Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Eva Höflerová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 214, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2638
E-mail:No record found.Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výpovědi s komunikační funkcí v zajetí druhů vět podle tzv. postoje mluvčího - příklad funkcionalizace učiva.
Elzbieta Awramjuk, Klára Eliášková, Eva Hájková, Jana Kesselová, Martin Klimovič, Ludmila Liptáková, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Nocon, Marta Szymanska, Stanislav Štěpáník, Eva Höflerová ... other authors
Year: 2019, Karolinum
specialist book chapter

Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children
Eva Höflerová
Year: 2015, Pedagogika
journal article

Čeština ve škole 21. století - IV.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... other authors
Year: 2014, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book

Druhy vět versus komunikační funkce
Eva Höflerová
Year: 2014, Jazyk - litertaura - komunikace
journal article

Vyjádření času: forma a její percepce
Eva Höflerová
Year: 2014
abstract in proceedings

Elektronický hypertext
Eva Höflerová
Year: 2013, Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Školská komunikace
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Year: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka
Eva Höflerová
Year: 2012, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Eva Höflerová
Year: 2003, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Didaktické aspekty morfologie češtiny
Eva Höflerová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvistika - korpus - empirie
Eva Höflerová
Year: 2021, Korpus - gramatika - axiologie
journal article

Oponetský posudek habilitační práce
Eva Höflerová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Poznatky o jazyce - cíl, nebo prostředek ve výuce češtiny?
Eva Höflerová
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výpovědi s komunikační funkcí v zajetí druhů vět podle tzv. postoje mluvčího - příklad funkcionalizace učiva.
Elzbieta Awramjuk, Klára Eliášková, Eva Hájková, Jana Kesselová, Martin Klimovič, Ludmila Liptáková, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Nocon, Marta Szymanska, Stanislav Štěpáník, Eva Höflerová ... other authors
Year: 2019, Karolinum
specialist book chapter

Slovesný čas jako předmět jazykové výuky a výchovy ke komunikaci.
Eva Höflerová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Analýza textu
Eva Höflerová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children
Eva Höflerová
Year: 2015, Pedagogika
journal article

Czech language in the 21st century school - V. Children´s preconceptions within the educational framework of czech language
Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Eva Höflerová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... other authors
Year: 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book

Slovesný čas - od prekonceptu ke konceptu
Eva Höflerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Western and Southern Slavic Studies
Eva Höflerová
Year: 2015
work experience abroad

Čeština ve škole 21. století - III.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Anna Kucharská, Ladislav Janovec ... other authors
Year: 2014,
specialist book

Čeština ve škole 21. století - IV.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... other authors
Year: 2014, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book

Dialektismy v komplexní analýze mluveného projevu
Eva Höflerová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Druhy vět versus komunikační funkce
Eva Höflerová
Year: 2014, Jazyk - litertaura - komunikace
journal article

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

K uplatnění konstruktivistického pojetí výuky mateřského jazyka v primárním vzdělávání
Eva Höflerová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyjádření času: forma a její percepce
Eva Höflerová
Year: 2014
abstract in proceedings

Elektronický hypertext
Eva Höflerová
Year: 2013, Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Slovesné formanty jako součást gramatických prekonceptů
Eva Höflerová
Year: 2013, Didaktické studie
journal article

Školská komunikace
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Year: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Vyjádření času - forma a účinek
Eva Höflerová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká kreslená anekdota aneb Chvála intertextuality
Eva Höflerová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hierarchie textových funkcí v nelineárním elektronickém komunikátu
Eva Höflerová
Year: 2012
others

Interaktivita v elektronických učebních textech
Eva Höflerová
Year: 2012, Český jazyk a literatura
journal article

Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka
Eva Höflerová
Year: 2012, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Nelineární text v elektronickém prostředí
Eva Höflerová
Year: 2012
others

Systémovost jazyka a komunikační výchova
Eva Höflerová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektronický učební text
Eva Höflerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modifikace textů funkčních stylů
Eva Höflerová
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Proměny textů učebního stylu
Eva Höflerová
Year: 2011
abstract in proceedings

Specifika intextu
Eva Höflerová
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí
Eva Höflerová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí
Eva Höflerová
Year: 2011
abstract in proceedings

