Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Veronika Švrčinová


Academic degree, name, surname:Mgr. Veronika Švrčinová
Room, floor, building: SA 323, Building SA
Position:Departmental Coordinator for Internationalisation
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2613
E-mail:No record found.Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Year: 2017
abstract in proceedings

Aktuální možnosti dalšího vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
Veronika Švrčinová
Year: 2014
abstract in proceedings

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2022
abstract in proceedings

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura, Josef Malach
Year: 2022, Paido
specialist book

A New Approach to an Achievement Motivation System for the Choice of an Engineering High School and Field of Study
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
journal article

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

Analysis of the curriculum of secondary technical education based on the reflection of ict competencies
Josef Malach, Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura
Year: 2021
abstract in proceedings

Částečné zatmění Slunce
Veronika Švrčinová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Techika a vzdelávanie
journal article

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

STUDENTS OF TECHNICAL HIGH SCHOOLSIN THE REALITY OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Pedagogical Education Theory and Practice
journal article

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

Analysis of the opinions of student of high schools(with a focus on engineering) on teaching with digital technologies in their studies and their self-assessment of their own digital competences acquired during their studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Year: 2020
abstract in proceedings

Analysis of the Opinions of Students of High Schools (With a Focus on Engineering) on Teaching with Digital Technologies in their Studies and their Self-Assessment of their Own Digital Competences Acquired during their Studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Year: 2020, TEST Engineering and Management
journal article

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Year: 2020
abstract in proceedings

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2020
abstract in proceedings

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Year: 2020, Technika a vzdelávanie
journal article

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

Analýza současné situace v oblasti technického vzdělávání a situace na trhu práce v oblasti technických profesí
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2019, Technika a vdelávanie
journal article

Edukační význam technického kroužku na rozvoj logického myšlení žáka
Radim Štěpánek, Renáta Kučábová, Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2019
abstract in proceedings

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Year: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
journal article

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a tool for Professional Training and Assessment
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Year: 2018
abstract in proceedings

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a Tools for Professional Training and Assessement
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Year: 2018
abstract in proceedings

Theoretical and Methodological Basis of Assessment of Pedagogical Digital Competences.
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Year: 2018
abstract in proceedings

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2018, Technika a vdelávanie
journal article

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2017, Technika a vdelávanie
journal article

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Year: 2017
abstract in proceedings

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Year: 2017, Journal of Technology and Information Education
journal article

Objevování energie ve Světě techniky
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2016, Technika a vzdelávanie
journal article

Aktuální možnosti dalšího vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
Veronika Švrčinová
Year: 2014
abstract in proceedings

Staff Mobility for Training - Erasmus+
Veronika Švrčinová
Year:
work experience abroad

Staff Mobility for Training - Erasmus+ International Week
Veronika Švrčinová
Year:
work experience abroad

Teaching Mobility - Erasmus+
Veronika Švrčinová
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
BHHRHra a hračka
BTP2Technologická praktika s didaktikou 2
HRAHRHra a hračka
KHRAHra a hračka
MSHHRHra a hračka
MSTP1Technologická praktika s didaktikou 1
2PRX3Souvislá profesní praxe
3TAZCTechnická zájmová činnost
3TEZCTechnická zájmová činnost
5DCPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
5DTPVDidaktika technické a pracovní výchovy
5EPROTechnika-člověk-životní prostředí
5IPTVDidaktika pracovní a tech. výchovy
5RAC3Technologická praktika 3
5TEP1Technologická praktika 1
55AK1Materiály v konstrukční činn. dítěte 1
55CPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
55PTVDidaktika pracovní a tech. výchovy
55TPVDidaktika technické a pracovní výchovy
6BDT2Didaktika technických a tvoř. činností 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TDPPTechn. v domácn. a zahradě, přip. pokrmů
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66DT1Didaktika technických a tvoř. činností 1
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DPTVDidaktika pracovní a technické výchovy
8PCMPPraktické činnosti s materiály
88CMPPraktické činnosti s materiály
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PTVDidaktika pracovní a technické výchovy
VYZC1Specializace zájmové činnosti
VYZC2Specializace zájmové činnosti
VYZC3Specializace zájmové činnosti
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II


AuthorTitleType of thesisYear
Šrubařová MichaelaDevelopment of fine motor skills through working with textile materials in the subject of vocational education at primary schoolMaster's thesis 2022 
Dovalová MarianaUtilization of Wiring in Working Activities at Primary SchoolsMaster's thesis 2021 
Veselý Tomáš Utilization of the project method to survey the interest of pupils in the 2nd grade of primary school in DIY activitiesMaster's thesis 2021 
Fuksová EliškaUse of Materials in Labour Education at Primary SchoolMaster's thesis 2020 
Brzezná RadkaTechnological processes and methodical instructions for working with ceramic clay at primary schoolMaster's thesis 2019 
Bulawová KateřinaThe play and toys in time transformationMaster's thesis 2019 
Haasová BarboraExperiments in working activities in elementary schoolMaster's thesis 2019 
Kotlářová DagmarThe use of worksheets in the teaching of economic subjects at vocational secondary schools.Master's thesis 2019 
Robenek TomášPhysical-chemical experiments at elementary schoolMaster's thesis 2019 
Bařinová KateřinaPolytechnic education in preschool age in accordance with the rhythm of the year in natureBachelor's thesis 2021 
Černá BarboraInfluence of self-designed toy in adaptation of three-year-old child in kindergartenBachelor's thesis 2021 
Kvačová PetraMotor development of preschool children with the help of working with small materialsBachelor's thesis 2021 
Rovenská KláraPolytechnic Activities in KindergardenBachelor's thesis 2021 
Šmíd JanGame and toy as a means of versatile development of the pupilBachelor's thesis 2021 
Uhlová ElizabethThe usage of construction toys in pre-primary schoolBachelor's thesis 2021 
Pilchová MichaelaImplementation and verification of experiments in preschool facilitiesBachelor's thesis 2020 
Absolonová ŠtěpánkaA game and a toy in kindergartensBachelor's thesis 2019 
Foltýnová DenisaParents' and Grandparents' Preferences Considering Choice of Games and ToysBachelor's thesis 2019 
Kněžíčková LenkaCeramics In Pre-school EducationBachelor's thesis 2019 
Lysová MichaelaGame and toy and their roles in children's lifeBachelor's thesis 2019 
Pipreková VeronikaCreation from paper In prechool educationBachelor's thesis 2019 
Cienciala JiříCreativity in Technology EducationBachelor's thesis 2018 
Veselý TomášThe development of manual skill in woodcraft in labour education on middle schoolBachelor's thesis 2018 
Bulawová KateřinaApplication of interactive whiteboard in educationBachelor's thesis 2017 
Pullmannová ŠárkaChoosing toy parents of a child of preschool ageBachelor's thesis 2017 


Education in the field of engineering and its optimization for labor market needs
Main solverMgr. Veronika Švrčinová
Period4/2019 - 3/2021
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA
Statefinished
rss
social hub