Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Preprimary and Primary Education

Martin Kaleja


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Room, floor, building: SA 509, Building SA
Position:Head of Department, Department Coordinator for Staff Internationalisation, Coordinator for LifeLong Learning Courses
Research interests and teaching:Education of People with Social and Behavioural Problems, Social and Societal Attitudes to Inclusion, Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2666
E-mail:No record found.APIV A: Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reorientations on the educational integration of Roma children in the Czech Republic
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Year: 2021, Family Forum
journal article

Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Year: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
specialist book

Percepce, přístupy a další klíčové související faktory vlastního pojetí (pseudo) snah o integraci či inkluzi a divergence ve školské (nejen politické) praxi
Martin Kaleja
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesor wizytujący (hostující profesor) na Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzial Socjologii i Pedagogiki
Martin Kaleja
Year: 2020
work experience abroad

STÁLE (NE)SLÝCHANÉ DISKURZY V SOUČASNÉM ČESKÉM ŠKOLSTVÍ: A VÍME CO S TÍM?
Martin Kaleja
Year: 2020
abstract in proceedings

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

APIV A: Infowebinář ke vzdělávacímu programu Podpora vzdělávání romských dětí, žáků, studentů
Martin Kaleja
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2022
others

Dysbalance proměnných v mechanismech podpory rovných příležitostí v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oborová komise doktorského studijního programu Pedagogika
Martin Kaleja
Year: 2022
editorial work

Oborová komise pro doktorské studium v DSP Pedagogika na Dolnośląska Szkoła Wyższa w Wroclawiu
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Odborová komisia pre doktorandské štúdium špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2022
editorial work

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity v Prešove
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity v Prešove
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Profesor wizytujący, Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodzniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Year: 2022
others

Recenze publikace Inkluzivní speciální pedagogika autora Josefa Slowika
Martin Kaleja
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Year: 2022
editorial work

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Studentárium na Katedře speciální pedagogiky
Martin Kaleja, Zuzana Matulová, Klára Heliová, Veronika Vavrušková, Denisa Rýparová, Lucie Boučková ... other authors
Year: 2022
organizing conference, workshop

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... other authors
Year: 2022
organizing conference, workshop

Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Martin Kaleja
Year: 2022
work experience abroad

Ústredná komisie pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Martin Kaleja
Year: 2022
editorial work

Academic Failure In Czech Higher Education And Some Key Research Aspects
Martin Kaleja, Renata Kovářová
Year: 2021
abstract in proceedings

APIV A: Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co vše je a co vše není inkluze, aneb když se řekne inkluzivní vzdělávání
Martin Kaleja, Alica Petrasová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech School Curriculum And Its Challenges In The Context Of The Roma/ni People
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Year: 2021
abstract in proceedings

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Year: 2021
organizing conference, workshop

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2021
others

Denotační a konotační interference ve speciální pedagogice, její percepce a přístupy společnosti k přirozené diverzitě (nejen) ve vzdělávání
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etopedie jako speciálně pedagogická disciplína: její vývoj v čase a změna celého kontextu s akcentem na oblast společenskou, oblast sociální a oblast školskou
Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

II. slovensko-české virtuálne medzinárodné odborné sympózium k aktuálnym otázkam súčasného školstva
Martin Kaleja, Edita Satinská, Iva Klugová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Jednání Výboru pro vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky
Martin Kaleja
Year: 2021
organizing conference, workshop

Mentoring As a Form of Social Support and Its Importance in Higher Education
Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Martin Kaleja
Year: 2021
abstract in proceedings

Nejdříve chtít vzdělávat sebe sama, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků k aktuálním tématům ve vzdělávání
Martin Kaleja, Andrea Cibulková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oborová komise doktorského studijního programu Pedagogika
Martin Kaleja
Year: 2021
work experience abroad

Prevýchova v reedukačných centrách optikou historických zmien na Slovensku
Jarmila Žolnová, Martin Kaleja
Year: 2021
abstract in proceedings

Profese pedagoga optikou výchovných poradců v rámci jejich specializačního vzdělávání
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna školské inkluze ve společenských vývojových modalitách v kontextu její percepce a v kontextu diverzity její interpretace
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Year: 2021
others

Působení v zahraničí: akademický pracovník - docent, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2021
work experience abroad

Reorientations on the educational integration of Roma children in the Czech Republic
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Year: 2021, Family Forum
journal article

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Year: 2021
work experience abroad

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
abstract in proceedings

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Martin Kaleja
Year: 2021
work experience abroad

Výzvy k tématu vysokoškolského poradenství s ohledem na inkluzivní tendence v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

APIV A: Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2020
others

Etopedická diagnostika
Martin Kaleja
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Year: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
specialist book

