Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Zuzana Sikorová

Zuzana Sikorová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 303, Building SA
Position:Vice-Dean for Internationalisation
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Education and Adult Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2719
E-mail:No record found.Textbook as a Medium: Impulses from Media Studies for Research on Teaching Materials and Textbooks in Educational Sciences
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Year: 2021, Springer International Publishing (Springer Nature Switzerland AG)
specialist book chapter

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019, Studia paedagogica
journal article

Role of Learning Materials in the Inclusive Learning Environment
Zuzana Sikorová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogický výzkum
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Year: 2021
abstract in proceedings

Textbook as a Medium: Impulses from Media Studies for Research on Teaching Materials and Textbooks in Educational Sciences
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Year: 2021, Springer International Publishing (Springer Nature Switzerland AG)
specialist book chapter

Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Year: 2021
editorial work

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Year: 2020, Pedagogika
journal article

Jak mohou výukové materiály podporovat učení žáků?
Zuzana Sikorová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Skewness in Applied Analysis of Normality
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Year: 2020
abstract in proceedings

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2020
abstract in proceedings

Analysis of Independences of Normality on Sample Size with Regards to Reliability
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2019
abstract in proceedings

Approach of Process Modeling Applied in Particular Pedagogical Research
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Year: 2019
abstract in proceedings

Czech University Students' Use of Study Resources in Relation to the Approaches to Learning
Zuzana Sikorová, Tomáš Barot, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019, The New Educational Review
journal article

Particular Analysis of Normality of Data in Applied Quantitative Research
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Year: 2019
abstract in proceedings

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019
abstract in proceedings

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Year: 2019
abstract in proceedings

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University students' study habits related to the use of study resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Tomáš Barot
Year: 2019, IARTEM E-Journal
journal article

University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Using textbooks and learning resources to scaffold students learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Péter Bagoly-Simó, Bruce Knight
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019, Studia paedagogica
journal article

Užívání výukových zdrojů v sekundárním a terciárním vzdělávání. Habilitační práce
Zuzana Sikorová
Year: 2019
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
abstract in proceedings

Konstruktivistické pojetí učební podpory žáků založené na učebnici a dalších edukačních zdrojích.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Year: 2018
abstract in proceedings

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scaffolding
Aleš Bednárek, Jiří Kameník, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scaffolding - teach a man to fish
Aleš Bednárek, Jiří Kameník, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scaffolding v učebnici ke zdravému životnímu stylu pro ZŠ a víceletá gymnázia.
Veronika Dinžíková, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Year: 2017
abstract in proceedings

Posudek na článek Metaanalýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu zeměpisu a vlastivědy
Zuzana Sikorová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Koncept 'scaffolding': možnosti využití při zkoumání podpory učení žáků založeném na práci s výukovými materiály. Hlavní referát
Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Pojetí kvality vysokoškolské výuky z hlediska dokumentů vzdělávací politiky
Nikola Sklenářová, Zuzana Sikorová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scaffolding ve výuce mateřštiny
Ivana Gejgušová, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání
Nikola Sklenářová, Zuzana Sikorová, Josef Malach, dr Maria Kocór
Year: 2016
editorial work

Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement
Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Iva Červenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Year: 2015
abstract in proceedings

Paper review: The authenticity of resources for the teaching of foreign languages and cultures in France: variable geometry notion
Zuzana Sikorová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Paper review: 20-years Evolution in French secondary school science textbooks
Zuzana Sikorová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Paper revivew: Beyond Binary Discourses? Pakistan Studies Textbooks and Representations of Cultural, National, and Global Identity
Zuzana Sikorová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recenze studie "Faktory ovplyvňujúce postoje detí k znevýhodneným rovesníkom"
Zuzana Sikorová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků
Martin Malčík, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Karel Pavlica
Year: 2015, Technika a vzdelávanie
journal article

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2015
abstract in proceedings

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

12th International Conference on Textbooks and Educational Media: Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Mike Horsley, Tania Braga Garcia, Tania Braga Garcia, Jesús Rodríguez Rodríguez, Jesús Rodríguez Rodríguez ... other authors
Year: 2015
editorial work

Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology
Zuzana Sikorová, Martin Malčík, Erika Mechlová, Andrej Mentel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology
Martin Malčík, Erika Mechlová, Zuzana Sikorová, Andrej Mentel
Year: 2014
abstract in proceedings

Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review
Zuzana Sikorová, Mike Horsley
Year: 2014, Orbis scholae
journal article

Educational system of the Czech Republic
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek
specialist book chapter

Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information
Iva Červenková, Martin Malčík, Jakub Guziur, Zuzana Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Orbis scholae, Vol. 8/2: Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Dominik Dvořák
Year: 2014
editorial work

Pedagogická diagnostika a profese učitele
Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová
Year: 2014
editorial work

Posudek na studijní opory pro e-learningový kurz Dějiny sociální pedagogiky
Zuzana Sikorová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Recenze studie "Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a jejich zhodnocení"
Zuzana Sikorová, Tomáš Janík, Vladimíra Spilková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Styles of Textbook Use
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2014, New Educational Review
journal article

Textbooks and Educational Media in a Digital Age: Editorial
Zuzana Sikorová, Dominik Dvořák, Mike Horsley
Year: 2014, Orbis scholae
journal article

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek na studijní oporu Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace
Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Posudek na studijní oporu Výukové metody a organizace vyučování
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

The use of learning materials and study habits of undergraduate teacher students
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Virtuous Circle: How teachers influence educational resources
Zuzana Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krize učebnic? aneb tištěné versus digitální učebnice
Zuzana Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek na výukové filmy - Sekundární viktimizace
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Východiska pro hodnocení učebnic
Zuzana Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výchova k finanční gramotnosti
Zuzana Sikorová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Činnosti žáků s učebnicí
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role učebnice ve výuce na 2. stupni ZŠ - synéza výzkumných zjištění
Zuzana Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
abstract in proceedings

The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic
Zuzana Sikorová
Year: 2011, IARTEM e-Journal
journal article

The Role of Textbooks in Secondary Schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice
Zuzana Sikorová
Year: 2011
abstract in proceedings

Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice
Zuzana Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. celostátní konference ČAPV.
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Martin Malčík, Martin Malčík, Karel Pavlica, Karel Pavlica ... other authors
Year: 2010
editorial work

Education in the Czech Republic
Zuzana Sikorová, Martina Gúberová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Motivation to Learn about Teaching and Learning Materials, and their Use during Teacher Education in Australia
Zuzana Sikorová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Styly užívání učebnic
Zuzana Sikorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel a učebnice
Zuzana Sikorová
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2010
abstract in proceedings

Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV
Zuzana Sikorová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Proč učitelé užívají učebnice?
Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role a užívání učebnic jako výzkumný problém
Zuzana Sikorová, Petr Knecht
Year: 2009, Paido
specialist book chapter

Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textbook-based activities in the classroom.
Zuzana Sikorová
Year: 2008
abstract in proceedings

9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií
Zuzana Sikorová, Petr Knecht
Year: 2008, Pedagogická orientace
journal article

Autoevaluace ve školské praxi
Zuzana Sikorová, Alena Seberová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hodnocení a výběr učebnic v praxi
Zuzana Sikorová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol
Zuzana Sikorová
Year: 2007
abstract in proceedings

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textbook-based activities in the classroom
Zuzana Sikorová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Zuzana Sikorová, Jan Karaffa
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konference.
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová
Year: 2006
editorial work

Pedagogická evaluace 2006
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2006
organizing conference, workshop

The textbook selection in primary and secondary schools
Zuzana Sikorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální interakce ve vztahu učitel - žák
Zuzana Sikorová, Miriam Prokešová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Textbook selection in primary and secondary schools
Zuzana Sikorová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transforming curriculum as teachers activity
Zuzana Sikorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitelů základních a středních škol
Zuzana Sikorová
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výběr učebnic na základních a středních školách
Zuzana Sikorová
Year: 2004, Repronis; Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
specialist book

Multikulturní výchova III. Praktikum
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Year: 2003
abstract in proceedings

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Year: 2003
abstract in proceedings

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Year: 2003
abstract in proceedings

Transforming textbooks as teacher´s activity
Zuzana Sikorová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyučovanie v otázkach a odpovediach
Zuzana Sikorová, Erich Petlák, Juraj Komora
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Evaluating Textbooks as Teacher´s Activity
Zuzana Sikorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Jak vybírat učebnice
Zuzana Sikorová
Year: 2002, Komenský
journal article

Konference IARTEM o učení a edukačních médiích
Zuzana Sikorová
Year: 2002, Pedagogika
journal article

Metodický posudek distančního textu Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová, Martin Pobořil
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Danuše Matýsková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Yvonne Dudová, Bohumil Vašina
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Metodiký posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Dana Šrámková, Danuše Matýsková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Výběr učiva a zpracování učiva učitelem ve výuce
Zuzana Sikorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Význam dovednosti vybrat si učebnici v učitelské přípravě
Zuzana Sikorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Evaluace informačních zdrojů v práci učitele
Zuzana Sikorová
Year: 2001
abstract in proceedings

Evaluating textbooks as teacher´s activity
Zuzana Sikorová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitele
Zuzana Sikorová
Year: 2001
abstract in proceedings

Klima ve výchovných ústavech
Zuzana Sikorová, Jan Hřivňák, Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Obrana učebnic
Zuzana Sikorová
Year: 2001, Pedagogická orientace
journal article

University of Tartu, Estonsko
Zuzana Sikorová
Year: 2001
work experience abroad

Znaky dobré školy jako projev kvality
Zuzana Sikorová, Lenka Dedková, Karel Rýdl
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Kritéria výběru učebnic učiteli na I., II. a III. stupni
Zuzana Sikorová
Year: 2000
abstract in proceedings

Obtížnost textů učebnic ČJ pro 2. ročník ZŠ
Zuzana Sikorová, Drahomír Šajtar, David Greger
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Seznamy kritérií pro hodnocení učebnic učiteli
Zuzana Sikorová
Year: 1999
abstract in proceedings

Standardy ke státním závěrečným zkouškám a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací
Kolektiv Autorů, Zuzana Sikorová
Year: 1999, PdF OU
specialist book

Změny pojetí práce učitele ve vztahu k tendencím rozvoje výuky na vysokých školách
Zuzana Sikorová
Year: 1999
abstract in proceedings

Problémy diagnostiky a výběru učebnic v práci učitele
Zuzana Sikorová
Year: 1998
abstract in proceedings

A.S.Neill: antiautoritativní pedagogika
Zuzana Sikorová, Kolektiv Autorů
Year: 1996, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru
Zuzana Sikorová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru
Zuzana Sikorová
Year: 1996
abstract in proceedings

A Principal´s Inservice Training Package for Increasing Teacher Praise
Zuzana Sikorová, Vladimír Krejčí, S.B. Armstrong, M.E. Neil, R.A. Van Houten
Year: 1992
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
CZVODObecná didaktika
2MTPDMetody a techniky pedagogického výzkumu
BKSKPŠkolní pedagogika
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPSKPŠkolní pedagogika
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
E-ECREducation in the Czech Republic
E-RESEducational Research
E-RIEResearch in Education
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKOBDObecná didaktika
NKSROSrovnávací pedagogika
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSROVSrovnávací pedagogika
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PDKOMZvyšování pedagogických dovedností
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
WN1VZTeorie vzdělávání
XDIDADidaktika
XSRPASrovnávací pedagogika a andragogika
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1OBDIObecná didaktika
1SKVSŠkolství ve světě
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZDP2Seminář k diplomové práci 2
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZOBDObecná didaktika
1ZSVSŠkolství ve světě
11EVDEmpirický výzkum v diplomové práci
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11SKVŠkolství ve světě
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZODObecná didaktika
11ZSSŠkolství ve světě
2DIPRObecná didaktika s praxí
2HODNHodnocení a užívání učebnic
2KURITeorie a praxe školního kurikula
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2OBDDObecná didaktika
2OBDKObecná didaktika
2PDPRPed. psych. problémy školní praxe
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2SROPSrovnávací pedagogika
2SROVSrovnávací pedagogika
2SRVNSrovnávací pedagogika
22DPRPed. psych. problémy školní praxe
22IDObecná didaktika
22ODNHodnocení a užívání učebnic
22ROVSrovnávací pedagogika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3SEVYSeminář k pedagogickému výzkumu
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ADIDidaktika
33ASPSrovnávací pedagogika a andragogika
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
5MEPVMetodologie pedagogického výzkumu
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6PSNSPrevence šikany na školách
6PSRVSrovnávací pedagogika
6PVYZPedagogický výzkum
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZPSZZ - Základy pedagogiky
66AD1Androdidaktika 1
66AD2Androdidaktika 2
66PB1Seminář k bakalářské práci 1
66PB2Seminář k bakalářské práci 2
66SPASrovnávací andragogika
66ZAVZáklady andragogického výzkumu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7PVYZMetodologie pedagogického výzkumu
7SZZPSZZ - Pedagogika
77VYZMetodologie pedagogického výzkumu
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DIMPČlánek v impaktovaném časopise
9DKOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
9DMPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
9DMPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DNPBZapojení do národn. výzkumného projektu
9DPEDPedagogika
9DPPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DRCAČlánek v časop. recenzovaný (v cizím j.)
9DRCCČlánek v časopise recenzov. (v češtině)
9DWOSČlánek v bodované databázi (WOS, SCOPUS)
99KOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
99PEDPedagogika
99PPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DMPVMetodologie pedagogického výzkumu
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
PDKOMZvyšování pedagogických dovedností
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
1KODOPedagogická komunikace
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2OBDIObecná didaktika
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3SPEOSpeciální pedagogika
3VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
3VZPVVypracování závěrečné práce a její veden
4OBDOOborová didaktika 2
4OBD0Oborová didaktika
4VVIOŘízení výchovně vzdělávacích institucí
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AuthorTitleType of thesisYear
Holubová AnetaPrinted and digital resources in learning of lower secondary school studentsMaster's thesis 2022 
Messari SoňaInterdisciplinary thematic unit in a lesson of English language at high schoolMaster's thesis 2022 
Petrželová VendulaThe role of visuals in teaching and learnig materials used in universities.Master's thesis 2022 
Milerová MichaelaUniversity students procedures applied when learning from study resourcesMaster's thesis 2021 
Vašutová TerezaWays of use of the study resources: How do university students prepare for lessons?Master's thesis 2021 
Havlíková ZuzanaComparison of the use of printed and digital materials in higher educationMaster's thesis 2019 
Sikorová MichaelaAn Analysis of the Visual Components of  Digital Teaching and Learning Materials based on the Built-in Scaffolding StrategiesMaster's thesis 2019 
Vrabková MarkétaThe Use of Digital Teaching and Learning Materials in Lower Secondary SchoolsMaster's thesis 2019 
Steschnerová PavlínaDeveloping didactic game for teaching art history at the high school and verification of the gameMaster's thesis 2018 
Škuta VlastimilScaffolding strategies in teaching and learning resources for civic education for lower secondary schoolMaster's thesis 2017 
Rusková TerezaPhysics textbook analysis from gender perspectiveMaster's thesis 2016 
Kaprálová HanaThe use of mathematics textbooks in upper secondary schoolsMaster's thesis 2015 
Šimšová KateřinaThe Use of Text Materials in Higher Education Studies of Educational ScienceMaster's thesis 2014 
Klodová JanaDevelopment of methodological materials for christian education teachersMaster's thesis 2013 
Králová MarkétaUse of text materials in health education in lower secondary school.Master's thesis 2013 
Šnoriková MarkétaAn Analysis and comparison of two paralell mathematics textbooks for upperMaster's thesis 2013 
Kormančíková ZuzanaTextbooks and other text sources in the secondary school subject ,,Educational sciences".Master's thesis 2012 
Onderková ZuzanaMotivation to train as a teacher and to work in the teaching professionMaster's thesis 2011 
Trzyniecká ZuzanaThe current methods of university teachingMaster's thesis 2011 
Andrýsková KláraThe styles of using textbooks and other text materials in English lessons at  secondary schoolMaster's thesis 2010 
Sochová PetraTextbook use in civics lessons in lower secondary schoolMaster's thesis 2010 
Škrabalová ZuzanaEncouragement and motivation of students through a learning processMaster's thesis 2010 
Bechná ŽanetaThe use of textbooks and other text materials in lower secondary Czech lessonsMaster's thesis 2009 
Formánková LudmilaUsing textbooks and other text materials in teaching mathematics in lower secondary schoolMaster's thesis 2009 
Kubíková IvetaPreschool children and foreign language educationMaster's thesis 2009 
Molková IvanaThe use of text books and educational media in the classroomMaster's thesis 2009 
Muchová MartinaThe use of textbooks and other materials in CivicsMaster's thesis 2009 
Kucharczyková PavlaFree-time activities of primary school pupils in relation to their school achievementsMaster's thesis 2008 
Mlejnková RadkaAn approach to higher education in Sweden and in the Czech republicMaster's thesis 2008 
Paníčková HanaThe Evaluation of English Textbooks for BeginnersMaster's thesis 2008 
Jamnická GabrielaTHE FAMILY AND SCHOOL INFLUENCE ON THE CAREER CHOICEMaster's thesis 2007 
Poláchová DanaUSE OF TEXTBOOKS AND OTHER TEXT MATERIALS IN CLASSES OF PHYSICS AT ELEMENTARY SCHOOLSMaster's thesis 2007 
Tomisová KateřinaOpinion of Teachers, Students and Parents on curricular Reform at GymnasiumsMaster's thesis 2007 
Vanická AndreaThe University assassment from students point of viewMaster's thesis 2007 
Folta DanielVýběr a užívání učebnic a jiných textových výukových materiálů ve výuce německého jazyka na středních školáchMaster's thesis 2006 
Balnerová OlgaHodnocení učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základní školy z pohledu učitele a žákaMaster's thesis 2005 
Dvořáková KláraNázory českých a belgických studentů učitelství tělesné výchovy na kvalitu přípravyMaster's thesis 2005 
Hnilová AlenaVyužití a užívání učebnic ve výuce přírodopisuMaster's thesis 2005 
Křivová LenkaVýběr a užívání učebnic zeměpisu na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Kuzníková KateřinaPráce žáka 2. stupně základní školy s učebnicí přírodopisuMaster's thesis 2005 
Schořová HanaNázory studentů učitelství v Belgii a České republice na používání učebních textůMaster's thesis 2005 
Sovová BarboraUčebnice v práci učitele přírodopisu na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Soukupová KarolínaVýběr a užívání učebnic anglického jazyka na 2. stupni základních školMaster's thesis 2004 
Šmídová VeronikaPhysical education students approaches to learning and theirattitudes to university studiesBachelor's thesis 2022 
Hudečková BarboraMothers of preschool children: Motivation and barriers of their life-long educationBachelor's thesis 2021 
Michnová BarboraThe use of study materials by the first-year students at the Faculty of EducationBachelor's thesis 2017 
Gorčicová VeronikaThe use of learning materials by the third-grade students at the Faculty of Education in University of Ostrava.Bachelor's thesis 2016 
Kopecká AdrianaHigher education students´ strategies when learning from textBachelor's thesis 2016 
Myslíková MichaelaThe use of learning materials by the graduate students at the Faculty of Education in University of Ostrava.Bachelor's thesis 2016 
Aujezdská MichaelaLearning Motivation of Pupils in Lower Secondary EducationBachelor's thesis 2015 
Palacká AnnaStyles and approaches to learningBachelor's thesis 2015 
Bajerová ZuzanaThe usage of text materials in lower secondary schoolBachelor's thesis 2014 
Benčová HelgaComparing the system of further education in the Czech Republic to the foreign systemsBachelor's thesis 2014 
Bystroňová KateřinaMotivation of participants in non-formal job-related educationBachelor's thesis 2014 
Johánková Harhajová AnnaThe use of text materials in university teaching and learning: comparing the part-time to full time students.Bachelor's thesis 2014 
Kolasa GabrielThe evalution of text materials used during studying of adult educationBachelor's thesis 2014 
Mořkovská KamilaThe evaluation of text materials used in further educationBachelor's thesis 2014 
Srovnalová PavlínaThe use of text materials for exams: comparing the part-time students to full-time students.Bachelor's thesis 2014 
Berka MartinApplication of the experiential learning within company educationBachelor's thesis 2013 
Dohnal MarekExternal conditions of adult education in combined forms of studyBachelor's thesis 2013 
Hanyášová LenkaEducation of employee Fire and Rescue ServiceBachelor's thesis 2013 
Hlavačková AdélaBarriers in approach to adult formal educationBachelor's thesis 2013 
Klenková ZlataTeachers´ Further EducationBachelor's thesis 2013 
Kupčáková KvětaFeedback in the system of education in job and personal agencyBachelor's thesis 2013 
Mechlová KateřinaEducation of employees focused to business activitiesBachelor's thesis 2013 
Sabelová MarkétaEducational strategy of in-company education of adultsBachelor's thesis 2013 
Šebestová KateřinaFull-time Students and Distance Students Motivation for University StudiesBachelor's thesis 2013 
Hovjacká LucieFactors affecting the participation of the adult population in the process.Bachelor's thesis 2012 
Jakubková LucieThe comparison of  approaches to learning between high school full-time students and part-time studentsBachelor's thesis 2012 
Krpcová ZlatušeComparison of students learning approaches in full-time and combined study or evening classes at secondary schoolBachelor's thesis 2012 
Penkovová PetraTV Programme in Education of AdultsBachelor's thesis 2012 
Robenková MartinaProfessional education of nurses at the University Hospital OstravaBachelor's thesis 2012 
Sadílek TomášAnalysis of training needs in the organizationBachelor's thesis 2012 
Doleželová AdélaRegional topics in curriculum and in curriculum materials in lower secondary educationBachelor's thesis 2011 
Řehák ZdeněkThe differences in communication acts in training a members of Czech Republic's customs administration before and after into the European Union Bachelor's thesis 2010 
Vyskočilová KvětaUsing didactic test in school practiceBachelor's thesis 2010 


Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra informač. a komunik. technologií, Katedra studií lidského pohybu, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Edukační média
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Textbook use in lower secondary schools
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub