Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Petr Franiok


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Room, floor, building: SA 524, Building SA
Position:Guarantor of Master Degree study program Special Educational Needs Teacher and Special Education
Research interests and teaching:Education of People with Intellectual Disabilities, Diagnostics in Special Education, Basics and History of Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 734 366 447
+420 553 46 2672
E-mail:No record found.Cesta k inkluzivní škole - inovace ve vzdělávání
Petr Franiok
Year: 2021
abstract in proceedings

Children´s rights with focus on the students with special educational needs
Petr Franiok
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Year: 2021
abstract in proceedings

Metodika práce s žáky s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání
Petr Franiok, Helena Říhová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Řešení problémového chování dětí - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Kamila Valová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Development of Sensory Perception in Pupils with Severe Mental Disorders and Multiple Disabilities
Petr Franiok, Irena Savková
Year: 2019
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Year: 2019
abstract in proceedings

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Year: 2017, Speciální pedagogika
journal article

Adaptační den katedry speciální pedagogiky
Petr Franiok
Year: 2022
others

Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty
Petr Franiok
Year: 2022
editorial work

Němec, Z. Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: UK - PedF, 2020.
Petr Franiok
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... other authors
Year: 2022
organizing conference, workshop

Žáci se sluchovým postižením a jejich postavení ve třídním kolektivu inkluzivních škol
Petr Franiok
Year: 2022
editorial work

Cesta k inkluzivní škole - inovace ve vzdělávání
Petr Franiok
Year: 2021
abstract in proceedings

Expertní posudek "Early Childhood Education with a Focus on Children with Special Needs"
Petr Franiok
Year: 2021
editorial work

Historický kontext studia speciální pedagogiky v Ostravě
Petr Franiok
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Children´s rights with focus on the students with special educational needs
Petr Franiok
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O inkluzivním vzdělávání s Petrem Franiokem
Petr Franiok, Adam Motyka
Year: 2021
others

Oponentský posudek
Petr Franiok
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Psychodiagnostika a hudebně-psychologická diagnostika žáků tříd s rozšířenou TV - empirické metody výzkumuudek
Petr Franiok
Year: 2021
editorial work

Slovo úvodem
Petr Franiok
Year: 2021
abstract in proceedings

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Year: 2021
abstract in proceedings

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

Metodika práce s žáky s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání
Petr Franiok, Helena Říhová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Řešení problémového chování dětí - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Kamila Valová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Petr Franiok
Year: 2020
organizing conference, workshop

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji -hodnoticí workshop
Petr Franiok
Year: 2020
organizing conference, workshop

Development of Sensory Perception in Pupils with Severe Mental Disorders and Multiple Disabilities
Petr Franiok, Irena Savková
Year: 2019
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Year: 2019
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Year: 2019
abstract in proceedings

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Year: 2019
organizing conference, workshop

Živě s NOE
Petr Franiok
Year: 2019
radio and televison broadcast

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Year: 2017, Speciální pedagogika
journal article

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Year: 2017
organizing conference, workshop

Contemporary view at department of special pedagogy at University of Ostrava
Petr Franiok
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukacja inkluzyjna i konsekwencje dla uczniów z potrzebami specjalnymi w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluze a speciálněpedagogické intervence
Petr Franiok
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluze a speciálněpedagogické intevrnece
Petr Franiok
Year: 2017
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2017
abstract in proceedings

Nové paradigma speciální pedagogiky a jeho reflexe ve speciálněpedagogické praxi
Petr Franiok
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciálněpedagogické intervence v současnoti
Petr Franiok
Year: 2017
editorial and language revision

Aktuální situace ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2016
organizing conference, workshop

Droga inkluzji - przygotowanie do zycia zawodowego w szkole czeskiej
Petr Franiok
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

J. A. Komenský jako inspirace pro změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptořebami
Petr Franiok
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Petr Franiok
Year: 2016
organizing conference, workshop

Edukační bariéry v rozvoji dětí s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

Multidimenzionalita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2015
abstract in proceedings

Rozvoj a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Franiok
Year: 2015
abstract in proceedings

Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities
Petr Franiok
Year: 2015, EduCatt
specialist book chapter

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú
Petr Franiok
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychopedie 1
Petr Franiok
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj osobnosti žáků v současné škole
Petr Franiok
Year: 2014
abstract in proceedings

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uczniowie z niepelnosprawnościa intelektualna i specyfika ich ksztalcenia
Petr Franiok
Year: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
journal article

Kontext současné speciální pedagogiky a edukace žáků s těžším mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2013
abstract in proceedings

Rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Year: 2013, Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego
specialist book

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
organizing conference, workshop

Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2013
editorial work

Speciální vzdělávací potřeby žáků s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání
Petr Franiok
Year: 2013
abstract in proceedings

Alternativní přístupy v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Viktor Lechta
Year: 2012, Vydavatelstvo IRIS
specialist book chapter

Ksztalcenie nauczycieli a pedagogika specjalna
Petr Franiok
Year: 2012, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
specialist book chapter

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Reflection of education of pupils with special educational needs
Petr Franiok
Year: 2012
abstract in proceedings

Specyficzne warunki ksztalcenia uczniów z niepelnosprawnościa intelektualna w Republice Czeskiej
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Year: 2012, Impuls
specialist book chapter

Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2011, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2011
editorial work

Současné trendy ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2011
editorial work

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2010
abstract in proceedings

Současné trendy ve vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice
Petr Franiok
Year: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
specialist book chapter

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2010, PdF OU
specialist book

Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala
Petr Franiok
Year: 2010
work experience abroad

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2009
editorial work

Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie
Petr Franiok
Year: 2009, Impuls
specialist book chapter

Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti
Petr Franiok
Year: 2009, Pedagogická orientace
journal article

Místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání
Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Reflexe studia oboru speciální pedagogika na PdF OU
Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Spojrzenie na edukacje integracyjna osób z upośledzeniem umyslowym
Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Učitel a žák v současné škole
Petr Franiok, Petr Franiok
Year: 2008
editorial work

Uniwersytet Slaski Katowice
Petr Franiok
Year: 2008
work experience abroad

Úvod
Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravěc - Pedagogickí fakulta
specialist book

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a současné školství
Petr Franiok
Year: 2008
abstract in proceedings

Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Year: 2007
editorial work

Komparativní pohled na vzdělávání mentálně postižených žáků-některé zkušenosti z Německa a České republiky
Petr Franiok, Marie Vítková
Year: 2007, Paido
specialist book chapter

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením
Petr Franiok, Jan Michalík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2007, Ostravská univerzita - PdF
specialist book

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej.
Josef Malach, Petr Franiok
Year: 2007
abstract in proceedings

. Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozilagesetzbuch SGB VIII
Petr Franiok, Günter Osterer
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Doświadczenia z edukacja upośledzonych umyslowo w Niemczech
Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Petr Franiok, Eva Zezulková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Mobility studentů - společné studijní programy
Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky v rozvoji osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní příprava mentálně postižených a jejich uplatnění na trhu práce
Petr Franiok
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Retrospektivní pohled na studium speciální pedagogiky v Ostravě
Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách
Petr Franiok, Zdeňka Kozáková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Etopedie. Vybrané okruhy etopedické problematiky
Petr Franiok, Kateřina Vitásková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Petr Franiok
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?
Petr Franiok, Adam Stankowski
Year: 2005
editorial and language revision

Prokop, J. (ed) K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok
Year: 2005, Pedagogické spektrum
journal article

Simulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Petr Franiok, Eva Zezulková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Some Aspects of Special Education in Pre-Service Teacher Training Programmes
Petr Franiok
Year: 2005
abstract in proceedings

Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální
Petr Franiok
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Year: 2005, Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
specialist book

Das Praktikum im Fach Sonderpadagogik fur Studierende der Grundschulpadagogik
Petr Franiok, Marie Vítková
Year: 2004, Verlag Julius Klinkhardt
specialist book chapter

Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků?
Petr Franiok
Year: 2004
abstract in proceedings

Informace o studiu 2004-2005, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
Petr Franiok, Petr Franiok
Year: 2004
editorial work

Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Year: 2004, Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych
journal article

Nástin problemtiky etopedie a sociální patologie
Petr Franiok, Adam Stankowski
Year: 2004
editorial and language revision

Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky
Petr Franiok
Year: 2004, Pedagogická orientace
journal article

Pilotná realizácia výukového predmetu o dospelosti l´udí s mentálnym postihnutím
Petr Franiok, Andrea Medvecová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Příprava posluchačů pedagogické fakulty v oblasti tzv. negativních jevů u dětí, žáků a studentů
Petr Franiok, Jan Michalík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Speciální pedagogika v Ostravě
Petr Franiok
Year: 2004
abstract in proceedings

Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Hrouzek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Specifické poruchy učení
Petr Franiok, Jana Swierkoszová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
Petr Franiok, Marie Vítková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Etopedie - Úvod do resocializační pedagogiky
Petr Franiok, Adam Stankowski
Year: 2003
editorial and language revision

K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok, Jiří Prokop
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Kapitoly z teorie speciální pedagogiky
Petr Franiok
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Year: 2003
abstract in proceedings

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Year: 2003
editorial and language revision

Příprava učitelů anglického jazyka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
Petr Franiok, Monika Černá
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Year: 2002
editorial and language revision

Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Aspects of Czech Special Education
Petr Franiok, Danny Wyffels, Danny Wyffels
Year: 2002, KATHO
specialist book chapter

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Petr Franiok
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok, Marie Vítková
Year: 2001, Paido
specialist book chapter

Nedoceněné aspekty muzikoterapie
Petr Franiok
Year: 2001
abstract in proceedings

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Year: 2001
editorial and language revision

Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě.
Petr Franiok
Year: 2001
abstract in proceedings

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok
Year: 2000
abstract in proceedings

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Year: 2000
editorial and language revision

Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti
Petr Franiok
Year: 2000
abstract in proceedings

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Year: 1999
editorial and language revision

Práva dítěte v rodině, ve škole, před právními orgány
Ladislav Langr, Petr Franiok, Piotr Sikora
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv hudby na mentálně postižené děti v ústavu sociální péče
Petr Franiok
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výchova prací u mentálně postižených
Petr Franiok
Year: 1998
abstract in proceedings

Postavení žáků se specifickými poruchami učení
Petr Franiok
Year: 1997
abstract in proceedings

Idealy wychowawcze Komenskiego a nauczenie poczatkowe
Petr Franiok
Year: 1996
abstract in proceedings

Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoly w zakresie wychowania dzieci niepelnosprawnych
Petr Franiok
Year: 1996
abstract in proceedings

Možnosti rozvoje mentálně postižených dětí
Petr Franiok
Year: 1996
abstract in proceedings

Současná škola a handicapované děti
Petr Franiok
Year: 1996, Speciální pedagogika
journal article

Handicapovaní žáci v běžných středních školách
Petr Franiok
Year: 1994
abstract in proceedings

Jsme připraveni na integraci výchovy a vzdělávání postižených dětí v běžných školských zařízeních?
Petr Franiok
Year: 1994
abstract in proceedings

K přípravě učitelů pro výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školských zařízeních
Petr Franiok
Year: 1994, Pedagogická orientace
journal article

Mentálně postižené dítě a muzikoterapie
Petr Franiok
Year: 1994, Predškolská výchova
journal article

K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti
Petr Franiok
Year: 1993, Pedagogická orientace
journal article

Pracovní výchova, Pedagogické situace
Petr Franiok
Year: 1993, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Slovníček cizích slov k základní zkoušce ze speciální pedagogiky
Petr Franiok
Year: 1993, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
BKPSPNárys speciální pedagogiky
BSPECSpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
KMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
KPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
KPSP1Psychopedie 1
KPSP2Psychopedie 2
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZZPSZZ - Psychopedie
KVZSPVývoj a základy spec. pedagogiky
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPDP1Spec. ped. diagnostika a porad. 1
PPGSESpeciálně pedagogický seminář
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPSP1Psychopedie 1
PPSP2Psychopedie 2
PSEMIMetodologie závěrečných prací
PSPD1Psychopedie 1
PSPD2Psychopedie 2
PSPECNárys speciální pedagogiky
PSPEDPsychopedie
PSY1RPsychopedie I
PSZARSpeciální školská zařízení
PS1DVPsychopedie
PXPRRPřípadová praxe
RE1HUReedukace a hudba
SKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
SMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
SNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
SNDP1Seminář k diplomové práci 1
SNDP2Seminář k diplomové práci 2
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSZEEdukace osob s mentálním postižením
SNSZIIntegrativní speciální pedagogika
SNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
SPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPEDRSpeciální pedagogická diagnostika
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPPSRSpeciálně pedagogický seminář
SPSP1Psychopedie 1
SPSP2Psychopedie 2
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSZZPSZZ - Psychopedie
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZPDSZZ - Psychopedie s didaktikou
SZZPESZZ - Psychopedie
SZZSPSZZ - Speciální pedagogika
UVDSRÚvod do studia
VSZZ3SZZ - Etopedie
VS2Z3SZZ - etopedie
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNEMPEdukace osob s mentálním post.
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSZEEdukace osob s mentálním postižením
WNSZIIntegrativní speciální pedagogika
WNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
WNTPMTerapeutické metody ve spec. pedagogice
WPRPSPraxe psychopedická
WPSPDPsychopedie
WSEMIMetodologie závěrečných prací
WSPDPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
WZZLSSZZ - Logopedie
WZZPDSZZ - Psychopedie s didaktikou
WZZPESZZ - Psychopedie
WZZSPSZZ - Speciální pedagogika
XSPECZáklady speciální pedagogiky
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
YU1TRReedukace a hudba
ZPSPDPsychopedie
ZSEMISeminář k závěrečné práci
ZSPDRZáklady speciální pedagogiky
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
ZZSPRZávěrečná zkouška ze speciální pedagogik
1SPPDZáklady speciální pedagogiky
11SPPZáklady speciální pedagogiky
2SPDSpeciální pedagogika
22PDSpeciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33ASESpeciální pedagogika a edukace dospělých
33SPZáklady speciální pedagogiky
4SPPEZáklady speciální pedagogiky
4ZSPPZáklady speciální pedagogiky
44SPPZáklady speciální pedagogiky
44ZSPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6MSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6MUZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
6PPS1Psychopedie 1
6PPS2Psychopedie 2
6PSPESpeciální pedagogika
6PSPXPsychopedická praxe souvislá
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPPDSpeciálně pedagogická diagnostika
6SZZBSZZ - Psychopedie
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66PPDSpeciálně pedagogická diagnostika
66PP1Psychopedie 1
66PP2Psychopedie 2
66PSXPsychopedická praxe souvislá
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPAEdukace dospělých se speciál. potřebami
66SZBSZZ - Psychopedie
66UZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7MEDPMetodologie diplomových prací
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPDGSpeciálně pedagogická diagnostika
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SZZLSZZ - Logopedie
7SZZPSZZ - Psychopedie
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77PDGSpeciálně pedagogická diagnostika
77POXPrůběžná praxe specializační
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77ZSSDidaktika základní školy speciální
77ZZLSZZ - Logopedie
77ZZPSZZ - Psychopedie
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88BHJObhajoba diplomové práce
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
9DSPGMultidimenzion. pojetí speciálněped. di.
9PEDCPedagogická činnost
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
OFT1POftalmopedie
OFT2POftalmopedie
PAT1PPatopsychologie
PAT2PPatopsychologie
PAT3PPatopsychologie
PSSO1Psychopedie, somatopedie
PSYSOPsychopedie, somatopedie
PSY1PPsychopedie 1
PSY2PPsychopedie 2
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SOM1PSomatopedie
SOM2PSomatopedie
SORP2Sociologie rodiny a mládeže
SOR1PSociologie rodiny a mládeže
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
UOSPÚvod do obecné a srovnávací pedagogiky
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AuthorTitleType of thesisYear
Daněk AloisThe Development of musical activities in the Children´s Home Klánovice inspired by the El Sistema programDoctoral thesis 2019 
Mazurek JiříThe aims of music education with students with special educational needsDoctoral thesis 2017 
Adámková AnetaInclusive Education and Teaching AssistantsMaster's thesis 2022 
Febrová TerezaEducation of pupils with mild mental disabilities and the Framework Educational Programme for Primary EducationMaster's thesis 2022 
Sikorová EvaSpecial educational interventions for pupils with mental disabilitiesMaster's thesis 2022 
Stříbrná VeronikaSpecial pedagogical interventions for elementary school pupilsMaster's thesis 2022 
Haberhauerová BarboraCase study of an individual with childhood autismMaster's thesis 2021 
Juříková DanielaSpecial Pedagogical Interventions in Education for Pupils with Multiple DisabilitiesMaster's thesis 2021 
Nováková JaroslavaOral motor therapy in speech delayed development of pre-shool aged childMaster's thesis 2021 
Sedlíková AlenaEducation of pupils with multiple disabilities at elementary school at Klimkovice SpaMaster's thesis 2021 
Vokáčová HanaThe level of self-service abilities of people with mental disabilitiesMaster's thesis 2021 
Kozelská MichaelaExpression therapy-music therapy and development of students with mental disabilitiesMaster's thesis 2020 
Lehnertová KateřinaDevelopment of students with moderate mental handicap in Music and Art field of educationMaster's thesis 2020 
Pšenicová LucieSupport measures for pupils with mental disabilities in elementary school and special primary schoolMaster's thesis 2020 
Szurmanová SimonaSpecial Pedagogical Diagnostics from the Aspect of School Counseling Department and School Special PedagogueMaster's thesis 2020 
Vaňková KarolínaA Development of Children with Combined Disability in Special Primary SchoolMaster's thesis 2020 
Debefová AnetaEducating pupils with severe to profound mental disabilityMaster's thesis 2019 
Adámková AnetaMusic and Movement Education in Special Elementary SchoolMaster's thesis 2018 
Raiskubová VendulaDevelopment of children with severe mental disability at first grade of basic schoolMaster's thesis 2018 
Sochacká VeronikaThe use of music therapy at special elementary schoolMaster's thesis 2018 
Baštrnáková KarolínaInclusive barriers and educating pupils with mental disabilities at presentMaster's thesis 2017 
Febrová TerezaDevelopment of Children with Multiple Disabilities at the Elementary Special SchoolMaster's thesis 2017 
Křimská PavlaEducational problems of children with mild and moderate mental retardationMaster's thesis 2017 
Novák JiříInclusive education of students with mild intellectual disabilityMaster's thesis 2017 
Pašková ZuzanaVolunteering as a present-day phenomenonMaster's thesis 2017 
Prudká AdélaProtected working places for people with mental disabilitiesMaster's thesis 2016 
Blaschová MarkétaQuality of life and complex rehabilitation of persons with mental disabilitiesMaster's thesis 2015 
Bosáková AdélaIndividual integration in the education of pupils with special educational needsMaster's thesis 2015 
Huvarová VendulaThe Importance of Music Education for Pupils with Moderate Mental RetardationMaster's thesis 2015 
Macurová LudmilaHigh school education for the mentally handicapped pupilsMaster's thesis 2015 
Palová KateřinaQuality of life of seniors at home with special programmeMaster's thesis 2015 
Platková LucieConditions for learning at the special basic schoolMaster's thesis 2015 
Šodková JanaComprehensive rehabilitation and the rehabilitation class of special primary schoolsMaster's thesis 2015 
Botková AlžbětaAcquiring academics skills of pupils with autism spectrum disorderMaster's thesis 2014 
Holubová EvaIntegration of Autistic Children at Basic SchoolMaster's thesis 2014 
Kaštovská VeronikaPreparing of teachers for work with mentally handicaped pupils in KenyaMaster's thesis 2014 
Lindovská PetraSpecial pedagogy diagnostic children with postponement school attendanceMaster's thesis 2014 
Rašková AliceAlternatives in the education of people with severe mental handicap.Master's thesis 2014 
Strejčková EvaImportance of the art therapy in the development of persons with multiple disabilitiesMaster's thesis 2014 
Synková ZuzanaAccupational therapy of people with mild and moderate mental disability in a short term institution.Master's thesis 2014 
Blažíčková BarboraPosition of alternative facilities in the comprehensive rehabilitationMaster's thesis 2013 
Chutná LucieEducational Learning Strategies for Kindergarten Children with Autistic Spectrum DisorderMaster's thesis 2013 
Flachsová VěraSchool matury of children with multiple disability.Master's thesis 2013 
Holásková LenkaAesthetic education in Special Primary SchoolMaster's thesis 2013 
Jelínková VeronikaStructured learning for children with Autistic Spectrum DisordersMaster's thesis 2013 
Juráňová ŠárkaSpecial educational therapy for children with multiple disabilitiesMaster's thesis 2013 
Kokrdová NikolaThe influence of the Social Services Transformation on Mentally Disabled PeopleMaster's thesis 2013 
Rychlá PavlaSignificance of therapies for education of pupils with harder mental handicap.Master's thesis 2013 
Stanieková AnetaSchool maturity of children with multiple disabilitiesMaster's thesis 2013 
Fojtů PavlaStructural learning at children with autismMaster's thesis 2012 
Lažková ZuzanaSnoezelen in use of basal stimulationMaster's thesis 2012 
Satolová KateřinaThe quality of life of people with mentaly disabilities.Master's thesis 2012 
Spurná ŠárkaDevelopment of children with multiple handicaps, mental retardationMaster's thesis 2012 
Diatka LukášAlternative forms of educating people with mild mental handicapMaster's thesis 2011 
Hegerová PetraParticular educational national scheme of assistance of pupil with mental handicap at on infant schoolMaster's thesis 2011 
Jarošová LenkaImportance of assistant dogs at integration of people with health disabilityMaster's thesis 2011 
Kohoutová BlankaAlternative education of students with multi-handicapMaster's thesis 2011 
Matoušková JanaFrame educational programs and educationof pupils with mental handicap at the training college.Master's thesis 2011 
Siudová EditaDevelopment of child with autism spectrum disorderMaster's thesis 2011 
Stranevová RenataFramework educational programmes and education of pupils with multi-handicapMaster's thesis 2011 
Zinglar MarekDevelopment of persons with menthal retardation in special therapiesMaster's thesis 2011 
Birtková HanaSpecial Pedagogical Therapy for Education of Mentally Handicapped PeopleMaster's thesis 2010 
Blažková DagmarChildren with mild mental disabilities in children´s diagnostic instituteMaster's thesis 2010 
Fiedlerová MichaelaEducation of pupils with combined handicapMaster's thesis 2010 
Křesťanová ŠárkaThe possibilities of inclusion in work process for mentally handicapped personsMaster's thesis 2010 
Riedlová LucieMental disabilityMaster's thesis 2010 
Sikorová PavlaPeople with a health handicap and majority societyMaster's thesis 2010 
Smoleňová MarcelaEducational programs for mentally affected peopleMaster's thesis 2010 
Adamíková Bohdana The Quality of Life of the People with a HandicapMaster's thesis 2009 
Kiková AnnaMeaning hypotherapy in medical institution aftermath child´s cerebral paralysis.Master's thesis 2009 
Jančarová MartinaRaising and education of an individual with autistic disorderMaster's thesis 2008 
Klímová JarmilaEducation of mental retarded people in conditions of institutionMaster's thesis 2007 
Milerová VeronikaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními potřebami na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2007 
Tomoszková MichaelaThe integrated education of  the pupils with individual needs.Master's thesis 2007 
Bambasová KarolínaKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRMaster's thesis 2006 
Baselová TerezaIntegrované vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebamiMaster's thesis 2006 
Crha JakubMožnosti využití speciálních psychoterapií při resocializaci mladistvých v ústavní péčiMaster's thesis 2006 
Pilchová KarinaVýchova mentálně retardovaných jedinců v podmínkách ústavních zařízeníMaster's thesis 2006 
Slaběňák JiříVaribialita ve výchově osob s autistickým spektrem poruchMaster's thesis 2006 
Chvatíková MartinaIntegrované vzdělávání tělesně postižených žáků v základní školeMaster's thesis 2005 
Dundálková TerezaDevelopment of Children with Severe Mental DisabilityBachelor's thesis 2022 
Pernikářová EliškaThe Use of Music Education Activities in the Development of Children with Severe Mental DisabilitiesBachelor's thesis 2022 
Boleslavská MartinaAvailability of social services for people with intellectual disabilitiesBachelor's thesis 2021 
Čmaradová AndreaEmploying people with intellectual disabilitiesBachelor's thesis 2021 
Heczková SoňaBarriers of inclusive education and teaching assistantsBachelor's thesis 2021 
Kullová Katarína Use of musictherapy elements in children with mental disabilities in preschool ageBachelor's thesis 2021 
Prášilová MichaelaFamily environment of a child with intellectual disabilityBachelor's thesis 2021 
Frýdová MartinaEducation of Pupil with Down´s Syndrome at Primary SchoolBachelor's thesis 2020 
Kaleta MartinThe education of people with combined disabilities in the practical school.Bachelor's thesis 2020 
Kohutová BarboraDevelopment of individual with child autism at preschool ageBachelor's thesis 2020 
Lukačovičová DanielaThe development of graphomotor skills of chidren with autismBachelor's thesis 2020 
Neumannová JitkaInclusion of a pupil with mild mental disabilities in a regular elementary schoolBachelor's thesis 2020 
Porubská AnetaThe School Success Rate of Pupils-Twins at the Lower-Secondary schoolBachelor's thesis 2020 
Stříbrná VeronikaThe importance of expressive therapies for the development of people with mental disabilitiesBachelor's thesis 2020 
Šišková DenisaThe importance of art therapy for development of people with mental illnessBachelor's thesis 2020 
Holušová BarboraWork content of Special Education Teacher at primary schoolBachelor's thesis 2019 
Jarombeková DominikaThe use of art therapy in special schoolBachelor's thesis 2019 
Kubicová MonikaEducation of pupils with severe mental retardationBachelor's thesis 2019 
Plavecká MonikaSupportive measures of education for mentally handicapped children in basic schoolBachelor's thesis 2019 
Slováková MarkétaEducation for pupils with deep profound mental disabilities from the perspective of  a teacherBachelor's thesis 2019 
Ziková VěraThe Integration of Children with Disabilities in The Ordinary KindergartensBachelor's thesis 2019 
Barta ZbyněkMusic therapy for preschool childrenBachelor's thesis 2018 
Hromádková AnnaMusic therapy on the preschool age children´s with balbutiesBachelor's thesis 2018 
Pšenicová LucieFrame educational program of preschool education and mentally disabled childrenBachelor's thesis 2018 
Ševčíková MartinaSpecial educational intervention in mental handicapped pupils education in the first grade of elementary schoolBachelor's thesis 2018 
Jadrníčková IvaSpecial educational support in ordinary schoolsBachelor's thesis 2017 
Polehlová KristýnaQuality of life of adults with mental disabilityBachelor's thesis 2017 
Tomaniecová DarjaThe reality of inclusive education in Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Vrablová VěraMaturity of persons with mental disabilityBachelor's thesis 2017 
Adámková AnetaThe Development of Motor Skills of Children with Moderate and Severe Mental DisabilitiesBachelor's thesis 2016 
Krchová DanielaThe work of mental diseased people in social-therapy workshopBachelor's thesis 2016 
Raiskubová VendulaLeasure time of clients with mental disability at Domov HorizontBachelor's thesis 2016 
Rožková MichaelaErgotherapy in social services for the young adults with mental impairmentBachelor's thesis 2016 
Sikorová EvaEducation of children with severe mental disabilitiesBachelor's thesis 2016 
Vašková BeataMusic and Kinetic Education for Pupils with Mental DisordersBachelor's thesis 2016 
Bieleszová DominikaOccupational education as a therapy for pupils with mental disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Juroková IvetaSocial therapeutic workshops in the lifes of people with intellectual disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Křimská PavlaEducational problems of children with moderate mental retardationBachelor's thesis 2015 
Matějová HanaArt therapy and music therapy for children with mild mental disabilities.Bachelor's thesis 2015 
Olšaníková MonikaComprehensive rehabilitation as a quality indicator of the lives of families with multi-handicapped childrenBachelor's thesis 2015 
Šamaj AlešLesson in frame of inclusive educationBachelor's thesis 2015 
Adoltová LenkaApplication of the art therapy at special schoolBachelor's thesis 2014 
Mikošková LenkaYoung maturity of people with Down´s syndromeBachelor's thesis 2014 
Prudká AdélaQuality of life of persons with mental disabilities in sheltered housingBachelor's thesis 2014 
Stiborová TerezaSpecification of education at basic special schoolBachelor's thesis 2014 
Šmahlíková KateřinaDidactic games for children with mild mental distabilitiesBachelor's thesis 2014 
Blaschová MarkétaChild with combined handicap and comprehensive rehabilitationBachelor's thesis 2013 
Chudějová VeronikaThe quality of life of adults with mental disabilityBachelor's thesis 2013 
Debefová AnetaSchool maturity of children with mental disabilityBachelor's thesis 2013 
Macurová LudmilaEmploying mentally disabled peopleBachelor's thesis 2013 
Palová KateřinaEducation of multi-handicapped pupils at special basic schoolBachelor's thesis 2013 
Platková LucieEducation of the pupils with severe mental disability at the special schoolBachelor's thesis 2013 
Leškaničová NelaPeople with Mental Disability and Voting RightBachelor's thesis 2012 
Novotná DanielaPublic Attitudes Towards Persons with Mental DisabilityBachelor's thesis 2012 
Rašková AliceEducation for pupils with autistic spectrum disorder in elementary school specialBachelor's thesis 2012 
Slaná MiladaComprehensive rehabilitation and persons with mental retardation in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Stáňová JanaApplication of alternative methods of education of multi-handicapped studentsBachelor's thesis 2012 
Synková ZuzanaDevelopment of a child with disabilities in the familyBachelor's thesis 2012 
Berková DarinaEducation of childern with multiple disabilitiesBachelor's thesis 2011 
Daníšková ZdenkaDevelopment of people with moderate mental retardation via music therapyBachelor's thesis 2011 
Eisenhammerová BarboraThe relationship as a part of socialisation of people with mental disorderBachelor's thesis 2011 
Kaštovská VeronikaEducation of students with mental retardation in Kenya and the Czech RepublicBachelor's thesis 2011 
Koželuhová MarkétaThe possibilities of the development of the pupils with menhal handicap through creativ aktivities in the rehabilitative classBachelor's thesis 2011 
Strejčková EvaThe development of people with intellectual disabilities through art therapy.Bachelor's thesis 2011 
Blažíčková BarboraComprehensive rehabilitation and alternative facilitiesBachelor's thesis 2010 
Holásková LenkaAesthetic education students with mental disabilityBachelor's thesis 2010 
Kurková Rendulová HanaEducating pupils with autism spectrum disordersBachelor's thesis 2010 
Lažková ZuzanaBasal stimulation in the care of pupils with multiple disabilities Bachelor's thesis 2010 
Lukačková SvětlaThe development of children whith multihandicapsBachelor's thesis 2010 
Mikolášová XenieUse of alternative and augmentative communication for people with more severe intellectual disabilitiesBachelor's thesis 2010 


Establishing a network of inclusive schools in Moravian-Silesian and Zlin Region
Main solverdoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Period11/2017 - 12/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u Vševěda - dramaterapie
Main solverdoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Period11/2005 - 5/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
rss
social hub