Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Preprimary and Primary Education

Jan Karaffa


Academic degree, name, surname:Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
Room, floor, building: SA 114, Building SA
Position:Departmental Coordinator for Internationalisation
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2681
E-mail:No record found.Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Year: 2019, Amatérská scéna
journal article

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Year: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
journal article

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Události v regionech
Jan Karaffa
Year: 2015
radio and televison broadcast

Drama in Education
Jan Karaffa
Year: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
specialist book chapter

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

KANDRDÁSEK SČDO 2022
Jan Karaffa
Year: 2022
others

EXPERIS, Krajská přehlídka studentského, experimentujícího a mladého divadla v Ostravě
Jan Karaffa
Year: 2021
others

Oponentní posudek studijních opor projektu Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404
Jan Karaffa
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Ostravská Lokálka 21
Jan Karaffa
Year: 2021
others

Arénka 2020- přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Year: 2020
others

Diskuse ve workshopu k formativnímu hodnocení
Jan Karaffa
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Arénka 2019- přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Year: 2019
others

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edukační aktivity: Cestování a Výlet na hory
Jan Karaffa
Year: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Edukační aktivity: S hajným Robátkem v lese a Cesta domů
Jan Karaffa
Year: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Year: 2019, Amatérská scéna
journal article

Krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla v Novém Strašecí
Jan Karaffa
Year: 2019
others

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Year: 2018
others

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Year: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
journal article

Svitavský Dýchánek 2018
Jan Karaffa
Year: 2018
others

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Year: 2017
others

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

OSTRAVSKÁ LOKÁLKA
Jan Karaffa
Year: 2017
others

Projekty s divadlem v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svitavský Dýchánek
Jan Karaffa
Year: 2017
others

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Year: 2016
others

Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla - LABYRINT 2016
Jan Karaffa
Year: 2016
others

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ - Zlín
Jan Karaffa
Year: 2016
others

Události v regionech
Jan Karaffa
Year: 2015
radio and televison broadcast

Žák, který ví a zná, aneb význam podnětné interakce pro efektivní komunikaci v primární škole
Jan Karaffa
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Drama in Education
Jan Karaffa
Year: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
specialist book chapter

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Jan Karaffa
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Příklad lekce s využitím loutky
Hana Galetková, Irena Iškievová, Jan Karaffa
Year: 2014, Oftis
specialist book chapter

PŘÍSTUP PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY K TVOŘIVÉ DRAMATICE
Jan Karaffa
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Ověřování výsledků učení v dramatické výchově
Jan Karaffa
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textbook of drama education for Primary school
Jan Karaffa
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Silesia, Katowice
Jan Karaffa
Year: 2013
work experience abroad

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Výsledky žáků v dramatické výchově podle vyučujících
Jan Karaffa
Year: 2012
abstract in proceedings

Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Year: 2011
abstract in proceedings

Drama a dialog ve vyučování
Jan Karaffa
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dramatická výchova a klíčové kompetence
Jan Karaffa
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analýza výzkumných aktivit studentů zaměřených na využití metod dramatické výchovy ve školní praxi
Jan Karaffa
Year: 2010
abstract in proceedings

Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2010
organizing conference, workshop

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... other authors
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učení dětí a žáků
Jan Karaffa
Year: 2010
abstract in proceedings

Rozmanitá Opona 2010 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Year: 2010, Amatérská scéna
journal article

Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.
Hana Cisovská, Hana Galetková, Jan Karaffa, Žaneta Káňová
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Podněty k praxi dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Queen Maud's College; College of Early Childhood Education, Trondheim
Jan Karaffa
Year: 2009
work experience abroad

Reflexe divadelních představení - Arénka
Jan Karaffa
Year: 2009
organizing conference, workshop

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Year: 2009, Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz
specialist book

Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Year: 2009, Amatérská scéna
journal article

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
abstract in proceedings

Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku
Jan Karaffa, Helena Šimíčková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Dialog drama a učení
Jan Karaffa
Year: 2008
abstract in proceedings

Drama a kurikulum - inspirace z Irska
Jan Karaffa
Year: 2008, Tvořivá dramataika
journal article

Dramatická výchova v základní škole
Jan Karaffa
Year: 2008
abstract in proceedings

Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání
Helena Šimíčková, Jan Karaffa
Year: 2008, Učitelské listy
journal article

Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Jan Karaffa, Hana Cisovská
Year: 2008
abstract in proceedings

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2008
abstract in proceedings

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2008
abstract in proceedings

Profesionalizace vzdělávání učitelů
Jan Karaffa
Year: 2008
organizing conference, workshop

Tvořivostí k divadlu aneb v Novém Jičíně již nezůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Year: 2008, Amatérská scéna
journal article

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt -
Jan Karaffa
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Karaffa
Year: 2007
work experience abroad

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny v přípravě učitelů na dramatickou výchovu v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2007
abstract in proceedings

Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu
Jan Karaffa
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evaluace klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Year: 2006
organizing conference, workshop

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Year: 2006, Amatérská scéna
journal article

Drama education in pre-service education for primary school teachers
Jan Karaffa
Year: 2005, The New Educational Review
journal article

Kompetence umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Year: 2005
abstract in proceedings

Závěry z výzkumu dramatické výchovy v přípravě učitelů pro primární vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Dramatická výchova v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2004
abstract in proceedings

Inspirace ke studiu hlavních směrů dramatické výchovy
Jan Karaffa
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Opona 2004
Jan Karaffa
Year: 2004, Amatérská scéna
journal article

Schola Ludus J. A. Komenského a současné pojetí dramatické výchovy
Jan Karaffa, Murzyn
Year: 2004, Impuls
specialist book chapter

Umění dialogu u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Year: 2004
abstract in proceedings

Výchova k hodnotám v liberálním státě
Jan Karaffa, Aleš Kubeczka
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání (e-learning)
Jan Karaffa
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

KATHO Torhout
Jan Karaffa
Year: 2003
work experience abroad

Mapování umění dialogu v denících studentů
Jan Karaffa
Year: 2003
abstract in proceedings

Opona 2003
Jan Karaffa
Year: 2003, Amatérská scéna
journal article

Analýza mikrovýstupů k sledování vývoje dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2002
abstract in proceedings

Dialog v dramatické hře jako metoda učení (Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania)
Jan Karaffa
Year: 2002
abstract in proceedings

Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania
Jan Karaffa
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Drama w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej
Jan Karaffa, Dorota Ciechanowska
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2002
abstract in proceedings

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2002
abstract in proceedings

Dovednosti učitele dramatické výchovy
Jan Karaffa
Year: 2001
abstract in proceedings

Facilitace procesu osvojování dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Vytváření posuzovací škály pro zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Year: 2001
abstract in proceedings

Zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2001
abstract in proceedings

Autentičnost v improvizované dramatické hře
Jan Karaffa
Year: 2000
abstract in proceedings

Dramatická hra jako pedagogická intervence
Jan Karaffa
Year: 2000
abstract in proceedings

Integrating topics of citizenship and multicultural values into the curriculum of teacher education
Hana Lukášová, Eva Sikorová, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Michal Ondrejčík
Year: 2000
abstract in proceedings

Osvojování dovednosti vedení dialogu u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 2000
abstract in proceedings

Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů
Hana Cisovská, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Eva Polzerová
Year: 2000
abstract in proceedings

Dramatická výchova v přípravě studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 1999
abstract in proceedings

Pedagogická tvořivost ve specializaci dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 1999
abstract in proceedings

Reflexe učitele a hodnocení studentů jako možnost zjišťování
Jan Karaffa
Year: 1999
abstract in proceedings

Vytváření podmínek k rozvoji pedagogické tvořivosti ve vybraných předmětech specializace dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Pedagogická diagnostika sociálně-komunikativních předpokladů v třetí situaci přijímací zkoušky
Jan Karaffa
Year: 1998
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
ADVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
ADVYZDramatická výchova a výzkum
AKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
APEKOPedagogická komunikace
APHD1Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 1
APHD2Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 2
AVYLOVýchovné využití loutky 1
AYLO2Výchovné využití loutky 2
BDAVDivadlo ve výchově
BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí 1
BDD2Didaktika dramatické výchovy s praxí 2
BDRVDramatická výchova - hlavní proudy
BDV1Dramatická výchova
BMDVMetody dramatické výchovy
BPLOHry s předmětem a loutkou
BPLO2Hra s předmětem a loutkou 2
BPMAHra s předmětem a materiálem
BZKPZáklady pedagogické komunikace
BZPKZáklady pedagogické komunikace
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PDRObservation training for Drama Education
MEV1Mediální a filmová výchova 1
MEV2Mediální a filmová výchova 2
MSDI2Dramatizace a improvizace
MSDR1Strukturování dramatu 1
MSDR2Strukturování dramatu 2
MSDV1Dramatická výchova
MSDV2Didaktika dramatické výchovy
MSPMAHra s předmětem a materiálem
MSZPKZáklady pedagogické komunikace
NDVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
NDVYZDramatická výchova a výzkum
NKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
NPEKOPedagogická komunikace
NVYLOVýchovné využití loutky 1
NYLO2Výchovné využití loutky 2
OBHJNObhajoba diplomové práce
TERLOTerapie loutkou
5DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
5DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
5OHD1Pohybové dovednosti pedagoga 1
5OHD2Pohybové dovednosti pedagoga 2
5PDS1Projekt divadlo a škola 1
5PDS2Projekt divadlo a škola 2
5VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
5VDI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
5VSDRŠkolní drama
5VSD1Školní divadlo
5VSD2Školní divadlo 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
55DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
55DI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
55DS1Divadelní improvizace 1
55DS2Divadelní improvizace 2
55DV1Dramatická výchova ve vyučování 1
55DV2Dramatická výchova ve vyučování 2
55MEPMetody dram.výchovy v projektování výuky
55PD1Projekty divadlo a škola 1
55PD2Projekty divadlo a škola 2
55SDRŠkolní drama
55SD1Školní divadlo
55SD2Školní divadlo 2
55UV2Hlavní směry dramatické výchovy
55UV3Dramatické umění v obsahu dram. výchovy
55VVVDivadlo ve výchově a vzdělávání
6BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
6BDV1Dramatická výchova
6BDV2Dramatická výchova 2
6BPMAHra s předmětem a loutkou
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPKZáklady pedagogické komunikace
66DD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
66DV1Dramatická výchova
66DV2Dramatická výchova 2
66PMAHra s předmětem a loutkou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPKZáklady pedagogické komunikace
7ADVKDramatická výchova a klíčové kompetence
7APEKPedagogická komunik. v probl. situacích
7AVYLVýchovné využití loutky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77DVKDramatická výchova a klíčové kompetence
77PEKPedagogická komunik. v probl. situacích
77VYLVýchovné využití loutky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
8DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
8PDS1Projekt divadlo a škola 1
8PDS2Projekt divadlo a škola 2
8VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DS1Projekt divadlo a škola 1
88DS2Projekt divadlo a škola 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88VV1Dramatická výchova ve vyučování 1
88VV2Dramatická výchova ve vyučování 2
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
1DRARDramatická výchova
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
MSDVDramatická výchova
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1MDVDramatická výchova


AuthorTitleType of thesisYear
Kolarczyková LenkaTexts and Drama in primary educationMaster's thesis 2022 
Kučerová TamaraDeveloping problem solving competence through dramatic activities in preschool aged childrenMaster's thesis 2021 
Maléřová BarboraStaging Production with Elementary School StudentsMaster's thesis 2021 
Herejková JanaThe importance of a theatre in a primary education procesMaster's thesis 2020 
Vybraněcová KrystynaMethods and Techniques of Drama Education in Selected Subjects of Primary EducationMaster's thesis 2020 
Charvátová PavlaUsing drama education methods to develop communication in primary school pupilsMaster's thesis 2019 
Juřicová HanaProjects Dealing with Drama Education in Primary SchoolMaster's thesis 2019 
Málková Morongová SilvieMethods of Drama education for primary school pupilsMaster's thesis 2019 
Turacová AgátaThematic games in the development of communication skills in preschool aged childrenMaster's thesis 2019 
Havelková MartinaSolutions to problems and drama educationMaster's thesis 2018 
Piková RenataTeaching of pupils encouriging by dramatic educationMaster's thesis 2018 
Urbanová JanaScenic reading with pupils in primary educationMaster's thesis 2018 
Dendisová MarcelaCommunicative Competence of Preschool Children Developed by DramaMaster's thesis 2017 
Kaděrová IvanaDrama Education and Reading LiteracyMaster's thesis 2017 
Matěnová LucieEvaluation and drama educationMaster's thesis 2017 
Bezdíčková IvetaDrama and diagnostics child of preprimary educationMaster's thesis 2016 
Čaníková ŽanetaProjects in drama education in primary schoolMaster's thesis 2016 
Kaločová GabrielaCreative dramatization and learning in primary educationMaster's thesis 2016 
Korcová StanislavaCommunication and Dramatic Education in Preschool EducationMaster's thesis 2016 
Dočkalová LucieChildren´s Communication in KindergartenMaster's thesis 2015 
Míčková PavlaThe Dramatic Education and The Pre-reading LiteracyMaster's thesis 2015 
Strakošová MichaelaMethods of teaching drama in primary educationMaster's thesis 2015 
Tillová SylvaThe School Theatre in Primary EducationMaster's thesis 2015 
Vrbická PetraDrama in Primary EducationMaster's thesis 2015 
Celnarová VeronikaEvaluation of Drama Education in Primary SchoolsMaster's thesis 2014 
Horváthová NikolaProblem Solving and Drama in Primary EducationMaster's thesis 2014 
Machovská AlenaDrama story in the first grade in the primary schoolMaster's thesis 2014 
Hellali Sana Drama Education and Reading LiteracyMaster's thesis 2013 
Karpalová MonikaCommunication and Drama EducationMaster's thesis 2013 
Kellerová KateřinaImprovisation in primary educationMaster's thesis 2013 
Polok JolantaTheatre and SchoolMaster's thesis 2013 
Janošťáková VeronikaDrama and compentencies of problems solving in primary educationMaster's thesis 2012 
Klumparová ZuzanaDrama in primary educationMaster's thesis 2012 
Paverová EvaDrama education in School Education ProgrammesMaster's thesis 2012 
Pavlíková KateřinaTheatre in primary educationMaster's thesis 2012 
Růčková MarkétaDrama in Education and competencies for learning in primary educationMaster's thesis 2012 
Urbančíková KateřinaEvaluation in drama education in Primary SchoolMaster's thesis 2012 
Vansová KateřinaTheatre in primary schoolMaster's thesis 2012 
Motyková EvaPreparation and realization of the participate theatreMaster's thesis 2011 
Vrtná HanaPre-school children communikation skills developmentMaster's thesis 2011 
Čiaková TaťánaPrimary school children´s communication skills development using dramatic educationMaster's thesis 2010 
Kavanová JanaDrama possibilities for the key competencies developmentMaster's thesis 2010 
Vidláková BarbaraKey competences in primary educationMaster's thesis 2010 
Volfová JanaDrama education and film in primary schoolMaster's thesis 2010 
Bumbová MichaelaThe drama education and the key´s competences in primary schoolMaster's thesis 2009 
Dardová Kameníková MiroslavaPersonal and social education in primary educationMaster's thesis 2009 
Lešáková EvaThe Development of Competency in Communication through Drama Education Methods in English LessonsMaster's thesis 2009 
Římanová BarboraDevelopment of powers to learn in drama lessons at primary schoolsMaster's thesis 2009 
Suchá LenkaSubject of Drama in education in general educatinal program of primary schoolMaster's thesis 2009 
Švrček JanThe theatre in primary educationMaster's thesis 2009 
Zamišková AndreaCommunication competency for teaching of primary school studentsMaster's thesis 2009 
Jakubíková HanaProblem-Solving Competencies for Primary School LearnersMaster's thesis 2008 
Krist MiroslavIncorporating Drama Education in the School Educational Program for Primary EducationMaster's thesis 2008 
Kristová DagmarDrama Education in the Present Primary EducationMaster's thesis 2008 
Kypúsová LucieImprovizace v dramatické výchově v předmětech prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2008 
Matýsková KristýnaDrama education in a kindergartenMaster's thesis 2008 
Svobodová PavlaUse of Drama in English Language TeachingMaster's thesis 2008 
Bílková IvonaDrama education in project lessons on infant primary schoolMaster's thesis 2007 
Koutný DaliborThe use of drama in joining reading, homeland study, art, gym, manual training and musical apreciation in common.Master's thesis 2007 
Cochlarová JanaUčitel v roli jako prostředek učení v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.Master's thesis 2006 
Gorgolová HanaHra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školyMaster's thesis 2006 
Jurková RadkaNávrh předmětu "Dramatická výchova" pro ŠVPMaster's thesis 2006 
Kučerová ŠárkaPříběhy jako námět práce v hodinách dramatické výchovyMaster's thesis 2006 
Kutláková JanaDramatická výchova ve výuce na 1. stupni základní školy v bruntálském regionuMaster's thesis 2006 
Malá TerezaIntegrace dramatické výchovy s obsahem vybraných předmětů ve 2. třídě základní školyMaster's thesis 2006 
Páčová JanaVyužití dramatické výchovy při řešení vybraných sociálních problémů v primárním vzděláváníMaster's thesis 2006 
Pavelková LenkaTvořivé dramatizování na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2006 
Kováč TomášImprovizační dovednosti učitelů a žáků v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Mrlínová JanaObsah dramatické výchovy v primární školeMaster's thesis 2005 
Můrová EvaDramatizace jako výchovná metoda v učivu vlastivědy a českého jazyka - čtení v 5. ročníku ZŠMaster's thesis 2005 
Nováková PavlínaPohybové dovednosti dětí mladšího školního věku v dramatické výchověMaster's thesis 2005 
Válková JanaVybrané metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého a prvouky 2. ročníku ZŠMaster's thesis 2005 
Vašendová MarkétaVybrané metody z dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy 4. ročníku ZŠMaster's thesis 2005 
Bittnerová MarkétaSupport Communication of preschool childrenBachelor's thesis 2022 
Golasová MarieThe importance of drama lessons in the diagnostics of the children in pre-primary educationBachelor's thesis 2022 
Jelenová KarinCommunication with parents concerning chosen problems in a nursery school.Bachelor's thesis 2022 
Macejová LucieEffective communication of a teacher in problematic situations witch childern in kindergartenBachelor's thesis 2022 
Burgetová Luknárová LenkaPossibilities of improvisation supporting children development in nursery schoolBachelor's thesis 2021 
Bravencová MichaelaFree game and improvisation in nursery schoolBachelor's thesis 2020 
Holinková MarkétaAims and dramatic games in kindergartensBachelor's thesis 2020 
Korbová DenisaUtilization of Methods for Teaching Drama during Adaptation of Two-year-olds in Age Heterogeneous ClassBachelor's thesis 2020 
Macháčková ElianaSupporting Communication by Means of Drama Education with Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2020 
Procházková NikolaFrom song to dramatic plays for children in kindergartenBachelor's thesis 2020 
Raabová MarkétaDrama education in KidergartenBachelor's thesis 2020 
Trubková RadanaActivities in Teaching Drama Promoting Healthy Diet for Children in Pre-primary EducationBachelor's thesis 2020 
Hank DoubravkaRole-play in pre-school environmentBachelor's thesis 2019 
Dvořáková ZuzanaChildren teaching supported by drama educationBachelor's thesis 2018 
Oerteltová PetraDramatic games for children in kindergartenBachelor's thesis 2018 
Strumínská TerezaThe funkcion of drama education on the diagnostics of childrenBachelor's thesis 2018 
Holcmannová ŽanetaSignificance of the theatre in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Lišková MartinaTheater and children in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Šelongová NaděždaThe free game and improvisation in the nursery schoolBachelor's thesis 2017 
Wolfová JanaSupporting the Development of Speech in Preschool Children Through Drama EducationBachelor's thesis 2017 
Čeperová TerezaStructuring Drama Work In Nursery SchoolsBachelor's thesis 2016 
Dudková BarboraStories and drama education in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Kremserová KateřinaDrama education in kindergardenBachelor's thesis 2016 
Velická MagdalénaCrucial Social and Personal Competences of the pre-school childrenBachelor's thesis 2016 
Zelinová EvaDrama Education in a diagnostics of children in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Dendisová MarcelaDrama in Education Techniques Developing Communicative Competence of Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2015 
Divinská MichaelaHow teach preschoolers to solve problems?Bachelor's thesis 2015 
Dreslerová SimonaDrama education in kindergartenBachelor's thesis 2015 
Kynclová LenkaProblem solution and drama education in nursery schoolBachelor's thesis 2015 
Opělová Ječmínková LenkaThe participatory theatre at the kinder gardenBachelor's thesis 2015 
Blahutová KristýnaMovement and dramatic play in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Dvořáková HelenaDramatic education and competencies for learning in pre-school educationBachelor's thesis 2014 
Feiková LucieImprovisation in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Hracká LenkaPersonal and social development of children in nursery schoolBachelor's thesis 2014 
Hrušková LenkaCreativity in Drama education for preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Jarolímová BohdanaKey competencies and drama educationBachelor's thesis 2014 
Malá KateřinaThe influence of drama education on a speech development of preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Mikundová PetraDrama Games in Nursery SchoolBachelor's thesis 2014 
Reiblová JanaDrama and Literature in KindergartenBachelor's thesis 2014 
Řehová KateřinaThe level of speech and communicative skills of preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Schneeberger DarinaCreative Dramatization in a Nursery SchoolBachelor's thesis 2014 
Víšková MartinaTheatre in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Kačorová LucieA free game in the nursery schoolBachelor's thesis 2013 
Ligocká LenkaKey competence of children in nursery schoolBachelor's thesis 2013 
Otáhalová VeronikaAdaptation of a literary master for theatrical productionBachelor's thesis 2013 
Pelcová MichaelaPerforming Arts with Kindergarten ChildrenBachelor's thesis 2013 
Stanieková JitkaThe role of interactive theatre in children´s educationBachelor's thesis 2013 
Tesarčíková EliškaDrama education et kindergartenBachelor's thesis 2013 
Andrš PetrDrama education in kindergartenBachelor's thesis 2012 
Celárková MartinaTheater with children at kindergartenBachelor's thesis 2012 
Filadelfiová VeronikaGames in kindergartenBachelor's thesis 2012 
Opravilová KvětoslavaImprovisation in kindergartenBachelor's thesis 2012 
Tománková RadkaA dramatic playgroup with preschool childrenBachelor's thesis 2012 
Urbańczyková DenisaMovement and drama games in kindergartenBachelor's thesis 2012 
Horňáčková EvaThe theatre in education in kindergartenBachelor's thesis 2011 
Komárková MagdalénaDrama as a means of shaping a child's personalityBachelor's thesis 2011 
Nakládalová SimonaDramatic game in kindergartenBachelor's thesis 2011 
Sandtnerová VeronikaDramatic education frequency at a primary school in OstravaBachelor's thesis 2011 
Svobodová LibušeThe way from game action to theatre in nursery schoolBachelor's thesis 2011 
Šlorová PavlínaDrama as an instrument to develop problem solving competenceBachelor's thesis 2011 
Tvrdá VeronikaDrama in kindergartenBachelor's thesis 2011 
Brázdová HelenaFrom movement to the theatre performence in nursery schoolBachelor's thesis 2010 
Fafílková HanaDevelopment of key competencies by dramatization for children in pre-school ageBachelor's thesis 2010 
Indrová MagdalénaCreative Dramatization as A Means of Learning Ethical Values with Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2010 
Lipovská PetraThe importance of theater in Nursery SchoolBachelor's thesis 2010 
Šebestíková LenkaStructured drama as a way of teaching prosocial skills in nursery schoolsBachelor's thesis 2010 
Burdová ZdeňkaThe Expected Competence and Drama Eduacation in Pre-primary SchoolBachelor's thesis 2009 
Crlíková IvanaThe Contribution of DramaTraining to Creating of Values at Children in Pre-primary AgeBachelor's thesis 2009 
Musilová LibušeThe Drama Education and The Competence in Communication at Pre-primary ChildrenBachelor's thesis 2009 
Stix MarkétaStructuring drama in the pre-schoolBachelor's thesis 2009 
Juřenová SandraThe dramatic games and key competencies in kindergartenBachelor's thesis 2008 
Tvrdá VeronikaPlaymaking with children as a metod of speech development in prescholar educationBachelor's thesis 2007 


No record found.

rss
social hub