Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Social Education

Veronika Štenclová

social pedagogy, pedagogy of leisure time

Veronika Štenclová

Academic degree, name, surname:Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 320, Building SA
Position:Social Networks Administrator
Research interests and teaching:social pedagogy, pedagogy of leisure time, risk behavior of children and adults, institutional facilities, resocialization, reeducation
Department (Faculty): Department of Social Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2660
E-mail:No record found.Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Year: 2020, E-Pedagogium
journal article

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2018
abstract in proceedings

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Year: 2016
abstract in proceedings

Členka revizní komise v Asociaci sociálních pedagogů
Veronika Štenclová
Year: 2022
others

Dreikurs model of social discipline
Veronika Štenclová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce s dětmi z dětského domova 1
Veronika Štenclová
Year: 2022
organizing conference, workshop

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Soňa Lemrová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenzní posudek: Zhodnocení sociální izolace v době krize - protokol k výzkumu
Veronika Štenclová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Sociální pedagogika na Ostravsku
Veronika Štenclová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of institutional care in the Czech Republic
Veronika Štenclová
Year: 2022
organizing conference, workshop

The Concept of Social Pedagogy in The Czech Republic
Veronika Štenclová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účast v PdF fóru
Hana Cisovská, Veronika Štenclová
Year: 2022
radio and televison broadcast

Učitelská mobilita Erasmus+
Veronika Štenclová
Year: 2022
work experience abroad

Členka Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice
Veronika Štenclová
Year: 2021
others

Členka České asociace pedagogického výzkumu
Veronika Štenclová
Year: 2021
others

Členka České pedagogické společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2021
others

Garant studia pro výchovné poradce ZŠ a SŠ CDV OU
Veronika Štenclová
Year: 2021
others

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava jedinců na odchod z dětských domovů a jejich začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2021
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Příprava jedinců na odchod z institucionální péče z perspektivy ředitelů dětských domovů
Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Year: 2021, e-Pedagogium
journal article

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Year: 2020, E-Pedagogium
journal article

Recenze knihy
Veronika Štenclová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

The perception of school climate by elementary school headmasters.
Tomáš Čech, Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Veronika Štenclová
Year: 2020
abstract in proceedings

The relation of self - esteem on risk behaviour among emerging adolescents.
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Year: 2020
abstract in proceedings

Využití zážitkové pedagogiky v dětském domově
Veronika Štenclová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Institutional Care in the Czech Republic
Veronika Štenclová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 1
Veronika Štenclová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 2
Veronika Štenclová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 3
Veronika Štenclová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Year: 2019
abstract in proceedings

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

Self-Efficacy: The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální integrace jedinců opouštějící ústavní péči za účelem osamostatnění se
Veronika Štenclová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Year: 2019
abstract in proceedings

Vědecko výzkumná stáž na Universitat Autonóma de Barcelona, Department de Pedagogia Sistemática i Social
Veronika Štenclová
Year: 2019
work experience abroad

Práce s dětmi z dětských domovů 1
Veronika Štenclová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Práce s dětmi z dětských domovů 2
Veronika Štenclová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Práce s dětmi z dětských domovů 3
Veronika Štenclová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Preparation of children to leave institutional care as a means of successful social integration
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Year: 2018
abstract in proceedings

PREPARATION OF CHILDREN TO LEAVE INSTITUTIONAL CARE AS A MEANS OF SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION
Veronika Štenclová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparing individuals to leave the children?s home and their subsequent integration in society - outputs of the quantitative part of the research survey
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Year: 2018
abstract in proceedings

PREPARING INDIVIDUALS TO LEAVE THE CHILDREN'S HOME AND THEIR SUBSEQUENT INTEGRATION INTO SOCIETY - OUTPUTS FROM THE QUANTITATIVE PART OF THE RESEARCH SURVEY
Veronika Štenclová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ INTEGRACE JEDINCŮ OPOUŠTĚJÍCÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNOU PÉČI
Veronika Štenclová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2018
abstract in proceedings

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The relationship between strategies and workplace bullying in elementary school teachers (
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Jana Kvintová, Veronika Štenclová, Lucie Křeménková
Year: 2018
abstract in proceedings

Adventure therapy in therapeutic community Fides - Quantitative outcomes of the research
Bohdana Richterová, Veronika Štenclová, Kateřina Červenková
Year: 2017
abstract in proceedings

ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH
Bohdana Richterová, Kateřina Červenková, Veronika Štenclová
Year: 2017
abstract in proceedings

REALIZACE TERAPIE DOBRODRUŽSTVÍM V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Veronika Štenclová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides - výstupy z výzkumu SGS 2015 - 2016
Gabriela Mahrová, Bohdana Richterová, Veronika Štenclová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Year: 2016
abstract in proceedings

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Year: 2016
abstract in proceedings

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje
Veronika Štenclová, Bohdana Richterová, Michaela Kalousková
Year: 2016, Ostravská Univerzita
specialist book chapter

ZÁTĚŽOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
Veronika Štenclová, Michaela Kalousková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Červená TerezieThe using of adventure pedagogy with preschool childrenBachelor's thesis 2022 
Dubělčíková LindaThe phenomen of multigenerational coexistenceBachelor's thesis 2022 
Jakešová HedvikaThe process of gender reassignment and the family?s view of life with a transgenderBachelor's thesis 2022 
Korduliaková AndreaRelaxation and its influence on the behavior of children from orphanagesBachelor's thesis 2022 
Malicherová EvaThe influence of teaching art in art and music school on the process of socializationBachelor's thesis 2022 
Michálková KarolínaBody profile of judokas and changes in pre-race weight reductionBachelor's thesis 2022 
Moučková TerezaSatisfaction in partners' relationships after the birth of the first childBachelor's thesis 2022 
Pikna MatějPreparedness police officers for work with ethnic minorityBachelor's thesis 2022 
Řeháková LucieComparison of the approach to partner relationships of young adults from divorced and non - divorced familiesBachelor's thesis 2022 
Surá IvetaCommunication between parents and adolescents about pornography and sexual abuse on the InternetBachelor's thesis 2022 
Zvonková NaďaChanges in the social relations of seniors during the first year of the Covid-19 pandemicBachelor's thesis 2022 
Hlinka OndřejThe prevention of drug abuse of children at orphanageBachelor's thesis 2021 
Stuchlá MarkétaLife in a childern's home from the perspective of a today's teenagerBachelor's thesis 2021 


No record found.

rss
social hub