudolf

Ladislav Rudolf

Academic degree, name, surname:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Room, floor, building: SA 325, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2615
E-mail:No record found.Elements of Smart Computer Graphics - A Potential Basis for New Experimental Method of Teaching and Learning
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Renáta Bernátová, Andrea Kľučarová, Janka Poráčová
Year: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING
journal article

Optimization of Vehicles? Trajectories by Means of Interpolation and Approximation Methods in Education in Technical Fields of Study
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Viktor Novák
Year: 2020, JOURNAL OF EDUCATION, TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE
journal article

The Effectiveness of Interactive Whiteboard using NIESVE System for Electrical Engineering Students
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Ján Pavlovkin, Jaroslav Džmura, Lubomír Žáčok, Renáta Bernátová, Jaroslav Petráš, Michaela Sepešiová ... other authors
Year: 2020, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING
journal article

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Year: 2019
abstract in proceedings

Computer-Aided Design in Technological Process of Applying Textile Fibres and Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Year: 2019
abstract in proceedings

Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Year: 2017, Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda
specialist book chapter

Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Antonín Šamaj
Year: 2017
abstract in proceedings

WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Year: 2017
abstract in proceedings

Control Quality Analysis in Accordance with Parametrization in MPC Automation System
Tomáš Barot, Mikhail Perevozchikov, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda, Ladislav Rudolf
Year: 2022
abstract in proceedings

Den dětí u příležitostí popularizace vědy a techniky na Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí.
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2022
organizing conference, workshop

Influence of Temperature and Transmitted Power on Losses in Particular Transmission System
Ladislav Rudolf, Tomáš Barot, Milan Bernát, Žáčok Ľubomír, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda ... other authors
Year: 2022, WSEAS Transactions on Power Systems
journal article

Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Ladislav Rudolf
Year: 2022
work experience abroad

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Ladislav Rudolf
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Částečné zatmění Slunce - akce pro sociálně zvýhodněné děti
Ladislav Rudolf
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Noc vědců s tématem Čas
Ladislav Rudolf
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentský posudek disertační práce Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému
Ladislav Rudolf
Year: 2021
published expert opinions, reviews

projekt KEGA č. 008PU-4/22 s názvem Tvorba a využitie appletov vo výučbe (Technika a my)
Ladislav Rudolf
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Recenzní posudek vědecké monografie - Výskum teoretických vedomostí a psychomotorických zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Ladislav Rudolf
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Ladislav Rudolf
Year: 2021
work experience abroad

Vliv elektromagnetického záření na lidský organismus
Ladislav Rudolf
Year: 2021, Trendy ve vzdělávání
journal article

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Ladislav Rudolf
Year: 2021
abstract in proceedings

VYBRANÉ STATISTICKÉ VÝPOČTY V PEDAGOGICKÉM HODNOCENÍ
Ladislav Rudolf
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

VÝSKUM TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
Ladislav Rudolf, Lubomír Žáčok
Year: 2021
abstract in proceedings

Elektroenergetika - učební pomůcka v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Elements of Smart Computer Graphics - A Potential Basis for New Experimental Method of Teaching and Learning
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Renáta Bernátová, Andrea Kľučarová, Janka Poráčová
Year: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING
journal article

Optimization of Vehicles? Trajectories by Means of Interpolation and Approximation Methods in Education in Technical Fields of Study
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Viktor Novák
Year: 2020, JOURNAL OF EDUCATION, TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE
journal article

Přenos a rozvod elektrické energie - učební pomůcka v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Effectiveness of Interactive Whiteboard using NIESVE System for Electrical Engineering Students
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Ján Pavlovkin, Jaroslav Džmura, Lubomír Žáčok, Renáta Bernátová, Jaroslav Petráš, Michaela Sepešiová ... other authors
Year: 2020, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING
journal article

UŽITÍ TÉMATU SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN SLOVENSKA VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák
Year: 2020
abstract in proceedings

Automatizační technika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Year: 2019
abstract in proceedings

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Year: 2019
abstract in proceedings

Computer-Aided Design in Technological Process of Applying Textile Fibres and Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Year: 2019
abstract in proceedings

Computer-Aided Designin Technological Process of Applying Textile Fibresand Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Year: 2019
abstract in proceedings

Elektronika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Elektrotechnika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Správnou výchovou k ochraně životního prostředí ve vazbě k výrobě a využívání elektrické energie
Ladislav Rudolf
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TECHNIKA OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE
Ladislav Rudolf
Year: 2019, Technika a vzdelávanie
journal article

Testy v jazyce HTML pro ověřování znalostí studentů v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Year: 2019, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA
journal article

Učitelská mobilita Erasmus +, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Ladislav Rudolf
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Year: 2019
work experience abroad

Disertační práce - Problematika optimalizačních modelů elektroenergetických sítí
Ladislav Rudolf
Year: 2018
published expert opinions, reviews

INOVACE UČEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
specialist book chapter

KONFERENCJA EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA
Ladislav Rudolf
Year: 2018
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematika a techniky
Ladislav Rudolf
Year: 2018
work experience abroad

Přenos a rozvod elektrické energie
Ladislav Rudolf
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Year: 2018
work experience abroad

UŽITÍ VYBRANÝCH STATISTICKÝCH METOD V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU
Ladislav Rudolf
Year: 2018, Technika a vzdelávanie
journal article

Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Year: 2018, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA, kwartalnik naukowy
journal article

Wpływ rodziny na edukacyjne i zawodowe preferencje studentów pedagogiki w Polsce i Czechach
Ladislav Rudolf, Dagmar Kowalik, Josef Malach
Year: 2018, Edukacja ustawiczna dobrosłych
journal article

WPŁYW RODZINY NA PREFERENCJE EDUKACYJNO - ZAWODOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W POLSCE I CZECHACH
Ladislav Rudolf, Josef Malach, Dagmara Kowalik
Year: 2018, by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydawnictwo 2018)
specialist book chapter

DIGITALIZACE A UŽITÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler, Michal Mrázek
Year: 2017, Technika a vzdelávanie
journal article

Kvalita napětí v distribučních sítích - disertační práce
Ladislav Rudolf
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Lomza State University of Applied Sciences, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Computer Science and Automation
Ladislav Rudolf
Year: 2017
work experience abroad

Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Year: 2017, Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda
specialist book chapter

POWER QUALITY MEASUREMENT IN THE POWER GRID
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Year: 2017, House of Lomza State University of Applied Sciences
specialist book chapter

Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Antonín Šamaj
Year: 2017
abstract in proceedings

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf
Year: 2017
work experience abroad

Užití digitálních učebních pomůcek v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Year: 2017, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, kwartalnik naukowy
journal article

Webové prostředí jako nástroj v moderním vzdělávání
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Year: 2017, Trendy ve vzdělávání
journal article

WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Year: 2017
abstract in proceedings

Cesta ke zručnosti a kreativitě v oblasti výuky pomocí stavebnice MERKUR
Ladislav Rudolf
Year: 2016
abstract in proceedings

Jednání k mezinárodní spolupráci, funkce ve výboru konference
Ladislav Rudolf
Year: 2016
work experience abroad

Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu
Ladislav Rudolf
Year: 2016, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA, kwartalnik naukowy
journal article

OPTIMIZING SOFTWARE OF THE TRANSMISSION NETWORK SYSTEM LINE OPERATION
Ladislav Rudolf
Year: 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórkiego
specialist book chapter

Prešovská univerzita v Prešově, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Ladislav Rudolf
Year: 2016
work experience abroad

Účast v projektu ICTinED
Ladislav Rudolf
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Faculty of Education
Ladislav Rudolf
Year: 2016
work experience abroad

UŽITÍ OPTIMALIZAČNÍHO SOFTWARU VE VÝUCE A ENERGETICKÉ PRAXI
Ladislav Rudolf
Year: 2016, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences
specialist book chapter

UŽITÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TECHNICKÉ PRAXI
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Year: 2016, Technika a vzdelávanie
journal article

VPLYV RC ČLÁNKOV NA TVAR SIGNÁLU
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Year: 2016, Technika a vzdelávanie
journal article

Výučba technicky orientovaného učiva prostrednictvom (zdorazňujúcich v praxi) s podporou interaktívnej tabule
Ladislav Rudolf
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Využití databází v procesu zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie - disertační práce
Ladislav Rudolf
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Elektrostavebnice ve světě dětí
Ladislav Rudolf
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INFLUENCE OF RAIN WITH THE INTENSITY OF LEAKAGES AT INSULATOR SUSPENSIONS
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2015, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego
specialist book chapter

INTEGROVANÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY VE VÝUCE
Ladislav Rudolf
Year: 2015
abstract in proceedings

Mathematical Modelling and Computer Simulation of Electrical Precipitation and Separation
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Year: 2015, EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
journal article

Tvorba multimédia a jeho užití v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Year: 2015
abstract in proceedings

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, Radom
Ladislav Rudolf
Year: 2015
work experience abroad

Užití elektrostavebnice "BOFFIN" ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Elżbieta SAŁATA
Year: 2015, Technika a vzdelávanie
journal article

UŽITÍ MULTIMÉDIA S NÁZVEM "PŘENOSOVÁ SOUSTAVA" V ELEKTROENERGETICE
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2015, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences
specialist book chapter

W poszukiwaniu nowej wizji pedagogiki
Ladislav Rudolf, Elżbieta SAŁATA
Year: 2015, Radomskie Towarzystwo Naukowe
specialist book chapter

Demonstrační modely z oblasti solární techniky ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2014
abstract in proceedings

ELEKTROTECHNIKA
Ladislav Rudolf
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Laboratorní experimenty v rámci předmětu Přenos a rozvod elektrické energie
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2014, B&M InterNets, s.r.o., Brno
specialist book chapter

ODBORNÝ SOFTWARE JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ladislav Rudolf
Year: 2014, EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH, POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION
journal article

Prešovská univerzita v Prešově, katedra fyziky, matematiky a techniky
Ladislav Rudolf
Year: 2014
work experience abroad

Problematika BOZP a ochrany obyvatelstva ve vzdělávání učitelů odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2014
abstract in proceedings

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI, Nauczyciel jako kreator, europejskich innowacji edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Year: 2014
organizing conference, workshop

THE POSSIBILITY OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES IN THE TECHNICAL SUBJECT
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Year: 2014, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA
journal article

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií
Ladislav Rudolf
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydzial Filologiczno-Pedagogiczny, ul. Malczewskiego 22, 26-600, RADOM
Ladislav Rudolf
Year: 2014
work experience abroad

Užití prostředí Moodle k tvorbě kurzů a výuky odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2014
abstract in proceedings

UŽITÍ PROSTŘEDÍ MOODLE K TVORBĚ KURZŮ A VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf
Year: 2014, Trendy ve vzdělávání
journal article

Vliv softwaru na úsporu elektrické energie
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2014, Tribun EU, s.r.o.
specialist book chapter

VÝUKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ S UŽITÍM PROSTŘEDÍ MOODLE
Ladislav Rudolf
Year: 2014, Technika a vzdelávanie
journal article

BOZP ve školských zařízeních
Ladislav Rudolf
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Elektrostavebnice a jejich využití ve výuce Elektroenergetiky
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2013, Mif, Dubnica nad Váhom
specialist book chapter

Energetika 21
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Leakage impact on calculation of network operation for very high voltage lines
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2013, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego
specialist book chapter

Rozbor ztrát a přenosových schopností hraničních vedení ČR soustavy 220 kV a 400 kV
Ladislav Rudolf
Year: 2013
abstract in proceedings

Software jako prostředek poznávání
Ladislav Rudolf
Year: 2013, Trendy ve vzdělávání - Technické vzdělávání v Informační společnosti
journal article

Software jako prostředek poznávání
Ladislav Rudolf
Year: 2013
abstract in proceedings

Software Solution of Technical Losses of the Transmission Network System Line
Ladislav Rudolf
Year: 2013, TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING
journal article

University of West Hungary - Apáczai Csere János faculty in Győr, Hungary
Ladislav Rudolf
Year: 2013
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Year: 2013
work experience abroad

Uniwersytet Pegagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorazych 2, 30-084, Krakow, Instytut Techniki, Zaklad Dydaktyky
Ladislav Rudolf
Year: 2013
work experience abroad

Užití databází měřených hodnot ke zkoumání dějů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2013, Technika a vzdelávanie
journal article

Užití odborných softwarů v oblasti výpočtů a predikci ztrát u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2013, Energetický partner, E-magazín
journal article

Vliv sofwaru na úsporu elektrické energie
Ladislav Rudolf
Year: 2013
abstract in proceedings

Electrical Engineering Education Supported By Special Software
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Year: 2012, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielonogórskiego
specialist book chapter

ELEKTROTECHNIKA 2
Ladislav Rudolf
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy
Ladislav Rudolf
Year: 2012
work experience abroad

New Technologies in research, science and education
Ladislav Rudolf
Year: 2012, Librix - Brno
specialist book chapter

Obliczanie i przewidywanie strat w liniach przesyłowych
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek, Vladimír Král
Year: 2012, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Rewiew)
journal article

Rozbor vlivu znečištění izolátorů a svodových ztrát u vybraných nově izolovaných vedení přenosové soustavy České republiky
Ladislav Rudolf
Year: 2012
abstract in proceedings

The Analysis of an Influence of Insulator Pollution and Leakage Loses at Chosen New Isolated Lines of the Transmission Network System in the Czech Republic
Ladislav Rudolf
Year: 2012
abstract in proceedings

Užití komponentů solární techniky ve výuce
Ladislav Rudolf
Year: 2012
abstract in proceedings

Užití odborných softwarů ve vzdělávání
Ladislav Rudolf
Year: 2012
abstract in proceedings

Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky
Ladislav Rudolf
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
journal article

Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky
Ladislav Rudolf
Year: 2012
abstract in proceedings

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Year: 2012
abstract in proceedings

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Year: 2012, Media4u Magazine
journal article

Fotovoltaika - užití problematiky v technických předmětech
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie - průřezové téma
Ladislav Rudolf
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Měření indukčnosti u cívek
Ladislav Rudolf
Year: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Měření kapacity kondenzátorů
Ladislav Rudolf
Year: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Měření základních logických funkcí v číslicové technice
Ladislav Rudolf
Year: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Methodology for calculation of the forecast losses depending on the temperature of the HV and EHV lines
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Metodika výpočtu prognózy ztrát v závislosti na teplotě u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Oprogramowanie do obliczania strat technicznych w sieciach przesyłowych
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Stanislav Rusek
Year: 2011, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)
journal article

Ověřování zákonů elektrotechniky v odborných předmětech pomocí elektrostavebnice
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Problémy provozu solárních elektráren a didaktická aplikace v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Software for the prediction of energy loss in the distribution system
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Year: 2011
abstract in proceedings

Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Year: 2011
abstract in proceedings

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2011
work experience abroad

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Wydzial Mechaniczny, ul. Prof. Zygmunta Szafrana 4, 65-516, ZIELONA GÓRA, POLSKO
Ladislav Rudolf
Year: 2011
work experience abroad

Užití laboratorních úloh v oboru učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Vize projektu v kontextu vzdělávání a praxe
Ladislav Rudolf
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití speciálních softwarů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Year: 2011
abstract in proceedings

Aplikace softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Year: 2010
abstract in proceedings

ELEKTROTECHNIKA 1
Ladislav Rudolf
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Měření na transformátoru v rámci systému mikrolaboratoře Rc2000
Ladislav Rudolf
Year: 2010, ALTYN, s.r.o. Olomouc
specialist book chapter

Měření střídavého jednofázového napětí s vyhodnocením v počítači
Ladislav Rudolf
Year: 2010, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Měření trojfázového střídavého napětí s vyhodnocením v počítači
Ladislav Rudolf
Year: 2010, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Moderní možnosti dolování znalostí a automatické klasifikace-softwarové řešení
Ladislav Rudolf, Lukáš Zoubek
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Podíl vlivu svodu na výpočty chodu sítě u vedení 110 kV až 750 kV
Ladislav Rudolf
Year: 2010
abstract in proceedings

Predikce technických ztrát s ohledem na změny venkovní teploty u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2010
abstract in proceedings

Predikce ztrát na vedení PS (přenosové soustavy)
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Year: 2010
software

Softwarové řešení technických ztrát u vedení v přenosové soustavě
Ladislav Rudolf
Year: 2010
abstract in proceedings

Spoluautor: Mastalerz Elzbieta - Organizacja nauczania istotnym elementem przygotowania dydaktycznego wspólczesnego nauczyciela
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
journal article

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra techniky a technológií, Banská Bystrica
Ladislav Rudolf
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut techniki, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, Poland
Ladislav Rudolf
Year: 2010
work experience abroad

Visualization of the pumped storage hydroelectric plant Dlouhé Stráně and its use in education
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
journal article

Komplexní rozbor elektrických ztrát vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Leakage currents and power losses on outdoor insulators under artificial rains
Ladislav Rudolf
Year: 2009, JTIE - Journal of Technology and Information Education
journal article

Měření na modulu tyristoru v rámci mikrolaboratoře RC2000
Ladislav Rudolf
Year: 2009, Mezinárodní vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání
specialist book chapter

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, Katedra techniky a informačných technológií, Nitra, Dražovská 4
Ladislav Rudolf
Year: 2009
work experience abroad

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, INSTYTUT TECHNIKI, 30-084 Kraków, ul. Podchorazych 2
Ladislav Rudolf
Year: 2009
work experience abroad

Užití softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2009
abstract in proceedings

Vliv svodu na výpočty chodu sítě u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2009
abstract in proceedings

Ztráty na vedení PS (přenosové soustavy)
Ladislav Rudolf
Year: 2009
software

Akademia Pedagogiczna, im. Komisji edukacji narodowej w KRAKOWIE, instytut techniki
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2008
work experience abroad

Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva technologické edukaci
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Year: 2008
abstract in proceedings

Měření na modulu třífázové soustavy výukového systému mikroLAB
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2008, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Měření svodových proudů na vybraných izolátorových závěsech s ohledem na jejich znečištění
Ladislav Rudolf
Year: 2008
abstract in proceedings

Perspektivy vizuální komunikace v technické výchově
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Year: 2008, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Problematika izolátorových závěsů u vedení přenosové soustavy v tématickém celku předmětu Elektroenergetika
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2008
abstract in proceedings

Působení teploty a vlhkosti na povrch izolátorového závěsu a jejich vliv na velikost svodového proudu
Ladislav Rudolf
Year: 2008
abstract in proceedings

Slunce jako zdroj energie, využití tématu v odborných předmětech na středních školách
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2008
abstract in proceedings

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo, BULHARSKO
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2008
work experience abroad

Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou
Ladislav Rudolf
Year: 2008
abstract in proceedings

Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva - závěry dílčího výzkumu
Václav Tvarůžka, M. Ďuriš, Ladislav Rudolf
Year: 2007,
specialist book chapter

Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Year: 2007, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Práce s laboratorní technikou - měření napětí, proudu, odporu
Ladislav Rudolf
Year: 2007,
journal article

Praktické činnosti a  mediovaná komunikace
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Year: 2007
abstract in proceedings

Slunce jako zdroj energie, využití tématu v předmětu elektroenergetika
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2007
abstract in proceedings

The corona efect influance on the network losses,on the lines of the transmission system
Ladislav Rudolf
Year: 2007, Energyspectrum
journal article

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Fakulta pedagogická
Ladislav Rudolf
Year: 2007
work experience abroad

Vizualizace provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a její využití ve výuce
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2007, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Vliv složení izolátorového závěsu na velikost svodového proudu u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2007
abstract in proceedings

Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití digitálních záznamů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2007
abstract in proceedings

Elektronická stavebnice RC 2000 ve výuce technologických praktik
Ladislav Rudolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Year: 2006
abstract in proceedings

Podíl vlivu koróny na technických ztrátách u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
Ladislav Rudolf
Year: 2006
work experience abroad

Svod a jeho velikost u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Systémový pohled na digitální vizuální záznam v technologické edukaci
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Year: 2006
abstract in proceedings

The leakage magnitude at the high voltage lines and very high voltage ones
Ladislav Rudolf
Year: 2006, Energyspectrum
journal article

Větrné elektrárny a jejich rozvoj v novém předmětu elektroenergetika
Ladislav Rudolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Nové trendy rozvoje větrných elektráren v tématickém celku elektrotechniky
Ladislav Rudolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Počítačové modelování elektrických sítí a jejich využití ve výuce elektrotechniky
Ladislav Rudolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Univerzita Matěja Bella v Báňské Bystrici, Fakulta přírodních věd
Ladislav Rudolf
Year: 2005
work experience abroad

Vliv změny velikosti napětí a úhlu na ztráty u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Vyhodnocení vlivu kolísání napětí na velikost ztrát u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití videoklipů z provozu elektrizační soustavy ve výuce elektroenergetiky
Ladislav Rudolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Ladislav Rudolf
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Funkce přenosové soustavy a zdrojů elektrické energie v rámci výuky didaktiky technické výchovy
Ladislav Rudolf
Year: 2004
abstract in proceedings

Poruchové odpojení přenosové sítě Itálie (Italian Blackout)
Ladislav Rudolf
Year: 2004, ČESKÁ ENERGETIKA
journal article

Problémy propojené UCTE v rámci poruchového odpojení energetické sitě Itálie (Italian blackout)
Ladislav Rudolf, Jiří Matějný
Year: 2004, ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
journal article

Vliv tvaru povrchové dráhy izolátorů na velikost svodového proudu
Ladislav Rudolf, Josef Lago
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití problematiky poruch v elektrizační soustavě ve výuce elektrotechniky v oboru technická výchova
Ladislav Rudolf
Year: 2004
abstract in proceedings

Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení vvn a zvn
Ladislav Rudolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Teorie elektroenergetiky, ISBN 80-248-0320-8
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Vybrané problémy řízení elektrizačních soustav, ISBN 80-248-0322-4
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Výpočet svodových proudů vedení VVN a jejich závislost na atmosférických vlivech
Ladislav Rudolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Závislost elektrických ztrát vedení přenosové soustavy na atmosférických vlivech
Ladislav Rudolf
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Způsoby předpovědí zatížitelnosti venkovního vedení na základě meteorologických údajů
Ladislav Rudolf
Year: 2003, EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku
journal article

Řízení elektrizační soustavy z Moravského energetického dispečinku v Ostravě v období legislativních změn
Ladislav Rudolf
Year: 2002, ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
journal article

Vlivy venkovní teploty na ztráty v přenosové soustavě
Ladislav Rudolf
Year: 2002
abstract in proceedings

Vybrané problémy z provozu řízení elektrizační soustavy Moravy
Ladislav Rudolf
Year: 2002
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
BBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
BELNIElektronika
BELTEElektrotechnika
BP2OZBezpečnost práce a ochrana zdraví
BZEEEZáklady elektrotechniky a elektroniky
CBOZPZáklady BOZP ve školských zařízeních
CELNIElektronika
CELSPElektrické stroje a přístroje
CELTRElektrotechnika
CPREEPřenos a rozvod elektrické energie
CSTRZStroje a zařízení
CSZZSSZZ - Strojír. a elektrot. s didaktikou
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
DITEPDidaktika technických praktik
ELNIKElektronika
ELTR1Elektrotechnika 1
EXKU2Exkurze 2
CHOVYHospodářské výpočty
LS1AVElektrostavebnice v zájmové činnosti
MAUTTAutomatizace
MELTEElektrotechnika a elektronika
NOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
P-MSPNowoczesne urządzenia
P-POSPraktyka fachowych zestaw
P-TEPPraktyka techniczna
UAUTTAutomatizační technika
UBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
UELNIPrůmyslová elektronika
UELTRElektroenergetika
USTATAplikovaná statistika
USZO3SZZ - Odb. předměty s didaktikou S a E
UTERMTermomechanika
ZELNIZáklady elektroniky
ZE1EKZáklady elektrotechniky
2AUTMAutomatizace
2ELTRElektroenergetika
2LOGILogistika
2SZM2SZZ - Technická výchova s didaktikou
3ELNIZáklady elektroniky
3ELTRElektrotechnika
3EMATTechnická matematika
3EMEVElektrická měření
3PRK3Technologická praktika 3
3PRK4Technologická praktika 4
3SZB2SZZ - Technická výchova
5PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
55PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
6BOZPElektrotechnické praktikum a BOZP
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6ELTAElektrotechnika v teorii a aplikacích
6ELTKElektronika v teorii a konstruk. činnost
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BSZBOZP ve školských zařízeních
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66ELRElektronika
66ELTElektrotechnika
66ESPElektrické stroje a přístroje
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PREPřenos a rozvod elektrické energie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
7AOCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
7MFYZMěření fyzikálních veličin a metodologie
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7TEELTechn. syst. aplik. elektroniky ve výuce
77APSAplikovaná statistika
77AUTAutomatizační technika
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77ELNElektroenergetika
77OBKOchrana obyvatelstva a krizové řízení
77OCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
77OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
77SKPSeminář k diplomové práci
8PBOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.
88BOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.


AuthorTitleType of thesisYear
Neumann LukášSources of elektricity and their connection into an industrial areaMaster's thesis 2022 
Řezáčová ZuzanaEffectiveness of Barist´s Courses at Hotel SchoolMaster's thesis 2022 
Bitta KarelSecurity systems in households and public buildings, integration into educationMaster's thesis 2021 
Ferešová MartinaThe Use of E-Shop for the Possibility of Exporting Goods to the German Market, Integration of the Problematics in Education.Master's thesis 2021 
Nevřela TomášThe educational use of photovoltaic systemsMaster's thesis 2021 
Babák JanProtection of the population in the Czech Republic in relation to pupils of secondary schoolsMaster's thesis 2020 
Baďurová MarkétaApply of occupational safety and health precautions and civil protection in educational facilitiesMaster's thesis 2020 
Kupková ZdeňkaModernization of ICT teaching in educational institutionsMaster's thesis 2020 
Zabavský RomanCreation and use of educational materials for security searchesMaster's thesis 2020 
Macko MartinTraining of workers in electrical engineeringMaster's thesis 2019 
Řehulka JosefThe Design of Study Materials for Specific Subjects on ElectrotechnicsMaster's thesis 2019 
Klega PetrCreating materials from the sphere of crisis management and their use in the secondary school educationMaster's thesis 2018 
Kurečková KateřinaInnovative educational approaches in the Hairstylist course of studyMaster's thesis 2018 
Lukeš PavelOHS (Occupational Health and Safety) of students during vocational training for manual and machine processing of materialsMaster's thesis 2018 
Mazáková KláraBusiness analysis in business activities and innovative approachesMaster's thesis 2018 
Mück MartinLearning tool of OHS (Occupationl Health and Safety) for working in electrotechnical laboratories of secondary schoolsMaster's thesis 2018 
Kučírková JaroslavaHealthy diet in the life of people, use in educational procesMaster's thesis 2017 
Mrázek MichalICT Education in upper secondary school and its reflection by first year students of teacher training disciplines at the universityMaster's thesis 2017 
Obdržálek PavelMechanical recording and reproduction of sound in the 21 st. Century and its use in educationMaster's thesis 2017 
Raušer JiříOccupational Health and Safety at Work of apprenticeship students when working with woodworking machinesMaster's thesis 2017 
Rohelová SylvieCreating internet environment for businesses and it´s, use in educationMaster's thesis 2017 
Bednář VladislavTECHNOLOGY EQUIPMENT OF MULTIMEDIA CLASSROOMS AT SECONDARY SCHOOLSMaster's thesis 2016 
Beke ŠárkaModern trends in " HAIRDRESSING", thein use in educational procesMaster's thesis 2016 
Besta VáclavUSE OF ELECTRICAL MACHINES IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTSMaster's thesis 2016 
Koňaříková IvetaNew forms of teching OSH cooks weiter and HospitalityMaster's thesis 2016 
Kratinová OlgaWorkplace health and safety in the sphere of professional educationMaster's thesis 2016 
Losková BlankaModerní domovní instalace, modelové stavy zabezpečení objektů, využití ve výuce odborných předmětůMaster's thesis 2016 
Mergl AntonínMarking of escape routes in schools for evacuation needs of persons with reduced mobilityMaster's thesis 2016 
Novosadová AndreaERGONOMICS AND HYGIENE OF WORK IN A MULTIMEDIA CLASSROOMMaster's thesis 2016 
Pavelková AndreaDevelopment of paper money from the point of view of trading and payingMaster's thesis 2016 
Šimon JiříRENEWABLE ENERGY SOURCES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGYMaster's thesis 2016 
Vrbica ZdeněkOffset printing technology for the production of educational materialsMaster's thesis 2016 
Vrzala RadimSOLAR ENERGY RESOURCES, THE UTILIZATION IN PROFESSIONAL SUBJECTSMaster's thesis 2016 
Gacíková LucieTrading on the Internet, using the issues in the educational processMaster's thesis 2015 
Knížová PavlaUsing of internet portals for gaining knowledge in field of the vocacional courses thematic groupMaster's thesis 2015 
Vitásek MartinCreation and use the Multimedia Teaching Aid for Specialist SubjectsMaster's thesis 2015 
Besta VáclavUse of information technology for teaching the subject Electrical MeasurementsMaster's thesis 2014 
Brablíková LenkaNew trends in the area of safety and healt protection training for the cook-waiter field of studyMaster's thesis 2014 
Neuwert MiroslavElectricity generated from fossil fuels and methods to reduce costs, application in education procedureMaster's thesis 2014 
Štveráková ŠárkaInternet as a tool for education and use of students of secondaryMaster's thesis 2014 
Cyhan BohuslavModern teaching methods to house wiring problemMaster's thesis 2013 
Kamarádová ZdeňkaNumismatics, its sens for investingMaster's thesis 2013 
Šlapák PavelElectric Appliances At HomeMaster's thesis 2013 
Zwettlerová RadomíraUsing of multimedia in swimming instructionMaster's thesis 2013 
Bobrová LucieUsing of Internet for the Study and Verification of KnowledgeMaster's thesis 2012 
Drkula EmilSystem of positioning and navigation in the HZS Olomouc region using GPSMaster's thesis 2012 
Křikalová DanaClassification of financial literacy in the ŠVPMaster's thesis 2012 
Marek ZdeněkNew rules on work safety for Professional training courses in low voltageMaster's thesis 2012 
Ocelková DarinaHistory of numismatics in Bohemia and Moravia regionMaster's thesis 2012 
Peterková ZuzanaCoins from rare metal, its purpose, use in investing and collectingMaster's thesis 2012 
Timková DarinaSelected Methods of Retraining in the Field of Occupational Safety and Health in Hairdressing CoursesMaster's thesis 2012 
Bednář VladislavThe operation of information technology devices with regard to saving electrical energyMaster's thesis 2011 
Hásová RenataCREATION AND USE LEARNING MATERIAL TO ECONOMICS FIELD Master's thesis 2011 
Jurdičová OlgaHow to use the Internet to communicate in the educational processMaster's thesis 2011 
Grzegorzová HanaThe Possibilities of Usage of Payment Cards in Non Cash Payment and Everyday Life.Master's thesis 2010 
Krupková KristýnaNon payment system and new trend of paymentsMaster's thesis 2010 
Martínek PetrMeasurement on the model of three-phase system using RC 2000 kitMaster's thesis 2010 
Petrůjová PavlínaThe development of money and using them at presentMaster's thesis 2010 
Plaček ZdeněkElektricity industry around us (creation of multimedia utilities)Master's thesis 2010 
Pustějovská GabrielaHow we can use information technologies in education and teachingMaster's thesis 2010 
Šubertová JanaSee and Ground as important sources of energy for the futureMaster's thesis 2010 
Franek LubomírPRODUCTION AND TRANSFER OF ELEKTRIKAL ENERGYMaster's thesis 2009 
Hrabák LadislavRENEWABLE RESOURCES OF ENERGYMaster's thesis 2009 
Koval ZdeněkElectric machines (making the training instruments for technical secondary school)Master's thesis 2009 
Vícha PetrINTERNET AND ITS USE IN THE TEACHER AND STUDENT RELATIONSHIPMaster's thesis 2009 
Grossmann JaroslavMultimedia and their usage in the educationMaster's thesis 2008 
Lazarczyková BarboraUse Of Multimedia In The Process Of EducationMaster's thesis 2008 
Pospěchová SylvaVyužití moderní techniky ve výuce na základní a střední školeMaster's thesis 2006 
Rivcová MichaelaElectrotechnics around us with focus on educationBachelor's thesis  
Brtus VojtěchUse of Internet Auctions in Education-related TradingBachelor's thesis 2022 
Ondo-Eštok VítězslavThe use of commemorative coins in trade, investment and collectingBachelor's thesis 2022 
Ondo-Eštoková LucieThe use of health and safety in kindergardensBachelor's thesis 2022 
Šlahorek MartinInteractive whiteboards in the teaching of specialized subjectsBachelor's thesis 2022 
Jonszta NikolSecurity assurance in educational centresBachelor's thesis 2021 
Šoch DavidInnovation of Materials in the field OSH in the CompanyBachelor's thesis 2021 
Vašková VeronikaInclusion of energetic literacy in the framework educational programs of high SchoolBachelor's thesis 2021 
Bitta KarelElectrical installation with modern systems, creation of teaching materialBachelor's thesis 2019 
Chylinský JaromírMethods of cooperation between enterprise company and educational units in the area of study excusions organizingBachelor's thesis 2019 
Ferešová MartinaSafety signs in the premises of secondary schoolBachelor's thesis 2019 
Neumann LukášEnergy sources for heat and power generationBachelor's thesis 2019 
Reinold TerezaFormation of paper cash and their in the Czech countriesBachelor's thesis 2019 
Nevřela TomášComputer-aided electrotechnical kits and thein use in educationBachelor's thesis 2018 
Škuta OndřejThe use of Digital Technologies in The Vocational Subjects Edukation aimed at GastronomyBachelor's thesis 2018 
Babák JanSystem of training on occupational health and safety at work in Police of the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Ihn LukášCreation of model situations on wiring panels as part of practical educationBachelor's thesis 2017 
Polák JiříInspection and safety of elektrikal equipment, application in educationBachelor's thesis 2017 
Ptašek DanielSafety at work and ensuring aggregates, new trends in securing LOTOBachelor's thesis 2017 
Řehulka JosefCreation of didactic tools in the electric power engineeringBachelor's thesis 2017 
Štěbra MichalModern household electric installations and their application in vocational subject tuitionBachelor's thesis 2017 
Dotisk JanEnergetic literacy in primary and secondary schoolBachelor's thesis 2016 
Kozárová KateřinaFinancial literacy seniorsBachelor's thesis 2016 
Klimunda PetrThe use of electrical devices in electric power systems and vocational EducationBachelor's thesis 2015 
Obdržálek PavelBackup electric power supplyBachelor's thesis 2015 
Peterek VítThe use of new trends on the internet for the sharing of information in education and practiceBachelor's thesis 2015 
Prokop JaromírThe using of industrial automatic machines LOGO-SIEMENS in specific subjects tuitionBachelor's thesis 2015 
Rohelová SylvieInternet banking in the context of financial literacy, benefits and risksBachelor's thesis 2015 
Weiner PetrCreation of modern electronic textbook for InformaticsBachelor's thesis 2015 
Zielonka TomášCreation of educational materials specialized in synchronous and asynchronous motorsBachelor's thesis 2015 
Černota PetrUse of Internet Auctions in TradingBachelor's thesis 2014 
Losková BlankaApplication possibilities of modern domestic electrical intallation in education and prakticeBachelor's thesis 2014 
Šimon JiříGeneration and transmission of electric power, its use in educationBachelor's thesis 2014 
Vrzala RadimThe importance of the transmission system in the energy state (creating a multimedia tool)Bachelor's thesis 2014 
Bučková HanaMultimedia and their usage in professional subjectsBachelor's thesis 2013 
Pavelková AndreaHistory of creation and development of post stamps ,use in commercial relation and personal activitiesBachelor's thesis 2013 
Pospíšilová MarcelaUsing of Internet for the Study and Verification of KnowledgeBachelor's thesis 2013 
Novák VítSource of solar energy (make multimedia tool)Bachelor's thesis 2012 
Pácha JosefInternet communication and its use in educationBachelor's thesis 2012 
Podlucký MartinUse of information technology in educationBachelor's thesis 2012 
Šimon ZdeněkPower Engineering I - production electric energy (make text support for education)Bachelor's thesis 2012 
Neuwert MiroslavDesign of the paper banknotes including their usage within Czech-speaking countriesBachelor's thesis 2011 
Niemczyková JolanaThe use of modern technologies in the educational processBachelor's thesis 2011 
Palička JiříElectric Appliance at Household (creation of multimedia instrument)Bachelor's thesis 2011 
Pítrová MiroslavaThe history and development of mints in Bohemia and MoraviaBachelor's thesis 2011 
Rivcová MichaelaElectrotechnics around us with focus on educationBachelor's thesis 2011 
Sousedík MiroslavSecondary School Education of Electro-Branches by Means of ModulesBachelor's thesis 2011 
Bobrová LucieUsing of internet in the educational processBachelor's thesis 2010 
Pastrňák MarekUse modern computer technology in educationBachelor's thesis 2010 
Peterková ZuzanaHistory and using of banknotes since foundation of CzechoslovakiaBachelor's thesis 2010 
Podešva LiborFinal Measurement Of The Local Telecommunications Network Cables Bachelor's thesis 2010 
Rotreklová ŠárkaHistory of postal stamps and their useing in business connection.Bachelor's thesis 2010 
Šlapák PavelNew trends in the filed of safety & security of health when working at the apprentice workshopBachelor's thesis 2010 
Cyhan BohuslavMeasurement of electrical quantities in the laboratory models in the field of education at primary and secondary schoolsBachelor's thesis 2009 
Hásová RenataHow we can use computer technology in education and teachingBachelor's thesis 2009 
Kamarádová ZdeňkaCommemorative Coins ? their purpose and utilization Bachelor's thesis 2009 
Marek ZdeněkELECTRICIAL KITS AND THEIR USING IN TEACHINGBachelor's thesis 2009 
Šubertová JanaALTERNATIVE ENERGY SOURCES - USING THE ENERGY FROM THE SUNBachelor's thesis 2009 
Bednář VladislavTransformers, Proposal of Educational ProgrammeBachelor's thesis 2008 
Besta VáclavUSAGE TUTORIAL SYSTEM MICRO LABORATORY BRICK - BOX rc2000Bachelor's thesis 2008 
Honka ZdeněkRENEWABLE RESOURCES OF ENERGY - CREATED MULTIMEDIA UTILITY TO LESSONS Bachelor's thesis 2008 
Krupková KristýnaHISTORY AND FUTURE OF MONEY IN THE REGION OF CZECH REPUBLICBachelor's thesis 2008 
Petrůjová PavlínaHistory and using of money in Czech countriesBachelor's thesis 2008 
Pustějovská GabrielaHOW WE CAN USE COMPUTERS IN EDUCATION AND TEACHING Bachelor's thesis 2008 
Friedrischek ZdeněkINTERESTING ENGAGEMENTS FOR EDUCATION ON HIGH SCHOOLSBachelor's thesis 2007 
Vaněk TomášComputer like helper teacher revolting articlesBachelor's thesis 2007 
Koval ZdeněkElektrotechnika kolem nás se zaměřením na světelnou a tepelnou technikuBachelor's thesis 2006 
Navrátil MiroslavUžití elektrické energie ve výuce odborných předmětů na střední škole se zaměřením na využití elektrického tepla v rodinném doměBachelor's thesis 2006 


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření multimediální učební pomůcky pro výuku nového předmětu "Elektrické stroje a přístroje"
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření multimediálního prostředí s možnostmi praktických aplikací a výpočtů v předmětu Elektroenergetika
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub