UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Information and Comunication Technologies

Tomáš Javorčík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Room, floor, building: SA 402, Building SA
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Information and Comunication Technology (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2632
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Javorčík, T. a Polášek, R. The basis for choosing MicroLearning within the terms of e-Learning in the context of student preferences. In: 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: Proceedings 2018-11-15 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. Košice: Elfa, 2018. s. 237-244. ISBN 978-1-5386-7912-8.
Javorčík, T. PLE as a Tool for the Development of the Learning to Learn Competence. In: European Conference on e-Learning ECEL 2017: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017 2017-10-26 Porto. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI), 2017. s. 211-220. ISBN 978-1-911218-59-3.
Javorčík, T. PLE-based instruction concept. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017): Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017) 2017-04-21 Thessaloniky, Greece. Thessaloniki, Greece: AIP Publishing, 2017. s. 080012-1-080012-4. ISBN 978-0-7354-1596-6.
JAVORČÍK, T. ELECTRONIC PORTFOLIO AS AN INTEGRAL PART OF THE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT ?. In: Information and Communication Technologies in Education: ICTE 2016 ? Information and Communication Technologies in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 57-65. ISBN 978 - 80 - 7464 - 850 - 2.
JAVORČÍK, T. Využití osobního vzdělávacího prostředí ve výuce. 2016.
Javorčík, T. MOBILE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT AS PRACTICAL APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION. In: International Scientific Conference for PhD Students of EU: Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU 2015-03-23 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. Sciemcee Publishing, 2015. s. 225-227. ISBN 978-0-9928772-6-2.
JAVORČÍK, T. Organizační formy výuky podporované mobilními technologiemi. In: Information and Communication Technology in Education: Ph.D. students? section. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 98-113. ISBN 978-80-7464-775-8.
Javorčík, T. Projektivní test pro měření úrovně klíčových kompetencí: Pilotní ověření. GRANT Journal. 2015, roč. 4, č. 2015, s. 22-26. ISSN 1805-0638.
Javorčík, T. a HOMANOVÁ, Z. Proposition of Model for Use of Personal Learning Environment in Primary Schools and Possibilities of Knowledge Sharing. In: ICETA 2015: 13th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: 3th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications - PROCEEDINGS 2015-11-26 Starý Smokovec SK. elfa, s.r.o., 2015. s. 163-171. ISBN 978-1-4673-8534-3.

All publications

Javorčík, T. Analysis of different approaches of elementary school students to working with personal learning environment. In: 6th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST 2018): Trends and Advances in Information Systems and Technologies 2018-03-27 Neapol. Neapol: Springer International Publishing AG, 2018. s. 307-316. ISBN 978-331977699-6.
Javorčík, T. Assessing Students´ use of Personal Learning Environment. In: ECEL 2018: Proceedings of the 17th European Conference on e-Learning ECEL 2018 2018-11-01 Atény. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018. s. 212-219. ISBN 978-1-912764-08-2.
Polášek, R. a Javorčík, T. Microlearning in the Instruction of Technical and Humanities Courses. In: DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings 2018-05-02 Štúrovo, Slovensko. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 151-160. ISBN 978-80-7598-059-5.
Javorčík, T. Microlearning jako vhodná forma pro výuku marketingu ve vzdělávání na VŠ. In: Didinfo 2018: Sborník konference Didinfo 2018 2018-04-04 Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. s. 178-183. ISBN 978-80-7494-424-6.
Javorčík, T. a Polášek, R. The basis for choosing MicroLearning within the terms of e-Learning in the context of student preferences. In: 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: Proceedings 2018-11-15 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. Košice: Elfa, 2018. s. 237-244. ISBN 978-1-5386-7912-8.
Javorčík, T. PLE as a Tool for the Development of the Learning to Learn Competence. In: European Conference on e-Learning ECEL 2017: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017 2017-10-26 Porto. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI), 2017. s. 211-220. ISBN 978-1-911218-59-3.
Javorčík, T. PLE-based instruction concept. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017): Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017) 2017-04-21 Thessaloniky, Greece. Thessaloniki, Greece: AIP Publishing, 2017. s. 080012-1-080012-4. ISBN 978-0-7354-1596-6.
JAVORČÍK, T. ELECTRONIC PORTFOLIO AS AN INTEGRAL PART OF THE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT ?. In: Information and Communication Technologies in Education: ICTE 2016 ? Information and Communication Technologies in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 57-65. ISBN 978 - 80 - 7464 - 850 - 2.
JAVORČÍK, T. Využití osobního vzdělávacího prostředí ve výuce. 2016.
Javorčík, T. MOBILE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT AS PRACTICAL APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION. In: International Scientific Conference for PhD Students of EU: Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU 2015-03-23 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. Sciemcee Publishing, 2015. s. 225-227. ISBN 978-0-9928772-6-2.
Javorčík, T. Organizační formy výuky podporované mobilními technologiemi. In: Konference Ditech. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
JAVORČÍK, T. Organizační formy výuky podporované mobilními technologiemi. In: Information and Communication Technology in Education: Ph.D. students? section. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 98-113. ISBN 978-80-7464-775-8.
Javorčík, T. Projektivní test pro měření úrovně klíčových kompetencí: Pilotní ověření. GRANT Journal. 2015, roč. 4, č. 2015, s. 22-26. ISSN 1805-0638.
Javorčík, T. Projektivní test pro měření úrovně klíčových kompetencí: Pilotní ověření. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015: Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS 2015-12-14 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 970-977. ISBN 978-80-87952-12-2.
Javorčík, T. a HOMANOVÁ, Z. Proposition of Model for Use of Personal Learning Environment in Primary Schools and Possibilities of Knowledge Sharing. In: ICETA 2015: 13th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: 3th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications - PROCEEDINGS 2015-11-26 Starý Smokovec SK. elfa, s.r.o., 2015. s. 163-171. ISBN 978-1-4673-8534-3.
Javorčík, T. CLOUD COMPUTING JEDNODUŠE S NÁSTROJI GOOGLE. 2014.
Javorčík, T. MOBILNÍ TECHNOLOGIE NA DOTYKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. 2014.
JAVORČÍK, T. Možná rizika využívání mobilních technologií ve výuce. In: Počítač ve škole 2014 - sborník příspěvků. Gymnázium Vincence Makovského, 2014. s. 1-6. ISBN 978-80-905765-1-3.
Javorčík, T. Organizační formy výuky podporované mobilními technologiemi. In: PRIT 2014. České Budějovice: ihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2014.
Javorčík, T. PREZENTUJEME JEDNODU ŠE POMOCÍ MS POWERPOINT 2013. 2014.
Javorčík, T. a HOMANOVÁ, Z. Use of Social Media in Education and Possible Risks. In: Selected issues and trends of contemporary digital education. Katowice: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły, 2014. s. 25-37. ISBN 978-83-60973-84-4.
Kapoun, P. a JAVORČÍK, T. Educational Games for Safe Electronic Communication. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 112-120. ISBN 978-80-7464-324-8.
JAVORČÍK, T. Možnosti a limity mobilních technologií ve vzdělávání. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 1716-1724. ISBN 978-80-87952-00-9.
Kapounová, J., Kapoun, P. a Javorčík, T. Safety Electronic Communication. In: ICTE 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 143-151. ISBN 978-80-7368-979-7.


AbbreviationSubject
BVZDOInformatika
CVYTEVýpočetní technika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DPPOCPočítačové zpracování diplomových prací
E-MARMarketing in Education
E-MEDMedia in Education
E-PROCreative Programming
E-VT1Educational Technologies 1
E-VT2Educational Technologies 2
FKIMRInternetový marketing
FKINVInformační výchova
FKMEKMediální komunikace
FKMVVMarketing ve vzdělávání
FKPVUPočítače ve výuce a učení
FPIMRInternetový marketing
FPINVInformační výchova
FPMEKMediální komunikace
FPMVVMarketing ve vzdělávání
FPPVUPočítače ve výuce a učení
GKBDPBezpečnost v digitálním prostředí
GKBITBezpečnost a ICT
GKPVUPočítače ve výuce a učení
GPBDPBezpečnost v digitálním prostředí
GPBITBezpečnost a ICT
GPPVUPočítače ve výuce a učení
INPOGInformační a počítačová gramotnost
KDPPPočítačové zpracování diplomových prací
KTEC1Vzdělávací technologie 1
KTEC2Vzdělávací technologie 2
MARKOMarketingová komunikace
MMATSMatematický software
TTDNPTvorba textových dokumentů na počítači
VTEC1Vzdělávací technologie 1
VTEC2Vzdělávací technologie 2
XTEC1Vzdělávací technologie 1
XTEC2Vzdělávací technologie 2
ZAMEKZáklady mediální komunikace
2ATISÚvod do databázových systémů
2PISYProjektování informačních systémů
3IAMVInformační a mediální výchova
3PVVUPočítače ve výuce a učení
33EC1Vzdělávací technologie 1
5VTE1Vzdělávací technologie 1
5VTE2Vzdělávací technologie 2
55VT1Vzdělávací technologie 1
55VT2Vzdělávací technologie 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6INZDInformační zdroje
6MEDIInformační a mediální gramotnost
6PBITBezpečnost v práci s ICT
6PMVVMarketing ve vzdělávání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BITBezpečnost v práci s ICT
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66EDIInformační a mediální gramotnost
66MVVMarketing ve vzdělávání
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7PMOTModerní formy výuky s ICT
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77MOTModerní formy výuky s ICT


AuthorTitleType of thesisYear
Maceček ZdeněkThe causes and course of cyberbullying among children and youthMaster's thesis 2014 


MicroLearning in instruction of technical subjects and humanities
Main solverMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub