Projects & Grants
Primární prevence prostřednictvím divadla
Project IdSMO
Main solverPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Period3/2024 - 12/2024
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
AnotationNavrhovaný projekt přímo navazuje na úspěšnou realizaci předchozích projektů podporovaných SMO-Prevence kriminality. Záměrem a cílem projektu je: a) posílit u žáků 2. stupně ZŠ, popř. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků SŠ jejich sociální dovednosti, schopnost kritického myšlení a řešení konfliktů formou divadla fórum. Realizovat na ZŠ a/nebo SŠ programy primární prevence založené na principech a postupech divadla fórum, které byly vytvořeny skupinou OSUd při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Tématy tří programů je kyberšikana, útěky z domova a sexuální násilí. b) Aktualizovat jeden z preventivních programů s tématem kyberšikany, který vznikl v roce 2021. Inovace programu bude respektovat novější poznatky a trendy v problematice kyberšikany dětí ve spolupráci s odborníky na danou problematiku