Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Igor Hampl


Academic degree, name, surname:Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Room, floor, building: SA 526, Building SA
Position:Diagnostician/Specialist of Pyramida Centre
Research interests and teaching:Education of People with Hearing Impairment, Diagnostics in Special Education, Special Education, Inclusive Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2673
E-mail:No record found.Metodika práce s žáky se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání
Igor Hampl
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2019
organizing conference, workshop

Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Year: 2016, IRIS
specialist book

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... other authors
Year: 2022
organizing conference, workshop

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Year: 2021
organizing conference, workshop

Kvalitativní pohled na oblast vysokoškolského poradenství studentům se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
abstract in proceedings

Společné vzdělávání z pohledu rodičů žáků
Renata Kovářová, Igor Hampl
Year: 2021
abstract in proceedings

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Year: 2019
organizing conference, workshop

Metodika práce s žáky se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání
Igor Hampl
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2019
organizing conference, workshop

Inkluze - implementace podpůrných opatření do vzdělávání žáků se SVP
Igor Hampl
Year: 2018
organizing conference, workshop

Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2018
organizing conference, workshop

Kristianstad University, Sweden
Igor Hampl
Year: 2016
work experience abroad

Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Year: 2016, IRIS
specialist book

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Year: 2016
work experience abroad

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

The issue of hearing impairment - terminological definition
Igor Hampl
Year: 2015, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
specialist book chapter

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Year: 2015
work experience abroad

Kaposvár University, Hungary
Igor Hampl
Year: 2014
work experience abroad

Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Igor Hampl
Year: 2014
work experience abroad

Seksualność osób s niepelnosprawnościa sluchowa
Igor Hampl
Year: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
journal article

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Year: 2014
abstract in proceedings

Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Renata Kovářová, Igor Hampl, Helena Mravcová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Year: 2013
abstract in proceedings

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
organizing conference, workshop

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surdopedie
Igor Hampl
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky
Igor Hampl, Helena Mravcová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ankara University
Igor Hampl
Year: 2012
work experience abroad

Edukacja uczniów z upośledzeniem sluchu w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Igor Hampl
Year: 2012, Impuls
specialist book chapter

Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
Igor Hampl, Renata Kovářová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Seksualność osób niepełnosprawnych słuchowo
Igor Hampl
Year: 2012
abstract in proceedings

University of Tartu
Igor Hampl
Year: 2012
work experience abroad

Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami
Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Year: 2011
abstract in proceedings

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Year: 2011
abstract in proceedings

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Raná péče v České republice
Igor Hampl
Year: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
specialist book chapter

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Sexualita osob se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Year: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
journal article

Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.
Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Universidad de Córdoba
Igor Hampl
Year: 2011
work experience abroad

Universidad de Huelva
Igor Hampl
Year: 2011
work experience abroad

Žáci se sluchovým postižením v uměleckém vzdělávání
Igor Hampl
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early Childhood Intervention in Czech Republic
Igor Hampl
Year: 2010
work experience abroad

Raná péče v ČR
Igor Hampl
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexualita jako faktor ovlivňující kvalitu života osob s postižením
Igor Hampl
Year: 2010
abstract in proceedings

Sexuální výchova zdravotně postižených osob
Igor Hampl
Year: 2009
abstract in proceedings

Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ
Igor Hampl
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Člen pracovní skupiny pro funkční diagnostiku studentů se sluchovým postižením, Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Igor Hampl
Year:
editorial work

Diagostik/specialista Centra Pyramida pro podporu studentů se sluchovým postižením
Igor Hampl
Year:
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
BSPECSpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-PRASpecial Education/Practising
E-S4AMODUL S4A - School4All
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSSZZSeminář k SZZ
KSURDZáklady surdopedie
NKSPESpeciální pedagogika
NSPECSpeciální pedagogika
NZPEDPedagogicko-výchovná rehabilitace
OBHJBObhajoba bakalářské práce
SEPAZSex. a partner. osob se zdrav. postiže.
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSSPSocializace sluchově postižených
SNSURSurdopedie
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPPRXPrůběžná praxe ve spec.ped.zařízeních
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSURDZáklady surdopedie
SURDOSurdopedie
SURDRSurdopedie
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZSUSZZ - Surdopedie
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSSPSocializace sluchově postižených
WNSURSurdopedie
WZZLSSZZ - Logopedie
WZZSUSZZ - Surdopedie
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1SPPDZáklady speciální pedagogiky
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11SPPZáklady speciální pedagogiky
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
2SPDSpeciální pedagogika
4ZSPPZáklady speciální pedagogiky
44SPPZáklady speciální pedagogiky
44ZSPZáklady speciální pedagogiky
5PENSpeciální pedagogika
55PENSpeciální pedagogika
6ASPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6PRPXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
6PSPESpeciální pedagogika
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SUPXSurdopedická praxe souvislá
6SUR1Surdopedie 1
6SUR2Surdopedie 2
6SZZSSZZ - Surdopedie
6ZAHRZahraniční studijní pobyt/pracovní stáž
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66RPXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
66SPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
66SZSSZZ - Surdopedie
66UPXSurdopedická praxe souvislá
66UR1Surdopedie 1
66UR2Surdopedie 2
7MEDPMetodologie diplomových prací
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGSSpeciálně ped. diagnostika surdopedická
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSSZZ - Surdopedie
7ZAHRZahraniční studijní pobyt /pracovní stáž
77DGSSpeciálně ped. diagnostika surdopedická
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77POXPrůběžná praxe specializační
77SOXSouvislá praxe specializační
77ZZSSZZ - Surdopedie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8PEN1Speciální pedagogika 1
8PEN2Speciální pedagogika 2
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
88EN1Speciální pedagogika 1
88EN2Speciální pedagogika 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
LOSUOLogopedie, surdopedie, oftalmopedie
LSOF1Logopedie, surdopedie, oftalmopedie
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
TRENDSoučasné trendy ve speciální pedag.
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
1USPÚvod do speciální pedagogiky


AuthorTitleType of thesisYear
Gumolková NikolaInclusive educations of students with cerebral palsy in primary schoolMaster's thesis 2022 
Kutáčová DanielaInclusive Education of Pupils with Special Educational Needs at Primary SchoolMaster's thesis 2022 
Hejtmanová VeronikaSexuality of people with mental and physical disabilitiesMaster's thesis 2021 
Kratochvílová ZuzanaInclusive education of children with hearing impairment in kindergartenMaster's thesis 2021 
Mžíková MichaelaDevelopment of communication competences of children with hearing impairmentMaster's thesis 2021 
Grulichová RomanaQuality of life of an adult people with visual impairmentMaster's thesis 2020 
Valsa PetrYouth's risky behavior in detention centreMaster's thesis 2020 
Žroutová VeronikaDouble exceptionality in pupils with hearing impairmentMaster's thesis 2020 
Drobná MagdalenaComparison of support for children and pupils with special educational needs in the Czech Republic and PolandMaster's thesis 2019 
Kristová KateřinaPreparedness of primery schools in the Moravian-Silesian Region to inclusive educationMaster's thesis 2019 
Obrusníková MichaelaTertiary education of students with hearing impairmentMaster's thesis 2019 
Kaspříková JanaQuality of life of adult persons with cochlear implantMaster's thesis 2018 
Bulawová BibianaPartnership and sexuality of people with multiple sclerosisMaster's thesis 2017 
Hilbertová MarcelaAttitudes of employers to employ people with hearing disabilities in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2017 
Grussmannová BarboraSexuality of people with healthy disabilities, with a wiev to sexual assistanceMaster's thesis 2016 
Hojdyszová MonikaSchool integration versus segregation in the education of pupils with hearing disabilities - does the best decision exist?Master's thesis 2016 
Hutníková VeronikaThe Analysis of the Life Quality of the Parents of the Children with the Handicap.Master's thesis 2016 
Lokajová LucieAttitudes and approaches of class collective to individually integrated student with special educational needsMaster's thesis 2016 
Petrušková BarboraThe role of cultural institutions in fulfilling leisure time people with hearing impairmentMaster's thesis 2016 
Szymiková AdélaEarly intervention for families with children with mental disabilities, handicap and multiple disabilitiesMaster's thesis 2016 
Tovaryšová ŠárkaCommunication competence of pupils with a hearing impairment at the first stage of primary school for hearing impairedMaster's thesis 2016 
Zetková JanaReadiness for join gypsies children in primary schoolMaster's thesis 2016 
Jahnová KláraIntegration of pupils with hearing disabilities into regular class in primary educationMaster's thesis 2015 
Kubínová EvaDeveloping communication skills of children with hearing disabilities in preschoolMaster's thesis 2015 
Mánková KristýnaQuality of life of people with multiple sclerosisMaster's thesis 2015 
Barhoňová AliceQuality of life for deafblind people.Master's thesis 2014 
Tataláková AdélaThe Hearing Impaired People With Different Sexual OrientationsMaster's thesis 2014 
Záruba MarekThe foreign languages education of the hearing disabled people at the primary schoolMaster's thesis 2013 
Boťánková MarkétaVisions of hearing impaired youth partnership, marriage and parenthoodMaster's thesis 2012 
Kuperová ZuzanaSexuality of people with healthy disabilitiesMaster's thesis 2012 
Pauzarová LeonaCommunication systems of deafblind peopleMaster's thesis 2012 
Skopalová IvanaEducational process of pupil with spinal muscular atrophyMaster's thesis 2012 
Widomská KarinProfessional orientation of persons with hearing impairmentsMaster's thesis 2012 
Pelhřimovská SimonaSexuality hearing difficultiesMaster's thesis 2011 
Šmídová BlankaThe choice of professional orientation of people with hearing impairmentsMaster's thesis 2011 
Břenková LenkaIntegration of hearing handicapped children in Moravskoslezský regionMaster's thesis 2010 
Kyselá JiřinaPedagogical assistance to disabled student at regula primary schoolMaster's thesis 2010 
Lysáková MichaelaChances of education near childrens with hearing infliction in a Moravian-Silesian areaMaster's thesis 2010 
Friessová ValerieEducation of hearing children with deaf parentsBachelor's thesis 2022 
Genserková KláraEarly childhood intervention for families with children with hearing impairmentBachelor's thesis 2022 
Hrbáčová BlankaANALYSIS OF THE INCIDENCE OF RISK BEHAVIOR AMONG PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS FOR THE HEARING IMPAIREDBachelor's thesis 2022 
Kunertová AnetaReadiness of secondary schools in the Moravian-Silesian region for the education of pupils with hearing handicapBachelor's thesis 2022 
Lankočí Kovalčíková IvanaA pupil with mutism in a regular primary schoolBachelor's thesis 2022 
Nowaková KarolínaReadiness of general elementary schools for inclusion of pupils with physical disabilitiesBachelor's thesis 2022 
Kouláková EvaEducation of pupils with ASD on elementary schoolBachelor's thesis 2020 
Schreiberová ZuzanaDevelopment of communication in hearing impaired child in ordinary infant schoolBachelor's thesis 2020 
Hofírková DanielaSexuality of people with mental impairmentBachelor's thesis 2019 
Jedličková DarinaInclusive education for children with special educational needs in kindergartenBachelor's thesis 2019 
Plucnarová IrenaInclusive education of child with hearing impairment at nursery schoolBachelor's thesis 2019 
Vašťáková MarkétaInclusive education of pupils with hearing impairmentBachelor's thesis 2019 
Chvějová MonikaDevelopment of auditory perception of children with cochlear implantBachelor's thesis 2018 
Maršálková DenisaThe readiness of employees of regional and local authorities to communicate with hearing-impaired peopleBachelor's thesis 2018 
Nosková SandraEducation of pupils with mucopolysaccharidosisBachelor's thesis 2018 
Václavíková MarkétaEducation of children with Tourette syndromeBachelor's thesis 2018 
Ziková HanaThe role of interpreter in education of hearing impaired studentsBachelor's thesis 2018 
Badžgoňová JanaEducation of girls with Rett syndromeBachelor's thesis 2017 
Drobná MagdalenaLogopedic intervention for patients with hearing impairmentBachelor's thesis 2017 
Gwoźdźová MarieThe specifics of education for pupils and students with physical disabilities in schools at health care facilitiesBachelor's thesis 2017 
Malcherová LucieAdult people with autism and their quality of lifeBachelor's thesis 2017 
Václavíková LucieRole assistant schoolteacher in basic school specialBachelor's thesis 2017 
Baierová RomanaQuality of life of adults with tinnitusBachelor's thesis 2016 
Boczek MichalTHE THERAPY POSSIBILITES OF TINNITUS PATIENTSBachelor's thesis 2016 
Buláková HelenaIntegration of a hearing impaired child in the kindergartenBachelor's thesis 2016 
Kmošťáková KateřinaLeisure activities of hearing-impaired adultsBachelor's thesis 2016 
Pustelníková ZuzanaChild with cohlear implant and his education and upbringing in preschool ageBachelor's thesis 2016 
Vasilová EvaIntegration of child with celebral palsy in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Veruňáková BarboraStressful situations in families of children with cerebral palsyBachelor's thesis 2016 
Ciahotná JaroslavaThe usage of alternative and augmentative communication by disabled children.Bachelor's thesis 2015 
Daňková IvanaThe family upbringing of hearing-impaired childBachelor's thesis 2015 
Haberhauerová BarboraPartnerships of people with hearing impairment - a case studyBachelor's thesis 2015 
Lancová PavlaAnalysis of teachers' attitudes and approaches to the integration of hearing impaired pupils in mainstream elementary schoolsBachelor's thesis 2015 
Mišíková TerezaAn analysis of attitudes of Ostrava University lecturers towards hearing impaired tertiary students.Bachelor's thesis 2015 
Slaninová IvanaAnalysis of Readiness of Selected Public Institutions for Clients with Hearing ImpairmentBachelor's thesis 2015 
Vyletělková TerezaREEDUCATION METHODS OF AUDITHORY PERCEPTION OF PRESCHOOL CHILDRENBachelor's thesis 2015 
Bulawová BibianaQuality of life of people with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Dvorská LucieSex education as part of the educational curriculum - theory versus practiceBachelor's thesis 2014 
Hilbertová MarcelaAnalyse of the Attitudes of Students with Hearing Impairment towards the Tertiary EducationBachelor's thesis 2014 
Hojdyszová MonikaThe readiness of the child with hearing disabilities for the school attendanceBachelor's thesis 2014 
Macková MartinaQuality of life of children with spina bifidaBachelor's thesis 2014 
Říhová NatálieEarly intervention services for children with hearing impairmentBachelor's thesis 2014 
Huvarová VendulaDevelopment of Rhythmic Sense of Hearing-Impaired PeopleBachelor's thesis 2013 
Kašná VeronikaRole of family in development of sexuality hearing difficultiesBachelor's thesis 2013 
Volná EliškaComparism of the level of awareness in the area of sexuality among pupils of the second degree of elementary school for the hearing handicapped and second degree of common elementary schoolBachelor's thesis 2013 
Barhoňová AliceHearing children of deaf parentsBachelor's thesis 2012 
Madari IgorCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN SURROUNDINGS OF CHILDREN?S HOME, FOCUSING ON PSEUDO-IMBECILITYBachelor's thesis 2012 
Švédíková VeronikaThe role of parents of child with hearing disability in the integration processBachelor's thesis 2012 
Troszoková MarcelaSchool integration of pupil with autismBachelor's thesis 2012 
Beinsteinová LenkaAnalysis of negative factors affecting the successful integration of pupils with disabilities in MS regionBachelor's thesis 2011 
Hrabovská JosefínaChanges in the field of education for Hearing Impaired People in the years 1990-2008Bachelor's thesis 2011 
Kőcher DenisaEducation possibilities for hearing impaired children abroadBachelor's thesis 2011 
Poláková MichaelaAnalysis of the readiness of future teachers to integrate hearing-impairedBachelor's thesis 2011 
Polová RůženaThe specifics of education work with children with hearing impairments in children?s homesBachelor's thesis 2011 
Hanselová Helena/Handicapped people and their image in regional mediaBachelor's thesis 2010 
Hilscherová MichaelaEducation (reeducation) procedures of child with cochleary implant in preschool ageBachelor's thesis 2010 
Husníková ZuzanaTotal comunication students of first stage primary school for Hearing Impaired PeopleBachelor's thesis 2010 
Juřenčáková VeronikaStatus of the oral method in the present system of education of persons with hearing disabilities in a primary schoolBachelor's thesis 2010 
Kohutová SoňaThe Billingual Education of Roman Children and Its Influence on School SuccessBachelor's thesis 2010 
Krmášková EvaHearing impaired and their medial imageBachelor's thesis 2010 
Synková LucieCochlear implantBachelor's thesis 2010 
Kochová ŽanetaAdvancement speech and communications capabilities near children with auditory handicapBachelor's thesis 2009 
Pospíchalová EvaAnimotherapy as a part of physio treatment, and re-socialization of mentally and socially challenged peopleBachelor's thesis 2009 
Rotterová DanielaEducation of children with hearing difficulties at the preschool in the Czech RepublicBachelor's thesis 2009 
Sedláková LenkaEducation and care of the auditory handicaped people after 1989Bachelor's thesis 2009 


No record found.

rss
social hub