Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Iva Červenková


Academic degree, name, surname:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 301, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Education and Adult Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2717
E-mail:No record found.Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Year: 2021
abstract in proceedings

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2020
abstract in proceedings

Ways of using teaching and learning resources by lower secondary school teachers in mother tongue lessons.
Iva Červenková, Tereza Danielová
Year: 2020
abstract in proceedings

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019
abstract in proceedings

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Year: 2019
abstract in proceedings

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
abstract in proceedings

Pedagogický výzkum
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Professional problems of beginning teachers and condition of their adaptation
Iva Červenková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Year: 2021
abstract in proceedings

Typy a způsoby užívání výukových zdrojů žáky osmých tříd základních škol
Aleš Bednárek, Gabriela Mynářová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2021, Pedagogika
journal article

Learning strategies from the text in the lower secondary schools: analysis through the eye-tracking method.
Marita Širmer Martirosyan, Jakub Romba, Iva Červenková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sborník anotací příspěvků XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Iva Červenková
Year: 2020
editorial work

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2020
abstract in proceedings

Ways of using teaching and learning resources by lower secondary school teachers in mother tongue lessons.
Iva Červenková, Tereza Danielová
Year: 2020
abstract in proceedings

XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Iva Červenková
Year: 2020
organizing conference, workshop

Analysis of Independences of Normality on Sample Size with Regards to Reliability
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2019
abstract in proceedings

Czech University Students' Use of Study Resources in Relation to the Approaches to Learning
Zuzana Sikorová, Tomáš Barot, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019, The New Educational Review
journal article

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019
abstract in proceedings

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Year: 2019
abstract in proceedings

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University students' study habits related to the use of study resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Tomáš Barot
Year: 2019, IARTEM E-Journal
journal article

University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Using textbooks and learning resources to scaffold students learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Péter Bagoly-Simó, Bruce Knight
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2019, Studia paedagogica
journal article

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Year: 2018, University of Ostrava
specialist book chapter

Analysis of learning strategies of undergraduate students using the eye-tracking method
Iva Červenková, Alena Štecová
Year: 2018
abstract in proceedings

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
abstract in proceedings

Konstruktivistické pojetí učební podpory žáků založené na učebnici a dalších edukačních zdrojích.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Year: 2018
abstract in proceedings

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflektovaná asistentská praxe
Iva Červenková
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Scaffolding v učebnici ke zdravému životnímu stylu pro ZŠ a víceletá gymnázia.
Veronika Dinžíková, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Year: 2017
abstract in proceedings

Analýza scaffoldingových strategií žáků při učení se z textu prostřednictvím eye-trackingu
Iva Červenková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Year: 2016, PdF Ostravská univerzita
specialist book

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Year: 2016
editorial work

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Assessing the Difficulty of Exercises by Monitoring Pupil Dilatation with Eye-tracking
Iva Červenková, Miroslava Miklošíková, Martin Malčík
Year: 2015
abstract in proceedings

Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement
Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Iva Červenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Year: 2015
abstract in proceedings

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2015
abstract in proceedings

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková, Martin Malčík
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information
Iva Červenková, Martin Malčík, Jakub Guziur, Zuzana Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci
Josef Malach, Josef Malach, Iva Červenková, Iva Červenková
Year: 2014
editorial work

Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
Iva Červenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Metody výuky a organizace vyučování
Iva Červenková
Year: 2014
recordings released on audio media or filmed

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Styles of Textbook Use
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2014, New Educational Review
journal article

The Digital Textbook under Analysis: a Case Study
Iva Červenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy
Iva Červenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Kríza pedagogiky
Iva Červenková
Year: 2013
abstract in proceedings

Textbook as a Potential Source of Homework
Iva Červenková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Učebnice a jejich využívání ve výuce
Iva Červenková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukové metody a organizace vyučování
Iva Červenková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problémy problémových výukových metod
Iva Červenková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Činnosti žáků s učebnicí
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
abstract in proceedings

The Role of Textbooks in Secondary Schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic a dalších textových materiálů při domácí přípravě žáků na výuku.
Iva Červenková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic a dalších textovýchmateriálů při domácí přípravě žáků na výuku
Iva Červenková
Year: 2010
abstract in proceedings

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2010
abstract in proceedings

Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol
Iva Červenková
Year: 2010, PdF
specialist book

Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Year: 2009
abstract in proceedings

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení a role učebnic a jiných textových materiálů ve výuce.
Iva Červenková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívání učebnic a jiných textových materiálů v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ jako výzkumný problém
Iva Červenková
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnocení a výběr učebnic v praxi
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Year: 2007
abstract in proceedings

Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Year: 2006
abstract in proceedings

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagogická evaluace 2006
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
CZVODObecná didaktika
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AKTIVAktivizační metody ve výuce
BKPRXAsistentská praxe (souvislá)
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPESTAlternativní pedagogické směry
BPRXAAsistentská praxe (souvislá)
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKOBDObecná didaktika
NKSTRStrategie výuky
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSTRVStrategie výuky
OBECZáklady pedagogiky
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PRAXHHospitační praxe
PRAX3Asistentská praxe
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
TVOUCTvořivý učitel
WN1VZTeorie vzdělávání
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1MTASManagement třídy a školy
1OBDIObecná didaktika
1STRVStrategie výuky
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZMTSManagement třídy a školy
1ZOBDObecná didaktika
1ZSTVStrategie výuky
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11STRStrategie výuky
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZODObecná didaktika
11ZSVStrategie výuky
2DIPRObecná didaktika s praxí
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PXP1Průběžná profesní praxe1
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2PXP3Souvislá profesní praxe 3
2STRVStrategie výuky
22IDObecná didaktika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3PRXPOborová praxe průběžná
3PRX1Oborová praxe 1
3PRX2Oborová praxe 2
3PRX3Oborová praxe (souvislá)
3SZPPSZZ Pedagogika
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4ALSKAlternativní školy
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4PEDIPedagogická diagnostika
4PEPRPedagogická profese
4RAPXReflektovaná asistentská praxe
4ZALSAlternativní školy
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZPEPPedagogické poradenství
4ZRAPReflektovaná asistentská praxe
44ALSAlternativní školy
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44RAPReflektovaná asistentská praxe
44ZASAlternativní školy
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZPEPedagogické poradenství
44ZPPPedagogická profese
44ZRAReflektovaná asistentská praxe
6PASIAsistent pedagoga
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PEXKPedagogické exkurze
6PPPPPedagogická prevence a poradenství
6PVOZVyužívání odborných zdrojů
6PZAZZážitková pedagogika
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PAAKAlternat. a autor. koncepce vzdělávání
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PVOZVyužívání odborných zdrojů
77BDIObecná didaktika s praxí
PEDIRPedagogické inovace
FZAD2Základy didaktiky
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1ICTVICT ve výuce
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1OBPDObecná pedagogika
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1VLEGVzdělávací soustava a legislativa
1ZPEOZáklady pedagogiky
1ZPEVZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2OBDIObecná didaktika
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PPAPPsychopatologie a prevence rizikového ch
2PRXPedagogická praxe 1 - hospitační
2PSPSSociální a pedagogická psychologie
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2PS2VPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2SOCPSociální pedagogika
2SPEDSpeciální pedagogika
2SZPSeminář k závěrečné práci
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PRXPPedagogická praxe průběžná
3SOPOSociální pedagogika
3SOPVSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková
4SMLOŠkolský management a legislativa
4SMLVŠkolský management a legislativa
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AuthorTitleType of thesisYear
Černínová SilvieUsing of printed and digital educational resources in the education of secondary school studentsMaster's thesis 2022 
Dulanská EliškaUse of printed and electronic educational resources in the education of secondary school studentsMaster's thesis 2022 
Pírková VendulaUsage of printed and digital educational resources in educationMaster's thesis 2022 
Byrtusová MichaelaCreation of stimulating educational activity in the field of biologyMaster's thesis 2021 
Saforková Myšková MarkétaCreation of educational material with the possibility of use in distance form of teachingMaster's thesis 2021 
Širmer Martirosyan MaritaStrategies of learning from text in students of secondary schoolMaster's thesis 2021 
Bártová MichaelaThe Analysis of Learning Strategies of Secondary School StudentsMaster's thesis 2020 
Danielová TerezaUsing of printed and digital teaching and learning resources in the Czech language lessons in lower secondary schoolMaster's thesis 2020 
Frasunková PetraProfessional problems of beginning teachers in high schoolsMaster's thesis 2020 
Glogarová AnnaThe use of teaching and learning resources use in history lessonsMaster's thesis 2020 
Světnická KristýnaAnalysis of Students' Study Strategies Using the Eye-tracking MethodMaster's thesis 2020 
Víchová SabinaAnalysis of learning strategies of high school studentsMaster's thesis 2020 
Hitmárová LucieCreating of teaching material for the subject of psychology and its pilotingMaster's thesis 2019 
Hőferová LenkaCreation of Learning Material for Educational Sciences and its AssesmentMaster's thesis 2019 
Lehkoživová ZuzanaThe Analysis of Homework in the Work of Primary School PupilsMaster's thesis 2018 
Mravíková JanaProfessional problems of beginning teachersMaster's thesis 2018 
Palusová KarinPublic opinion on the role of teacher in the current school.Master's thesis 2018 
Sedláčková TaťánaCreating worksheets for the music lessonsMaster's thesis 2018 
Štecová AlenaAnalysis of learning strategies of academic students using the eye-tracking methodMaster's thesis 2018 
Žabenská BarboraContent analysis of textbooks series in the subject civics and their comparisonMaster's thesis 2018 
Hesová PetraTeaching Methods and their Use Within the PedagogyMaster's thesis 2017 
Petrskovský LukášCreating multimedia educational tool (video) in the subject geographyMaster's thesis 2017 
Truhlářová PetraMotivation for University StudiesMaster's thesis 2017 
Bártová LucieStrategies of university students in learning the academic textMaster's thesis 2016 
Dohnálková LudmilaCreation of textbooks in vocational subjectsMaster's thesis 2016 
Pavlusová RenátaCreation and an analysis of special teaching planMaster's thesis 2016 
Petrášová JanaThe role of homework in preparing pupils into teachingMaster's thesis 2016 
Schreierová ŠtěpánkaProfessional Text Creation and its AssesmentMaster's thesis 2016 
Slavíková ŠtěpánkaCreation and Contents Analysis of Educational TextsMaster's thesis 2016 
Bzonková LucieThe educational specifics of autistic childrenMaster's thesis 2015 
Kusová AndreaConcept of teaching pedagogy in secondary schoolMaster's thesis 2015 
Boček JakubMotivational components in geography lessonsMaster's thesis 2014 
Latýnová JanaTeaching strategies in the teachers´activities in the lower secondary schoolsMaster's thesis 2014 
Kneblová MarkétaProfessional competence of teachersMaster's thesis 2013 
Micenková AdélaA study on drug abuse in a selected high schoolMaster's thesis 2013 
Raszková ZuzanaThe textbook use in student´s activites in lower secondary schools.Master's thesis 2013 
Lukáčová PavlaSelected aspects of class climateMaster's thesis 2012 
Nováková KateřinaThe use of material didactic devices in lessons of German and Czech limited to the text devicesMaster's thesis 2011 
Orságová NikolaEVALUTION OF THE CURRENT SCHOOL Master's thesis 2011 
Fajkusová KateřinaThe evaluation of pupils on the 2nd stage of primary schoolMaster's thesis 2010 
Hynková ŠárkaUse teaching techniques and textbooks in mathematics and natural science at the elementary school teachers with different negth of practiceMaster's thesis 2010 
Kozelská MarkétaMaterial didactic devices and their use in teaching on the lower level of secondary schoolsMaster's thesis 2010 
Przybylová EditaSelected aspects of classroom climateMaster's thesis 2010 
Říhová EvaTHE TEXTBOOKS USE IN THE ACTIVITIES OF PUPILS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOLMaster's thesis 2010 
Sládečková JanaEvaluation of the current schollMaster's thesis 2010 
Večerková LucieSelected characteristics of the class climateMaster's thesis 2010 
Baronová LenkaThe use of material didactic devices in learning at elementary schoolMaster's thesis 2009 
Čončka JiříEducational affect on children from dysfunctional familyMaster's thesis 2009 
Sasín AlešSelected aspect of classroom climateMaster's thesis 2009 
Šlosarčíková LucieEvaluation of the current school Master's thesis 2009 
Zajícová KamilaThe textbook usage in activities of primary edukation studentsMaster's thesis 2009 
Kvochová SylvieSelected characteristics of the class climateMaster's thesis 2008 
Malyšková MarcelaMethods of examining and assessment in the 2nd grade of primary schoolMaster's thesis 2008 
Gajdošová HanaTHE PERSONALITY OF PEDAGOGUE IN THE PROCESS OF EDUCATIONMaster's thesis 2007 
Hábová EvaTHE AUTHORITY OF A CLASS TEACHER AND DISCIPLINE IN AN EDUCATIONAL PROCESSMaster's thesis 2007 
Šírová NikolaThe Distance Learning through the Optics of the Primary ParentsBachelor's thesis 2022 
Fendrichová EvaTeacher´s study support for students of lower secondary schoolBachelor's thesis 2020 
Hrubý KryštofHome preparation of pupils for czech language lessonsBachelor's thesis 2020 
Křížanová Julie Specifics of pupil education at Schools at the end of the world Březová focused on distance learning of elementary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Gaďourková ErikaAnalysis of using of teaching methods in the czech language in primary schools.Bachelor's thesis 2017 
Polášková DenisaThe Students grand at homework for education by TeachersBachelor's thesis 2017 
Šlachtová AnnaPupils' Strategies in Working with a Learning TextBachelor's thesis 2016 
Jindrová ŽanetaOrganisation Forms of Education in the Lessons of CivicsBachelor's thesis 2015 
Sedláčková TerezaAnalysis of cognitive levels of learning tasks in the textbooks of civics.Bachelor's thesis 2015 
Bernatíková TamaraAssessment Centre as an effective tool for the recruitment of employees and its comparison with other methods of recruitmentBachelor's thesis 2014 
Kvapilová Filipová DenisaHow to overcome stress and burnout effectBachelor's thesis 2014 
Reková NikolaPupils´opinions on taught subjectsBachelor's thesis 2014 
Sádecká Janíková JanaMotivation of adults towards non-formal educationBachelor's thesis 2014 
Štěpanda JiříMobbing and other forms of social pathology in the organizationBachelor's thesis 2014 
Truhlářová PetraThe role of homework from pupils´perspectiveBachelor's thesis 2014 
Řehulková IvanaFactors affecting the quality of adult educationBachelor's thesis 2013 
Štroblíková RenataEducation in public administration with a focus on a particular institutionBachelor's thesis 2013 
Lochmanová JanaOrganisers and lecturers competency in professional field of adult educationBachelor's thesis 2012 
Štěpánek JakubWaldorf's education and use of its elements in primary schoolsBachelor's thesis 2012 


KPD/6PVYZ - Pedagogický výzkum - studijní program Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání) - Bc., PS, 2.r., LS, povinný předmět
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Printed and Digital Resources in Lower Secondary School Pupils´ Learning Process
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Support of pupils' learning strategies based on educational resources
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analysis of teaching materials focusing on scaffoldings strategies as a tool to support student´s learning
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub