Publications
Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Kristina Kalitová, Denisa Labischová, Eva Peterková
Year: 2021
organizing conference, workshop

Sociální spravedlnost v éře globalizace
Kristina Kalitová
Year: 2021, Pavel Mervart
specialist book

Activities of the Theosophical Society and the Order of the Star in the East in the Czech Lands until 1939
Józef Szymeczek
Year: 2020, Studia Religiologica
journal article

Braterstwo. Związek braterski ludzkości w koncepcjach Towarzystwa Teozoficznego u schyłku XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku
Józef Szymeczek
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

Joseph Priestley a jeho interpretace Lockovy teorie idejí
Eva Peterková
Year: 2020, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
journal article

Kulturní právo, občanství a stát.
Tomáš Jarmara
Year: 2020, Civilia Odborná revue pro didaktiku společenských věd.
journal article

Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy
Tomáš Jarmara
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Připomínky Thomase Reida proti materialismu Josepha Priestleyho
Eva Peterková
Year: 2020, Filozofia
journal article

Strukturované pozorování jako nástroj reflexe výuky společenskovědních předmětů na základních a středních školách z hlediska efektivního využití didaktických médií
Denisa Labischová
Year: 2020, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

The treatment of the Munich Agreement in British and German textbooks: content analysis and comparison
Denisa Labischová
Year: 2020, Czech-polish historical and pedagogical journal
journal article

Wprowadzanie dwujęzyczności i podwójnego nazewnictwa w Republice Czeskiej na przykładzie mniejszości polskiej
Józef Szymeczek
Year: 2020, Instytut Śląski
specialist book chapter

Assimilation on the borderlands. History and present day
Józef Szymeczek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Contemporary migration and population situation in Poland on the background of the European Union
Józef Szymeczek, Paweł Hut
Year: 2019, Przegląd Europejski
journal article

Idea Morza Polskiego jako czynnik utrzymywania tożsamości narodowej wśród polskiej mniejszości w międzywojennej Czechosłowacji
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leonardo da Vinci v kontextu rodící se novověké vědy
Eva Peterková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Polská menšina v Československu (ČR) 1920-2020
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polska mniejszość na Zaolziu po przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Principy rozvíjení a kultivace historického vědomí v pregraduálním vzdělávání učitelů výchovy k občanství a společenských věd
Denisa Labischová, Pavel Krákora
Year: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Quine-Putnamův argument jako argument pro realismus etických hodnot?
Eva Peterková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha didakticky strukturované analýzy a interpretace ikonografických pramenů v pregraduální přípravě učitelů společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Z dziejów polskiej teozofii
Józef Szymeczek, Izabela Trzcińska, Monika Rzeczycka
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

David Hartley: Vznik počitků a idejí podle zákonů mechaniky
Eva Peterková
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Filozoficzne aspekty działania internetu w kontekście zadań misijnych Kościoła.
Lucjan Klimsza, Tomasz Dębowski
Year: 2018, ArchaeGraph
specialist book chapter

Hesla: Ewangelicy Śląska Cieszyńskiego w polskim ruchu narodowym do 1890 r., Nieudana próba likwidacji Kościoła Augsburskiego na Zaolziu (lato 1945 roku), Pietyści cieszyńscy, Pobyt Wincentego Witosa w Gródku na Zaolziu (1934), Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych
Józef Szymeczek
Year: 2018, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Jan Kubisz i Płyniesz Olzo - spojrzenie historyczne i teologiczne
Józef Szymeczek
Year: 2018
abstract in proceedings

Joseph Priestley a jeho přístup ke zkoumání lidské mysli
Eva Peterková
Year: 2018, Teorie vědy / Theory of Science
journal article

Między konfesją a narodowością
Józef Szymeczek
Year: 2018, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
specialist book chapter

'Płyniesz Olzo' Jana Kubisza
Józef Szymeczek
Year: 2018
abstract in proceedings

Po lewej stronie Olzy - losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku
Józef Szymeczek
Year: 2018, Zwiastun Ewangelicki
journal article

Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych
Denisa Labischová
Year: 2018, Instytut historii UAM
specialist book chapter

Problém osoby ve filozofii Józefa Tischera
Lucjan Klimsza
Year: 2018, Konštantínove listy - Constantine´s Letters
journal article

Téma Migrace v německých a českých učebnicích společenských věd. Komparativní analýza
Denisa Labischová
Year: 2018, Eckert. Dossiers. Georg Eckert Institute for International Textbook Research
journal article

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Year: 2018, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Zaolzie - żniwo bogate czy jałowe
Józef Szymeczek
Year: 2018, Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki
journal article

Analýza a interpretace historických pramenů v učebnicích dějepisu a v praxi
Denisa Labischová
Year: 2017, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
journal article

Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza
Oldřich Solanský
Year: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
specialist book

Aristotelova univerzita
Lucjan Klimsza
Year: 2017
work experience abroad

Badania regionalne a historiografia zaolziańska po 1945 roku.
Józef Szymeczek
Year: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Józef Szymeczek
Year: 2017
abstract in proceedings

Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Year: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích
Denisa Labischová
Year: 2017
work experience abroad

Iustitia Christi jako předpoklad etiky Martina Luthera
Lucjan Klimsza
Year: 2017
abstract in proceedings

Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti
Oldřich Solanský
Year: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
specialist book chapter

Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego
Józef Szymeczek, Zenon Jasiński
Year: 2017
editorial work

Moc k bytí jako teologická hodnota
Lucjan Klimsza
Year: 2017, Testimonia Theologica
journal article

P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Prevention of Risk Behaviour in Educational Institutional Facility.
Marie Bajnarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problém osoby ve filozofii Józefa Tischera
Lucjan Klimsza
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej powstania do dzisiejszego dnia
Józef Szymeczek
Year: 2017, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
journal article

Úloha výzkumu v procesu rekonstituce oborových didaktik dějepisu a společenských věd. III. ročník vědeckého sympozia
Denisa Labischová
Year: 2017
organizing conference, workshop


12345678910111213141516