Courses

Course title:Nowoczesne urządzenia
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Technical and Vocational Education
Course code:KPV / P-MSP
Credits:5
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Education
Annotation:Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami urządzeń używanych przez człowieka. Przedmiot przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych szerokim spektrum urządzeń nowoczesnych. Chodzi o zapoznanie się z różnymi rodzajami urządzeń, które są używane na co dzień w gospodarstwie domowym lub inne urządzenia stosowane w życiu codziennym. W ramach przedmiotu omawiane są jednostki tematyczne, które nowoczesne urządzenia dzielą według rodzaju i celu wykorzystania. Pod względem wykorzystania chodzi o urządzenia grzewcze, chłodzące, mechaniczne, świetlne oraz elektroniczne.