Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Renata Kovářová


Academic degree, name, surname:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 526, Building SA
Position:Educational Advisor, Guarantor of Bachelor Degree study program Special Education, Methodist of Pyramida Center
Research interests and teaching:Specific Learning and Behavioural Disorders, Education of Gifted and Talented Pupils, Special Education, Inclusive Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2669
E-mail:No record found.Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivním vzdělávání
Renata Kovářová, Iva Klugová, Helena Chlebcová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analýza jazykových kompetencí studentů se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Renata Kovářová, Helena Chlebcová
Year: 2022
abstract in proceedings

Odborně speciálně pedagogický diskurs k otázkám diagnostického schématu žáků s dvojí výjimečností
Renata Kovářová, Martin Kaleja
Year: 2022, GRANT journal
journal article

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... other authors
Year: 2022
organizing conference, workshop

Academic Failure In Czech Higher Education And Some Key Research Aspects
Martin Kaleja, Renata Kovářová
Year: 2021
abstract in proceedings

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Year: 2021
organizing conference, workshop

Pracovní skupina AS3SP
Renata Kovářová
Year: 2021
editorial work

Pracovní skupina k funkční diagnostice studentů se specifickými poruchami učení - vedoucí skupiny
Renata Kovářová
Year: 2021
editorial work

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
abstract in proceedings

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společné vzdělávání z pohledu rodičů žáků
Renata Kovářová, Igor Hampl
Year: 2021
abstract in proceedings

Systém podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě
Renata Kovářová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivním vzdělávání
Renata Kovářová, Iva Klugová, Helena Chlebcová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příklady dobré praxe - Inkluzivní vzdělávání žáků s dvojí výjimečností
Renata Kovářová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Příklady dobré praxe - Metodika práce s žáky s dvojí výjimečností (ADHD)
Renata Kovářová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Year: 2019
organizing conference, workshop

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Specifické poruchy učení ve školní praxi
Renata Kovářová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Comenius University
Renata Kovářová
Year: 2017
work experience abroad

Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k dětem a žákům s riziky specifických poruch učení
Renata Kovářová
Year: 2017
abstract in proceedings

Kristianstad University
Renata Kovářová
Year: 2016
work experience abroad

Přístupnost vysokých škol v České republice pro studenty se specifickými potřebami
Renata Kovářová
Year: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
journal article

TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH
Danuše Sztablová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, David Březovjak, Jiří Rozehnal, Zdeňka Jančíková, Maria Kocór, Martin Konečný, Jan Kratochvíl, Tereza Martínková, Iveta Stehlíková Bassyová, Pavlína Vojkovská, Eva Vondráková ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Učíme nadané žáky III
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

The Conception of Giftedness - Terminology
Renata Kovářová
Year: 2015, EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
specialist book chapter

Universidad de Castilla-La Mancha
Renata Kovářová
Year: 2015
work experience abroad

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Year: 2014
abstract in proceedings

Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kaposvár University
Renata Kovářová
Year: 2014
work experience abroad

Karadeniz Technical University
Renata Kovářová
Year: 2014
work experience abroad

Studenci ze specjalnymipotrzebami w szkolnictwie wyzszym w Republice Czeskiej
Renata Kovářová
Year: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych
journal article

Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Year: 2014
abstract in proceedings

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
abstract in proceedings

The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava
Renata Kovářová
Year: 2014, New Educational Review
journal article

Učíme nadané žáky II
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
editorial work

Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Jan Veřmiřovský, Pavel Konečný, Ivana Marková, Libor Jedlička ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Workshop s partnery VCEEP
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Pavel Konečný, Libor Jedlička, Jan Veřmiřovský ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Renata Kovářová, Igor Hampl, Helena Mravcová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Nadaný žák v kontextu doby
Renata Kovářová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Year: 2013
abstract in proceedings

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
organizing conference, workshop

Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2013
editorial work

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifické poruchy učení ve školní praxi
Renata Kovářová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ankara University
Renata Kovářová
Year: 2012
work experience abroad

Dowsiadczenia w zakresie edukacji wybitnie zdolnych uczniów w czeskich szkolach podstawowych
Renata Kovářová
Year: 2012
abstract in proceedings

Educational Opportunities for Students with Special Needs at Universities in the Czech Republic Focused on Ostrava University
Renata Kovářová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gifted Pupils in The Czech Republic
Renata Kovářová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace nadaného žáka - proč tak pozdě?
Renata Kovářová
Year: 2012
abstract in proceedings

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Year: 2012
abstract in proceedings

Ksztalcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Renata Kovářová
Year: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
specialist book chapter

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... other authors
Year: 2012
the results realized by the provider

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2012
editorial work

Nadání v současném českém školství
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Year: 2012
abstract in proceedings

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
Igor Hampl, Renata Kovářová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učíme nadané žáky
Renata Kovářová
Year: 2012
organizing conference, workshop

University of Tartu
Renata Kovářová
Year: 2012
work experience abroad

Vzdělávání nadaných žáků
Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Žák se specifickými poruchami učení na střední škole
Jana Swierkoszová, Renata Kovářová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Faktory rozvoje kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém rámci
Renata Kovářová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2011
abstract in proceedings

Mezinárodní konference
Iva Klugová, Renata Kovářová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka
Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaný žák s dyslexií
Renata Kovářová, Petr Franiok, Lenka Heczková, Renata Kovářová
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Poradenské služby na základní škole v České republice
Renata Kovářová
Year: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
specialist book chapter

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Year: 2011
abstract in proceedings

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Year: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
journal article

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2011
editorial work

Rozvoj potenciálu nadaného jedince v základní a střední škole
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Seznámení s projektem a představení systému práce v Prima škole
Iva Klugová, Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současné trendy ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2011
editorial work

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití Snoezelenu u žáků s ADHD
Renata Kovářová, Kateřina Janků
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v českých základních školách
Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žáci s tělesným postižením v uměleckém vzdělávání
Renata Kovářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni základní školy
Renata Kovářová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ
Renata Kovářová
Year: 2010
abstract in proceedings

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... other authors
Year: 2010
the results realized by the provider

Opodstatněnost zařazení výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním a dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením
Renata Kovářová
Year: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
specialist book chapter

Poradenské služby v základních školách v České republice
Renata Kovářová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prešovská univerzita v Prešově
Renata Kovářová
Year: 2010
work experience abroad

Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků
Renata Kovářová
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

The education in the Czech Republic focused on the field of Special Education
Renata Kovářová
Year: 2010
work experience abroad

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji
Renata Kovářová
Year: 2009
abstract in proceedings

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků ralizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků realizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Year: 2009
abstract in proceedings

Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika specifikcých poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol - inovace textu
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2009
editorial work

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu reedukace
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Renata Kovářová
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Integracia uczniówzespecyficznymi zaburzeniami uczenia sie
Renata Kovářová
Year: 2008
abstract in proceedings

Pedagogická diagnostika dětí ohrožených specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Year: 2008
abstract in proceedings

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Kateřina Janků, Renata Kovářová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga
Renata Kovářová, Kateřina Janků
Year: 2008
abstract in proceedings

Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2007
editorial work

Inovační postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Year: 2007
abstract in proceedings

Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Kooperace učitele s asistentem pedagoga
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Logopedická prevence v předškolním věku
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Nadané dítě na základní škole
Renata Kovářová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nadaní z pohledu speciálního pedagoga
Renata Kovářová
Year: 2007
abstract in proceedings

Odklad povinné školní docházky - pomoc nebo brzda
Renata Kovářová
Year: 2007
abstract in proceedings

Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda (in Školská pripravenosť detí)
Renata Kovářová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Kateřina Vitásková, Renata Kovářová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce s hyperaktivním dítětem v MŠ jako profylaxe neúspěchu v základní škole
Renata Kovářová
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita Komenského, Bratislava, PdF, kat. SPG
Renata Kovářová
Year: 2007
work experience abroad

Education of children with specific learning difficulties
Renata Kovářová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda
Renata Kovářová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Partnerství rodičů a učitelů při integraci žáků se speciálními potřebami do školy
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Year: 2006, OU v Ostravě
specialist book chapter

Problematika integrace u dětí se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika specifických poruch učení u žáků základních škol a studentů středních škol
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Specifika edukace žáků s tělesným postižením
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Year: 2006,
specialist book chapter

Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Year: 2006, Listy Ostravské univerzity
journal article

Výstup SVPU u žáků základních škol obvodu Ostrava 1 v říjnu 2002
Renata Kovářová
Year: 2004
abstract in proceedings

5% nebo 11%? A co dál?
Renata Kovářová
Year: 2004
abstract in proceedings

Diagnostik specialista pro studenty se specifickými poruchami učení - Centrum Pyramida
Renata Kovářová
Year:
editorial work

Metodik Centra Pyramida
Renata Kovářová
Year:
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
ASPECSpeciální pedagogika
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DTSPRDiagnost. a terapie specif.poruch učení
E-S4AMODUL S4A - School4All
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
KSPUÚvod do specifických poruch učení
KSRSPReedukace specifických poruch učení
KSSZZSeminář k SZZ
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PXPORPraxe poradenská
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SNDYSSpecifické poruchy učení
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNNADVzdělávání nadaných
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRPUReedukace specifických poruch učení
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPUDiagnostika a terapie SPU
SNSSLSociální a školská legislativa
SNVNAVzdělávání nadaných
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPOMRSociálně právní ochrana mládeže
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
SPU1RSpecifické poruchy učení I
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SRSPUReedukace specifických poruch učení 1
SRSP1Reedukace specifických poruch učení 1
SRSP2Reedukace specifických poruch učení 2
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSPUÚvod do specifických poruch učení
SZZSDSZZ - Specifické poruchy učení s didakt.
TPUCHTerapie poruch učení, chování
WNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNDYSSpecifické poruchy učení
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNNADVzdělávání nadaných
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRPUReedukace specifických poruch učení
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPUDiagnostika a terapie SPU
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSSLSociální a školská legislativa
WNVNAVzdělávání nadaných
WZZSDSZZ - Specifické poruchy učení s didakt.
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
1SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
1VNADVzdělávaní nadaných
1ZSPPSpeciálně pedagogické poradenství
1ZVZNVzdělávaní nadaných
11SPDSpeciálně pedagogické poradenství
11VNAVzdělávaní nadaných
11ZSPSpeciálně pedagogické poradenství
11ZVNVzdělávaní nadaných
3PSPUSpecifické poruchy učení a chování
4SPPUSpecifické poruchy učení
4ZSPUSpecifické poruchy učení
44SPUSpecifické poruchy učení
44ZPUSpecifické poruchy učení
5PUNSpecifické poruchy učení a chování
55PENSpeciální pedagogika
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
6ASPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
6SZZASZZ - Speciální pedagogika
6ZSPUZáklady specifických poruch učení
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66GPXLogopedická praxe souvislá
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
66SPUZáklady specifických poruch učení
66SPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
66SZASZZ - Speciální pedagogika
7ENADEdukace nadaných
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PRUXReedukace specifických poruch učení
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SSLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
7SSPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
7SZZASZZ - Speciální pedagogika
7SZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77NADEdukace nadaných
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77PPPSpeciálně pedagogické poradenství
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77RUXReedukace specifických poruch učení
77SLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
77SPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
77ZZASZZ - Speciální pedagogika
77ZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8SPUNSpecifické poruchy učení a chování
88EN1Speciální pedagogika 1
88EN2Speciální pedagogika 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PUNSpecifické poruchy učení a chování
DIAG2Spec.ped. diagnostika, porad. a interv.
MSPD1Pedadogická diagnostika dět. vývoje 1
MSPD2Pedagogická diagnostika dět. vývoje 2
PORUCSpec. poruchy uč. a chov., nadaní žáci
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
PRXPSSpec. ped praxe průběžná z povinné spec
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SPECPZáklady spec. ped., školní obtíže v uč.
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
ZSPPDZáklady speciální pedagogiky
ZSP1OZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky
ZZKVPTeorie a organizace vých. poradenství
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


AuthorTitleType of thesisYear
Boučková LucieSpecifics of a Profession of Special Education Teacher in an Inclusive EducationMaster's thesis 2022 
Foltýnová Nešporová ZuzanaThe influence of Feuerstein's method of instrumental enrichment on pupils with special educational needs at a regular elementary schoolMaster's thesis 2022 
Gacíková NatálieAdjustment of curriculum for students with learning disorders at the first stage of primary educationMaster's thesis 2022 
Mecová KarinStudent with dyspraxia in elementary educationMaster's thesis 2022 
Ondrová LenkaCommunication competence of pupils with learning disabilities in the primary stage of elementary educationMaster's thesis 2022 
Skulinová GabrielaCooperation of Special Educational Needs Teacher and School Psychologist within School Counseling CentreMaster's thesis 2022 
Haberhauerová BarboraAnalysis of study of university students with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2021 
Hromádková AnnaSupport of gifted pupils in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2021 
Hudečková KateřinaStudents with specific needs at the universityMaster's thesis 2021 
Krčková MarkétaUse of colored foils in education of pupils with specific needs learning disabilities at primary school.Master's thesis 2021 
Moravcová AdélaThe reflection of dyslexia in adult lifeMaster's thesis 2021 
Nosková SandraPossibilities of working with gifted pupils in primary schoolMaster's thesis 2021 
Rzyman DorotaSpecific learning disabilities in bilingual childrenMaster's thesis 2021 
Štenclová BarboraSpecifics of Working with ADHD Pupils during the First Five Year of Primary School EducationMaster's thesis 2021 
Vítková LenkaTalented pupils inclusive educationMaster's thesis 2021 
Vohralíková BarboraImplementation of support measures at primary schoolMaster's thesis 2021 
Chrástecká KateřinaBenefit of teaching assistant within inclusive educationMaster's thesis 2020 
Holková SilvieThe start of primary education of a child with ADHDMaster's thesis 2020 
Kapsová LenkaSupport of talent in the statutary city of OstravaMaster's thesis 2020 
Kübelová VeronikaPreparing children to leave the children´s home.Master's thesis 2020 
Kuběnová MartaCreation of teaching materials designed for gifted pupils for Language and verbal communication field of educationMaster's thesis 2020 
Oravcová DanielaRisks of specific learning disabilities in pre-school age childrenMaster's thesis 2020 
Svoreňová KarolínaIncluding children from children´s home into ordinary life.Master's thesis 2020 
Žižková KarolínaKindergarden's teacher's opinion's on inklusive educationMaster's thesis 2020 
Gajdošová JaroslavaPedagogical diagnostics of specific learning disabilities at pupils of the 1 st gradeMaster's thesis 2019 
Haberhauerová BarboraAnalysis of home preparation of the pupil with SPU in high schoolMaster's thesis 2019 
Havelková DagmarThe issue of school readiness and its assessmentMaster's thesis 2019 
Novotná JanaDevelopment of creative thinking for gifted studentsMaster's thesis 2019 
Šatranová DanaEnrollment of children in primary school and its diagnostic significanceMaster's thesis 2019 
Šatranová DanaRisk factors of school failure at primary schoolMaster's thesis 2019 
Topiarzová MáriaPupil in need of support measures in prmary school educationMaster's thesis 2019 
Vašinová IvanaDevelopment od reading competencies in pupils with dyslexia at the first level of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Vítková KristýnaSupport of students with specific needs at university studies.Master's thesis 2019 
Zarembová NikolaThe structure of special arrangements in children with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2019 
Carbolová LuciePupil with ADHD for the primary school teachers eyesMaster's thesis 2018 
Konečná PetraThe choice of appropriate handwriting font for children with dysgraphiaMaster's thesis 2018 
Kübelová VeronikaAnalysis of undergraduate education of teaching courses in relation to inclusive educationMaster's thesis 2018 
Lukasová BarboraProblem behaviour of exceptionally gifted pupilMaster's thesis 2018 
Süssová GabrielaAnalysis of selected aspects supporting inclusive education at primary schools of South Moravian RegionMaster's thesis 2018 
Svoreňová KarolínaAnalysis of selected aspects supporting inclusive education at primary schools of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2018 
Dětská JanaSpecific learning disorders and adulthoodMaster's thesis 2017 
Fabíková TerezaPublic opinion on specific learning disabilitiesMaster's thesis 2017 
Frechová BarboraSelf-concept of students with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2017 
Glogovská HanaComparison of Awareness of Teachers at Primary School Regarding Specific Learning Disabilities and Developmental DysphasiaMaster's thesis 2017 
Hrbáčová VeronikaLearning disability in contemporary educationMaster's thesis 2017 
Kutajová JanaSpecific learning difficulties from diagnostics to reeducationMaster's thesis 2017 
Martinková ZdeňkaThe role of a teacher and parents in reeducation process of specific learning disordersMaster's thesis 2017 
Mikošková LenkaPossibilities of reeducation of pupils with special educational needs through instrumental enrichmentMaster's thesis 2017 
Olšáková KristýnaSpecial pedagogue in institution for children requiring immediate helpMaster's thesis 2017 
Poledniková DorotaHigh ability pupil with twice exceptional at the primary schoolMaster's thesis 2017 
Skulinová GabrielaTwice-Exceptional Gifted Student at Secondary SchoolMaster's thesis 2017 
Vandová JanaSpecific learning disabilities from the perspective of pupil´s parentMaster's thesis 2017 
Bílská TerezaLinguistic Competences of students with Specific Learning DifficultiesMaster's thesis 2016 
Galiová MartinaA Child with Disabilities in Foster CareMaster's thesis 2016 
Hrubá LucieView of the elementary school´s teacher for the assistant of the teacher positionMaster's thesis 2016 
Hubeňáková KateřinaIntegrated child in the process of education.Master's thesis 2016 
Kačmarčíková IvanaSupport for students with specific learning diabilities in career consultancyMaster's thesis 2016 
Kleiblová KláraLearning disabilities from public viewMaster's thesis 2016 
Klučarová AlexandraBehavioral Disorders of a Pupil with Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2016 
Kratochvílová RadkaTeachers attitudes towards students with ADHD in elementary schoolsMaster's thesis 2016 
Kudláčová JanaThe impact of reeducation of specific learning disfunctions on success of a pupilMaster's thesis 2016 
Maňáková JanaPreparing Teachers for Education of Preschool Children with Increased Risk of Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2016 
Mrtýnková KateřinaDevelopment of approaches to the education of gifted students in the Czech Republic over the past 20 years.Master's thesis 2016 
Polívková PetraGifted pupil teacher in primary and high schoolMaster's thesis 2016 
Smolková PavlínaThe self-concept of a pupil suffering from specific learning disorders when moving from elementary to secondary schoolMaster's thesis 2016 
Stiborová TerezaThe Integration of a Child with Special Educational Needs into the KindergartenMaster's thesis 2016 
Daňková IvanaThe development of the auditory and visual perception by pupils of the 1. the degree of primary schoolMaster's thesis 2015 
Endrychová KristýnaSibling relationships in family with a child with ADHDMaster's thesis 2015 
Hatriková GabrielaThe comprehensive rehabilitation care of physically or multiply disabled pupils at special elementary school.Master's thesis 2015 
Šípová KateřinaPossibilites of Using Snoezelen Among Pupils with Serious Combined DisabilitiesMaster's thesis 2015 
Galušková AndreaParentsparticipation in integrationofchildrenwithspecialeducationalneeds.Master's thesis 2014 
Labounková VeronikaSpecific learning difficulties from the perspective of secondary school pupilsMaster's thesis 2014 
Malantová AndreaA student with a specific learning difficulties at the universityMaster's thesis 2014 
Rajčanová PavlínaTeacher's preparation for work with tallented student.Master's thesis 2014 
Svobodová AlenaProject learning - development of thinking and creativityMaster's thesis 2014 
Vaňková SimonaPromoting creative thinking in gifted pupilMaster's thesis 2014 
Holubová IrenaThe support of the children with the risk of specific learning disabilitiesMaster's thesis 2013 
Mertlová PavlaPreparing lectors for teaching extraordinarily gifted studentsMaster's thesis 2013 
Morysová IvetaA pupil with specific learning difficulties in a high schoolMaster's thesis 2013 
Opletalová PetraThe child with dual exceptionality in the process of his upbringing and educationMaster's thesis 2013 
Paszová JanaStudent with Special Needs in Tertiary EducationMaster's thesis 2013 
Třísková PavlaThe Reading Literacy Development among Primary School Children with Specific Learning DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Václavíková ErikaA set of worksheets for gifted pupil in area "Man and his world"Master's thesis 2013 
Heczková LenkaEducator of Gifted PupilMaster's thesis 2012 
Kožejová DanielaThe aggressive behaviour problems of upper-secondary school students.Master's thesis 2012 
Krmášková EvaSpecifics of communication with pupils with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2012 
Kubíčková RenátaPreparation of the High School Teaching Students for the Work with Integrated StudentsMaster's thesis 2012 
Kučová BarboraA child with dual uniqueness in evolutional processMaster's thesis 2012 
Pokorná AlenaPreschool and early school education of a talented child.Master's thesis 2012 
Rokytová HanaAnalysis of attitudes of teachers to pupils with specific learning disabilities on elementary school and high schoolMaster's thesis 2012 
Skřížalová MichaelaIdentifying gifted pupils in primary schoolMaster's thesis 2012 
Suchánková ŽanetaTalented child and ADHDMaster's thesis 2012 
Babušáková MarcelaPedagogical and educational strategies in preschool institution at childs with diagnosis of low-functional autismMaster's thesis 2011 
Bieleszová AnnaThe affectivnes of education of children in preparation classroom at Elementary schoolMaster's thesis 2011 
Bjačková KateřinaLegislative mesures regulating education of talented pupils in historical contextMaster's thesis 2011 
Bojdová LenkaGifted childrens integration into their classrooms social systemMaster's thesis 2011 
Čecháčková KateřinaSet of Czech language work sheets for a talented Grade 2 studentMaster's thesis 2011 
Heimerová KateřinaPreparation of students trained to be teachers at primary school for work with integrated childrenMaster's thesis 2011 
Hrdličková HanaThe Comparison of Reeducation of Specific Learning Disabilities at Primary School and in Counselling CentreMaster's thesis 2011 
Kornášová PetraSpecific education of gifted child with specific learning abilities at a primary schoolMaster's thesis 2011 
Krysková MichaelaApproaches to children with specific learning difficulties in vocabulary in English teaching.Master's thesis 2011 
Veselá RomanaLearning strategies for students with specific disabilities of learning specialy intent on reading and writingMaster's thesis 2011 
Vojtovič VáclavMethods and forms of work with pupils with apperance of specific genetic learning disabilities in a foreign language.Master's thesis 2011 
Wágnerová KateřinaRisks of specific learning disorders children with the ADHD in age of the Basic School.Master's thesis 2011 
Žebráková JanaActual trends in approach to gifted pupilsMaster's thesis 2011 
Balarin KarelAnalysis of students structure and their successes at the training institution.Master's thesis 2010 
Boorová NaděždaUsing the VOKS communication system for the development of communication abilities for people with autismusMaster's thesis 2010 
Cigánová JanaThe influence of a family, school and surroudings on working habits of students, gypsys students of apprentice and practical schools during vocational trainingMaster's thesis 2010 
Havlíček OndřejSpecifics of the work with children with specific developmental disorders in English lessonsMaster's thesis 2010 
Hebdová LucieFunction of a pedagogist´s assistant in the actual schoolsystemMaster's thesis 2010 
Hrabcová IvetaBasal stimulation - stimulating concept developmental communication and interaction individualMaster's thesis 2010 
Mravcová HelenaSchool special pedagogue´s roles in education of pupils with special needs at the primary schoolMaster's thesis 2010 
Pokorný MichalChild with ADHD in substitute family custodyMaster's thesis 2010 
Froncová KateřinaIntegration people with mental retardation to work action in the town ZlínMaster's thesis 2009 
Hanzelková PetraEfectivness of the work in the frame of pupil with mental disorders integration with support of teacher assistantMaster's thesis 2009 
Honyšová VáclavaComparison of the content of reeducational lessons for the pupils of the first and the second forms in primary schoolsMaster's thesis 2009 
Thibaudová ŠárkaPossibilities of the progress of a talent at primary school pupilsMaster's thesis 2009 
Vacková JiřinaDual-uniqueness problem of exceptionally gifted children with disabilities Master's thesis 2009 
Vaculová KamilaADHD and bebehavioral disturbanceMaster's thesis 2009 
Vařáková KateřinaA Primary School Pupil Gifted in MathematicsMaster's thesis 2009 
Žabenská MagdaProblems of drugs dependence and its influence on criminalityMaster's thesis 2009 
Giecková KláraTalented child at the primary schoolMaster's thesis 2008 
Hanáčková PavlínaPROBLEMS OF SPECIAL PEDAGOGY COUNSELLING AT THE PRESENT TIMEMaster's thesis 2008 
Jalůvková PavlínaTalented children at basic schoolMaster's thesis 2008 
Jedonková SoňaPROBLEM OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGESMaster's thesis 2008 
Nevrlá MarkétaThe process of child entry to the first class of primary school as a part of a risk diagnostic learning difficultiesMaster's thesis 2008 
Cesnek MichalIntegrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školeMaster's thesis 2007 
Hodečková MartinaIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiMaster's thesis 2007 
Katzerová PavlaTALENTED CHILDREN AT BASIC SCHOOLMaster's thesis 2007 
Kudělková LenkaPostavení dítěte se specifickými poruchami učení a jeho pozice ve tříděMaster's thesis 2007 
Kúkolová HanaPoruchy chování u dětí s ADHDMaster's thesis 2007 
Orságová Petra BarbaraThe autistic child in the present societyMaster's thesis 2007 
Pindej MiroslavThe issue of using the habit forming drugs by childrenMaster's thesis 2007 
Sadowá BoženaBehaviour disorder of children with ADHDMaster's thesis 2007 
Stopová LenkaDRUGS AND POSSIBLE PREVENTION Master's thesis 2007 
Urbanová LiběnaProfessional handicaped young people preparation in the secondary school and the secondary vocational school.Master's thesis 2007 
Vránová PavlaIntegration of the physically handicapped children into normal elementary schoolMaster's thesis 2007 
Bylicová LucieMetody práce v hodinách jazyka českého u dětí s diagnózou specifické poruchy učeníMaster's thesis 2006 
Čaníková ŽanetaIntegrace tělesně postižených jedinců do základní školyMaster's thesis 2006 
Friedlová JanaIntegrace tělesně postiženého jedince na SŠMaster's thesis 2006 
Janíčková AndreaNázory rodičů a učitelů na integraci dítěte s mentálním postiženímMaster's thesis 2006 
Karpíšková BarboraŠkolní úspěšnost dětí se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy z pohledu žáků, rodičů a učitelůMaster's thesis 2006 
Koláčková HanaIntegrace handicapovaných dětí. Význam neziskových organizací v procesu integraceMaster's thesis 2006 
Kozelková KateřinaÚspěšnost žáků s SPU při přechodu ze ZŠ na SŠMaster's thesis 2006 
Lhotská IvanaVolný čas dětí a mládežeMaster's thesis 2006 
Poledníková ZuzanaPostoje učitelů TV k integraci handicapovaných žáků do tělesné výchovyMaster's thesis 2006 
Šnerchová JanaVliv rozvodu na dítěMaster's thesis 2006 
Cholevová KateřinaNázory rodičů a učitelů na integraci postiženého dítěte do kolektivu zdravých dětíMaster's thesis 2005 
Kynčlová KateřinaMetody práce s hyperaktivním dítětemMaster's thesis 2005 
Švachová KristýnaNázory rodičů na zařazení dětí do specializovaných třídMaster's thesis 2005 


Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Qualitative improvement of education of physically and mentally handicapped pupils and their integration into society
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.1
Statefinished
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
rss
social hub