The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Andrea Balharová


Academic degree, name, surname:Mgr. Andrea Balharová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2642
E-mail:
Personal website:No record found.Kdo ti podá záchranné lano?
Andrea Balharová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Podoby pověsti o hastrmanovi z českého Slezska
Andrea Balharová
Year: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Co ukrývá dědečkova almara? In: Protimluv, roč. 18, č. 1. ISSN: 1802-0321
Andrea Balharová
Year: 2019
others

Filozoficko-psychologický rozměr života a smrti v českých a polských pohádkách a pověstech
Andrea Balharová
Year: 2019
abstract in proceedings

Hlučínské sedmikrásky
Andrea Balharová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Když myšky učí abecedu...
Andrea Balharová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

O čem zpívá modrý tučňák? In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, roč. 9, č. 1, s. 62-64. ISSN: 1805-1464
Andrea Balharová
Year: 2019
others

Vodyanoy v fol'klore i literature (na primere regiona Sileziya)
Andrea Balharová
Year: 2019, Slavyanovedeniye
journal article

Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice
Andrea Balharová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Institut slovanských studií Ruské akademie věd
Andrea Balharová
Year: 2018
work experience abroad

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu
Andrea Balharová
Year: 2018
abstract in proceedings

O laskavém přátelství Klárky a Tuláčka. In: Protimluv, roč. 17, č. 3, s.62-63, ISSN: 1802-0321
Andrea Balharová
Year: 2018
others

Vodní démon jako součást slovesného folkloru a jeho literárních adaptací pro děti a mládež
Andrea Balharová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozoficko-psychologický rozměr smrti v českých a polských (a slovenských) pohádkách a pověstech
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak židovka Ester hledala lásku
Andrea Balharová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu
Andrea Balharová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Michal Przywara, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 208 s
Andrea Balharová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Novější překlad polských pohádek a pověstí do češtiny
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2017
abstract in proceedings

Srovnání dvou českých knižních vydání polských pohádek a pověstí
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Tak to bylo a tak to bude?
Andrea Balharová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Charakteristika pověsti z Horního Slezska
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Novější překlady polských démonologických pohádek a pověstí do českého jazyka
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Ručková ZuzanaLiterary production of selected contemporary Czech authors of literature for children and youthMaster's thesis 2021 


No record found.

rss
social hub