Percepce, přístupy a další klíčové související faktory vlastního pojetí (pseudo) snah o integraci či inkluzi a divergence ve školské (nejen politické) praxi
Martin Kaleja
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesor wizytujący (hostující profesor) na Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzial Socjologii i Pedagogiki
Martin Kaleja
Year: 2020
work experience abroad

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Year: 2020
others

STÁLE (NE)SLÝCHANÉ DISKURZY V SOUČASNÉM ČESKÉM ŠKOLSTVÍ: A VÍME CO S TÍM?
Martin Kaleja
Year: 2020
abstract in proceedings

Civil Society and Its Role in Community Awareness of and Participation in Making Education Inclusive (for All) with a Focus on Romani Children (in the context of Czechia)
Martin Kaleja
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2019
others

KEY ISSUES IN CURRICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION
Martin Kaleja
Year: 2019
abstract in proceedings

Metodologické pojednání o výzkumu studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2019
abstract in proceedings

Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2019
editorial work

Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvů z mezinárodního konferenčního workshopu
Martin Kaleja
Year: 2019
editorial work

News from Europe on the issues of inclusive policies
Martin Kaleja
Year: 2019, Social pathology & prevention
journal article

Polský jazyk pro speciální pedagogy
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování
Martin Kaleja
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posuňme inkluzi ve vzdělávání Romů o krok dál
Martin Kaleja
Year: 2019
abstract in proceedings

Profesor uczelni na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badań nad Edukacja
Martin Kaleja
Year: 2019
work experience abroad

Předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Year: 2019
others

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga v kontextu školní edukace romských žáků základních škol - teoretické a výzkumné problémy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2019
abstract in proceedings

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Year: 2019
abstract in proceedings

Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2019
abstract in proceedings

"Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání" Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference
Eva Nyklová, Martin Kaleja, Marie Vítková
Year: 2019
editorial work

Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference
Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková
Year: 2019
editorial work

Sociologie dětství a dítěte
Martin Kaleja
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učitelská mobilita akademických pracovníků. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky.
Martin Kaleja
Year: 2019
work experience abroad

Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Year: 2019, GRANT journal
journal article

Vzdělávací modul pro lektory a účastníky kurzu: Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Year: 2018
others

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki
Martin Kaleja
Year: 2018
work experience abroad

Předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Year: 2018
others

Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2018
abstract in proceedings

Specifika edukace sociálně vyloučených žáků základních škol
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného socio-kulturního prostředí
Martin Kaleja, Lada Červeňáková
Year: 2018
abstract in proceedings

Zvaná přednáška na téma: Obraz dítěte ze znevýhodněného prostředí při vstupu na ZŠ
Martin Kaleja
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alternativní tresty v české justici a jejich zajištění
Martin Kaleja, Pavlína Davidová
Year: 2017
abstract in proceedings

Dospívající vyžadující individuální intenzivní péči
Martin Kaleja, Pavel Čolas
Year: 2017
abstract in proceedings

Metodický text pro pedagogické pracovníky pro práci s rodiči romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodický text pro pedagogické pracovníky romských žáků základních škol
Martin Kaleja
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školní družina a její edukačně-preventivní aspekty ve vzdělávání žáků mladšího školního věku
Martin Kaleja, Lenka Vlachová
Year: 2017
abstract in proceedings

Výzkum školní edukace: (ne)připravený pedagog nebo (ne)připravený žák?
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2017
abstract in proceedings

Czech teachers and inclusive primary school education
Martin Kaleja
Year: 2016, Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications
journal article

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Integrace dětí cizinců do českých základních škol z pohledu učitelů
Martin Kaleja
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Monitoring školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Výzkum školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wpływ zdeterminowania językowego romskich uczniów na proces edukacji
Martin Kaleja
Year: 2016, Wyższa Szkoła Humanitas
specialist book chapter

Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, International Journal of Arts and Sciences
journal article

Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2015, Journal of Teaching and Education
journal article

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
abstract in proceedings

Felcmanová, L. a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření. K dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávánín z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1
Martin Kaleja
Year: 2015
published expert opinions, reviews

KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7
Martin Kaleja
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Year: 2015
abstract in proceedings

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja, Lenka Krahulcová
Year: 2015
abstract in proceedings

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze
Martin Kaleja
Year: 2015, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
specialist book

Připravenost pedagogů k edukaci dětí a žáků z prostředí sociální exkluze - základní výzkumný průřez
Martin Kaleja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Roma parents as educators of their children
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Milan Samko
Year: 2015, Intercultural Education
journal article

Sociálně vyloučení Romové v České republice - perspektiva sociální pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Martin Kaleja
Year: 2015
organizing conference, workshop

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: Czech Roma Pupils as Pupils from Social Exlusion Environment and Their School Education: Question of Inclusion
Martin Kaleja
Year: 2015
work experience abroad

Využití umění pro sociologické vědění. Mezinárodní diskuzní workshop využití umělecké dokumentární fotografie při sociologickém výzkumu Romů
Martin Kaleja
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Základní škola s dominantním zastoupením žáků z prostředí sociální exkluze: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2015
abstract in proceedings

ZEZULKOVÁ, Eva. (2015) Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Centrum empirických výzkumů, FVP SLU v Opavě.
Martin Kaleja
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Year: 2015
abstract in proceedings

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Year: 2014, -
journal article

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Year: 2014, Educational Alternatives
journal article

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
journal article

Harčaríková, T., Krajčí, P. (Eds.) Poruchy učenia ako edukačný problém. Sborník príspevkov. Bratislava: PdF UK. ISBN 978-80-89726-15-8
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
Martin Kaleja, Pavel Mühlpachr, Miroslava Bartoňová, Eva Zezulková, Petr Adamus, Terézia Harčaríková ... other authors
Year: 2014
editorial work

Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014
organizing conference, workshop

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Inovace předmětu Úvod do romistiky
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Aktuální situace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením
Martin Kaleja
Year: 2014
work experience abroad

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Janků, K. (Ed.) Metodické doporučení k realizaci profesní stáže pro studenty se specifickými potřebami. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-672-0
Martin Kaleja, Kateřina Janků, Hana Novohradská
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Janků, K. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vybraná základní témata. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-640-9
Martin Kaleja, Kateřina Janků
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Klíčové faktory edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klíčové faktory školní edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace
Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Year: 2014
editorial work

Lopúchová, J. (Ed.) Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. Zborník vedeckých a odborních príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. Bratislava: PdF UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Lopúchová, J., Krajčí, P. Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-675-1
Martin Kaleja, Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mýty o nadaných žácích v pohledu českých a slovenských pedagogů
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania)
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská, Dorota Smetanová
Year: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
specialist book

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská
Year: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
specialist book

Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Year: 2014
editorial work

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Year: 2014
editorial work

Selected questions about socially excluded Roma people in the context of education
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Year: 2014, LINCOM GmbH
specialist book chapter

School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
specialist book

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio-vizuální sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání.
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociologie dětství a dítěte. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciálně pedagogické otázky ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků základních škol. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika - vybraná témata
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Teachers and their Socially Excluded Roma Pupils in the context of the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teachers and Their Socially Excluded Roma Pupils in The Context of The Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
journal article

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Martin Kaleja
Year: 2014
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2014
work experience abroad

Výchova maladaptivních osob. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Year: 2014, -
journal article

Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí - teoretická perspektíva
Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Základy etopedie. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zezulková, E. a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: PdF OU, 2014.. ISBN 978-80-7464-663-8
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Vanda Hájková, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Hana Sochorová, Libor Novosad, Ivona Závacká, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Zezulková, E. Praktická cvičení z logopedie. Audio-vizuální sada didaktického materiálu. Ostrava: PdF OU, 2014
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Zezulková, E. Speciální pedagogika v sociální sféře. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě,. ISBN 978-80-7464-640-9-6
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2013, Journal of Teaching and Education
journal article

Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Martin Kaleja
Year: 2013
editorial work

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
Martin Kaleja
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
Martin Kaleja
Year: 2013, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Evaluace předmětu Asistence studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Facilitační a stimulační techniky
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2013
abstract in proceedings

Inovace předmětu Speciální andragogika 2
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Inovace studijního předmětu Edukace jedinců s poruchami chování
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Year: 2013
abstract in proceedings

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
journal article

Krizová intervence pro speciální pedagogy
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, GRANT journal
journal article

Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol
Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Odlišné pojetí času u romských komunit a pomáhající profese
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Opinions and attitudes of Roma pupils on issues relataed to school education
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
journal article

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2013
abstract in proceedings

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2013, Educational Alternatives
journal article

Social Equality Through Multicultural Education - a Means dor Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process
Martin Kaleja
Year: 2013, Journal of Preschool and Elementary School Education
journal article

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
organizing conference, workshop

Spolupráce pedagogických pracovníků ve vzdělávání žáků základních škol (s důrazem na učitele a asistenty pedagoga romských žáků)
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013
abstract in proceedings

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teorie a praxe etopedie
Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013, Educational Alternatives
journal article

University of Huelva. Prezentace: Education of some pupils with SEN attending primary school in the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2013
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Institucionální péče v ČR se zaměřením na děti s problémovým chováním a s poruchou chování
Martin Kaleja
Year: 2013
work experience abroad

Vliv velikosti rodiny na vzdělanostní dráhu v kontextu genetické konstelace sourozenců
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Výzkumná paradigmata v oblasti řešení vzdělávání romských a sociálně vyloučených skupin
Martin Kaleja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání jako hodnota u etnických romských žáků základních škol v Ostravě
Martin Kaleja
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice
Martin Kaleja
Year: 2013, Knihy nejen pro bohaté, s.r. o.
specialist book chapter

What do Roma pupils think about schooling?
Martin Kaleja
Year: 2013
abstract in proceedings

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy etopedie
Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy etopedie. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ŽOLNOVÁ, J. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. Prešov: PdF Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0842-9
Martin Kaleja
Year: 2013
published expert opinions, reviews

A Romani Pupil as a Pupil with Special Educational needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

BAGO, Gustav a kolektiv. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5932-0
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Year: 2012
abstract in proceedings

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diferenciace v rozvoji jazykových, kognitivních dovedností a nekognitivních vlastností dětí: vliv sociokulturního zázemí rodiny a mimoškolních aktivit
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Chybovost v písemném projevu romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Inkluze v rekreačních a volnočasových aktivitách u dětí a mládeže
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Inkluzivní edukace v multikulturním kontextu
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Interkulturní služby ve veřejných knihovnách České republiky
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej
Martin Kaleja
Year: 2012
abstract in proceedings

Jazyk romských žáků determinuje jejich vzdělávání. Co s tím uděláme?
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyková determinace romských žáků na proces vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ksztalcenie społeczne marginalizowanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Martin Kaleja
Year: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
specialist book chapter

Očekávala jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. Jak mezinárodní výměnné programy zmírňují předsudky
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Year: 2012
abstract in proceedings

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2012
editorial work

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary school and its impact on the education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romany Language as Mother Tongue of Czech Pupils in Primary Schools and its Impact on the Education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Year: 2012
abstract in proceedings

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2012
editorial work

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Romský žák se SVP na základní škole v ČR
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Sociálně vyloučené romské dítě v dětském domově
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální rovnost pro inkluzivní vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
specialist book

VANKOVÁ, Katarína. Sociálna spravodlivosť
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zřízení poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra
Martin Kaleja
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Asistence studentům se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia
Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami
Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dítě s poruchou chování, s rizikem poruch chování a s problémy chování
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování
Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Year: 2011
abstract in proceedings

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2011, PdF Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etopedie
Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: Pro pedagogické obory. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Intervence problémů chování a poruch chování na vybraných základních školách v ČR
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KATHO, Departement Sociaal-agogisch werk, Kortrijk. Prezentace: Multicultural education in elementary education teaching with regard to education of Roma pupils
Martin Kaleja
Year: 2011
work experience abroad

Komparace postoje českých a anglických učitelů k multikulturním subkompetencím
Martin Kaleja
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice
Martin Kaleja
Year: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
journal article

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice. (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7464-017-9
Martin Kaleja, Hana Kubíčková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2011, Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
journal article

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace odlišných kultur v současné dětské literatuře a ilustracích
Martin Kaleja
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov
Martin Kaleja
Year: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
specialist book chapter

Předsudky jsou OUT 1. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předsudky jsou OUT 2. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě
Martin Kaleja
Year: 2011
abstract in proceedings

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Romové a škola versus rodiče a žáci
Martin Kaleja
Year: 2011, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.
Igor Hampl, Martin Kaleja
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žák se sociálním znevýhodněním v uměleckém vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja
Year: 2011
editorial work

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Katedra speciální pedagogiky PdF Prešovske univerzity v Prešově. Prezentace: Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne vylúčených lokalit a z lokalit ohrožených so sociálnym vylúčením
Martin Kaleja
Year: 2010
work experience abroad

Multikultura v rámci projektu Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. Zážitkový dvoudenní seminář
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multikulturní výchova - cesta k porozumění (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petrucijová, J. - Ševčíková, V. - Prokešová, M. - Szymeczek, J. Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 184. ISBN: 978-80-7368-874-5
Martin Kaleja, Jelena Petrucijová, Veronika Ševčíková, Miriam Prokešová, Józef Szymeczek
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Roma Early Childhood Inclusion
Martin Kaleja, Milada Rabušicová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Roma People Living in the Czech Republic - Brief View on Current Situation (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romské dítě v neromské rodině a jeho identita
Martin Kaleja
Year: 2010
abstract in proceedings

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Year: 2010, Institut mezioborových studií Brno
specialist book chapter

Romské etnikum v České republice
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozšířená estetická výchova jako inovace ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské žáky
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book chapter

Socjalne i welokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Year: 2010
abstract in proceedings

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Prezentace: Roma communities living in the Czech Republic - socially excluded ethnic groups
Martin Kaleja
Year: 2010
work experience abroad

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Petr Franiok, Eva Zezulková
Year: 2010
editorial work

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2010, PdF OU
specialist book

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země v Angole
Martin Kaleja
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antropologie Romů - (lokální) romské komunity - dekompozice pojmu na příkladu lokality Česká Kamenice
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Historie Romů do roku 1945
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma
Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009
editorial work

Open Society Institute in cooperation with UNICEF and Roma Education Fund
Martin Kaleja
Year: 2009
work experience abroad

Postavení Romů v České republice
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Problematika vzdělávání Romů
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Psychosociální paradigmata romské rodiny, aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

ROMBASE - Eletronic teaching and Informative materials for and on Roma. Didactically edited information on Roma
Martin Kaleja
Year: 2009, Časopis romistických studií
journal article

Romové a jejich kultura ve filmu
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Romové a výtvarné umění
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Romové po roce 1945
Martin Kaleja
Year: 2009
organizing conference, workshop

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika ve výchovně vzdělávacím procesu v kontextu romských žáků v primární škole
Martin Kaleja
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

UNICEF, Open Society Institue, Roma Education Fund
Martin Kaleja
Year: 2009
work experience abroad

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Year: 2009
abstract in proceedings

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním
Martin Kaleja
Year: 2009
abstract in proceedings

Council of Europe, Štrasburk
Martin Kaleja
Year: 2008
work experience abroad

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?
Martin Kaleja
Year: 2008, MSD
specialist book chapter

Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky.
Martin Kaleja
Year: 2008, Paido
specialist book chapter

Současná romská rodina v dimenzi sociální pedagogiky
Martin Kaleja
Year: 2008
abstract in proceedings

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
ROM1Romština 1
ROM2Romština 2
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
E-MULMulticultural Education
E-ROMSchool Education of Romani People
E-SENSchool Education and Special Educ. Needs
E-SOCSocial Education
E-SPPSocial Pathology and Prevention
ETOPEEtopedie
ETOPREtopedie
ET2DIEtopedická diagnostika
ET2PVEtopedie
KETOPZáklady etopedie
KMKVMultikulturní výchova
MULVSociální a multikulturní aspekty edukace
NASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
OBHJBObhajoba bakalářské práce
ROMJ1Romský jazyk 1
SETOPZáklady etopedie
SMKVMultikulturní výchova
SNEDGEtopedická diagnostika
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNETOEtopedie
SNEVVEdukace jedinců s více vadami
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNSPDSociální patologie a sociální deviace
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNVMOVýchova maladaptivních osob
SZZETSZZ - Etopedie
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WMULVSociální a multikulturní aspekty edukace
WNEDGEtopedická diagnostika
WNETOEtopedie
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNSPDSociální patologie a sociální deviace
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNVMOVýchova maladaptivních osob
WZZETSZZ - Etopedie
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
5OCDSociologie dětství a dítěte
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55OCDSociologie dětství a dítěte
6ETO1Etopedie 1
6ETO2Etopedie 2
6ETPXEtopedická praxe souvislá
6SZZESZZ - Etopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SZESZZ - Etopedie
66TO1Etopedie 1
66TO2Etopedie 2
66TPXEtopedická praxe souvislá
7SDGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SPADSociální patologie a sociální deviace
7SZZESZZ - Etopedie
77DGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77PADSociální patologie a sociální deviace
77SKPSeminář k diplomové práci
77ZZESZZ - Etopedie
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
APPT1Aktuání pedag. a psychol. témata ve vzd.
ASPOAktuální speciálně pedagogické otázky
BIOLBiologie člověka
DIAGNSpeciálněpedagogická diag., por., inter.
DIAG2Spec.ped. diagnostika, porad. a interv.
DIDAKDidakt. asp. ve vzdělávání žáků se SVP
ETOPEtopedie a rizik. projevy chování
ETSP1Etopedie a soc. pedagog. ve šk. praxi
FZAP1Základy pedagogiky
FZSP2Základy speciální pedagogiky
LOSUOLogopedie, surdopedie, oftalmopedie
LSOF1Logopedie, surdopedie, oftalmopedie
METODMetodologie tvorby koncepce inkluz.vzd.
MZP2Metodologie projektu závěrečné práce
PORUCSpec. poruchy uč. a chov., nadaní žáci
POVSPDiagnos. a porad. z povinné specializace
PRAX2Speciálněpedagogická praxe
PROP1Lékařská propedeutika 1 (ORL, fon.,ped.)
PROP2Lékařská propedeutika 2 (somatopat.,psy)
PRXPSSpec. ped praxe průběžná z povinné spec
PSSO1Psychopedie, somatopedie
PSYPTPsychopatologie a patopsychologie
PSYSOPsychopedie, somatopedie
SPECPZáklady spec. ped., školní obtíže v uč.
TECHDTechnologie a digit. ve vzděl. žáků SVP
TIEPTeorie a intervence v etopedické praxi
TIEP2Teorie a intervence v etopedické praxi
TRENDSoučasné trendy ve speciální pedag.
TSPECSoučasné trendy ve speciální pedagogice
VOLSPDiagn. a porad. z povinně-volitelné spec
VYCHPVýchovné problémy ve školské praxi
ZSPPDZáklady speciální pedagogiky
2SPEDSpeciální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika


AuthorTitleType of thesisYear
Dudek JiříHeterogeneity of pupils on the 1. the grade of primary schools as a benefit for all involvedMaster's thesis  
Kaleta MartinWork with children with behavioral disorders in children´s home with a schoolMaster's thesis  
Nálepová KateřinaEducation of children coming from socially and culturaly disadvantaged environmentMaster's thesis  
Novotná KamilaThe use of the methods of Music in the education of the pupils with behavioural disorderMaster's thesis 2022 
Valterová KateřinaEvaluation and Motivation System in a Children's Home with a SchoolMaster's thesis 2022 
Vavrušková VeronikaPreventive activities in the field of the behavior of primary education pupilsMaster's thesis 2022 
Viktoříková BarboraPrimary school teachers and their competence to educate children and pupils with behavioral disordersMaster's thesis 2020 
Hladká JiřinaAdults in imprisonment and selected areas of quality of lifeMaster's thesis 2019 
Hrňová AnetaPrevention Activities to Reduce School Failure of Primary School PupilsMaster's thesis 2019 
Fojtková ZuzanaThe consultative process and its special educational contexts for students with behavioural problems.Master's thesis 2018 
Houdová VladislavaSupport of education of Roma primary school pupils at elementary schoolsMaster's thesis 2018 
Polesová VeronikaInclusive dimensions of primary school education of Roma pupils from sociality excluded locationsMaster's thesis 2018 
Davidová PavlínaAlternative punishments in the Czech judiciary and the executionMaster's thesis 2017 
Fuksová JanaInclusive education of pupils at elementary schools with regard to the objecitve readiness of pedagoguesMaster's thesis 2017 
Knoppová BarboraInitial Education of Roma Children from Socially Excluded LocalitiesMaster's thesis 2016 
Tatíčková RomanaThe analysis of risks of temporary fostering in the view of expertsMaster's thesis 2016 
Veselá BarbaraYoung school aged pupils and assessment of own behoviourMaster's thesis 2016 
Grohmanová IrenaReligious Education in Teaching Romani Pupils in Primary SchoolMaster's thesis 2015 
Petr TomášAdolescents and their self-assessment of own behoviourMaster's thesis 2015 
Schindlerová MichaelaEducation of pupils in primary school with focus on interethnic relations.Master's thesis 2015 
Silberová AndreaThe competences of pupils with diagnosed behavioral disorder at the 1st level of primary schoolMaster's thesis 2015 
Wowrová AnnaIntervention mechanisms at Primary School solving problems of cyberbullying.Master's thesis 2015 
Hlačíková LenkaAnalysis of Basic School Preparedness for Problem Solving Behaviour of PupilsMaster's thesis 2014 
Holíčková ZuzanaA family seen through school age childMaster's thesis 2014 
Juríčková AlexandraAnalysis of Romany elementary school pupils´opinions on and attitudes to educationMaster's thesis 2014 
Kohutová SoňaThe Analysis of Linguistic Interference in Romany Pupils in the Concept of the TeacherMaster's thesis 2014 
Křížová KarolínaAnalysis of Pre-School Roma Children´s Preparation for SchoolMaster's thesis 2014 
Kuchnová AnetaAnalysis of the value orientations of primary school pupilsMaster's thesis 2014 
Mikuličová VeronikaAnalysis of the value orientations of young learnersMaster's thesis 2014 
Potyková IvanaMulticultural education in preschool educationMaster's thesis 2014 
Pumprlová PetraValue orientation of children from the orphanageMaster's thesis 2014 
Střílková TerezaValue orientation of vulnerable school age childrenMaster's thesis 2014 
Šťastná MartinaAggressive school-age child and the influence of media on the psychosocial developmentMaster's thesis 2014 
Švédíková VeronikaBehaviour disorder as a determinant of the life qualityMaster's thesis 2014 
Cihlářová MartinaSocial and Multicultural Aspects of Education of Roma Pupils in Primary SchoolsMaster's thesis 2013 
Grygerková BarboraAnalysis of aggressive forms behavioural disturbances of children and adolescents till eighteen yearsMaster's thesis 2013 
Hujík AlešValue orientation of selected Roma children of school ageMaster's thesis 2013 
Piňosová LucieAn Analysis of Inclusive Education Conditions for Students with Special Needs at University of OstravaMaster's thesis 2013 
Silberová AndreaAnalysis of selected aspects of the socialization of individuals with tics, including Tourette syndrome and its comorbiditiesMaster's thesis 2013 
Taušková LuciePreparedness of young people leaving children's homes to integrate into societyMaster's thesis 2013 
Žuchová DominikaValue orientation of vulnerable older school-age childrenMaster's thesis 2013 
Baletková JanaAnalysis possible interventions behavior failures and problems with behavior of children and teenagersMaster's thesis 2012 
Frydrychová AlenaAnalysis of aggressive forms of behavior disorders in individuals in adolescenceMaster's thesis 2012 
Grygarová EvaIntervention possibilities and solutions for behavior disorders at compulsory education pupilsMaster's thesis 2012 
Hawliczková VěraAnalysis of possible causes, symptoms and intervences of aggressive behavior forms for younger and older school-age childrenMaster's thesis 2012 
Husníková ZuzanaThe analysis of life perspective of individuals growing up in children´s homesMaster's thesis 2012 
Kociánová ZuzanaAnalysis of the Implementation of Cross-cutting Themes of Framework Educational Programme in the context of Civics in Lower Secondary EducationMaster's thesis 2012 
Maiwaldová HanaLife dimension character of inmates leaving crechesMaster's thesis 2012 
Slavíková SilvieAlternative punishments as a new life perspective of people with behavioral disordersMaster's thesis 2012 
Srncová VeronikaAspects of the Sexual Education in the Context of the Education Framework Programme for the 1st Stage Basic EducationMaster's thesis 2012 
Škanderová LucieAnalysis of Multicultural Education Conception in Basic Schools in Bruntal RegionMaster's thesis 2012 
Turčová PetraAnalysis of penal and postpenal system in Moravian - Silesian RegionMaster's thesis 2012 
Varčoková PavlaThe analysis of an impact of a socially eliminating enviroment on the romany pupils´ educationMaster's thesis 2012 
Zubková SabinaThe role of special educationalist in czech penitentiariesMaster's thesis 2012 
Faltová VendulaThe Free time center position in area of prevention and intervention primary school pupil´s behavioral disturbance.Master's thesis 2011 
Ficková AndreaComparison of preferred selected youth subcultures in secondary schoolsMaster's thesis 2011 
Galiová TerezaSocial and multicultural aspects of education of Roma pupilsMaster's thesis 2011 
Grocholová IvetaEducation of children in preparation classes coming from socially and culturally disadvantaged environmentMaster's thesis 2011 
Kavková PetraSocial aspects of disabled learners´s integration to basic schoolsMaster's thesis 2011 
Krobotová IvaRunaway problem of individuals with instituational education orderMaster's thesis 2011 
Hrabovská MartinaBridges for Education of Younger School Aged Pupils Coming from Socially and Culturally Disadvantaged EnvironmentMaster's thesis 2010 
Stonišová VeronikaRediness of czech primary education to integration of foreignersMaster's thesis 2010 
Valentová PetraMetodical Work for Teaching English Language in Primary School in the kontext of Roma PupilsMaster's thesis 2010 
Svobodová KamilaIntervention of children with behavioral disorders with ordered institutional or protective education.Bachelor's thesis  
Kršeková MarcelaSchool succes/failure rate of Roma pupils in primary schoolsBachelor's thesis 2022 
Hrnčířová Kateřina"After school care and its role in the prevention of risk behavior of Elementary School pupils"Bachelor's thesis 2021 
Baná DominikaPedagogical-psychological counseling in school practice on the issue of drug addictionBachelor's thesis 2019 
Dudová KateřinaSchool education of Roma pupils at primary schoolsBachelor's thesis 2019 
Genserková EvaHeterogeneity in School Education in the context of Elementary School Pupils as a Real Reflection of School InclusionBachelor's thesis 2018 
Křístková JaroslavaQuality of life enjoyment and satisfaction of people with mental illnes in the Ostravean regionsBachelor's thesis 2018 
Pilařová KarolínaSpecial education care provided in Children´s Home with SchoolBachelor's thesis 2018 
Stuchlíková MarkétaSpecial educator in an institute for security detentionBachelor's thesis 2018 
Čolas PavelA child in a residential facility with the need for individual intesive careBachelor's thesis 2017 
Kozarová JanaSingle mother and child with behavior disorderBachelor's thesis 2017 
Krůželová MartaThe readiness of schools for the education of the ethnic roma and socially excluded children and pupilsBachelor's thesis 2017 
Němčíková MichaelaFamily and a child with conduct disorderBachelor's thesis 2017 
Pačutová ElenaSupporting Roma identity for pupils at primary schoolBachelor's thesis 2017 
Pobucká MiroslavaSpecial-educational care for children from orphanage with schoolBachelor's thesis 2017 
Vlachová LenkaPreventive activities aimed at personality development of elementary school students at after-school childcare centers.Bachelor's thesis 2017 
Greško MartinThe value system of socially excluded pupils in the practical basic schoolsBachelor's thesis 2016 
Švecová MichaelaMulticultural waldorf pre-school educationBachelor's thesis 2016 
Welserová PetraProject teaching specialize on multicultural education in preschool educationBachelor's thesis 2016 
Zbořilová KristýnaFoster care in the Czech Republic and the SlovakBachelor's thesis 2016 
Baštrnáková KarolínaA child growing up in a foster homeBachelor's thesis 2015 
Červenková KateřinaThe pupil of compulsory school attendance in the diagnostic instituteBachelor's thesis 2015 
Golichová SoňaAn elementary school pupil with problematic behaviourBachelor's thesis 2015 
Gombárová ŠárkaMulticultural Education in Bilingual Pre-school EducationBachelor's thesis 2015 
Halatová JanaPupils of Compulsory Education in Children´s Home with SchoolBachelor's thesis 2015 
Krahulcová LenkaAttitudes to Education of Roma Parents Living in Ostrava-Mariánské HoryBachelor's thesis 2015 
Kršíková SimonaChild Growing up in the Foster Care SystemBachelor's thesis 2015 
Matušková IvanaAdult participation in further education at The Universitas Ostravensis of OstravaBachelor's thesis 2015 
Rašíková OlgaMulticultural education in pre-school education at an elementary school in OstravaBachelor's thesis 2015 
Šolcová LenkaA family with a child with behavioral problemsBachelor's thesis 2015 
Davidová PavlínaInstitutional care in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Koňaříková MichaelaA primary school pupil diagnosed with conduct disorder.Bachelor's thesis 2014 
Marušková OlgaValues of children at selected primary and secondary schoolsBachelor's thesis 2014 
Matúšů RenátaPlay as a means to develop pupils with mild and moderate mental retardationBachelor's thesis 2014 
Onderková PetraAnalysis of the value orientations of Roma pupils at the second grade of primary schoolBachelor's thesis 2014 
Podzimková EvaThe Pre-school Education Of Roma ChildrenBachelor's thesis 2014 
Slámka FrantišekLife prospects of girls learving the educational institute.Bachelor's thesis 2014 
Sochacká VeronikaCommunication Between School and Parents of Children with Behavioral Disorders and Behavioral ProblemsBachelor's thesis 2014 
Stonawská MarcelaThe life of a child in a children´s homeBachelor's thesis 2014 
Šnirchová PetraEducation of children in the Tibetan exile in IndiaBachelor's thesis 2014 
Grohmanová IrenaEducational Needs of Romani Pupils in Primary SchoolBachelor's thesis 2013 
Jančálková DarinaPersonality Development Programme for Roma children in children´s the homeBachelor's thesis 2013 
Koláriková JanaCommunication between School and Parents of Children at Risk of Behavioural Disorders and a Disposition to Behavioural DifficultiesBachelor's thesis 2013 
Maděřičová SylvaThe Importance of Secondary and Tertiary Ethopedic Prevention in the Education of Children and Under-18´sBachelor's thesis 2013 
Mlynarčíková MartinaCyberbullying at Primary SchoolBachelor's thesis 2013 
Viktoříková BarboraAnalysis of factors for behavioural problems of pupils during school ageBachelor's thesis 2013 
Žákovská KristinaThe Implementation of the Subject of Multicultural Education in the Curriculum for Selected Primary SchoolsBachelor's thesis 2013 
Hůrková KamilaThe Consequence of Ethopedical Primary Prevention in Education of Basic School's Romany PupilsBachelor's thesis 2012 
Hýbnerová ZuzanaSocial - pathological phenomena of girls aged 10 to 15Bachelor's thesis 2012 
Křížová KarolínaThe role of a special teacher at an elementary school consisting a majority of Romany pupilsBachelor's thesis 2012 
Lukášová AndreaMulticultural education as a cross-section theme at primary schoolsBachelor's thesis 2012 
Potyková IvanaMulticultural education as a crosscutting theme in pre-school educationBachelor's thesis 2012 
Rajčanová PavlínaChange of life´s perspective of parents with mental handicapped childrenBachelor's thesis 2012 
Schreierová JanaThe assistant school teacher´s role at the primary school with the major part of Romany pupilsBachelor's thesis 2012 
Štývarova VeronikaPrisoner Treatment ProgrammesBachelor's thesis 2012 
Tovaryšová ŠárkaCooperation of a teacher and a teachers assistantBachelor's thesis 2012 
Wowrová AnnaThe importance of ethopedical primary prevention in children and teenagers education.Bachelor's thesis 2012 
Caska IgorVictimization and its impact upon the life of human-beingBachelor's thesis 2011 
Fárková MarcelaCauses of absenteeism of Roma pupils of compulsory school attendanceBachelor's thesis 2011 
Havran VladimírClient in Center of formative careBachelor's thesis 2011 
Malá LibušeDevelopment of drawing skills of childeren for preparation of classBachelor's thesis 2011 
Tovaryšová VeronikaSocial-phatological phenomena of boys aged 10 to 15Bachelor's thesis 2011 
Kociánová ZuzanaTutorage of Romani pupils at primary schoolBachelor's thesis 2010 


Support for tertiary education students with special educational needs at Ostrava University in Ostrava
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Period2/2012 - 1/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analýza klíčových determinant ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Education of pupils with special educational needs from the perspective of general education programs
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Let´s Talk about Romani People
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub