Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Mathematics with Didactics

Radek Krpec

Radek Krpec

Academic degree, name, surname:RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Room, floor, building: SA 423, Building SA
Position:Department Administrative and PR Coordinator, Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Mathematics with Didactics (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2646
E-mail:No record found.Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research
Tomáš Barot, Radek Krpec
Year: 2019
abstract in proceedings

Isomorphism as generalization tool (in combinatorics)
Radek Krpec
Year: 2016, DIDACTICA MATHEMATICAE
journal article

Mathematics Homework: Yes or No?
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method
Radek Krpec
Year: 2015
abstract in proceedings

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Year: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

My Way To Constructivism
Radek Krpec
Year: 2015
abstract in proceedings

Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě
Radek Krpec, Hana Hlavičková, Radka Přibylová
Year: 2014
abstract in proceedings

The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements
Radek Krpec
Year: 2014
abstract in proceedings

ANALYSIS OF PUPIL'S SOLUTION OF RESEARCH CHARACTER IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Radek Krpec, Tomáš Barot
Year: 2021
abstract in proceedings

Consequences in Study Fields of Foreign Students Attended in Math Courses for Future Elementary School Teachers
Tomáš Barot, Radek Krpec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifics of Mathematics Education in the Preparation of Future Teachers in Period of Pandemics Covid-19
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Usage CASIO Classwiz calculators in education the future primary-school teachers in mathematics
Lilla Koreňová, Radek Krpec, Tomáš Barot, Jan Gunčaga
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geometrical Modelling Applied on Particular Constrained Optimization Problems
Lilla Koreňová, Renata Vagova, Tomáš Barot, Radek Krpec
Year: 2020
abstract in proceedings

Interactive Animations Particularly Applied on Preparation of Mathematical Teachers
Radek Krpec, Tomáš Barot
Year: 2020
abstract in proceedings

Particular quantitative analysis of accesses to mathematical study sources
Radek Krpec, Tomáš Barot
Year: 2020, International Journal of Didactical Studies
journal article

Utilization of Mathematical Software in Favor of Tutoring Processes
Tomáš Barot, Lilla Koreňová, Radek Krpec, Renata Vagova
Year: 2020
abstract in proceedings

Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research
Tomáš Barot, Radek Krpec
Year: 2019
abstract in proceedings

Analysis of Applied Mobile Technologies in University Math Education
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Ibolya Veress-Bagyi
Year: 2019
abstract in proceedings

Applied Quadratic Programming with Principles of Statistical Paired Tests
Tomáš Barot, Radek Krpec, Marek Kubalčík
Year: 2019
abstract in proceedings

Enhancing students' mathematics learning skills with GeoGebra apps
Lilla Koreňová, Radek Krpec, Ján Gunčaga, Zsolt Lavicza
Year: 2019
abstract in proceedings

Arithmetics Taught in 1st to 5th Year of Primary Schools in CR - Comparison of Educational Content at the Selected Primary Schools
Radek Krpec
Year: 2018
abstract in proceedings

Zkušenosti studentů z pedagogické praxe z matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ
Radek Krpec, Pavla Válková
Year: 2018
abstract in proceedings

Očekávání studentů od praktické složky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ
Radek Krpec, Darina Jirotková
Year: 2017
abstract in proceedings

Practical Component in the Preparation of Future Primary School Teachers From the Point of View of Students
Radek Krpec
Year: 2017
abstract in proceedings

Isomorphism as generalization tool (in combinatorics)
Radek Krpec
Year: 2016, DIDACTICA MATHEMATICAE
journal article

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Year: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Mathematics Homework: Yes or No?
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

The Factors Influencing the Education Value-added Models
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks
Radek Krpec
Year: 2016
abstract in proceedings

Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method
Radek Krpec
Year: 2015
abstract in proceedings

Arytmetyka, geometria i architektura stosowana na tarczy zegara w nauce w szkole podstawowej
Radek Krpec
Year: 2015,
specialist book chapter

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Year: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů
Radek Krpec
Year: 2015, STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
journal article

My Way To Constructivism
Radek Krpec
Year: 2015
abstract in proceedings

Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2014
abstract in proceedings

EDUCATIONAL ATTAINMENT OF PARENTS AS A FACTOR INFLUENCING THE MODEL OF VALUE-ADDED ASSESSMENT
Radek Krpec
Year: 2014
abstract in proceedings

Historie matematiky
Radek Krpec, Pavel Květoň
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Mentální schéma organizace prvků u žáků raného školního věku
Radek Krpec
Year: 2014
abstract in proceedings

Metody a techniky pedagogického výzkumu
Radek Krpec
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pohled na matematickou komponentu oboru učitelství 1. st. ZŠ očima absolventů Ostravské univerzity a srovnání s univerzitami v ČR
Radek Krpec, Eliška Vidlařová
Year: 2014, GRANT journal
journal article

Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě
Radek Krpec, Hana Hlavičková, Radka Přibylová
Year: 2014
abstract in proceedings

The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements
Radek Krpec
Year: 2014
abstract in proceedings

Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí
Radek Krpec
Year: 2014
abstract in proceedings

Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání
Radek Krpec, Milan Hejný
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
journal article

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, GRANT journal
journal article

Kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu
Radek Krpec
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lidové umění - inspirace elementární matematiky
Renáta Zemanová, Radek Krpec
Year: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
specialist book chapter

Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
journal article

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013
abstract in proceedings

Two different metacognitive approaches to solving of one problem
Radek Krpec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TWO DIFFERENT METACOGNITIVE APPROACHES TO SOLVING OF ONE PROBLEM
Radek Krpec
Year: 2013
abstract in proceedings

Vyučování orientované na budování schémat v přípravě učitelů
Darina Jirotková, Radek Krpec
Year: 2013
abstract in proceedings

Hrací kostka jako nástroj k procvičování matematických operací na 1. stupni ZŠ
Radek Krpec
Year: 2012
abstract in proceedings

Shifts in School Ratings Based on Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Year: 2012
abstract in proceedings

Výsledky testování dovedností z matematiky u žáků 3. a 5. tříd ZŠ v ČR
Radek Krpec
Year: 2012
abstract in proceedings

Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
specialist book chapter

Edukacyjna wartosc dodana a odpowiedzialnosc nauczycieli i szkol
Josef Malach, Martin Malčík, Radek Krpec
Year: 2011
abstract in proceedings

Edukacyjna wartość dodana a odpowiedzialność nauczycieli i szkół
Radek Krpec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Field of Study as a Factor Influencing the Model of Value-added Assessment
Radek Krpec, Michal Burda
Year: 2011, Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science
journal article

Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Year: 2011
abstract in proceedings

Matematika, informatika a robotika
Radek Krpec, Dana Ambrozková, Dagmar Kocichová, Ingrid Nagyová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Measuring in Nature
Radek Krpec, Pavel Květoň
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Outdoor Measuring
Radek Krpec, Pavel Květoň
Year: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
specialist book chapter

Paradoxies and Other Motivation Exercises from Probability
Radek Krpec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradoxy v pravděpodobnosti
Radek Krpec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seeking Relations in Value-Added Assessment Using the Method of Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Year: 2011
abstract in proceedings

Krakow: Výuková a věděcká činnost
Radek Krpec
Year: 2010
work experience abroad

Monitoring přidané hodnoty ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Martin Malčík, Radek Krpec
Year: 2010
abstract in proceedings

Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika
Radek Krpec
Year: 2010
abstract in proceedings

Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika
Radek Krpec
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů
Radek Krpec
Year: 2010
abstract in proceedings

Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů
Radek Krpec
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE" OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU
Radek Krpec
Year: 2009
abstract in proceedings

?ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE? OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU
Radek Krpec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Katowice: Výuková a vědecká činnost
Radek Krpec
Year: 2009
work experience abroad

Nitra: Výuková a vědecká činnost
Radek Krpec
Year: 2009
work experience abroad

Universita Konastantina Filosofa v Nitře
Radek Krpec
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersity of Silesia, Katowice
Radek Krpec
Year: 2009
work experience abroad

Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU
Radek Krpec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU
Radek Krpec
Year: 2009
abstract in proceedings

Některé zkušenosti s výukou kombinatoriky a pravděpodobnosti v rámci dalšího vzdělávání učitelů matematiky na 3. stupni SŠ v Moravskoslezském kraji
Radek Krpec
Year: 2008
abstract in proceedings

Some Interesting Exercises of Probability and Statistics
Radek Krpec
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Interesting Exercises from probability and Statistics
Radek Krpec
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Algebra III. Část B: Aritmetika reálných a komplexních čísel
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika matematiky 1
Radek Krpec, Pavel Květoň
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Lineární algebra
Radek Krpec
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematický seminář
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Matematika 1
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Šustková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Matematika 2
Radek Krpec, Pavel Květoň, Zdeňka Kucherková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Matematika 3
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Bartoňová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Matematika 4
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Matematika 5
Radek Krpec, Pavel Květoň, Aleš Kubíček
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Základy teorie matic
Radek Krpec, Juraj Kostra, Marek Pomp
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Algebra III - aritmetika přirozených, celých a racionálních čísel
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika matematiky pro střední školy
Radek Krpec, Pavel Květoň, Michal Vavroš, Marie Kubíčková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink matematiky pro střední školy
Radek Krpec, Pavel Květoň, Michal Vavroš, Marie Kubíčková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do teorie pravděpodobnosti
Radek Krpec
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Algebra II
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Formální úprava textu
Radek Krpec, Libor Klubal
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Matematika pro učitele primárního vzdělávání - Množiny a výroky
Radek Krpec, Vilma Novotná
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Studijní příručka rozšiřujícího studia Matematiky II - Úvod do lineární algebry
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modely diskrétní objektově orientované simulace systémů
Radek Krpec
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

A Few Notes to the Theory of Simulation
Radek Krpec
Year: 2001
abstract in proceedings

Clermont-Ferrand: vědecká činnost
Radek Krpec
Year: 2001
work experience abroad

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Year: 2000, COMPUT STAT DATA AN
journal article

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Year: 2000, COMPUT STAT DATA AN
journal article

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Year: 2000, COMPUT STAT DATA AN
journal article

Optimalizace nelineárních regresních modelů
Radek Krpec
Year: 1999
abstract in proceedings

Technická univerzita Graz
Radek Krpec
Year: 1999
work experience abroad

Elementární základy funkcionální analýzy
Milan Konečný, Radek Krpec
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
MERMAMetody řešení matematických úloh
7DMA1Didaktika matematiky 1
7DMA2Didaktika matematiky 2
7MASOMatematické soutěže a hry
7MEMAMetody řešení matematických úloh
BMTM1Matematika 1
BMTM2Matematika 2
CMTMTMatematika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
KKVMVKlíčové kompetence v matemat. vzdělávání
MD2KVStatistické zpracování dat
MMATAMatematická analýza
MSTASStatistika
MVYSOVýzkum v sociálních vědách
MVYSSVýzkum v soc. vědách - statist. metody
NKKZPKvantit. metody zpracování dat
NKZPVKvantitativní metody zpracování dat
SMPVStatistické metody v pedagogickém výzkum
SNDEMDidaktika elementární matematiky
STNEMStatistika pro nematematiky
ST2DTStatistické zpracování dat
ST2TVStatistika pro pedagogy
SZ2VYStatistické zpracování dat na PC
VPDMZVybrané probl. didak. matem.pro 2.st.ZŠ
WNDEMDidaktika elementární matematiky
2AREMMatematické repetitorium magisterské
2ATULMetody řešení matematických úloh
2ATVVýukový software v matematice
2DMPADidaktická aritmetická prostředí
2HISMHistorie matematiky
2IMA1Didaktika matematiky 1
2IMA2Didaktika matematiky 2
2IMA3Didaktika matematiky 3
2KZPVKvantitativní metody v pedagog. výzkumu
2MASOMatematické soutěže
2MTPDMetody a techniky pedagogického výzkumu
2MTPEMetody a techniky pedagogického výzkumu
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2TUMTTypografická úprava matematického textu
22REMMatematické repetitorium magisterské
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22TULMetody řešení matematických úloh
22VMMetodologie didakt. výzkumu v matematice
3ANA1Matematická analýza 1
3ANA3Matematická analýza 3
3AREBMatematické repetitorium bakalářské
3ATV1Výukový software v matematice 1
3AVTMAplikace výpočetní techniky v matematice
3IMATHistorie matematiky
3MNZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
3PRAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
3SAL1Seminář z algebry
3SEMASeminář z matematiky
3SMA1Seminář z matematické analýzy 1
3SMA2Seminář z matematické analýzy 2
3STATMatematická statistika
3SZB3SZZ - Matematika
3TATSStatistický software
3TUMTTypografická úprava matematických textů
3UMVLÚvod do teorie množin a výrokové logiky
3UTPRÚvod do teorie pravděpodobnosti
3VIMACvičení z matematiky
3ZMPVZáklady metod. pedagog. výzkumu
3ZMSTZáklady matematické statistiky
33ATSStatistický software
33GE1Algebra 1 - Lineární algebra
33NZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
33RAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
33TATMatematická statistika
33TV1Výukový software v matematice 1
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5DMX2Didaktika matematiky s praxí 2
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5IDM2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
5RIT1Matematika 1 - aritmetika
5RIT2Matematika 2 - aritmetika
5RIT3Matematika 3 - aritmetika s did.
5RIT4Matematika 4 - aritmetika s did.
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VAR1Výběrová aritmetika 1
5VAR2Výběrová aritmetika 2
5VAR3Výběrová aritmetika 3
5VAR4Výběrová aritmetika 4
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DA2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
55DM2Didaktika matematiky s praxí 2
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55IT1Matematika 1 - aritmetika
55IT2Matematika 2 - aritmetika
55IT3Matematika 3 - aritmetika s did.
55IT4Matematika 4 - aritmetika s did.
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6AREBMatematické repetitorium bakalářské
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PDVMPráce s dětmi v mat.zam.volnočas. aktiv.
6SAL1Seminář z lineární algebry
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SMA1Seminář z matematické analýzy 1
6SZZSZZ - Matematika
6TATSStatistický software
6ZAKMZáklady matematiky
6ZPSTZáklady pravděpodobnosti a statistiky
7AREMMatematické repetitorium magisterské
7DMPADidaktická aritmetická prostředí
7HISMHistorie matematiky
7IMA1Didaktika matematiky 1
7IMA2Didaktika matematiky 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7STDAStatistické zpracování dat
7SZZSZZ - Matematika s didaktikou
7VTVMVybraná témata výuky matematiky na ZŠ
77TDAStatistické zpracování dat
8DARIDidaktika aritmetiky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
8RIT1Aritmetika 1
8RIT2Aritmetika 2
8RIT3Aritmetika 3
8RIT4Aritmetika 4
88ARIDidaktika aritmetiky
88IT1Aritmetika 1
88IT2Aritmetika 2
88IT3Aritmetika 3
88IT4Aritmetika 4
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
9DSPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
99SPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
ARDAritmetika s didaktikou
DMXDidaktika matematiky s praxí
1ARDAritmetika s didaktikou
1ARZZáklady aritmetiky
1DMXDidaktika matematiky s praxí


AuthorTitleType of thesisYear
Machalová DarinaWorking with a mistake in teaching mathematics at primary schoolMaster's thesis 2021 
Urbancová JanaElements of Geometry in folk art and possible uses in  the teaching of mathematics at primary schoolMaster's thesis 2020 
Chytilová KristýnaActivation Methods in Mathematics Education at primary school.Master's thesis 2018 
Nováček MartinAnalysis of the solution state entrance exams in mathematicsMaster's thesis 2018 
Podaná AdélaThe Influence of the Level of Reading Literacy among Primary School Pupils on the Ability to Solve Maths Word ProblemsMaster's thesis 2018 
Valková PavlaStudent of Mathematics in Professional Practice at the End of StudyMaster's thesis 2018 
Rabinská DenisaWorking with fractions in the primary mathematics classesMaster's thesis 2016 
Slabá KateřinaHeuristic attitude in teaching mathematics in elementery schoolMaster's thesis 2016 
Krupová MonikaHomeworks from mathematics - contemporary trendsMaster's thesis 2013 
Potiorková KamilaThe current situation of teaching subject "Adjustments of algebraic fractional expressions" at the elementary school.Master's thesis 2013 
Glozneková JanaThe use of the interactive board to make the mathematics lessons at a primary school more effectiveMaster's thesis 2010 
Kaplanová BarboraThe comparison of geometry curriculum at primary schools in the Czech Republic and PolandMaster's thesis 2010 
Pietrowská MarkétaUse of material didactic instruments for raising efficiency in the tuition of mathematics at elementary schoolsMaster's thesis 2010 
Neusserová JanaMathematical competition for secondary schoolMaster's thesis 2009 
Nováková EliškaTHE COMPARISON OF THE TEACHING OF THE CONTENT OF THE CURRICULUM ABOUT THE SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS AT THE ELEMENTARY SCHOOL IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIAMaster's thesis 2009 
Kochánková PetraComparison of Various Treatments of Equations and Their Systems in Contemporary Schoolbooks of Mathematics for Basic SchoolsMaster's thesis 2008 
Lhotský LuděkTHE EXAMPLE`S COLLECTION OF ?LINEAR ALGEBRA? FOR STUDY OF TEACHING PROFESSION FOR SECOND STAGE OF THE BASIC SCHOOL ? EDUCATIONAL SOFTWARE CREATIONMaster's thesis 2007 
Zdráhala OndřejThe Interaktive Teaching Program of Mathematic for Pupils in Sixth Class at Elementary SchoolMaster's thesis 2007 
Káňa VáclavThe Collection of Exercises on "The Theory of Sest" for Studenst of Education Degree for Comprehensive Schools - Educational Software CreationMaster's thesis 2006 
Pavela MichalThe Collection of Exercises on "Mathematical Statistics" for Students of Education Degree for Comprehensive Schools - Educational Software CreationMaster's thesis 2006 
Navrátil DavidThe Set of Exercises in Studies Teaching for 2nd Step from Mathematical StatisticsMaster's thesis 2005 
Kapustková NikolaInteresting properties of mathematical constantsBachelor's thesis 2022 
Nováková NelaCollection of Solved Problems - Basic Elementary Functions and Their PropertiesBachelor's thesis 2022 
Pěgřimočová SarahAdmission procedure in mathematics for 9th grade pupils to 4-year coursesBachelor's thesis 2022 
Vágnerová MariaInteresting properties of math constantsBachelor's thesis 2022 
Blaschová DenisaComparison and analysis of mathematical competitions for the 2nd grade primary school.Bachelor's thesis 2014 
Forgač AdamComparison and analysis of mathematical competitions for the 2nd grade primary school with focus on the correspondence competition. Subsequent comparison with entrance examinations in mathematics in high school.Bachelor's thesis 2014 
Orlitová VeronikaThe comparision of selected computer math programs and the options of their application in maths lessonsBachelor's thesis 2014 
Pavelková VeronikaParadoxes in probabilityBachelor's thesis 2013 
Presová AnnaSpatial imagination in geometry at basic schoolBachelor's thesis 2013 
Semerová RadkaMathematical warm-up activity for secundary schoolBachelor's thesis 2013 
Spratková IvetaDiophantine equationsBachelor's thesis 2013 


Monitoring reflektované absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky
Main solverRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Modernizace výuky matematicky orientovaných předmětů vybavením učebny o přenosná PC
Main solverRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub