Courses

Course title:Techniki obozowe
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Technical and Vocational Education
Course code:KPV / P-TAT
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Education
Annotation:Głównym celem przedmiotu jest nauczyć studentów jak zorganizować program obozu. Studenci będą zachęcani do zaprojektowania ośrodków obozowych oraz narzędzi, które będą użyteczne i będą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa obozu. Szczególny akcent kładzie się na pracę z materiałami naturalnymi oraz prostymi narzędziami do organizacji pracy. Studenci zachęcani są do tego, by potrafili rozwiązywać problemowe sytuacje w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz do tego, by przede wszystkim zwrócili uwagę na bezpieczeństwo osób. Przedmiot będzie ralizowany w formie nauczania blokowego. Studenci będą nocować w przyrodzie. Niezbędny jest własny sprzęt.