UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Igor Hampl

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Room, floor, building: V 231, Building V
Position:LLP - Erasmus Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2673
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Hampl, I. a Schmidtová, M. Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku. Bratislava: IRIS, 2016. 222 s. ISBN 978-80-89726-85-1.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.

Všechny publikace - anglicky

Hampl, I. Kristianstad University, Sweden: Staff Mobility for Training (Erasmus+). 2016.
Hampl, I. a Schmidtová, M. Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku. Bratislava: IRIS, 2016. 222 s. ISBN 978-80-89726-85-1.
Hampl, I. Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika: Staff Mobility for Training (Erasmus+). 2016.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.
Hampl, I. The issue of hearing impairment - terminological definition. In: What will be the next, special educational system?. Milano: EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica, 2015. s. 59-74. ISBN 978-88-6780-767-3.
Hampl, I. Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika: Staff Mobility for Training (Erasmus+). 2015.
Hampl, I. Kaposvár University, Hungary: International Week (Erasmus+). 2014.
Hampl, I. Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey: Staff Mobility for Teaching (Erasmus+). 2014.
Hampl, I. Seksualność osób s niepelnosprawnościa sluchowa. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. 2014, roč. 2014, č. 19, s. 53-61. ISSN 2391-9973.
Hampl, I. Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 22-30. ISBN 978-80-7494-066-8.
Kaleja, M. a Hampl, I. Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Kovářová, R., Hampl, I. a Mravcová, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1.
Hampl, I. Sexualita osob s tělesným postižením. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 47-55. ISBN 978-80-7464-232-6.
Hampl, I. Sexualita osob s tělesným postižením. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Hampl, I. Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Hampl, I. Surdopedie. 2013.
Hampl, I. a Mravcová, H. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. 2013.
Hampl, I. Ankara University. 2012.
Hampl, I. Edukacja uczniów z upośledzeniem sluchu w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego. In: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. Kraków, Katowice: Impuls, 2012. s. 87-100. ISBN 978-83-7308-492-6.
Hampl, I. a Kovářová, R. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství. 2012.
Hampl, I. Seksualność osób niepełnosprawnych słuchowo: In Stankowski, A. & Kurze, A. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. Katowice: Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. s. 21-31. ISBN 978-83-63268-14-5.
Hampl, I. University of Tartu. 2012.
Hampl, I. a Kaleja, M. Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami. 2011.
Hampl, I. Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. s. 97-107.
Hampl, I. Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Valašské Meziříčí: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 2011.
Hampl, I. Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Hampl, I. Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 207-218. ISBN 978-80-7368-942-1.
Hampl, I. Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 48-55. ISBN 978-80-7464-023-0.
Hampl, I. Raná péče v České republice: In: Stankowski, A. (ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Ružomberok: VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. s. 149-158. ISBN 978-80-8084-797-5.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Hampl, I. Sexualita osob se sluchovým postižením. In: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Ustroň, PL: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Hampl, I. Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2011, roč. 10, s. 32-46. ISSN 1336-2232.
Hampl, I. Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 2011.
Hampl, I. a Kaleja, M. Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.. 2011.
Hampl, I. Universidad de Córdoba. 2011.
Hampl, I. Universidad de Huelva. 2011.
Hampl, I. Žáci se sluchovým postižením v uměleckém vzdělávání. In: Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Čeladná: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Hampl, I. Early Childhood Intervention in Czech Republic. 2010.
Hampl, I. Raná péče v ČR. In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Ustroń. 2010.
Hampl, I. Sexualita jako faktor ovlivňující kvalitu života osob s postižením. In: Kvalita života osob s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2010. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2010. s. 45-52. ISBN 978-80-555-0260-1.
Hampl, I. Sexuální výchova zdravotně postižených osob. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 49-53. ISBN 978-80-7368-654-3.
Hampl, I. Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ. 2007.


AuthorTitleType of thesisYear
Kaspříková JanaQuality of life of adult persons with cochlear implantMaster's thesis 2018 
Bulawová BibianaPartnership and sexuality of people with multiple sclerosisMaster's thesis 2017 
Hilbertová MarcelaAttitudes of employers to employ people with hearing disabilities in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2017 
Grussmannová BarboraSexuality of people with healthy disabilities, with a wiev to sexual assistanceMaster's thesis 2016 
Hojdyszová MonikaSchool integration versus segregation in the education of pupils with hearing disabilities - does the best decision exist?Master's thesis 2016 
Hutníková VeronikaThe Analysis of the Life Quality of the Parents of the Children with the Handicap.Master's thesis 2016 
Lokajová LucieAttitudes and approaches of class collective to individually integrated student with special educational needsMaster's thesis 2016 
Petrušková BarboraThe role of cultural institutions in fulfilling leisure time people with hearing impairmentMaster's thesis 2016 
Szymiková AdélaEarly intervention for families with children with mental disabilities, handicap and multiple disabilitiesMaster's thesis 2016 
Tovaryšová ŠárkaCommunication competence of pupils with a hearing impairment at the first stage of primary school for hearing impairedMaster's thesis 2016 
Zetková JanaReadiness for join gypsies children in primary schoolMaster's thesis 2016 
Jahnová KláraIntegration of pupils with hearing disabilities into regular class in primary educationMaster's thesis 2015 
Kubínová EvaDeveloping communication skills of children with hearing disabilities in preschoolMaster's thesis 2015 
Mánková KristýnaQuality of life of people with multiple sclerosisMaster's thesis 2015 
Barhoňová AliceQuality of life for deafblind people.Master's thesis 2014 
Tataláková AdélaThe Hearing Impaired People With Different Sexual OrientationsMaster's thesis 2014 
Záruba MarekThe foreign languages education of the hearing disabled people at the primary schoolMaster's thesis 2013 
Boťánková MarkétaVisions of hearing impaired youth partnership, marriage and parenthoodMaster's thesis 2012 
Kuperová ZuzanaSexuality of people with healthy disabilitiesMaster's thesis 2012 
Pauzarová LeonaCommunication systems of deafblind peopleMaster's thesis 2012 
Skopalová IvanaEducational process of pupil with spinal muscular atrophyMaster's thesis 2012 
Widomská KarinProfessional orientation of persons with hearing impairmentsMaster's thesis 2012 
Pelhřimovská SimonaSexuality hearing difficultiesMaster's thesis 2011 
Šmídová BlankaThe choice of professional orientation of people with hearing impairmentsMaster's thesis 2011 
Břenková LenkaIntegration of hearing handicapped children in Moravskoslezský regionMaster's thesis 2010 
Kyselá JiřinaPedagogical assistance to disabled student at regula primary schoolMaster's thesis 2010 
Lysáková MichaelaChances of education near childrens with hearing infliction in a Moravian-Silesian areaMaster's thesis 2010 
Chvějová MonikaDevelopment of auditory perception of children with cochlear implantBachelor's thesis 2018 
Maršálková DenisaThe readiness of employees of regional and local authorities to communicate with hearing-impaired peopleBachelor's thesis 2018 
Nosková SandraEducation of pupils with mucopolysaccharidosisBachelor's thesis 2018 
Václavíková MarkétaEducation of children with Tourette syndromeBachelor's thesis 2018 
Ziková HanaThe role of interpreter in education of hearing impaired studentsBachelor's thesis 2018 
Badžgoňová JanaEducation of girls with Rett syndromeBachelor's thesis 2017 
Drobná MagdalenaLogopedic intervention for patients with hearing impairmentBachelor's thesis 2017 
Gwoźdźová MarieThe specifics of education for pupils and students with physical disabilities in schools at health care facilitiesBachelor's thesis 2017 
Malcherová LucieAdult people with autism and their quality of lifeBachelor's thesis 2017 
Václavíková LucieRole assistant schoolteacher in basic school specialBachelor's thesis 2017 
Baierová RomanaQuality of life of adults with tinnitusBachelor's thesis 2016 
Boczek MichalTHE THERAPY POSSIBILITES OF TINNITUS PATIENTSBachelor's thesis 2016 
Buláková HelenaIntegration of a hearing impaired child in the kindergartenBachelor's thesis 2016 
Kmošťáková KateřinaLeisure activities of hearing-impaired adultsBachelor's thesis 2016 
Pustelníková ZuzanaChild with cohlear implant and his education and upbringing in preschool ageBachelor's thesis 2016 
Vasilová EvaIntegration of child with celebral palsy in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Veruňáková BarboraStressful situations in families of children with cerebral palsyBachelor's thesis 2016 
Ciahotná JaroslavaThe usage of alternative and augmentative communication by disabled children.Bachelor's thesis 2015 
Daňková IvanaThe family upbringing of hearing-impaired childBachelor's thesis 2015 
Haberhauerová BarboraPartnerships of people with hearing impairment - a case studyBachelor's thesis 2015 
Lancová PavlaAnalysis of teachers' attitudes and approaches to the integration of hearing impaired pupils in mainstream elementary schoolsBachelor's thesis 2015 
Mišíková TerezaAn analysis of attitudes of Ostrava University lecturers towards hearing impaired tertiary students.Bachelor's thesis 2015 
Slaninová IvanaAnalysis of Readiness of Selected Public Institutions for Clients with Hearing ImpairmentBachelor's thesis 2015 
Vyletělková TerezaREEDUCATION METHODS OF AUDITHORY PERCEPTION OF PRESCHOOL CHILDRENBachelor's thesis 2015 
Bulawová BibianaQuality of life of people with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Dvorská LucieSex education as part of the educational curriculum - theory versus practiceBachelor's thesis 2014 
Hilbertová MarcelaAnalyse of the Attitudes of Students with Hearing Impairment towards the Tertiary EducationBachelor's thesis 2014 
Hojdyszová MonikaThe readiness of the child with hearing disabilities for the school attendanceBachelor's thesis 2014 
Macková MartinaQuality of life of children with spina bifidaBachelor's thesis 2014 
Říhová NatálieEarly intervention services for children with hearing impairmentBachelor's thesis 2014 
Huvarová VendulaDevelopment of Rhythmic Sense of Hearing-Impaired PeopleBachelor's thesis 2013 
Kašná VeronikaRole of family in development of sexuality hearing difficultiesBachelor's thesis 2013 
Volná EliškaComparism of the level of awareness in the area of sexuality among pupils of the second degree of elementary school for the hearing handicapped and second degree of common elementary schoolBachelor's thesis 2013 
Barhoňová AliceHearing children of deaf parentsBachelor's thesis 2012 
Madari IgorCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN SURROUNDINGS OF CHILDREN?S HOME, FOCUSING ON PSEUDO-IMBECILITYBachelor's thesis 2012 
Švédíková VeronikaThe role of parents of child with hearing disability in the integration processBachelor's thesis 2012 
Troszoková MarcelaSchool integration of pupil with autismBachelor's thesis 2012 
Beinsteinová LenkaAnalysis of negative factors affecting the successful integration of pupils with disabilities in MS regionBachelor's thesis 2011 
Hrabovská JosefínaChanges in the field of education for Hearing Impaired People in the years 1990-2008Bachelor's thesis 2011 
Kőcher DenisaEducation possibilities for hearing impaired children abroadBachelor's thesis 2011 
Poláková MichaelaAnalysis of the readiness of future teachers to integrate hearing-impairedBachelor's thesis 2011 
Polová RůženaThe specifics of education work with children with hearing impairments in children?s homesBachelor's thesis 2011 
Hanselová Helena/Handicapped people and their image in regional mediaBachelor's thesis 2010 
Hilscherová MichaelaEducation (reeducation) procedures of child with cochleary implant in preschool ageBachelor's thesis 2010 
Husníková ZuzanaTotal comunication students of first stage primary school for Hearing Impaired PeopleBachelor's thesis 2010 
Juřenčáková VeronikaStatus of the oral method in the present system of education of persons with hearing disabilities in a primary schoolBachelor's thesis 2010 
Kohutová SoňaThe Billingual Education of Roman Children and Its Influence on School SuccessBachelor's thesis 2010 
Krmášková EvaHearing impaired and their medial imageBachelor's thesis 2010 
Synková LucieCochlear implantBachelor's thesis 2010 
Kochová ŽanetaAdvancement speech and communications capabilities near children with auditory handicapBachelor's thesis 2009 
Pospíchalová EvaAnimotherapy as a part of physio treatment, and re-socialization of mentally and socially challenged peopleBachelor's thesis 2009 
Rotterová DanielaEducation of children with hearing difficulties at the preschool in the Czech RepublicBachelor's thesis 2009 
Sedláková LenkaEducation and care of the auditory handicaped people after 1989Bachelor's thesis 2009 


No record found.

social hub