Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Civic Education

Diana Svobodová

Diana Svobodová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 211, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2635
+420 731 696 960
E-mail:No record found.K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Tituly zahraničních filmů v českém jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině
Diana Svobodová
Year: 2018, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny
Diana Svobodová
Year: 2018, Český jazyk a literatura
journal article

Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
specialist book chapter

Komunikační a formální hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Year: 2017, Nová čeština doma a ve světě
journal article

Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ
Diana Svobodová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2016, Bohemica Olomucensia
journal article

Expresivní prostředky v jazyce mládeže a ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Year: 2022, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Mezi jazykovědou a didaktikou: životní jubileum prof. Jany Svobodové
Diana Svobodová
Year: 2022, Bohemistyka
journal article

Od textu k porozumění a komunikaci
Diana Svobodová
Year: 2022
editorial work

Členství v doktorské zkušební komisi UJEP
Diana Svobodová
Year: 2021
editorial work

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Year: 2021
organizing conference, workshop

K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

K určování kořenového morfému ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Year: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Mobilita Erasmus+ - FF UMB v Banské Bystrici
Diana Svobodová
Year: 2021
work experience abroad

Mobilita v rámci rezortního projektu CEP - MŠMT ČR - Polsko
Diana Svobodová
Year: 2021
work experience abroad

Pojetí koncovky ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek disertační práce Derivace a kompozice ve vyučování
Diana Svobodová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Přednáška pro Univerzitu 3. věku
Diana Svobodová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvoření slov a stavba slova ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce
Diana Svobodová
Year: 2020
editorial work

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce
Diana Svobodová
Year: 2020
editorial work

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Year: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowiańskiej
specialist book chapter

Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v překladech ideonym
Diana Svobodová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tituly zahraničních filmů v českém jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Cizojazyčná ideonyma v českém prostředí, jejich užívání a překlady
Diana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizojazyčné názvy filmů a seriálů v českém a slovenském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Year: 2019
organizing conference, workshop

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině
Diana Svobodová
Year: 2018, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny
Diana Svobodová
Year: 2018, Český jazyk a literatura
journal article

K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Year: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
specialist book chapter

Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
specialist book chapter

Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy
Diana Svobodová
Year: 2018
abstract in proceedings

Výuková mobilita Erasmus+, Uniwersytet Warszawski
Diana Svobodová
Year: 2018
work experience abroad

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K různojazyčné lexikální synonymii v češtině a v polštině
Diana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační a formální hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Year: 2017, Nová čeština doma a ve světě
journal article

K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Year: 2017
abstract in proceedings

Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ
Diana Svobodová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců
Diana Svobodová
Year: 2016, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
specialist book chapter

Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim?
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
specialist book chapter

Formální a komunikační hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Nie całkiem obce. Zapozyczenia wyrazowe w jezyku polskim i czeskim.
Diana Svobodová, Mirosław Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Year: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
specialist book

Skryté přednosti přejatých slov
Diana Svobodová
Year: 2016
editorial work

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2016, Bohemica Olomucensia
journal article

Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců
Diana Svobodová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov
Diana Svobodová
Year: 2015
abstract in proceedings

Skryté přednosti přejatých slov
Diana Svobodová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy
Diana Svobodová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Year: 2014
abstract in proceedings

Práce v habilitační komisi, Prešovsná univerzita v Prešově
Diana Svobodová
Year: 2014
work experience abroad

Specifika různojazyčné lexikální synonymie
Diana Svobodová
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislavě
specialist book chapter

Specifika různojazyčné lexikální synonymie
Diana Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptation
Diana Svobodová, Miloslaw Bańko
Year: 2014, Polonica
journal article

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Assessment of Modern Loanwords by the Contemporary Czech Youth
Diana Svobodová
Year: 2013, New Educational Review
journal article

English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts
Diana Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts
Diana Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov
Diana Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková ... other authors
Year: 2013, Univerzita Palackého
specialist book

Psané podoby přejatých slov
Diana Svobodová
Year: 2013, Bohemistyka
journal article

Současný stav internacionalizace lexika
Diana Svobodová
Year: 2013, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Year: 2013, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

W poszukiwaniu językowych, psychologicznych i historyczno-kulturowych czynników adaptacji zapożyczeń leksykalnych
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých
Diana Svobodová
Year: 2012, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Děti a mládež v kontaktu s cizojazyčnými výrazy
Diana Svobodová
Year: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

K aktuálnímu stavu internacionalizace lexika
Diana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K internacionalizaci současného lexika
Diana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes
Diana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes.
Diana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu
Diana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Aspekty hodnocení přejatých jazykových prostředků
Diana Svobodová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Aspekty pojetí spisovnosti vs. slangovosti u vybraných typů cizojazyčných přejímek a neologismů
Diana Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých
Diana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech Word-Formation and Vocabulary
Diana Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Foreign Lexical Borrowings in the Czech Language
Diana Svobodová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K aktuální situaci v oblasti přechylování apelativ v češtině
Diana Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu
Diana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spisovnost vs. funkčnost jazykových prostředků užívaných v elektroncké komunikaci
Diana Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Year: 2011
work experience abroad

Variantnost grafických forem anglicizmů v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazykové hodnocení nových cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Year: 2010, Český jazyk a literatura
journal article

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci
Diana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci
Diana Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání jazyka v moderních sociolektech
Diana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Vybrané ekonomizující prvky v současném jazyce elektronické komunikace
Diana Svobodová
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
specialist book

Ženské podoby nečeských příjmení
Diana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Aktuální pohledy na uplatnění cizojazyčných přejímek v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Year: 2009, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co si můžeme vygooglit?
Diana Svobodová
Year: 2009, Naše řeč
journal article

Čeština na talířku: Co s outlety?
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Designovka a jiné
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deníík
journal article

Čeština na talířku: Chataři a četaři na koleji
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Jak na procenta
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Jasný i nejasný výraz: klíring
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Klient a klientelismus
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: O dresu, dressingu a dresinku
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: O příznivcích a příznivkyních baníku
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Přechylování příjmení cizinek
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Přechylování příjmení s otazníkem
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Záludnosti a nástrahy přechylování
Diana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský deník
journal article

K otázce spisovnosti vybraných typů přejatých lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka
Irena Bogoczová, Diana Svobodová
Year: 2009, Jazykovědné aktuality
journal article

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Neohebné přejímky užívané v současné češtině v atributivní platnosti
Diana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Problém intencionality pravopisných nedostatků v psané komunikaci současné mládeže
Diana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Psaná a mluvená podoba současné češtiny
Diana Svobodová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině
Diana Svobodová
Year: 2009, Naše řeč
journal article

Různící se názory na způsoby užívání cizojazyčných přejímek v současné češtině
Diana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

100 semestrů bez nehod
Diana Svobodová
Year: 2009, Český jazyk a literatura
journal article

Čeština na talířku: Showbiz aneb Jazyková novinka ve světě showbusinessu?
Diana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Vyhledat neboli vygooglit?
Diana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Vylepšit neboli vytunit?
Diana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský deník
journal article

Čeština na talířku: Vyřadit neboli vylistovat?
Diana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský deník
journal article

Některá slovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládeže
Diana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny
Diana Svobodová
Year: 2008, Naše řeč
journal article

P. Mitter: Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině.
Diana Svobodová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace
Diana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Anglicismy užívané k vyjádření emocí v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Year: 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
journal article

Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Year: 2007, Naše řeč
journal article

Chat jako prostor pro jazykovou hru
Diana Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Internacionalizace současné české slovní zásoby
Diana Svobodová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Kontextově motivované typy slovotvorných derivací v češtině
Diana Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Lexikální specifika komunikace na chatu
Diana Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Motivace a způsoby tvoření názvů firem a institucí působících v ČR
Diana Svobodová
Year: 2007, Čeština doma a ve světě
journal article

Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace
Diana Svobodová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Distanční mluvnice češtiny pro učitele
Diana Svobodová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Průvodce českou slovní zásobou
Diana Svobodová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Publikace o hybridních kompozitech
Diana Svobodová
Year: 2006, Naše řeč
journal article

Slovní zásoba na WWW chatu
Diana Svobodová, Eva Jandová
Year: 2006, FF OU
specialist book chapter

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv jazyka počítačů na slovní zásobu žáků na 1. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Cizojazyčné lexémy a jejich současné formy jako prostředky jazykové aktualizace
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba
Diana Svobodová
Year: 2005, Slovo a slovesnost
journal article

K některým současným vývojovým trendům v oblasti české slovotvorby.
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Kontextově motivované neologismy v jazyce mladé generace
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Lexikální prostředky cizího původu v časopisech pro mládež z hlediska postojů cílové skupiny uživatelů
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Návštěva německé bohemistky na Ostravské univerzitě
Diana Svobodová
Year: 2005, Listy OU
journal article

Sborník prací Pedagogické fakulty ostravské univerzity, řada U-5, sv. 223
Diana Svobodová
Year: 2005
editorial and language revision

Současné vývojové trendy v oblasti cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu.
Diana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Západoslovanské jazyky v 21. století
Diana Svobodová
Year: 2005
editorial and language revision

Západoslovanské jazyky ve 21. století 2
Diana Svobodová
Year: 2005
editorial and language revision

Jazyk počítačových her z hlediska postojů uživatelů
Diana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Lexikální prostředky v textech určených pro mládež a jejich proměny
Diana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Lexikální přejímky z cizích jazyků na okraji a v jádru české slovní zásoby
Diana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Management and evaluation of the course
Diana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monitoring studentů Erasmus
Diana Svobodová
Year: 2003
work experience abroad

Plánování, řízení a vyhodnocení kurzu Vzdělávání dospělých
Diana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Slova cizího původu ve výuce mateřského jazyka na základních školách
Diana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Year: 2002
work experience abroad

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Year: 2002
work experience abroad

Anglicismy v českých slanzích
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Anglické názvy profesí a firem v češtině
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Cizí slova ve vyučování mateřskému jazyku na základních školách
Diana Svobodová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Derivační prostředky v současném jazyce mladých lidí
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Lexikální prvky cizího původu v současné české slovní zásobě
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Problém formální adaptace lexikálních prvků cizího původu v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Year: 2001, Jazykovědné aktuality
journal article

Proměny v českých sociolektech
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Proměny v českých sociolektech
Diana Svobodová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné tendence ve vývoji české slovní zásoby
Diana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě
Diana Svobodová
Year: 2000, Naše řeč
journal article

O slangu writerů
Diana Svobodová
Year: 2000, Čeština doma a ve světě
journal article

Přejatá slova v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Year: 2000, Český jazyk a literatura
journal article

Anglicismy v českých publicistických textech - důvody a způsoby jejich užívání
Diana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace
Diana Svobodová
Year: 1999, Naše řeč
journal article

Derivované anglicismy v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

O jazyce autorů graffiti
Diana Svobodová
Year: 1999, Naše řeč
journal article

English loanwords in Czech journalistic texts (Anglické lexikální výpůjčky v českých publicistických textech)
Diana Svobodová
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Prefixace a kompozice u anglicismů užívaných v českých publicistických textech
Diana Svobodová
Year: 1997
abstract in proceedings

Prefixálně tvořené anglicismy v české publicistice
Diana Svobodová
Year: 1997
abstract in proceedings

Anglické výrazy v českém publicistickém stylu
Diana Svobodová
Year: 1996, Naše řeč
journal article

English loanwords in contemporary Czech journalistic texts
Diana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Jsou anglické názvy lepší reklamou?
Diana Svobodová
Year: 1996, Češtinář (Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury VŠP v Hradci Králové)
journal article

Členství v redakční radě časopisu Jazykovědné aktuality
Diana Svobodová
Year:
editorial work

Členství v redakční radě časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Diana Svobodová
Year:
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
8DDA1Didaktika angličtiny 1
8DDA2Didaktika angličtiny 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FFAJFonetika a fonologie angličtiny
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88DA1Didaktika angličtiny 1
88DA2Didaktika angličtiny 2
88FAJFonetika a fonologie angličtiny
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
BLOKBlokace místnosti
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
CESKSkladba
C2EFLForeign lexical borrowings in the Czech
C2ESLCzech word-formation and vocabulary
C3CFRČeská frazeologie
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3KOJZáklady jazykovědy
C3LTSČeská lexikologie a tvoření slov
C3UKLÚvod do korpusové lingvistiky
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAJCizí jazyk - angličtina
DPUB1Publikační činnost 1
DPUB2Publikační činnost 2
DPUB3Publikační činnost 3
DRVK1Aktivní účast na vědecké konferenci
E-CZLChapt.from Czech lang.,liter.for child.
E-FLBForeign lexical borrowings in the Czech
E-SLECzech word-formation and vocabulary
MODSCMóda a módnost v současné češtině
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
NOTRENové trendy v současné jazyk. komunikaci
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SJPZUSpecific. jazyk. prostředky v žurnal.
SZZDRSZZ doktorská zkouška
TSLXTvoření slov a lexikologie
ZJAZZáklady jazykovědy
2KOVPKorpusová lingvistika v praxi
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JKUAktuální otázky jazykové kultury
22TRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
22ZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RJAZOtázky obecné lingvistiky
3RKLAČeská skladba
3RKOLÚvod do korpusové lingvistiky
3RKSLSeminář ke korpusové lingvistice
3RLEXTvoření slov a česká slovní zásoba
3RLTXSeminář k tvoření slov a lexikologii
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33AROČeské tvarosloví
33JAZZáklady jazykovědy
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33RAZOtázky obecné lingvistiky
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33REXTvoření slov a česká slovní zásoba
33RKLSeminář ke korpusové lingvistice
33ROLÚvod do korpusové lingvistiky
33RROZáklady českého tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
5JAZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
5JAZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5SZZČeský jazyk s didaktikou
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
55AZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55EMISeminář z českého jazyka k SZZ
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
55ZZČeský jazyk s didaktikou
6BCJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
6BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6CSLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
6KORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
6SZZSZZ - Český jazyk a literatura
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66CJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
66JK1Jazyková komunikace a kultura řeči
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
66ORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
66SLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
66SZZSZZ - Český jazyk a literatura
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
77SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
8JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
8JAZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
8JAZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
8OBHJObhajoba diplomové práce
8SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
88AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
88AZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
88AZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
88BHJObhajoba diplomové práce
88SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAJCizí jazyk - angličtina
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRKOAktivní účast na vědecké konferenci
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
99AUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
99AUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
99RKOAktivní účast na vědecké konferenci
99ZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
99ZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
99ZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
9AVTAktuální vývojové tendence
9CIJACizí (neslovanský) jazyk
ANTXAnalýza textu
CESKSkladba
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
DILVDidaktika literární výchovy
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SVLTSvětová literatura
SZZRZávěrečná zkouška z č. jazyka a liter.
TSLXTvoření slov a lexikologie
USCJÚvod do studia českého jazyka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
VYCJVývoj českého jazyka
ZJAZZáklady jazykovědy
ZVCJZvuková stránka českého jazyka


AuthorTitleType of thesisYear
Davidová NinaAttitudes of pupils attending the 2nd stage of elementary school to the standard CzechMaster's thesis 2022 
Tučníková BarboraSpecifics of football slang from the point of view of the school youth and adultsMaster's thesis 2022 
Hajdová TerezaElements of the local dialect in the vocabulary of pupils of younger school ageMaster's thesis 2021 
Pufflerová VeronikaAnglicisms in communication of elementary school pupilsMaster's thesis 2021 
Prokopová MichaelaOccurrence of anglicisms within social networks and in communication of pupilsMaster's thesis 2019 
Adámek MichalSlang in the area of sportMaster's thesis 2017 
Talacek RobinTitles of foreign films in Czech translationsMaster's thesis 2017 
Kaniová JanaProblem of Czech language teaching in case of primary school pupils coming from bilingual speaking familiesMaster's thesis 2016 
Milotová ZuzanaEvaluation of language means in communication of preprimary aged childrenMaster's thesis 2016 
Chocholová IvanaSpecifics of language used within in the region of Jeseník since 1945Master's thesis 2015 
Habrnalová BronislavaComparison of usage and knowledge of dialect in case of pupils of primary schools in Jistebník and Polanka nad OdrouMaster's thesis 2014 
Hamplová MagdalenaElements of regional origin the speech of pupilsMaster's thesis 2014 
Halamíčková HanaLanguage specifics of electronic communicationMaster's thesis 2013 
Chalupová ZuzanaLexical means of the advertisements languageMaster's thesis 2012 
Konečná MarkétaEvaluation of level of development of elementary school pupils´ vocabularyMaster's thesis 2012 
Valová VeronikaLanguage specifics of electronic communication of informal characterMaster's thesis 2012 
Chodakovská Sýkorová LucieLevel of knowledge in the field of vocabulary in case of 2nd grade of elementary school pupilsMaster's thesis 2011 
Cyroňová PetraWord-formation and lexical specifics of the contemporary youth´s languageMaster's thesis 2011 
Stolá JanaLevel of vocabulary of Romany children and children coming from socially disadvantaging environment when entering the 1st class of elementary schoolMaster's thesis 2011 
Červenková MartinaElements of regional origin in pupil´s speechMaster's thesis 2010 
Faltýnková RadkaComparison of lexical knowledge of pupils of the 2nd grade of elementary schools living in the town and village environmentMaster's thesis 2010 
Gálová MichaelaPhenomenon of language economy in contemporary Czech word formationMaster's thesis 2010 
Vitásková MichaelaManifestation of language creativity in vocabulary of the 2nd degree of basic school pupilsMaster's thesis 2010 
Dostálová PavlínaWord formation and lexical specifics of contemporary youth´s languageMaster's thesis 2009 
Gremlicová XenieSpecifics of conterporary youth´s written languageMaster's thesis 2009 
Maleňáková MarcelaInfluence of media on development of primary school pupils´ vocabularyMaster's thesis 2009 
Neumannová JanaVocabulary of the 2nd grade of elementary school pupilsMaster's thesis 2009 
Solilová BarbaraInfluence of computer techniques on elementary school pupils vocabularyMaster's thesis 2009 
Tvrdá MartinaResearch of pimary school pupils´ vocabularyMaster's thesis 2009 
Szostková AndreaExpressions of language creativity within the vocabulary of primary school pupilsMaster's thesis 2008 
Kiššová PetraCizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČRMaster's thesis 2005 
Moravcová SylvieJazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)Master's thesis 2005 
Pechová MilušeVliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věkuMaster's thesis 2005 
Sýkorová MarkétaJazyk českých webů určených dětemMaster's thesis 2005 
Žídková EvaVliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)Master's thesis 2005 
Fojtíková MonikaSpelling shortcomings of pupils attending the 2nd grade of basic school in terms of interference with the local dialectBachelor's thesis 2022 
Kurletová MonikaEnglish Loanwords on Social NetworksBachelor's thesis 2022 
Pavlištíková JanaStandard Czech through the eyes of pupilsBachelor's thesis 2022 
Voleníková RenátaMethods of Effective Instruction of Foreign Languages and Czech for Foreigners in Basic SchoolsBachelor's thesis 2022 
Gratzová ValérieInsight into vocabulary of pupils with a focus on synonymsBachelor's thesis 2021 
Kotulková BeátaKnowledge of selected spelling phenomena of pupils attending 6th and 9th grades of basic schoolsBachelor's thesis 2021 
Davidová NinaSpelling knowledge of elementary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Hartlová RadkaSlang of Elementary School PupilsBachelor's thesis 2020 
Klímová KateřinaLanguage aspects of communication between the teacher and the pupil in the educational process of the current elementary schoolBachelor's thesis 2020 
Skulinová GabrielaCzech Language of Pupils with Hearing ImpairmentBachelor's thesis 2020 
Tučníková BarboraLevel of vocabulary of the 2nd grade of elementary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Bryjová MartinaAnglicisms across generationsBachelor's thesis 2018 
Homola JakubGermanisms in CzechBachelor's thesis 2018 
Koláčková KateřinaLevel of spelling knowledge of seventh grade pupils of primary schools in selected cities within basic division of dialect groups in the Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Losová LucieContemporary medical slangBachelor's thesis 2018 
Polášková TerezaLanguage of translations of the Shakespeare´s drama Measure for measureBachelor's thesis 2018 
Svrčina JiříKnowledge of selected orthographical phenomena of pupils attending 6th and 9th class of lower secondary schoolBachelor's thesis 2018 
Večerková ŽanetaDialectical means in language used by inhabitants of Štěpánkovice village and its surroundingsBachelor's thesis 2018 
Bartková LucieLiterary Czech of primary school childrenBachelor's thesis 2017 
Harenzová DenisaLanguage means in youth magazinesBachelor's thesis 2017 
Konvičková PetraLanguage of informal internet discussionsBachelor's thesis 2017 
Růžičková Jana IsabellaSpeech (slang) of tabular gamesBachelor's thesis 2017 
Sajová KarolinaAnglicisms in selected fashion journalsBachelor's thesis 2017 
Štefek JanLook at development of railway slang in past and at presentBachelor's thesis 2017 
Tomaszková VeronikaSpecifics of loanwords and their native equivalents in the Czech vocabularyBachelor's thesis 2017 
Prusková KláraLanguage means in communication of Romany pupilsBachelor's thesis 2016 
Rumíšková MarkétaComparrison of selected types of language means in the Czech and Montenegrin languagesBachelor's thesis 2016 
Adámek MichalLoanwords in the contemporary Czech communicationBachelor's thesis 2015 
Hrčkuláková DenisaBeginnings and development of writingBachelor's thesis 2015 
Stolarzová ReginaAnglicisms in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2015 
Talacek RobinAnglicisms in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2015 
Žaludová VeronikaCzech language in the electronic communicatiomBachelor's thesis 2015 
Fabianová PetraDevelopment of communicative skills of pre-primary childrenBachelor's thesis 2014 
Jurczyková AnnaGender suffixation of surnames: Is it a woman, or a man?Bachelor's thesis 2014 
Matochová MarkétaLanguage of the internet communicationBachelor's thesis 2014 
Prokopová MichaelaAnglicisms in the vocabulary of 2nd grade of primary school pupilsBachelor's thesis 2014 
Špaňhelová MichaelaDevelopment of communicative and stylization skills of pre-primary childrenBachelor's thesis 2014 
Cviklová TerezaElements of regional origin the speech of language usersBachelor's thesis 2013 
Dostálová NikolaLanguage specifics of Internet communicationBachelor's thesis 2013 
Hajná MarkétaManifestations of purism in the Czech linguisticsBachelor's thesis 2013 
Jonášová PavlaNeological elements in the Czech lexiconBachelor's thesis 2013 
Mikulová KateřinaEmpty phrases in today´s Czech languageBachelor's thesis 2013 
Mück DavidSpecifics of electronic communicationBachelor's thesis 2013 
Pleva LiborNeological elements in the Czech lexiconBachelor's thesis 2013 
Pufflerová VeronikaUsage of anglicisms by the 2nd grade of elementary school pupilsBachelor's thesis 2013 
Habrnalová BronislavaDialect of the region of Polanka nad OdrouBachelor's thesis 2012 
Karásková AndreaEvaluation of selected types of actually used language means (morphological phenomena)Bachelor's thesis 2012 
Koždoňová HanaLexical specifics of slang used in modern musicBachelor's thesis 2012 
Kučerová EvaUsage of anglicisms by the 2nd grade of elementary school pupilsBachelor's thesis 2012 
Šimšová KateřinaEvaluation of selected types of actually used borrowings from foreign languagesBachelor's thesis 2012 
Chocholová IvanaEvaluation of selected types of actually used language means in the Jeseník regionBachelor's thesis 2011 
Halamíčková HanaLanguage of electronic communicationBachelor's thesis 2011 
Adamčíková JanaLexical specifics of a selected local dialectBachelor's thesis 2010 
Chalupová ZuzanaAdvertisement languageBachelor's thesis 2010 
Sucháčková ZuzanaLexical specifics of football slangBachelor's thesis 2010 
Valová VeronikaLanguage specifics of electronic communicationBachelor's thesis 2010 
Milotová ZuzanaDevelopment of pre-primary aged children´s speech with a view to word formationBachelor's thesis 2009 
Rybková MiroslavaPrevention of pre-school children´s speech disordersBachelor's thesis 2009 
Kurková TerezaDevelopment of pre-primary aged children´s speech from the point of view of word formationBachelor's thesis 2008 
Šumberová MonikaVocabulary of children in kindergartens. Comparison of village and city environmentBachelor's thesis 2008 


Analysis of specific shortcomings in Czech speeches of Polish users of the Czech language
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2011 - 5/2016
Provider
Statefinished
Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub