Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Kamila Sekerová

Kamila Sekerová

Academic degree, name, surname:Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 214, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2645
E-mail:No record found.Jazyková analýza iniciační repliky učitele ( na materiálu z online výuky)
Kamila Sekerová
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Direktivita v interakci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Year: 2019
abstract in proceedings

Komunikační funkce výčitky a její varianty v komunikaci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Year: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi
Kamila Sekerová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Language functions to communicate appraisal and child directed speech
Kamila Sekerová
Year: 2017, Wychowanie w Rodzinie
journal article

Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech
Kamila Sekerová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porozumění textu a princip kontextualizace
Kamila Sekerová
Year: 2022, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Year: 2022
organizing conference, workshop

Vliv ukrajinštiny na přijímání češtiny jako druhého jazyka
Kamila Sekerová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Year: 2021
organizing conference, workshop

Jazyková analýza iniciační repliky učitele ( na materiálu z online výuky)
Kamila Sekerová
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Direktivita v interakci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Year: 2019
abstract in proceedings

Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytet Warszawski, Warszawa
Kamila Sekerová
Year: 2019
work experience abroad

Komunikační funkce výčitky a její varianty v komunikaci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Year: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Řeč orientovaná na dítě
Kamila Sekerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Direktivita v interakci rodič - dítě
Kamila Sekerová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Year: 2018
work experience abroad

Registr řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Year: 2018
abstract in proceedings

Indikace komunikační funkce výzvy v řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi
Kamila Sekerová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Language functions to communicate appraisal and child directed speech
Kamila Sekerová
Year: 2017, Wychowanie w Rodzinie
journal article

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Kamila Sekerová
Year: 2016
editorial and language revision

Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech
Kamila Sekerová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi)
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívané satirovské komunikační modely v rodině
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Year: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Zaměstnávání cizinců - nevídaný potenciál nebo administrativní břemeno?
Kamila Sekerová
Year: 2014, Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
specialist book

Čeština tiskových mluvčích
Kamila Sekerová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dobré ráno
Kamila Sekerová
Year: 2012
radio and televison broadcast

Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?
Kamila Sekerová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?
Kamila Sekerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Dobré ráno s Jedničkou
Kamila Sekerová
Year: 2011
radio and televison broadcast

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Year: 2009
editorial and language revision

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí
Kamila Sekerová
Year: 2009, PdF OU v Ostravě
specialist book

Faktory blokující komunikaci mezi českým učitelem a cizojazyčným žákem
Kamila Sekerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I. Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Kamila Sekerová, Julius Sekera
Year: 2008
editorial and language revision

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Kamila Sekerová, Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008
editorial and language revision

Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Year: 2007
work experience abroad

Iniciace v rámci výukového dialogu s nečeským žákem
Kamila Sekerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Interkulturní vzdělávání II.
Kamila Sekerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nejčastější strategie porozumění nečeskému žákovi ze strany učitele
Kamila Sekerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Jazyk výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Konkrétní realizace multikulturní výchovy v podmínkách českých vysokých škol
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Year: 2006
work experience abroad

Reality Show as a Communication Game
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Typologická charakteristika bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vliv učitele českého jazyka na míru mediální gramotnosti žáků základních škol
Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Základy české stylistiky. Distanční text
Eva Höflerová, Kamila Sekerová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etnofaulismy jako lingvistický aspekt interkulturní komunikace
Kamila Sekerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Interkulturní aspekty výuky na české základní škole
Kamila Sekerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol
Kamila Sekerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol
Kamila Sekerová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multikulturní výchova v rámci výuky českého jazyka na základní škole
Kamila Sekerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výukový dialog v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Typologická analýza bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Typologická charakteristika bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojazyčné
KOSJZKomunikace s jinojazyčným žákem
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
3RAROZáklady českého tvarosloví
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
3RPRAPravopisné repetitorium
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
3RTYLČeská stylistika
33PRAPravopisné repetitorium
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33RRAPravopisné repetitorium
33RROZáklady českého tvarosloví
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RYLČeská stylistika
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
6KSLVKomunikační a slohová výchova
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TVARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SLVKomunikační a slohová výchova
66VARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
7KAT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
7KAT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77AT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
77AT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77SKPSeminář k diplomové práci
8JAZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
88AZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
9DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
9DSRDŘeč orientovaná na dítě
99MSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
99SRDŘeč orientovaná na dítě
ANTXAnalýza textu
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
MSLD2Jazyková komunikace a kultura řeči
USCJÚvod do studia českého jazyka