Co sděluje (o autorovi) odborný text?
Eva Höflerová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny textů učebního stylu
Eva Höflerová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifika intextu
Eva Höflerová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co sděluje časové adverbium hned
Eva Höflerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Diana Svobodová: Internacionalizace současné slovní zásoby
Eva Höflerová
Year: 2009
abstract in proceedings

K interaktivnosti elektronických učebních textů
Eva Höflerová
Year: 2009
abstract in proceedings

K interaktivnosti elektronických učebních textů
Eva Höflerová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Slovo a slovesnost, ročník 69
Eva Höflerová
Year: 2009, Český jazyk a literatura
journal article

Soudržnost nelineárního elektronického textu
Eva Höflerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Studentská vědecká konference
Eva Höflerová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Uniwersytet Opolski
Eva Höflerová
Year: 2009
work experience abroad

Čeština pro učitele - posudek
Eva Höflerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Čeština v komunikačním kurzu
Eva Höflerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Efektivní sociálně-mediální komunikace
Eva Poláková, Eva Höflerová
Year: 2008, Pedagogická fakulta OU
specialist book chapter

K tvorbě výukového elektronického hypertextu
Eva Höflerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Mediální výchova a její realizace na střední škole ve vztahu ke slovní zásobě žáků
Eva Höflerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska
Eva Höflerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Proč tak mluví? K současnému poznání řeči dětí a mládeže
Eva Höflerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Přehlídka studentské vědecké činnosti
Eva Höflerová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Slovo a slovesnost, ročník 68
Eva Höflerová
Year: 2008, Slovo a slovesnost, ročník 68
journal article

Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax
Eva Höflerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Eva Höflerová
Year: 2008
work experience abroad

Vlastnosti výukového hypertextu v elektronickém prostředí
Eva Höflerová
Year: 2008
abstract in proceedings

A Cross-linguistic Database of Children´s Printed Words in Three Slavic Languages
Eva Höflerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Elektronický text ve výuce jazyka a literatury
Eva Höflerová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hranice výukového hypertextu
Eva Höflerová
Year: 2007
abstract in proceedings

K výuce dětí s diagnózou dyslexie
Eva Höflerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Morfologie a tvoření slov. Distanční text
Eva Höflerová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Eva Höflerová
Year: 2007
work experience abroad

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehlídka studentské vědecké činnosti - videokonference
Eva Höflerová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Slovo a slovesnost, roč. 67
Eva Höflerová
Year: 2007, Český jazyk a litertura
journal article

Výchova čtenáře v České republice a v Rakousku (srovnávací studie literární výchovy)
Eva Höflerová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich Sprachen
Eva Höflerová
Year: 2006
work experience abroad

Jazyková kompetence dětí s dyslexií a její posuzování
Eva Höflerová
Year: 2006
abstract in proceedings

K analýze mluvených textů jedinců s dyslexií
Eva Höflerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Kultura řeči v práci začínajícího pedagogického pracovníka. Distanční text
Eva Höflerová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied
Eva Höflerová
Year: 2006
work experience abroad

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta
Eva Höflerová
Year: 2006
work experience abroad

Slovo a slovesnost, ročník 66
Eva Höflerová
Year: 2006, Český jazyk a literatura
journal article

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané otázky školské komunikace
Eva Höflerová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Wysza szkola humanistyczno-ekonomiczna (The school of Humanities and Economics), Lodž
Eva Höflerová
Year: 2006
work experience abroad

Základy české stylistiky. Distanční text
Eva Höflerová, Kamila Sekerová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy českého tvarosloví. Distanční text
Eva Höflerová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Communication Aspects of Teaching Objects
Eva Höflerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Eva Höflerová
Year: 2005
work experience abroad

Konstanty v hodnocení jazykových projevů kompetenčně rozdílných jedinců
Eva Höflerová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití procesuální gramatiky ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Eva Höflerová, Radek Čech
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Slova v myšlení o čase
Eva Höflerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Slovo a slovesnost, ročník 65
Eva Höflerová
Year: 2005, Český jazyk a literatura
journal article

Školský diskurz v češtině a možnosti jeho zkoumání
Eva Höflerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Děti s dyslexií ve školském dialogu
Eva Höflerová
Year: 2004
abstract in proceedings

Didaktika češtiny pro učitele primárního vzdělávání.Distanční text
Eva Höflerová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity
Eva Höflerová
Year: 2004
work experience abroad

Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Year: 2004
editorial work

Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století
Eva Höflerová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Podoby oficiálnosti v řečových projevech mládeže na Ostravsku
Eva Höflerová
Year: 2004
abstract in proceedings

Slovo a slovesnost, ročník 64
Eva Höflerová
Year: 2004, Český jazyk a literatura
journal article

Universita Kristianstad
Eva Höflerová
Year: 2004
work experience abroad

Výukový dialog jako edukační prostor
Eva Höflerová
Year: 2004
abstract in proceedings

About the Speech Performance of Children with Dyslexia.
Eva Höflerová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Informační zdroje
Alena Hrazdilová, Eva Höflerová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K řeči pubescentů v oficiálních projevech
Eva Höflerová
Year: 2003
abstract in proceedings

Komunikační dovednosti
Eva Höflerová, Petr Krohe
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Slovo a slovesnost, ročník LXIII
Eva Höflerová
Year: 2003, Český jazyk a literatura
journal article

Slovo a slovesnost, ročník LXIII
Eva Höflerová
Year: 2003, Český jazyk a literatura
journal article

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Eva Höflerová
Year: 2003, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

The Hypertext in the Teaching-Learning Process
Eva Höflerová
Year: 2003
abstract in proceedings

Univerzita Twente v Enschede
Eva Höflerová
Year: 2003
work experience abroad

Escola Superior de Educacao v Portalegre
Eva Höflerová
Year: 2002
work experience abroad

Jazyková komunikace - součást profesní přípravy k vedení lidí
Eva Höflerová
Year: 2002
abstract in proceedings

K hodnocení řečových projevů dyslektických dětí
Eva Höflerová
Year: 2002
abstract in proceedings

Ke vztahu jazykového vyučování a komunikační výchovy
Eva Höflerová
Year: 2002
abstract in proceedings

Slovo a slovesnost, ročník LXII
Eva Höflerová
Year: 2002, Český jazyk a literatura
journal article

Cesty k vyjadřování hodnotícího postoje
Eva Höflerová
Year: 2001
abstract in proceedings

K výuce mluvené komunikace v modelových situacích
Eva Höflerová
Year: 2001
abstract in proceedings

K výuce mluvené komunikace v modelových situacích
Eva Höflerová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Myšlení v komplexech a jeho odraz v řeči
Eva Höflerová
Year: 2001
abstract in proceedings

Ostravský region očima dětí
Eva Höflerová
Year: 2001
abstract in proceedings

Projekt na zřízení centra pro vyjednávání a komunikaci
Milena Rosová, Eva Höflerová
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

School of Education and Communication v Jönköpingu
Eva Höflerová
Year: 2001
work experience abroad

Slovo a slovesnost, ročník LXI.
Eva Höflerová
Year: 2001, Český jazyk a literatura
journal article

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 2000, Český jazyk a literatura
journal article

Dětská řeč ve školském dialogu
Eva Höflerová
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové možnosti jazykové a literární výuky v současné škole a jejich důsledky pro vzdělávání učitelů
Eva Höflerová
Year: 2000
abstract in proceedings

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Eva Doupalová, Eva Höflerová
Year: 2000
editorial work

Specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K jednomu dialogu v čítankovém textu
Eva Höflerová
Year: 1999
abstract in proceedings

K jednomu edičnímu problému Durychova Bloudění
Eva Höflerová, Petr Hora
Year: 1999
abstract in proceedings

K výuce řečových dovedností na 2. st. ZŠ
Eva Höflerová
Year: 1999, Jazykovědné aktuality
journal article

K výuce řečových dovedností na 2. stupni ZŠ
Eva Höflerová
Year: 1999, Jazykovědné aktuality
journal article

Komunikační kompetence v mateřském jazyce
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1999, Čeština doma a ve světě
journal article

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Eva Höflerová
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied
Eva Höflerová
Year: 1999
work experience abroad

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Eva Höflerová, Eva Doupalová, Eva Höflerová
Year: 1999
editorial work

Slovo a slovesnost, ročník LX
Eva Höflerová
Year: 1999, Český jazyk a literatura
journal article

Vyjadřování hodnotících postolů v dětské řeči
Eva Höflerová
Year: 1999
abstract in proceedings

Expression of Evaluative Attitudes in Children´s Speech
Eva Höflerová
Year: 1998
abstract in proceedings

K fungování komunikačních modelů ve škole
Eva Höflerová
Year: 1998
abstract in proceedings

K vyjadřování abstraktních významů v dětské řeči
Eva Höflerová
Year: 1998
abstract in proceedings

Kapitoly ze školské komunikace
Eva Höflerová
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Mediální pořady jako téma školského dialogu
Eva Höflerová
Year: 1998
abstract in proceedings

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1998
abstract in proceedings

Slovo a slovesnost LIX - 1998
Eva Höflerová
Year: 1998, Český jazyk a literatura
journal article

Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Zkouška čtení s porozuměním
Eva Höflerová, Dana Davidová, Jana Swierkoszová, Irena Bogoczová
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Žákův řečový projev v proměňující se situaci
Eva Höflerová
Year: 1998, Češtinář
journal article

Čeština nečeštinářům
Eva Höflerová
Year: 1997,
journal article

Několik poznámek k práci s jazykovým materiálem v literárních textech
Eva Höflerová
Year: 1997
abstract in proceedings

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1997
abstract in proceedings

Salon moravskoslezský
Eva Höflerová, Jana Svobodová, Milena Frydrychová
Year: 1997
radio and televison broadcast

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1997, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy
journal article

Jazykové prostředky žákovských komunikátů
Eva Höflerová
Year: 1996
abstract in proceedings

K možnostem analýzy školského dialogu
Eva Höflerová
Year: 1996,
journal article

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1996, Slovenský jazyk a literatúra v škole
journal article

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spisovnost a nespisovnost ve škole
Eva Höflerová
Year: 1996
abstract in proceedings

Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka
Eva Höflerová
Year: 1995, Český jazyk a literatura
journal article

Přínos dramatické výchovy k rozvoji verbální komunikace
Eva Höflerová
Year: 1995,
journal article

Role školy v jazykové výchově
Eva Höflerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Algoritmus pro určování koncovek podstatných a přídavných jmen
Eva Höflerová
Year: 1994,
journal article

Významná konference o češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1994
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BVEKOVerbální komunikace
CESTStylistika
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
CVEKOVerbální komunikace
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
DHYPIVýukový hypertext v internet. prostředí
DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
DMTKTeorie komunikace z lingvodidak. pohledu
DSNTNové technologie ve výuce češtiny
FKTUTTvorba a využití učebního textu
FPTUTTvorba a využití učebního textu
JZKOMJazyková komunikace
KOMDVKomunikační dovednosti
MTVUTTvorba a využití učebního textu
PKULRKultura řeči
PRCJ1Souč.český jazyk a jeho vývoj. tendence1
PRCJ2Souč.český jazyk a jeho vývoj.tendence 2
RECDAŘečové chování dítěte školního věku
RTVUCTvorba a využití učebního textu
2KDIAKapitoly z dialektologie
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
3RAROZáklady českého tvarosloví
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
33AEKEdukační komunikace
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
9DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
9DMTKTeorie komun. z lingvodidakt. pohledu
9DSNTNové technologie ve výuce češtiny
99MPKPedagogická komunikace a výukový dialog
99MTKTeorie komun. z lingvodidakt. pohledu
99SNTNové technologie ve výuce češtiny
CESTStylistika


AuthorTitleType of thesisYear
Juříčková RadkaOptimization of Foreign Language Teaching by Means of eLearningDoctoral thesis 2015 
Jančaříková BarboraSubmission time and time relations in the papers for the 3rd year of primary schoolMaster's thesis 2018 
Žáková VeronikaExpression means of informal communicationMaster's thesis 2018 
Wowrová KláraUnderstanding matter-of-fact textMaster's thesis 2017 
Štěpánová MarkétaManifestations of disrespect in TV talk showMaster's thesis 2016 
Beková PetraUnderstanding of popular science textMaster's thesis 2015 
Peroutková AndreaThe electronic media in teaching Czech languageMaster's thesis 2015 
Richterová KateřinaAdministrative text and persvazeMaster's thesis 2015 
Hrabalová MonikaEditorials in the magazine for women and girls - between information and persuasionMaster's thesis 2013 
Pščolková ZuzanaAbstract thinking in children's speechMaster's thesis 2013 
Galová VeronikaThe composition of newsweekly Květy - change over timeMaster's thesis 2012 
Benediková MagdalenaSpeech behaviour in bilingual conditionsMaster's thesis 2011 
Balzarová MarkétaA child with dyslexia and learning textMaster's thesis 2010 
Komárková KateřinaBeginning of Abstract Thinking in Child SpeechMaster's thesis 2010 
Pokutová ValentínaInformation technologies in teaching czech languageMaster's thesis 2010 
Sachová StanislavaLinguistic expressions of children in non-language subjectsMaster's thesis 2010 
Soukeníková LucieText in education of dyslektik child.Master's thesis 2010 
Čechová AlenaChildren with Dyslexia in New Educational ProgramMaster's thesis 2009 
Kubicová HanaThe understanding of learning electronic textMaster's thesis 2009 
Týnová VeronikaForms and Transmutations of Press InformationMaster's thesis 2009 
Kertisová LenkaINFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING CZECH LANGUAGEMaster's thesis 2008 
Niemiec JaninaLanguage of dyslexic child in bilingual environmentMaster's thesis 2008 
Prausová ZuzanaLanguage of primary school pupilsMaster's thesis 2008 
Szabó LeonaChildren's speech from social disadvantaged surroundingsMaster's thesis 2008 
Zombkovská VladislavaElectronic infomation resources in school lesson of Czech languageMaster's thesis 2008 
Ďurinová ŠtěpánkaInformation technologies in teaching czech languageMaster's thesis 2007 
Folvarčná LucieSpeech of children with minimal brain dysfunction diagnosisMaster's thesis 2007 
Jančaříková MarcelaThe language tutorial in textbooks for first gradeMaster's thesis 2007 
Kašparová MarcelaThe language tutorial in textbooks for first grade.Master's thesis 2007 
Kubicová ŠárkaLanguage of AdvertisingMaster's thesis 2007 
Nytrová LenkaDo the children understand the advertisement in tv broadcastingMaster's thesis 2007 
Ruszová AndreaTeaching grammar at lower secondary schools.Master's thesis 2007 
Militká MichaelaHypertext v procesu učeníMaster's thesis 2006 
Šebestová KateřinaSlohové práce dyslektických dětíMaster's thesis 2006 
Tiahanová JanaHypertext v procesu učeníMaster's thesis 2006 
Gavlasová LenkaMluvní cvičení ve slohovém vyučováníMaster's thesis 2005 
Homoláková KamilaMluvní cvičení ve slohovém vyučováníMaster's thesis 2005 
Jandorová MartinaŘeč starších dětíMaster's thesis 2005 
Klásková DagmarJazyk reklamyMaster's thesis 2005 
Ludvíková AlenaŘečový projev dyslektických dětíMaster's thesis 2005 
Machalová MonikaŘeč starších dětíMaster's thesis 2005 
Možnarová MichaelaDialekt v řeči starších dětíMaster's thesis 2005 
Skálová PetraŘečový projev dyslektických dětíMaster's thesis 2005 
Wenclová LuciePubescent v dialoguMaster's thesis 2005 
Vysoudilová EvaWeather in private radio broadcasting station - the characteristics of the text style.Bachelor's thesis 2015 
Wowrová KláraModifiers information functions in the departments reportingBachelor's thesis 2015 
Brumarová DenisaThe language specifics of ČtyřlístekBachelor's thesis 2011 
Dobešová GabrielaThe text characteristics of the selected motives in the novel Želary by Květa LegátováBachelor's thesis 2011 
Hrabalová MonikaThe Language Use of Girls' MagazinesBachelor's thesis 2011 
Richterová KateřinaThe linguistic qualities of the chosen clerical textsBachelor's thesis 2011 
Galová VeronikaStylistic Characteristics of Some Journal TextsBachelor's thesis 2010 
Kleslová EvaTextual Features of Selected Motifs in the Books by Lenka LanczovaBachelor's thesis 2010 
Milotová ZuzanaMental vocabulary in pre-school ageBachelor's thesis 2010 
Zdráhalová LenkaText Characteristics of Textbook for Social EducationBachelor's thesis 2010 
Dluhá MarieChild´s Speech in Pre-SchoolBachelor's thesis 2009 


Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu
Main solverdoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Textová a audiovizuální podpora předmětu Komplexní analýza textu 1-3
Main solverdoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub