UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Renata Kovářová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Room, floor, building: V 231, Building V
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Special Education (Faculty of Education)
Pyramid Centre
Phone number, mobile: +420 553 46 2669
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Kovářová, R. Comenius University: Staff Mobility. 2017.
Kovářová, R. Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k dětem a žákům s riziky specifických poruch učení. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 112-122. ISBN 978-80-7464-902-8.
Kovářová, R. Kristianstad University: Staff Mobility for Training. 2016.
Kovářová, R. Přístupnost vysokých škol v České republice pro studenty se specifickými potřebami. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. IV, s. 12-17. ISSN 2336-1212.
Sztablová, D., Kovářová, R., Škrabánková, J., Březovjak, D., Rozehnal, J., Jančíková, Z., Kocór, M., Konečný, M., Kratochvíl, J., Martínková, T., Stehlíková Bassyová, I., Vojkovská, P. a Vondráková, E. TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH: Sborník příspěvek 3. pracovní konference s mezinárodní účastí. In: Učíme nadané III: Učíme nadané žáky III 2016-06-28 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-824-3.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky III: 3. pracovní konference k nadaným [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.
Kovářová, R. The Conception of Giftedness - Terminology. In: What will be the next, special educational system?. Milano: EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica, 2015. s. 145-162. ISBN 978-88-6780-767-3.
Kovářová, R. Universidad de Castilla-La Mancha: Staff Week. 2015.
Kovářová, R. Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 117-127. ISBN 978-80-7494-066-8.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava. In: Towards a European Talent Support Network. Budapest: ECHA. 2014.
Kovářová, R. Kaposvár University: International Week. 2014.
Kovářová, R. Karadeniz Technical University: Teaching Mobility. 2014.
Kovářová, R. Studenci ze specjalnymipotrzebami w szkolnictwie wyzszym w Republice Czeskiej: Konstruowanie swiata osób niepelnosprawnych - rózné aspekty rzeczywistosci. Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych. 2014, č. 19, s. 173-180. ISSN 2391-9973.
Kovářová, R. Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 7-13. ISBN 978-80-7464-660-7.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. s. 94-94. ISBN 978-961-253-158-4.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: 14th International ECHA Conference. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education. 2014.
Kovářová, R. The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava. New Educational Review. 2014, roč. 2014, č. 36, s. 303-311. ISSN 1732-6729.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky II. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Veřmiřovský, J., Konečný, P., Marková, I. a Jedlička, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. [Workshop]. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba, Česká republika. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Konečný, P., Jedlička, L. a Veřmiřovský, J. Workshop s partnery VCEEP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kovářová, R. Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Kovářová, R., Hampl, I. a Mravcová, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1.
Kovářová, R. Nadaný žák v kontextu doby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7464-394-1.
Kovářová, R. Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: \Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Kovářová, R. Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 112-121. ISBN 978-80-7464-232-6.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2013.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Franiok, P. a Kovářová, R. Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. 2013.
Kovářová, R. a Klugová, I. Speciální pedagogika ve školním věku. 2013.
Kovářová, R. Specifické poruchy učení ve školní praxi. 2013.
Zezulková, E., Novohradská, H., Kovářová, R. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2013.
Kovářová, R. Ankara University. 2012.
Kovářová, R. Dowsiadczenia w zakresie edukacji wybitnie zdolnych uczniów w czeskich szkolach podstawowych: In Stankowski, A. & Kurze, A. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. Katowice: Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. s. 41-47. ISBN 978-83-63268-14-5.
Kovářová, R. Educational Opportunities for Students with Special Needs at Universities in the Czech Republic Focused on Ostrava University. In: 3rd International Conference on Eduation and Educational Psychology. Istanbul. 2012.
Kovářová, R. Gifted Pupils in The Czech Republic. In: 13th International ECHA Conference. Muenster: European Council for High Ability. 2012.
Kovářová, R. Identifikace nadaného žáka - proč tak pozdě?: In Akimjaková, B. - Mazur, P. (red.). In: Dialog jako spósob wspólistnienia II.. Chelm, PL: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. s. 48-60. ISBN 978-83-61149-77-4.
Kovářová, R. Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: Tradície a inovácie v špeciálnej pedagogike. Ružombeok: VERBUM- vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberoku, 2012. VERBUM- vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberoku, 2012. s. 37-46. ISBN 978-80-8084-898-9.
Kovářová, R. Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiťeĺov V.. Levoča: Katolická univerzita v Ružomberoku. 2012.
Kovářová, R. Ksztalcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego: In Gajdzica, Z. - Bieńkowska, I. (red.). In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czecskie. 1. vyd. Kraków - Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. s. 61-71. TOM 14. ISBN 978-83-7850-115-2.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Kovářová, R. a Škrabánková, J. Nadání a současnost. 2012.
Kovářová, R. Nadání v současném českém školství. In: Nadání a současnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 22-31. ISBN 978-80-7464-218-0.
Kovářová, R. Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 95-104. ISBN 978-80-7464-104-6.
Kovářová, R. Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž. In: Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská unoverzita v Ostravě. 2012.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Hampl, I. a Kovářová, R. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství. 2012.
Zezulková, E., Kaleja, M., Kovářová, R. a Novohradská, H. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Kovářová, R. Učíme nadané žáky: konference s mezinárodní účastí [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Kovářová, R. University of Tartu. 2012.
Kovářová, R. Vzdělávání nadaných žáků. 2012.
Swierkoszová, J. a Kovářová, R. Žák se specifickými poruchami učení na střední škole. 2012.
Kovářová, R. Faktory rozvoje kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém rámci. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Ružomberok: VERBUM, 2011. VERBUM, 2011. s. 122-129. ISBN 978-80-8084-676-3.
Klugová, I. a Kovářová, R. Mezinárodní konference [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Kovářová, R. Možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka. In: 61. Pracovní den Společnosti pro talent a nadání. Praha: Společnost pro talent a nadání. 2011.
Kovářová, R. a Heczková, L. Nadaný žák s dyslexií. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 35-38. ISBN 978-80-7464-023-0.
Kovářová, R. Poradenské služby na základní škole v České republice: In: Stankowski, A. (ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Ružomberok, Slovenská Republika: VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. s. 159-168. ISBN 978-80-8084-797-5.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 39-47. ISBN 978-80-7464-023-0.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 238-250. ISBN 978-80-7368-942-1.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Kovářová, R. Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2011, roč. 10, s. 56-73. ISSN 1336-2232.
Kovářová, R. Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 2011.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Rozvoj potenciálu nadaného jedince v základní a střední škole. 2011.
Klugová, I. a Kovářová, R. Seznámení s projektem a představení systému práce v Prima škole. In: Mezinárodní konference "Prima škola". Ostrava: Základní škola. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Současné trendy ve speciální pedagogice. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Speciální pedagogika ve školním věku. 2011.
Kovářová, R. a Janků, K. Využití Snoezelenu u žáků s ADHD. In: Podpora a kvalita Konceptu Snoezelen v České republice. Ostrava: Asociace konceptu Snoezelen ČR. 2011.
Kovářová, R. Zkušenosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v českých základních školách. In: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Ústroň, PL: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Kovářová, R. Žáci s tělesným postižením v uměleckém vzdělávání. In: Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Čeladná: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Edukace nadaných dětí a žáků. 2010.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni základní školy. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova unoverzi¨ta, Brno. 2010.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 107-119. ISBN 978-80-210-5330-4.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Kovářová, R. Opodstatněnost zařazení výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním a dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky. 2010.
Kovářová, R. Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo "ARKA", 2010. s. 56-66. ISBN 978-83-931587-1-3.
Kovářová, R. Poradenské služby v základních školách v České republice. Ustroň. 2010.
Kovářová, R. Prešovská univerzita v Prešově. 2010.
Kovářová, R. Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků. 2010.
Kovářová, R. The education in the Czech Republic focused on the field of Special Education. 2010.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Kovářová, R. Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2009. s. 100-109. ISBN 978-80-7368-654-3.
Kovářová, R. Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků ralizované na úrovni základního školství v Ostravě. In: Nadaní žáci - výzva pro učitele. Brno: masarykova univerzita. 2009.
Kovářová, R. Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků realizované na úrovni základního školství v Ostravě. In: Nadaní žáci - výzva pro učitele. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 99-112. ISBN 978-80-210-5039-6.
Kovářová, R. Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky. 2009.
Kovářová, R. Podpora nadaných v České republice. In: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepelnosprawnych. Kraków: Impuls, 2009. Impuls, 2009. s. 57-66. ISBN 978-83-7308-492-6.
Kovářová, R. Problematika specifikcých poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol - inovace textu. 2009.
Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. 2009.
Zezulková, E., Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2009.
Kovářová, R. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu reedukace. 2009.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy. 2008.
Kovářová, R. Integracia uczniówzespecyficznymi zaburzeniami uczenia sie. In: Uczen niepelnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly. Kraków: Oficcyna Wydawnicza, 2008. Oficcyna Wydawnicza, 2008. s. 147-149. ISBN 978-83-7308-492-6.
Kovářová, R. Pedagogická diagnostika dětí ohrožených specifickými poruchami učení. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby. Bratislava: MABAG, s.r.o, 2008. MABAG, s.r.o, 2008. s. 140-148. ISBN 978-80-89113-38-5.
Kovářová, R. Podpora nadaných v České republice. In: Problemy edukacji,rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. Ustroň. 2008.
Janků, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2008.
Kovářová, R. a Janků, K. Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 353-363. ISBN 978-80-7368-517-1.
Kovářová, R. Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace. 2007.
Franiok, P. a Kovářová, R. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2007.
Kovářová, R. Inovační postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. In: Přístupy se vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. Paido, 2007. s. 97-105. ISBN 978-80-7315-150-8.
Kovářová, R. Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD. 2007.
Kovářová, R. Kooperace učitele s asistentem pedagoga. 2007.
Kovářová, R. Logopedická prevence v předškolním věku. 2007.
Kovářová, R. Nadané dítě na základní škole. 2007.
Kovářová, R. Nadaní z pohledu speciálního pedagoga. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: OU v Ostravě, PdF, 2007. OU v Ostravě, PdF, 2007. s. 98-102. ISBN 978-80-7368-287-7.
Kovářová, R. Odklad povinné školní docházky - pomoc nebo brzda. In: Školská pripravenosť detí v kontinuitě predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 323-328. ISBN 978-80-8083-359-6.
Kovářová, R. Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda (in Školská pripravenosť detí). 2007.
Vitásková, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2007.
Kovářová, R. Práce s hyperaktivním dítětem v MŠ jako profylaxe neúspěchu v základní škole. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. s. 128-133. ISBN 978-80-8045-443-2.
Kovářová, R. Univerzita Komenského, Bratislava, PdF, kat. SPG . 2007.
Kovářová, R. Education of children with specific learning difficulties. In: Mobility. Linz. 2006.
Kovářová, R. Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií. 2006.
Kovářová, R. Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda . In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Banská Bystrica. 2006.
Kovářová, R. Partnerství rodičů a učitelů při integraci žáků se speciálními potřebami do školy. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 115-119.
Kovářová, R. Problematika integrace u dětí se specifickými poruchami učení. In: výsledky ve vzdělávání, rehabilitaci a socializaci osob s postižením. Ustroň. 2006.
Kovářová, R. Problematika specifických poruch učení u žáků základních škol a studentů středních škol. 2006.
Kovářová, R. Specifika edukace žáků s tělesným postižením. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. s. 37-46.
Kovářová, R. Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky. Listy Ostravské univerzity. 2006, roč. 14, č. 5, s. 9-9.
Kovářová, R. Výstup SVPU u žáků základních škol obvodu Ostrava 1 v říjnu 2002. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 27-37. ISBN 80-7042-309-9.
Kovářová, R. 5% nebo 11%? A co dál?. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 37-41. ISBN 80-7042-309-9.


AbbreviationSubject
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
ASPECSpeciální pedagogika
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-S4AMODUL S4A - School4All
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
KSPUÚvod do specifických poruch učení
KSRSPReedukace specifických poruch učení
KSSZZSeminář k SZZ
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
SNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SNDYSSpecifické poruchy učení
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNNADVzdělávání nadaných
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRPUReedukace specifických poruch učení
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPUDiagnostika a terapie SPU
SNSSLSociální a školská legislativa
SNVNAVzdělávání nadaných
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
SRSPUReedukace specifických poruch učení 1
SRSP1Reedukace specifických poruch učení 1
SRSP2Reedukace specifických poruch učení 2
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSPUÚvod do specifických poruch učení
TPUCHTerapie poruch učení, chování
WNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WNDYSSpecifické poruchy učení
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNNADVzdělávání nadaných
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRPUReedukace specifických poruch učení
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSPUDiagnostika a terapie SPU
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSSLSociální a školská legislativa
WNVNAVzdělávání nadaných
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
3PSPUSpecifické poruchy učení a chování
5PUNSpecifické poruchy učení a chování
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
55PENSpeciální pedagogika
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
MSPD1Pedadogická diagnostika dět. vývoje 1
MSPD2Pedagogická diagnostika dět. vývoje 2
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
ZSP1OZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AuthorTitleType of thesisYear
Koláčková AdrianaTeachers ' attitudes to the selected issues of specific learning disordersMaster's thesis  
Carbolová LuciePupil with ADHD for the primary school teachers eyesMaster's thesis 2018 
Konečná PetraThe choice of appropriate handwriting font for children with dysgraphiaMaster's thesis 2018 
Kübelová VeronikaAnalysis of undergraduate education of teaching courses in relation to inclusive educationMaster's thesis 2018 
Lukasová BarboraProblem behaviour of exceptionally gifted pupilMaster's thesis 2018 
Süssová GabrielaAnalysis of selected aspects supporting inclusive education at primary schools of South Moravian RegionMaster's thesis 2018 
Svoreňová KarolínaAnalysis of selected aspects supporting inclusive education at primary schools of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2018 
Bílková GabrielaTwice-Exceptional Gifted Student at Secondary SchoolMaster's thesis 2017 
Brodzká BarboraSelf-concept of students with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2017 
Dětská JanaSpecific learning disorders and adulthoodMaster's thesis 2017 
Fabíková TerezaPublic opinion on specific learning disabilitiesMaster's thesis 2017 
Glogovská HanaComparison of Awareness of Teachers at Primary School Regarding Specific Learning Disabilities and Developmental DysphasiaMaster's thesis 2017 
Hrbáčová VeronikaLearning disability in contemporary educationMaster's thesis 2017 
Kutajová JanaSpecific learning difficulties from diagnostics to reeducationMaster's thesis 2017 
Martinková ZdeňkaThe role of a teacher and parents in reeducation process of specific learning disordersMaster's thesis 2017 
Mikošková LenkaPossibilities of reeducation of pupils with special educational needs through instrumental enrichmentMaster's thesis 2017 
Olšáková KristýnaSpecial pedagogue in institution for children requiring immediate helpMaster's thesis 2017 
Poledniková DorotaHigh ability pupil with twice exceptional at the primary schoolMaster's thesis 2017 
Vandová JanaSpecific learning disabilities from the perspective of pupil´s parentMaster's thesis 2017 
Bílská TerezaLinguistic Competences of students with Specific Learning DifficultiesMaster's thesis 2016 
Galiová MartinaA Child with Disabilities in Foster CareMaster's thesis 2016 
Hrubá LucieView of the elementary school´s teacher for the assistant of the teacher positionMaster's thesis 2016 
Hubeňáková KateřinaIntegrated child in the process of education.Master's thesis 2016 
Kačmarčíková IvanaSupport for students with specific learning diabilities in career consultancyMaster's thesis 2016 
Kleiblová KláraLearning disabilities from public viewMaster's thesis 2016 
Klučarová AlexandraBehavioral Disorders of a Pupil with Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2016 
Kratochvílová RadkaTeachers attitudes towards students with ADHD in elementary schoolsMaster's thesis 2016 
Kudláčová JanaThe impact of reeducation of specific learning disfunctions on success of a pupilMaster's thesis 2016 
Maňáková JanaPreparing Teachers for Education of Preschool Children with Increased Risk of Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2016 
Mrtýnková KateřinaDevelopment of approaches to the education of gifted students in the Czech Republic over the past 20 years.Master's thesis 2016 
Polívková PetraGifted pupil teacher in primary and high schoolMaster's thesis 2016 
Smolková PavlínaThe self-concept of a pupil suffering from specific learning disorders when moving from elementary to secondary schoolMaster's thesis 2016 
Stiborová TerezaThe Integration of a Child with Special Educational Needs into the KindergartenMaster's thesis 2016 
Daňková IvanaThe development of the auditory and visual perception by pupils of the 1. the degree of primary schoolMaster's thesis 2015 
Endrychová KristýnaSibling relationships in family with a child with ADHDMaster's thesis 2015 
Hatriková GabrielaThe comprehensive rehabilitation care of physically or multiply disabled pupils at special elementary school.Master's thesis 2015 
Šípová KateřinaPossibilites of Using Snoezelen Among Pupils with Serious Combined DisabilitiesMaster's thesis 2015 
Galušková AndreaParentsparticipation in integrationofchildrenwithspecialeducationalneeds.Master's thesis 2014 
Labounková VeronikaSpecific learning difficulties from the perspective of secondary school pupilsMaster's thesis 2014 
Malantová AndreaA student with a specific learning difficulties at the universityMaster's thesis 2014 
Rajčanová PavlínaTeacher's preparation for work with tallented student.Master's thesis 2014 
Svobodová AlenaProject learning - development of thinking and creativityMaster's thesis 2014 
Vaňková SimonaPromoting creative thinking in gifted pupilMaster's thesis 2014 
Holubová IrenaThe support of the children with the risk of specific learning disabilitiesMaster's thesis 2013 
Mertlová PavlaPreparing lectors for teaching extraordinarily gifted studentsMaster's thesis 2013 
Morysová IvetaA pupil with specific learning difficulties in a high schoolMaster's thesis 2013 
Opletalová PetraThe child with dual exceptionality in the process of his upbringing and educationMaster's thesis 2013 
Paszová JanaStudent with Special Needs in Tertiary EducationMaster's thesis 2013 
Třísková PavlaThe Reading Literacy Development among Primary School Children with Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Václavíková ErikaA set of worksheets for gifted pupil in area "Man and his world"Master's thesis 2013 
Heczková LenkaEducator of Gifted PupilMaster's thesis 2012 
Kožejová DanielaThe aggressive behaviour problems of upper-secondary school students.Master's thesis 2012 
Krmášková EvaSpecifics of communication with pupils with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2012 
Kubíčková RenátaPreparation of the High School Teaching Students for the Work with Integrated StudentsMaster's thesis 2012 
Kučová BarboraA child with dual uniqueness in evolutional processMaster's thesis 2012 
Pokorná AlenaPreschool and early school education of a talented child.Master's thesis 2012 
Rokytová HanaAnalysis of attitudes of teachers to pupils with specific learning disabilities on elementary school and high schoolMaster's thesis 2012 
Skřížalová MichaelaIdentifying gifted pupils in primary schoolMaster's thesis 2012 
Suchánková ŽanetaTalented child and ADHDMaster's thesis 2012 
Babušáková MarcelaPedagogical and educational strategies in preschool institution at childs with diagnosis of low-functional autismMaster's thesis 2011 
Bieleszová AnnaThe affectivnes of education of children in preparation classroom at Elementary schoolMaster's thesis 2011 
Bjačková KateřinaLegislative mesures regulating education of talented pupils in historical contextMaster's thesis 2011 
Bojdová LenkaGifted childrens integration into their classrooms social systemMaster's thesis 2011 
Čecháčková KateřinaSet of Czech language work sheets for a talented Grade 2 studentMaster's thesis 2011 
Heimerová KateřinaPreparation of students trained to be teachers at primary school for work with integrated childrenMaster's thesis 2011 
Hrdličková HanaThe Comparison of Reeducation of Specific Learning Disabilities at Primary School and in Counselling CentreMaster's thesis 2011 
Kornášová PetraSpecific education of gifted child with specific learning abilities at a primary schoolMaster's thesis 2011 
Krysková MichaelaApproaches to children with specific learning difficulties in vocabulary in English teaching.Master's thesis 2011 
Veselá RomanaLearning strategies for students with specific disabilities of learning specialy intent on reading and writingMaster's thesis 2011 
Vojtovič VáclavMethods and forms of work with pupils with apperance of specific genetic learning disabilities in a foreign language.Master's thesis 2011 
Wágnerová KateřinaRisks of specific learning disorders children with the ADHD in age of the Basic School.Master's thesis 2011 
Žebráková JanaActual trends in approach to gifted pupilsMaster's thesis 2011 
Balarin KarelAnalysis of students structure and their successes at the training institution.Master's thesis 2010 
Boorová NaděždaUsing the VOKS communication system for the development of communication abilities for people with autismusMaster's thesis 2010 
Cigánová JanaThe influence of a family, school and surroudings on working habits of students, gypsys students of apprentice and practical schools during vocational trainingMaster's thesis 2010 
Havlíček OndřejSpecifics of the work with children with specific developmental disorders in English lessonsMaster's thesis 2010 
Hebdová LucieFunction of a pedagogist´s assistant in the actual schoolsystemMaster's thesis 2010 
Hrabcová IvetaBasal stimulation - stimulating concept developmental communication and interaction individualMaster's thesis 2010 
Mravcová HelenaSchool special pedagogue´s roles in education of pupils with special needs at the primary schoolMaster's thesis 2010 
Pokorný MichalChild with ADHD in substitute family custodyMaster's thesis 2010 
Froncová KateřinaIntegration people with mental retardation to work action in the town ZlínMaster's thesis 2009 
Hanzelková PetraEfectivness of the work in the frame of pupil with mental disorders integration with support of teacher assistantMaster's thesis 2009 
Honyšová VáclavaComparison of the content of reeducational lessons for the pupils of the first and the second forms in primary schoolsMaster's thesis 2009 
Thibaudová ŠárkaPossibilities of the progress of a talent at primary school pupilsMaster's thesis 2009 
Vacková JiřinaDual-uniqueness problem of exceptionally gifted children with disabilities Master's thesis 2009 
Vaculová KamilaADHD and bebehavioral disturbanceMaster's thesis 2009 
Vařáková KateřinaA Primary School Pupil Gifted in MathematicsMaster's thesis 2009 
Žabenská MagdaProblems of drugs dependence and its influence on criminalityMaster's thesis 2009 
Giecková KláraTalented child at the primary schoolMaster's thesis 2008 
Hanáčková PavlínaPROBLEMS OF SPECIAL PEDAGOGY COUNSELLING AT THE PRESENT TIMEMaster's thesis 2008 
Jalůvková PavlínaTalented children at basic schoolMaster's thesis 2008 
Jedonková SoňaPROBLEM OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGESMaster's thesis 2008 
Nevrlá MarkétaThe process of child entry to the first class of primary school as a part of a risk diagnostic learning difficultiesMaster's thesis 2008 
Cesnek MichalIntegrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školeMaster's thesis 2007 
Hodečková MartinaIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiMaster's thesis 2007 
Katzerová PavlaTALENTED CHILDREN AT BASIC SCHOOLMaster's thesis 2007 
Kudělková LenkaPostavení dítěte se specifickými poruchami učení a jeho pozice ve tříděMaster's thesis 2007 
Kúkolová HanaPoruchy chování u dětí s ADHDMaster's thesis 2007 
Orságová Petra BarbaraThe autistic child in the present societyMaster's thesis 2007 
Pindej MiroslavThe issue of using the habit forming drugs by childrenMaster's thesis 2007 
Sadowá BoženaBehaviour disorder of children with ADHDMaster's thesis 2007 
Stopová LenkaDRUGS AND POSSIBLE PREVENTION Master's thesis 2007 
Urbanová LiběnaProfessional handicaped young people preparation in the secondary school and the secondary vocational school.Master's thesis 2007 
Vránová PavlaIntegration of the physically handicapped children into normal elementary schoolMaster's thesis 2007 
Bylicová LucieMetody práce v hodinách jazyka českého u dětí s diagnózou specifické poruchy učeníMaster's thesis 2006 
Čaníková ŽanetaIntegrace tělesně postižených jedinců do základní školyMaster's thesis 2006 
Friedlová JanaIntegrace tělesně postiženého jedince na SŠMaster's thesis 2006 
Janíčková AndreaNázory rodičů a učitelů na integraci dítěte s mentálním postiženímMaster's thesis 2006 
Karpíšková BarboraŠkolní úspěšnost dětí se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy z pohledu žáků, rodičů a učitelůMaster's thesis 2006 
Koláčková HanaIntegrace handicapovaných dětí. Význam neziskových organizací v procesu integraceMaster's thesis 2006 
Kozelková KateřinaÚspěšnost žáků s SPU při přechodu ze ZŠ na SŠMaster's thesis 2006 
Lhotská IvanaVolný čas dětí a mládežeMaster's thesis 2006 
Poledníková ZuzanaPostoje učitelů TV k integraci handicapovaných žáků do tělesné výchovyMaster's thesis 2006 
Šnerchová JanaVliv rozvodu na dítěMaster's thesis 2006 
Cholevová KateřinaNázory rodičů a učitelů na integraci postiženého dítěte do kolektivu zdravých dětíMaster's thesis 2005 
Kynčlová KateřinaMetody práce s hyperaktivním dítětemMaster's thesis 2005 
Švachová KristýnaNázory rodičů na zařazení dětí do specializovaných třídMaster's thesis 2005 
Chrástecká KateřinaPreparation of workers leisure activities for work with children with special educational needsBachelor's thesis 2018 
Čepelková JanaChildren with disabilities in the development processBachelor's thesis 2018 
Černošková TerezaPupils' Attitudes to the inclusive educationBachelor's thesis 2018 
Hudečková KateřinaMotivation of students to study special educationBachelor's thesis 2018 
Kludková MonikaA Pupil with Special Educational Needs in Residential CareBachelor's thesis 2018 
Pokorná NikolThe competency of School Counselling CentreBachelor's thesis 2018 
Poláková BarboraDiagnostics of pupils with learning disabilities at current timeBachelor's thesis 2018 
Rzyman DorotaAnalysis of the activities of the advisory team at elementary schoolBachelor's thesis 2018 
Vítová KarolínaHeredity predispositions as a genesis factor of specific disorders of learning and ADHDBachelor's thesis 2018 
Zegzulková MichaelaCOOPERATION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL IN SUPPORT OF PUPILS WITH LEARNING DISABILITIESBachelor's thesis 2018 
Kapsová LenkaEffectiveness of reeducation of specific learning disabilities at elementary schoolsBachelor's thesis 2017 
Karasová AlexandraParents opinions on inclusive educationBachelor's thesis 2017 
Lyčková VeronikaOpinions of students from teaching field of study on inclusion educationBachelor's thesis 2017 
Malá KateřinaTeaching Assistent in a KindergartenBachelor's thesis 2017 
Raptopulu ElisabethValue system of adolescents with learning disabilities.Bachelor's thesis 2017 
Vaculčíková JarmilaA Child with Special Needs in Foster Family CareBachelor's thesis 2017 
Vašinová KateřinaThe analysis of the activities of the advisory team in high schoolBachelor's thesis 2017 
Volná NikolaSpecial education as factor of inclusion in elementary schoolBachelor's thesis 2017 
Kocifajová BarboraProblem behaviour of children with special educational needsBachelor's thesis 2016 
Kübelová VeronikaEmployment of a teacher assistant at a Primary schoolBachelor's thesis 2016 
Meichsnerová AnnaAutism spectrum disorders with a focus on Asperger SyndromeBachelor's thesis 2016 
Postavová BarboraEducation of preschool children with ADHDBachelor's thesis 2016 
Pustková TerezaCounselling services for individuals with special needsBachelor's thesis 2016 
Stříbná KateřinaDevelopment of a child with learning disabilities and specific behavioral disordersBachelor's thesis 2016 
Svoreňová KarolínaPupil diagnosed with dysorthography at elementary school.Bachelor's thesis 2016 
Walaská AnnaThe Sibling Relations in a Family with a Child with Special Educational NeedsBachelor's thesis 2016 
Brychtová KateřinaParents as a factor of an inclusive approachBachelor's thesis 2015 
Gajdošová JaroslavaStudent with ADHD - a case studyBachelor's thesis 2015 
Hezká AnnaParticipants of inclusion education in Czech schoolsBachelor's thesis 2015 
Hromčíková MarcelaMaking work places for individuals with special education needsBachelor's thesis 2015 
Huserová HanaThe social position of the pupils with the special learning disabilities in the class collectiveBachelor's thesis 2015 
Janšová ZuzanaJob opportunities for persons with special educational needsBachelor's thesis 2015 
Kozlová VeronikaState school-leaving examination for students with special education needs.Bachelor's thesis 2015 


Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Qualitative improvement of education of physically and mentally handicapped pupils and their integration into society
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.1
Statefinished
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
social hub