AuthorTitleType of thesisYear
Frgala MatějThe opinion of primary school pupils on the difficulty of Czech ortograhpyMaster's thesis 2020 
Janíková PetraPublicistic style and changes of manipulative function in  teaching of composition at lower secondary schoolMaster's thesis 2020 
Pěchová AndreaThe education of a pupil of Asian background in the environment of the  Czech primary schoolMaster's thesis 2020 
Bartková LucieTransformation of manipulative strategy in media textMaster's thesis 2019 
Harenzová DenisaTeaching of stylistic and communication education at lower secondary schoolMaster's thesis 2019 
Ivánková AnetaCommunication function expressing the will of the speakerMaster's thesis 2019 
Kočanová NikolaComparation workbooks of Czech language for the 2nd grade of primary school - focusing on morphologyMaster's thesis 2019 
Neradová MarieCommunication function expressing the will of the speaker's speech directed to younger school aged childMaster's thesis 2019 
Podešvová DenisaThe form and significance of interrogative intentions in child directed speechMaster's thesis 2019 
Hránková AnetaPersuasive linguistic means of young YouTubers (textual analysis)Master's thesis 2018 
Pelcová AlžbětaTeaching Noun and Verb Grammatical Categories at Elementary SchoolMaster's thesis 2018 
Vašek MiroslavThe means of argumentation in the Czech political debatesMaster's thesis 2017 
Botorová KateřinaChild directed speech - suprasegmental resourcesMaster's thesis 2016 
Šimoníková TerezaChild directed speech - analysis of the selected language planMaster's thesis 2016 
Celbrová LucieMorphological characteristics of the speech directed on childMaster's thesis 2015 
Kiculisová KláraThe child directed speech - lexical analysisMaster's thesis 2015 
Pleva LiborSyntactic characteristics of speech directed on childMaster's thesis 2015 
Zábranská LuciePlayful methods for teaching grammar for the first grade of elementary schoolMaster's thesis 2012 
Ivanišová EliškaManipulative strategies in girls´magazinesMaster's thesis 2010 
Komárková KateřinaForms of persvation in commercials for childrenMaster's thesis 2009 
Sitková JanaLanguage level of magazines for children and the use of such magazines in teaching in basic schoolsMaster's thesis 2009 
Pospíchalová SoňaLanguage aspect of educational dialogue with non-czech studentMaster's thesis 2008 
Sýkorová TerezaLanguage aspects of educational dialogue with non-czech studentMaster's thesis 2008 
Kollárová IvetaThe Matter of Integrating the Non-Czech Pupil into a Lesson of the Czech languageMaster's thesis 2007 
Koubková MartaLanguage form of current commercial textsMaster's thesis 2007 
Nedavašková TerezaEnumerated words and their changesBachelor's thesis 2021 
Přikrylová LadaLanguage strategies in magazines for girlsBachelor's thesis 2018 
Kalvar DenisaVocabulary of children in kindergartensBachelor's thesis 2014 
Žabenská BarboraPosition of media education in currently teaching at elementary school Bachelor's thesis 2014 
Buchtová LuciePunctuation Grammar Knowledge of Pupils at Second-Degree of Primary SchoolsBachelor's thesis 2012 
Cihlová VeronikaDeveloping Communicative Competence in Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2012 
Palyzová HanaThe influence of family culture to the vocabulary level of pre-school childrenBachelor's thesis 2012 
Vavrečková KateřinaThe influence of family background on the vocabulary level of pre-school childrenBachelor's thesis 2012 
Matlochová JanaContent analysis of magazines for childrenBachelor's thesis 2009 


Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
The unevenness of communication parent - child relationship (the analysis of the family communication)
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub