Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Preprimary and Primary Education

Ondřej Šimik

Ondřej Šimik

Academic degree, name, surname:Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Room, floor, building: SA 118, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 731 639 623
+420 553 46 2675
E-mail:No record found.Analysis of Visual Components in Czech History Textbooks for Lower Grades of Elementary Schools
Ondřej Šimik
Year: 2021, Springer International Publishing
specialist book chapter

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Year: 2020, Pedagogika
journal article

Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě
Ondřej Šimik
Year: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Ondřej Šimik
Year: 2016, Zagadnienia Społeczne
journal article

Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia
Ondřej Šimik
Year: 2016, Wydawnictwo UP
specialist book chapter

Člověk a jeho svět - úvod do studia
Ondřej Šimik
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti
Ondřej Šimik
Year: 2014, Pedagogické rozhlady
journal article

Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
Ondřej Šimik
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda
Ondřej Šimik
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.
Ondřej Šimik
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book

Analysis of Visual Components in Czech History Textbooks for Lower Grades of Elementary Schools
Ondřej Šimik
Year: 2021, Springer International Publishing
specialist book chapter

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Year: 2020, Pedagogika
journal article

Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme
Ondřej Šimik
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Perspectives of Pre-primary and Primary Education - challenges and strategies
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Year: 2019
editorial work

Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie
Ondřej Šimik
Year: 2019
editorial work

Perspektywy edukacji przedszkolnej i szkolnej w XXI wieku - wybrane problemy
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Year: 2019
editorial work

Scaffoldingové strategie v českých učebnicích a pracovních sešitech pro výuku historie na 1. stupni ZŠ
Ondřej Šimik
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Types of Exercises in Primary School History Textbooks
Ondřej Šimik
Year: 2019, Konteksty pedagogiczne
journal article

Člověk a jeho svět - lidé a čas
Ondřej Šimik
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody
Ondřej Šimik
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Scaffoldingové strategie v českých učebnicích a pracovních sešitech pro výuku historie na 1. stupni ZŠ
Ondřej Šimik
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel a žák v postmoderně - cíle, hodnoty, strategie
Ondřej Šimik
Year: 2018
organizing conference, workshop

Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě
Ondřej Šimik
Year: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas v primární škole
Ondřej Šimik
Year: 2017
abstract in proceedings

Pinterest - using the picture social network in classes
Ondřej Šimik
Year: 2017, Rocznik Lubuski
journal article

Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the Human and his world
Ondřej Šimik
Year: 2017, Konteksty Pedagogiczne
journal article

Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku
Ondřej Šimik
Year: 2017
abstract in proceedings

Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Ondřej Šimik
Year: 2016, Zagadnienia Społeczne
journal article

Měření obtížnosti textu v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět určených pro tematický okruh Lidé a čas
Ondřej Šimik
Year: 2016, Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu
journal article

Osobnosti a události v historické části učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
Ondřej Šimik
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception of air in preschool children - research findings
Ondřej Šimik
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syntaktyczna i semantyczna trudność tekstu w historycznej części podręczników dla obszarzu edukacyjnego Człowiek i jego świat
Ondřej Šimik
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Socrative Application and its use in primary school
Ondřej Šimik
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia
Ondřej Šimik
Year: 2016, Wydawnictwo UP
specialist book chapter

Analysis of visual components in Czech history textbooks for lower grades of elementary schools
Ondřej Šimik
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk a jeho svět - úvod do studia
Ondřej Šimik
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dziecko jako partner nauczyciela w elementarnej edukacji przyrodniczej - interpretowanie wybranych pojęc przyrodniczych przes dzieci w wieku przedszkolnym
Ondřej Šimik
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Learning Tasks in Natural Science Textbooks as a Tool for Pupils Development of Scientific Literacy
Ondřej Šimik
Year: 2015
abstract in proceedings

Názory žáků primární školy na Vlastivědu
Ondřej Šimik
Year: 2015
abstract in proceedings

Obsah vzdělávání v českých v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě
Ondřej Šimik
Year: 2015
abstract in proceedings

Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku
Ondřej Šimik
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza obrazových komponent v současných učebnicích přírodovědy
Ondřej Šimik
Year: 2014
abstract in proceedings

Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV
Ondřej Šimik
Year: 2014
abstract in proceedings

Obsah vzdělávání v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě
Ondřej Šimik
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti
Ondřej Šimik
Year: 2014, Pedagogické rozhlady
journal article

Učební úlohy v českých učebnicích přírodovědy jako prostředek aktivizace žáka
Ondřej Šimik
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
Ondřej Šimik
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science
Ondřej Šimik
Year: 2014
work experience abroad

Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení
Ondřej Šimik
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení
Ondřej Šimik
Year: 2013
abstract in proceedings

Kristianstad University College
Ondřej Šimik
Year: 2013
work experience abroad

Learning tasks in the natural studies textbooks as a tool to develop pupil´s scientific literacy
Ondřej Šimik
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Huelva
Ondřej Šimik
Year: 2013
work experience abroad

Výchova předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu
Ondřej Šimik
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě
Ondřej Šimik
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě
Ondřej Šimik
Year: 2012
abstract in proceedings

Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ
Marie Švrčková, Ondřej Šimik
Year: 2012, Pedagogika
journal article

Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ
Ondřej Šimik
Year: 2012
abstract in proceedings

Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ
Ondřej Šimik
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda
Ondřej Šimik
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání
Ondřej Šimik
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání
Ondřej Šimik
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda
Ondřej Šimik
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda
Ondřej Šimik
Year: 2012
abstract in proceedings

Instituto Politécnico de Portalegre
Ondřej Šimik
Year: 2011
work experience abroad

Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.
Ondřej Šimik
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book

Pojetí a význam přírodovědného pokusu na 1.stupni zš v současné přípravě učitelů primární školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě
Ondřej Šimik
Year: 2011
abstract in proceedings

Pokus v přírodovědě na prvním stupni a jeho využití ve výuce
Ondřej Šimik
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků
Ondřej Šimik
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků
Ondřej Šimik
Year: 2011
abstract in proceedings

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... other authors
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje
Ondřej Šimik
Year: 2010
abstract in proceedings

Žákovský pokus v přírodovědě
Ondřej Šimik
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

"Život" v představách 3-6ti letých dětí
Ondřej Šimik
Year: 2010
abstract in proceedings

Život v představách 3-6ti letých dětí
Ondřej Šimik
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje
Ondřej Šimik
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování
Ondřej Šimik
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování
Ondřej Šimik
Year: 2009
abstract in proceedings

Queen Maud University College Trondheim
Ondřej Šimik
Year: 2009
work experience abroad

Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy
Ondřej Šimik
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy
Ondřej Šimik
Year: 2009
abstract in proceedings

Çanakkale Onsekiz Mart University
Ondřej Šimik
Year: 2008
work experience abroad

Experiment in science teaching at primary education
Ondřej Šimik
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experimentování v přírodovědě na zahraničních internetových stránkách jako inspirace pro výuku - odkaz Komenského zásady aktivity a možnosti jejího pojetí v předmětech o přírodě
Ondřej Šimik
Year: 2008
abstract in proceedings

Putování s Pepíkem po mikroregionu obcí povodí Stonávky
Ondřej Šimik
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Svět kolem nás jako východisko pro realizaci přírodovědné a společensko-vědní složky na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Ondřej Šimik
Year: 2008
abstract in proceedings

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA PRO UČITELSTVÍ 1. STUPNĚ
Ondřej Šimik
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Na podzimní výpravě za plody
Ondřej Šimik
Year: 2007, Učitelské listy
journal article

Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí.
Ondřej Šimik
Year: 2007
abstract in proceedings

Projekt Voda nad zlato
Ondřej Šimik
Year: 2007, Západočeská univerzita v Plzni
specialist book chapter

Univerzita Mateja Bela
Ondřej Šimik
Year: 2007
work experience abroad

Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy
Ondřej Šimik
Year: 2007, Učitelské listy
journal article

Základy seznamování s přírodou a společností
Ondřej Šimik
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
AEXPPrakt. přírod. pokusy v mateřské škole
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AZSVZáklady společenských věd
AZSV1Základy společenských věd 1
AZSV2Základy společenských věd 2
AZSV3Základy společenských věd 3
BEEXEnvironmentální vzděl. a vých. - exkurze
BODProjekt - předmětové didaktiky
BZSSZáklady seznam. s přírodou a společností
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-AKCSeminar to reciprocal activity
E-PBMProf.train.for prim.and pre-prim.schools
MSDPPDidaktika preprimární prvouky
MSEEXEnvironment. vzděl. a výchova-exkurze
MSEVVEnvironmentální výchova a vzdělávání
NEXPPrakt. přírod. pokusy v mateřské škole
NZSVZáklady společenských věd
NZSV1Základy společenských věd 1
NZSV2Základy společenských věd 2
NZSV3Základy společenských věd 3
OBHJNObhajoba diplomové práce
SNPRVDidaktika prvouky
WNPRVDidaktika prvouky
5CAJRČlověk a jeho region
5CAJSČlověk a jeho svět - úvod do studia
5CAJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví
5CARPČlověk a rozmanitost přírody
5CPSZTerenní cv. z přír. a spolvěd. základu
5ERCVTerén. cvič.z přírodvěd.a spol.věd.zákl.
5EUPSZáklady element. učení o přírodě a spol.
5PVD1Základy přírodních věd s didaktikou I
5PVD2Základy přírodních věd s didaktikou II.
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
5RZS1Souvislá pedagog. praxe v prvním roč. ZŠ
5SVD1Základy společenských věd s did. I
5SVD2Základy společenských věd s did. II.
5VVEnvironmentální vzdělávání a výchova
55AJRČlověk a jeho region
55AJSČlověk a jeho svět - úvod do studia
55AJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví
55ARPČlověk a rozmanitost přírody
55AX1Pedagogická praxe předmětová 1
55AX3Pedagogická praxe předmětová 3
55CPZTerénní cv. z přírod. a spolvěd. základu
55EVVEnvironmentální vzdělávání a výchova
55PV1Základy přírodních věd s didaktikou I.
55PV2Základy přírodních věd s didaktikou II.
55RCVTerén.cv. z přírodvěd. a společ.et.zákl.
55UPSZáklady element.učení o přírodě a spol.
55VD1Základy společenských věd s didakt. I.
55VD2Základy společ. věd s didaktikou II.
55ZS1Souvislá ped. praxe v prvním ročníku ZŠ
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPVZáklady přírodních věd s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPVZáklady přírodních věd s didaktikou
7AHGDZáklady historie a geografie s didakt.
7AZSVSZZ - Základy společenských věd
7AZZZVýchova dítěte ke zdrav. způsobu život
7DPRVDidaktika prvouky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77CJSČlověk a jeho svět - vybraná témata
77PRVDidaktika prvouky
8CJSUČlověk a jeho svět - úvod do studia
8CJS1Člověk a jeho svět s didaktikou 1
8CJS2Člověk a jeho svět s didaktikou 2
8CJS3Člověk a jeho svět s didaktikou 3
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8RZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku
88JSUČlověk a jeho svět - úvod do studia
88JS1Člověk a jeho svět s didaktikou 1
88JS2Člověk a jeho svět s didaktikou 2
88JS3Člověk a jeho svět s didaktikou 3
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88ZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
MSDPPDidaktika preprimární prvouky
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
SKZPSeminář k závěrečné práci
1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ4Přírodovědný a společenskovědný základ
1SZPSeminář k závěrečné práci
2MDSDDítě a svět s didaktikou


AuthorTitleType of thesisYear
Kapounová BarboraApplication of the cross-curricular subject Media Education to the educational field Humans and their WorldMaster's thesis 2022 
Twardzik AlicjaTěšín Silesia´s Folklor in teaching at the 1st grade of Elementary schoolMaster's thesis 2022 
Wojatschke MagdalénaThe project-based education in elementary science education in the 1st level of primary schoolMaster's thesis 2022 
Knebelová SáraMicroregion Frenštátsko in the historical part of the educational area Humans and their worldMaster's thesis 2021 
Kulová SilvieBoard games and its use in elementary educationMaster's thesis 2021 
Marciniaková MartinaThematic analysis of the pedagogical journal ?Informatorium 3-8? and its use by kindergarten teachersMaster's thesis 2021 
Kročová AnnaActivating methods in teaching topic "People and Time"Master's thesis 2020 
Šrotková VeronikaForest pedagogy and its application in natural science education at elementary schoolMaster's thesis 2020 
Horáčková AdélaNature park Bobrava - regional education on the First Grade of Elementary SchoolMaster's thesis 2019 
Lebloch BřetislavDiagnostic of pupils preconceptions in the educational filed Man and His World at first level of primary schoolMaster's thesis 2019 
Jiříková MarieTeaching sex education in primary schoolMaster's thesis 2018 
Knotková KateřinaThe website as a source of educational content in the educational area People Around UsMaster's thesis 2018 
Krumerová MichaelaDeveloping healthy lifestyle of pupils at primary schoolMaster's thesis 2018 
Skřépková TerezaImpementation of the thematic area Man and his Health into School educational programmeMaster's thesis 2018 
Zavrtálková AdélaApplication of permaculture relationships in the nature to the environmental education at primary schoolMaster's thesis 2018 
Červenková MonikaAnalysis of the thematic area People Around Us in the selected textbooks for the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2017 
Hurtová ZuzanaAnalysis of the thematic area People Around Us in the selected textbooks for the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2017 
Kotlárová AnnaInfluence of leisure-time organization for preschool children in the environmental field Child and the WorldMaster's thesis 2017 
Masníková JanaAnalysis of Approaches to Planning and Organising Lessons in the Field Man and His World in Small Schools with Multi-grade ClassesMaster's thesis 2017 
Patáčiková BarboraCurrent international trends in museum education in primary educationMaster's thesis 2017 
Valentová ApolenaAnalysis of the thematic area Man and Time in the selected textbooks for the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2017 
Valová VeronikaAnalysis of the thematic area Man and Time in the selected textbooks for the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2017 
Dostalíková BarboraThe use of information technology in the educational field Man and his world at the first grade of primary schoolMaster's thesis 2016 
Gonsorčík MilanRelation of learning tasks and curriculum in primary scienceMaster's thesis 2016 
Kawuloková NelaThe use of regional myths and legends of Cieszyn Silesia in teaching at the first grade of primary schoolMaster's thesis 2016 
Nespěšná VeronikaThe topic of protection of human during emergencies in the educational field of Man and his worldMaster's thesis 2016 
Richterová VendulaFirst aid in the educational field Man and His WorldMaster's thesis 2016 
Seibertová HanaUsing of modern technology in teaching geography curriculum in the field of Man and His WorldMaster's thesis 2016 
Sulovská EvaMuseum pedagogy and its use in the educational field Man and His WorldMaster's thesis 2016 
Šoltisová MarieScience experiments in teaching the subject of Man and his orldMaster's thesis 2016 
Váňová KateřinaThe comparison of Czech and German textbooks for educational field Man and His WorldMaster's thesis 2016 
Vidlařová EliškaPupils´ ideas from the field of environmentalism and its development in elementary science at the first grade of primary schoolMaster's thesis 2016 
Anlaufová MartinaThe use of the project method in teaching about animals in the 1st level of primary schoolMaster's thesis 2015 
Cíchová LucieLearning tasks in primary science in relation to the type of knowledgeMaster's thesis 2015 
Kobzová PetraAnalysis of the social sciences curriculum links in the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2015 
Krylová PavlínaSources of subject matter in teaching of the social science part in the field Man and his worldMaster's thesis 2015 
Kubiena PetrPosition of regional of subject matter in the educational field Man and His WorldMaster's thesis 2015 
Macháčová EvaAnalysis of teachers´ and pupils´ questions in the subject Man and His WorldMaster's thesis 2015 
Maralíková JarmilaUse of outdoor exercises and excursions in the educational area Man and His WorldMaster's thesis 2015 
Řehová PetraEducation to financial literacy in the 1st degree of elementary schoolMaster's thesis 2015 
Skotnicová VladěnaTransforming social science curriculum in textbooks for elementary school 1.gradeMaster's thesis 2015 
Swaczynová IvetaEnvironmental education and its application in kindergartenMaster's thesis 2015 
Weberová JanaTypes of the learning tasks in elementary scienceMaster's thesis 2015 
Bizoňová LenkaRelation of learning tasks and curriculum in primary scienceMaster's thesis 2014 
Gallasová JiřinaTypes of the learning tasks in elementary scienceMaster's thesis 2014 
Hlobilová IvankaAnalysis of the learning tasks in primary scienceMaster's thesis 2014 
Hořínková IvanaAnalysis of the learning tasks in primary scienceMaster's thesis 2014 
Huplíková KateřinaThe pupil as co-creator of class natural science curriculum for the firist primary schoolMaster's thesis 2014 
Jasná EliškaAnalysis of the learning tasks in primary scienceMaster's thesis 2014 
Juchelková JitkaPupil as a solver of the learning tasks in primary scienceMaster's thesis 2014 
Lojkásková SilvieLearning tasks in primary science in relation to the type of knowledgeMaster's thesis 2014 
Lovecká MartinaWallachia - use of the topic in the integrated education in primary schoolMaster's thesis 2014 
Rylková VeronikaLearning tasks in primary science - comparison of urban and rural schoolMaster's thesis 2014 
Řehořová IvetaPedagogical content knowledge in the topic od Second World War in primary schoolMaster's thesis 2014 
Swienczyková MarkétaLearning tasks in primary science - comparison of urban and rural schoolMaster's thesis 2014 
Vicherková JanaThe left-handed teacher in primary schoolMaster's thesis 2014 
Vodáková KateřinaPupil as a solver of the learning tasks in primary scienceMaster's thesis 2014 
Bočková VeronikaAnalysis of concepts in the selected science text books for 4th classMaster's thesis 2013 
Hasíková PetraPupil as a solver of science experimentMaster's thesis 2013 
Němcová LucieBenefit of historical topic Period of Hussitism for contemporary pupil at elementary schoolMaster's thesis 2013 
Pitříková NikolaCivic and rural children´s experience with natureMaster's thesis 2013 
Veselková NikolaAnalysis of concepts in the selected science text books for 5th classMaster's thesis 2013 
Vymyslická EvaPupil as a solver of science experimentMaster's thesis 2013 
Figura PavelUsing the Interactive whiteboard at elementary schoolMaster's thesis 2012 
Hájková MartinaLeisure oragnizations concentrate on nature and their importance to child at the first grade of the elementary schoolMaster's thesis 2012 
Kubinová RadmilaPupil with mild mental retardation as a solver of science experimentMaster's thesis 2012 
Nytrová DarjaHukvaldy - utilization of history and the present day of this village in the integrated teaching at primary schoolMaster's thesis 2012 
Sýkorová MarkétaPhysics experiments for pupils at the first grade of the elementary school as a tool for understandig worldMaster's thesis 2012 
Wojtalová LenkaPupils´ preconceptions in physical part of primary scienceMaster's thesis 2012 
Bártlová LudmilaSchools multigrade class and their importance for contemporary societyMaster's thesis 2011 
Závodná KristýnaPupils´ preconceptions in physical part of primary scienceMaster's thesis 2011 
Bártová MartinaUsing excursions in natural history teachingMaster's thesis 2010 
Dajdová ZuzanaEndangered animals in cross-sectional topic Environmental education in the 1. stage of a basic schoolMaster's thesis 2010 
Krpcová EliškaMicroregion of villages in Ondřejnice valley at educational area The man and his worldMaster's thesis 2010 
Kudlová KristýnaThe materially-didaktic tools in education in the primary school at the beginning of 21. century - The inspiratory facilitation for production of projects in the primary schoolMaster's thesis 2010 
Micková HanaThe usage of the preserved territories Poodří as an integrated theme in the educational section of RVP The people and their worldMaster's thesis 2010 
Nohlová IvanaThe elements of ecological education at primary school in the regional backgroundMaster's thesis 2010 
Oczková EsterTransformations of teaching about nature in the histroical comparisonMaster's thesis 2010 
Rašková MarcelaThe summer camp as an instrument to development of ecology cognitation of pupils at the primary levelMaster's thesis 2010 
Solařová GabrielaContemporary sights of the Darwin theory and the theory of creation within teaching biologyMaster's thesis 2010 
Šimandlová PavlínaThe Human body in education for health on the first stage of primary schoolMaster's thesis 2010 
Bubeníková VěraThe project teaching and its usage in science lessons at the first level of primary schoolMaster's thesis 2009 
Kabatová HanaThe life style of pupils of 4. and 5. classes as an integrated theme in the science and humanitarian subjects of General Education ProgrammeMaster's thesis 2009 
Langerová EvaThe usage of excursions to the zoology garden in subjects matter of naturalist and homeland studyMaster's thesis 2009 
Málková MichaelaThe region of Uherský Brod and its usage in a science and a socioscientific part of primary educationMaster's thesis 2009 
Paloncy JanaThe usage of canisterapy in the zoology as a part of science in the crecheMaster's thesis 2009 
Sýkorová KristinaThe preconception of pupils of selected construct from abiotic nature in preparing of teacher on teaching of a nature scienceMaster's thesis 2009 
Škriečková VěraThe social insect - integrated teaching in 4. and 5. classMaster's thesis 2009 
Brodová Hanathe elements of regional education as a way to create values (primary education)Master's thesis 2008 
Churavá HanaGlobal promlems in nature as a kay for education personalityMaster's thesis 2008 
Černeková MonikaProblem teaching in natural education in primary schoolMaster's thesis 2008 
Klodová AdrianaThe project method in environmental education as a key to make the School educaty programmMaster's thesis 2008 
Kollegová JanaThe teaching elements in preparing classesMaster's thesis 2008 
Mikulášková HanaMaterial didactic equipment in the education of natural science at primary schoolMaster's thesis 2008 
Placzková PavlínaSchool´s collaboration in regional culture in TřinecMaster's thesis 2008 
Prchlíková PetraEnvironmental education at primary sschoolMaster's thesis 2008 
Racková IlonaConception of Sexual Education at Primary SchoolMaster's thesis 2008 
Vlková JiřinaLevel of field educatuion on town and provincial schools.Master's thesis 2008 
Zavodančíková LenkaHlučín Region as Integrated Theme in School Education ProgrammeMaster's thesis 2008 
Palonca PavlaSchools multigrade class and their contribuions in regional contextMaster's thesis 2007 
Javorková VěraHolidays in the Kindergarten CurriculumBachelor's thesis 2022 
Jurisová LindaAnalysis of Healthy Lifestyle in a preprimary education curriculumBachelor's thesis 2022 
Kornecká VěraUse of the topic Firs aid in the pre-primary educationBachelor's thesis 2021 
Šveřepová JanaPre-school children´s perceptions of Health phenomenonBachelor's thesis 2021 
Krutáková KatarínaChildren's questions about the world and their implementation into the class curriculumBachelor's thesis 2019 
Kučerová MichaelaUse relaxation techniques in the school garden BaobabBachelor's thesis 2019 
Janíková AnnaUse of folk traditions, customs and crafts in experience learning of pre-school children (3-6 years)Bachelor's thesis 2018 
Juroková VeronikaThe application of environmental education in the forest kindergartenBachelor's thesis 2018 
Langrová RadkaFire Fighter Prep as a form of preventive educational activities in the field of fire protection and protection of the population in preschool childrenBachelor's thesis 2018 
Benbenková LenkaA kindergarten teacher´s self-reflection in the field of preprimary science educationBachelor's thesis 2017 
Bulířová PavlínaThe use of ICT in the field of Child and the world in preprimary educationBachelor's thesis 2017 
Pękalová MagdalénaMisrepresentation and misconception of scientific concepts and phenomena in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Šebestová IvonaPreschool children´s ideas about deathBachelor's thesis 2017 
Fabiánová LucieEcologic games and its use in the kindergartenBachelor's thesis 2016 
Ivanová PetraExperiences of the preschool age children with natureBachelor's thesis 2016 
Krůzová ŽanetaScience experiments in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Janošková VeronikaPreschool children´s questions about natural science phenomenasBachelor's thesis 2015 
Kreisová KateřinaPreschool children´s ideas about electricityBachelor's thesis 2015 
Uherková ŽanetaScience experiments in kindergartenBachelor's thesis 2015 
Zastoupilová KláraPossibilities and dangers of the Internet as a source of learning about the world for a child of preschool ageBachelor's thesis 2015 
Bradáčová RenátaPreschool children´s ideas about choosen meteorological phenomenonsBachelor's thesis 2014 
Brokešová KateřinaKindergartens´ cooperation with the Fire Rescue BrigadeBachelor's thesis 2014 
Březovjáková IvetaPreschool children´s ideas about familyBachelor's thesis 2014 
Drobotová NikolPreschool children´s ideas about the origins of humanBachelor's thesis 2014 
Fajkošová KvětušePreschool children´s ideas about moneyBachelor's thesis 2014 
Gajdová SimonaPreschool children´s ideas about environmental protectionBachelor's thesis 2014 
Ježová IvetaPreschool children´s ideas about life of plantsBachelor's thesis 2014 
Sikorová LenkaPreschool children´s ideas about non dangerous and dangerous animalsBachelor's thesis 2014 
Tarabová MarcelaPreschool children´s ideas about life of plantsBachelor's thesis 2014 
Vajterová LenkaPreschool children´s ideas about the origins of humanBachelor's thesis 2014 
Virágová ValeriePreschool children´s ideas about the origins of humanBachelor's thesis 2014 
Chadzipanajotidisová TinaChildren´s ideas about family at nursery school and its use in controlled activitiesBachelor's thesis 2013 
Doleželová KarlaPre-primary children´s reactions to sellected animalsBachelor's thesis 2013 
Dolinková OxanaUse of computer by the pre-primary childBachelor's thesis 2013 
Filipová LuciePre-primary children´s experiences with the natureBachelor's thesis 2013 
Gajdová KláraChildrens´ preconceptions of elementary scientific termsBachelor's thesis 2013 
Kandrová MichaelaPre-primary children´s experiences with the natureBachelor's thesis 2013 
Koloničná AlenaAnalysis of printed teaching materials for educational field Child and worldBachelor's thesis 2013 
Mičová VeronikaSpending free time by pre-primary childrenBachelor's thesis 2013 
Šénová KarinChildren´s aged 3 - 6 years views of fruit and veg and their utilization in preparation integrated topic at nursery schoolBachelor's thesis 2013 
Vlčková JanaHealthy food from the point of view of pre-primary childrenBachelor's thesis 2013 
Máchalová HanaHabitat of forest and its using at kindergardenBachelor's thesis 2012 
Sabelová ZuzanaPosibilities of experience learning in preschool age in kindergarten in the Třinec areaBachelor's thesis 2012 
Benková MarcelaChildrens´ preconceptions of elementary scientific termsBachelor's thesis 2011 
Dušková KateřinaChildrens´ preconceptions of elementary scientific termsBachelor's thesis 2011 
Knapová LenkaUsage of the subject matter of a place where we live in experience learning children in pre-school age /5, 6, 7 years/Bachelor's thesis 2011 
Kocur MartinInfluence of chess group on skill of problem-solving by 3-6 years childrenBachelor's thesis 2011 
Mezlová JolanaChildrens´ preconceptions of elementary scientific termsBachelor's thesis 2011 
Víchová MarieChildrens´ preconceptions of elementary scientific termsBachelor's thesis 2011 
Bartoňová KristýnaPond eco-system in kindergartens - shaping the awareness of the importace of the environment for pre-school age childrenBachelor's thesis 2010 


The importance of graded learning tasks in developing and assessing knowledge of young learners
Main solverMgr. Ondřej Šimik, PhD.
Period4/2021 - 12/2023
ProviderKatedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA
Statesolved
rss
social hub