Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Mathematics with Didactics

Renáta Zemanová

Renáta Zemanová

Academic degree, name, surname:RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 423, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Mathematics with Didactics (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2650
E-mail:No record found.Diagnostický potenciál úloh v prostředí sčítacích trojúhelníků
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
journal article

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
journal article

Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools
Renáta Zemanová
Year: 2017
abstract in proceedings

Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Year: 2017
abstract in proceedings

Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Propaedeutic of Equations Using Scales E-application
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Year: 2015
abstract in proceedings

Jak děti předškolního věku rozumí prostoru
Renáta Zemanová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Year: 2014
abstract in proceedings

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Diagnostický potenciál úloh prostředí sčítacích trojúhelníků v online výuce
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostický potenciál úloh v prostředí sčítacích trojúhelníků
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
journal article

Specifics of Mathematics Education in the Preparation of Future Teachers in Period of Pandemics Covid-19
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
journal article

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2019
abstract in proceedings

Misconceptions about the Relationship between Perimeter and Area
Darina Jirotková, Paola Vighi, Renáta Zemanová
Year: 2019
abstract in proceedings

Jak dzieci w wieku przedszkolnym rozumieją przestrzeń? Badania naukowe uzasadniające stosowanie tutoringu rówieśniczego w edukacji matematycznej dzieci
Renáta Zemanová
Year: 2018, Matematyczna Edukacja Dzieci
journal article

Zobecňování v konstrukci generických modelů
Renáta Zemanová
Year: 2018
abstract in proceedings

Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools
Renáta Zemanová
Year: 2017
abstract in proceedings

Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Year: 2017
abstract in proceedings

Practical Part of Mathematical Education of Primary-School Teachers - Head Teacher of Professional Practice
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Year: 2017
abstract in proceedings

Studentský pohled na praktickou složku učitelské přípravy v matematice 1. stupně
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2017
abstract in proceedings

Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Kombinatorické úlohy v matematice 1. st. ZŠ
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Predikce žákovských řešení pro rozvoj didaktické empatie
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Propaedeutic of Equations Using Scales E-application
Renáta Zemanová
Year: 2016
abstract in proceedings

Rytm wokół nas - zastosowanie w konstrukcji modeli generycznych
Renáta Zemanová
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
specialist book chapter

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Year: 2015
abstract in proceedings

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Year: 2015
abstract in proceedings

Jak děti předškolního věku rozumí prostoru
Renáta Zemanová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání
Renáta Zemanová
Year: 2015, Obzory matematiky, fyziky a informatiky
journal article

Sémantické a strukturální ukotvení čísla v žákovských řešeních slovní úlohy
Renáta Zemanová, Elizabeth Dostálová, Beata Josieková
Year: 2015, GRANT journal
journal article

Slovní úloha v diagnostice dítěte na vstupu do školního vzdělávání
Renáta Zemanová
Year: 2015, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
journal article

Žákovská řešení geometrických úloh na 1. st. ZŠ - diagnostika a hodnocení
Renáta Zemanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2014
abstract in proceedings

Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární aritmetice
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Year: 2014
abstract in proceedings

Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární geometrii
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Year: 2014
abstract in proceedings

Cesta učitele matematiky k budování schémat
Renáta Zemanová, Milan Hejný
Year: 2014
abstract in proceedings

Didactic Empathy of Elementary Mathematics Teachers
Renáta Zemanová
Year: 2014
abstract in proceedings

Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Year: 2014
abstract in proceedings

Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární aritmetiky
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Year: 2014
abstract in proceedings

Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární geometrie
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Year: 2014
abstract in proceedings

Rozvoj učitelských kompetencí
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Year: 2014
abstract in proceedings

Studentské reflexe výuky elementární matematiky metodou budování schémat
Renáta Zemanová
Year: 2014
abstract in proceedings

Zkušenosti učitele matematiky vyučované Hejného metodou ve střetu s metodou tradiční
Renáta Zemanová
Year: 2014
abstract in proceedings

Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lidové umění - inspirace elementární matematiky
Renáta Zemanová, Radek Krpec
Year: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
specialist book chapter

Předmatematické činnosti
Renáta Zemanová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Vyučování metodou budování schémat - ostravská zkušenost v učitelské přípravě a praxi
Renáta Zemanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Vyučování orientované na budování schémat v praxi.
Milan Hejný, Renáta Zemanová
Year: 2013
abstract in proceedings

Elementární geometrie v architektuře
Renáta Zemanová
Year: 2012
abstract in proceedings

Soulad rozvíjení prostorových představ mezi preprimárním a primárním vzděláváním
Renáta Zemanová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
specialist book chapter

Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2011
abstract in proceedings

Utilising the Natural Environment in the Teaching of Symmetry in Primary Education
Renáta Zemanová
Year: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
specialist book chapter

Geometrie v rovině 1
Renáta Zemanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geometrie v rovině 2
Renáta Zemanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Simulace šíření epidemií - užití prostředků jazyka Simula
Renáta Zemanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Simulace šíření epidemií - spojitý model
Renáta Zemanová
Year: 2002
abstract in proceedings

The Use of SIMULA Language Tools for Simulation of Spreading Epidemic
Renáta Zemanová
Year: 2002
abstract in proceedings

Simulace šíření epidemií - znalostní a spojitý přístup
Renáta Zemanová
Year: 2001
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
ADMDidaktika matematiky
ARPRozvoj číselných a prostorových představ
BDEMDidaktika elementární matematiky
BRMAPPředmatematické činnosti
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
NDMDidaktika matematiky
NRPRozvoj číselných a prostorových představ
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SNDEMDidaktika elementární matematiky
WNDEMDidaktika elementární matematiky
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5EOM1Matematika 5 - geometrie
5EOM2Matematika 6 - geometrie s did.
5IDM1Matematika 7 - didaktika geometrie
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VGE1Výběrová geometrie 1
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DG1Matematika 7 - didaktika geometrie
55DM1Didaktika matematiky s praxí 1
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55EOMVybraná témata z geometrie
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OM1Matematika 5 - geometrie
55OM2Matematika 6 - geometrie s did.
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6BDEMDidaktika elementární matematiky
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BRMAPředmatematické činnosti
6OBHJObhajoba bakalářské práce
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DEMDidaktika elementární matematiky
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RMAPředmatematické činnosti
7ARCPRozvoj číselných představ
7ARPPRozvoj prostorových představ
7DEMADidaktika elementární matematiky
7DMPGDidaktická geometrická prostředí
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SKPSeminář k diplomové práci
77BHJObhajoba diplomové práce
77EMADidaktika elementární matematiky
77RCPRozvoj číselných představ
77RPPRozvoj prostorových představ
77SKPSeminář k diplomové práci
8DGEODidaktika geometrie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8EOM1Geometrie 1
8EOM2Geometrie 2
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
88BHJObhajoba diplomové práce
88GEODidaktika geometrie
88OM1Geometrie 1
88OM2Geometrie 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
DMXDidaktika matematiky s praxí
GEDGeometrie s didaktikou
MSDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
1DMXDidaktika matematiky s praxí
1GEDGeometrie s didaktikou
1GEZZáklady geometrie
1MMTPředmatematické činnosti
2MDEMDidaktika elementární matematiky


AuthorTitleType of thesisYear
Chovancová KateřinaBuilding a mental scheme of the parallelogram in primary school teachingMaster's thesis 2022 
Hrbačová Kateřina...Master's thesis 2022 
Kubec Vjačková MartinaOutdoor activities in working with data using mathematics prof. Hejny for pre-school educationMaster's thesis 2022 
Luterová LucieStatistics in pre-mathematical educationMaster's thesis 2022 
Navrátilová SandraOutdoor activities in combinatorial tasks for preschool educationMaster's thesis 2022 
Šimková MartinaBuilding a mental scheme of a hexagon in primary school teachingMaster's thesis 2022 
Hrubá MartinaUtilization of Practical Experiences of Elementary School Students in 4th and 5th Years of Study with Regards to GeometryMaster's thesis 2021 
Ivánková MartinaFractions using schemata building methodMaster's thesis 2021 
Steigerová BarboraIncentives and their implementation with regards to improving the quality of teaching mathematicsMaster's thesis 2021 
Sieberová JanaThree-dimensional imagination of pre-school childrenMaster's thesis 2020 
Krajča JiříEntry to the sketch in the geometry curriculum on the 1st level of the primary schoolMaster's thesis 2019 
Karlovská LucieImproving the quality of professional practice in mathematicsMaster's thesis 2018 
Kristová MichaelaThe Role of Portfolio in Pre-Service Education of Teachers of MathematicsMaster's thesis 2018 
Paluchová MartinaThe use of geoboard in the teaching of elementary geometryMaster's thesis 2018 
Procházková LucieMathematics Teachers Supervising Professional PracticeMaster's thesis 2018 
Rotterová DanielaQuantity in pre-mathematical activitiesMaster's thesis 2018 
Halšková PetraManipulative activities in teaching of elementary planar geometryMaster's thesis 2017 
Nováková KateřinaOrigami in the teaching of elementary geometryMaster's thesis 2017 
Dostálová ElizabethWord problems in teaching at primary schoolMaster's thesis 2016 
Evjáková RomanaThe setup of pre-mathematical activitiesMaster's thesis 2016 
Josieková BeataA Word Problem to Determine School ReadinessMaster's thesis 2016 
Řehová KateřinaSorting in premathematical activitiesMaster's thesis 2016 
Stonišová MiroslavaThe classification of premathematical activitiesMaster's thesis 2016 
Šeflová HelenaThe rhytm of pre-mathematics activitiesMaster's thesis 2016 
Štochelová LenkaImportance of Preparatory Class for Start into SchoolMaster's thesis 2016 
Krupová AdélaPlanar Formations in the Curriculum of Primary SchoolMaster's thesis 2015 
Lubojacká MiroslavaThree - dimensional shapes in curriculum primary schoolMaster's thesis 2015 
Vaňková PetraThe process of generalization in teaching of elementary geometryMaster's thesis 2015 
Váňová PetraThe process of generalization in teaching elementary arithmeticMaster's thesis 2015 
Anderová JarmilaTHE GAME AS A MEANS OF DEVELOPING GEOMETRICAL IDEAS, KNOWLEDGE AND SKILLS IN TEACHING THE FIRST STAGE ONE -ROOM SCHOOLMaster's thesis 2008 
Navrátilová LenkaMathematics in primary school in education system of BegiumMaster's thesis 2008 
Petrůjová VeronikaMathematical Competitions for the pupils of Primary schools as a Subject of MotivationMaster's thesis 2008 
Mášová MichaelaThe Pupils Level of Mathematics Ideas on the Begining of School AttendanceMaster's thesis 2007 
Miková JitkaThe Specifications of Teaching Geometry at the 1st Level of Nongraded SchoolsMaster's thesis 2007 
Pinkavová MarkétaMeasurements of the geometry shapes at the primary schoolMaster's thesis 2007 
Putyerová HelenaAfter school Preparation for Maths at Elementary SchoolMaster's thesis 2007 
Ruszová MarieGames-means of Development of Geometrical Ideas, Knowledge and Skills During Lessons at Small Primary School with Mixed ClassesMaster's thesis 2007 
Matyášová MarcelaTeam Teaching of Geometry at the Primary SchoolMaster's thesis 2006 
Mertová MarcelaThe Comparsion of the Teaching Methods and the Organizational forms of the Geometry Teaching at Primary SchoolMaster's thesis 2006 
Uvírová VěraNon-Standard Expercises in Geometry on the 1st Grade of Elementary SchoolMaster's thesis 2005 
Cibulková PetraContinuity of comparsion between kindergarten and 1st grade of primary schoolBachelor's thesis 2022 
Fukalová GabrielaForming of a mental scheme of a quadrilateral in pre-mathematical educationBachelor's thesis 2021 
Kvitová EliškaBuilding Mental Scheme of Triangle in Pre-Math EducationBachelor's thesis 2021 
Švancarová LucieBuilding Mental Scheme of Fraction in Pre-Math EducationBachelor's thesis 2021 
Hedrichová AmálieConfiguration as a model of number in pre-mathematical preparationBachelor's thesis 2020 
Schöberlová KateřinaDidactical enviroment of preschool education - ParquetsBachelor's thesis 2020 
Szymurdová LenkaCombinatorics in the pre-mathematical preparationBachelor's thesis 2020 
Kopřivová MartinaThe whole and its part in pre-mathematical preparationBachelor's thesis 2019 
Kučerová TamaraRhythm and step measuring in pre-mathematical activitiesBachelor's thesis 2019 
Zaleska AgataGeometric themes in the work of Professor Edyta Gruszczyk - KolczyńskaBachelor's thesis 2019 
Beranová ErikaOrigami in preparatory to math´s activitiesBachelor's thesis 2018 
Fridrichovská Jaroslava Propedeutics of spatial geometry in kindergartenBachelor's thesis 2018 
Folvarčná ŠárkaApplication of Natural Environment for Development of Mathematical SkillsBachelor's thesis 2017 
Kubalová HanaIntroduction to plane geometry in KindergartenBachelor's thesis 2017 
Rožnovská LucieTeaching mathematics in kindergarten- bus methodBachelor's thesis 2017 
Scholastrová KláraPreparation of preschool children for school mathsBachelor's thesis 2017 
Seidlerová AndreaMathematical Environment in Kindergarten - The SteppingBachelor's thesis 2017 
Tóthová SimonaCompare of pre-mathematic activitiesBachelor's thesis 2017 
Uherková KamilaArrangements in premathematical activitiesBachelor's thesis 2017 
Hejdová MagdalenaOrganization in pre-mathematical activitiesBachelor's thesis 2016 
Juchelková HanaPropedeutics of Spatial Geometry in KindergartenBachelor's thesis 2016 
Kropová MarkétaImportance of preparatory classes for entry into school mathematicsBachelor's thesis 2016 
Kutáčová DagmarLogico Piccolo game for developement of preschooler pre-mathematical competenciesBachelor's thesis 2016 
Slaná JanaQuantity in pre-mathematic activitiesBachelor's thesis 2016 
Vaculíková VeronikaIntroduction to plane geometry in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Zdražilová NikolaSorting as a part of pre-mathematical skillsBachelor's thesis 2016 
Cihlářová MonikaEnrollment of children into the first years of basic education - pre - math activitiesBachelor's thesis 2015 
Dobešová MonikaFolding and cutting a paper in pre-mathematical activitiesBachelor's thesis 2015 
Doffková Andrea"Building with Blocks in Pre-mathematical Activities"Bachelor's thesis 2015 
Lišková GabrielaGeometric shapes in premathematical activitiesBachelor's thesis 2015 
Tözsérová MarkétaThe Quartet for development of pre-mathematic imaginationBachelor's thesis 2015 
Eliášová LenkaThe current children's magazines for the development of pre-mathematical ideasBachelor's thesis 2014 
Huvarová MarcelaPEXESO development before mathematics ideasBachelor's thesis 2014 
Kamrádová LenkaDevelopment of spatial imagination in preschool educationBachelor's thesis 2014 
Kořínková PetraLOTO for progress of premathematical imaginationsBachelor's thesis 2014 
Skuciusová BronislavaSymbols for advancement of premathematics imagesBachelor's thesis 2014 
Součková JanaWorkshiits for the development of pre-mathematical ideas of a preschoolerBachelor's thesis 2014 
Vlková IvanaPreparing preschooler to start school mathematicsBachelor's thesis 2014 
Lukasová BarboraMathematical games for older children at nursery schoolBachelor's thesis 2013 
Majdová MartinaMath games for younger children in the kindergartenBachelor's thesis 2013 
Mičulková LenkaDeployment of preschooler mathematical imaginationBachelor's thesis 2013 


Zvýšení kvality vyučování matematice prostřednictvím profesních praxí studentů
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2017 - 11/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Verbal tasks in mathematics for diagnosis and education of pupils in a complex spectrum of 1st grade of primary school
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analýza předpokladů a užívání konstrukce generických modelů ve výuce elementární matematiky
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Rozvoj myšlení v matematice
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period9/2012 - 1/2014
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvíjení jazykových kompetencí zaměstnanců Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření podmínek pro úspěšné zahájení habilitačního řízení
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Koncepční zvýšení profesních kompetencí pracovníků Ostravské univerzity
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub