Courses

Course title:Czynności konstrukcyjne
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Technical and Vocational Education
Course code:KPV / P-KOC
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Education
Annotation:Przedmiot ten koncentruje się na rozwoju czynności konstrukcyjnych oraz ich zastosowaniu w ramach nauczania jednostki tematycznej Świat pracy. Studenci zachęcani są do zastosowania zasad konstruowania technicznego, projektowania i realizacji własnych zestaw konstrukcyjnych. W ramach przedmiotu zapoznają się również z podstawami modelowania w rozwiązywaniu problemów.