Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Centre for Research into Culture and Identity of the Region

Jiří Kusák

Jiří Kusák

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Room, floor, building: SA 518, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Musical Education (Faculty of Education)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2526
+420 603 749 646
E-mail:No record found.Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907-1939
Jiří Kusák
Year: 2021, Musicologica Brunensia
journal article

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2020, Hudební výchova
journal article

Music Education at the Business College in Moravská Ostrava in the Years 1919-1939
Jiří Kusák
Year: 2020
abstract in proceedings

Hudebněvýchovná, hudebněteoretická a metodicko-didaktická literatura ostravských pedagogů v období od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Year: 2019, Slovenská hudba
journal article

Z dějin regionální hudební výchovy - Josef Černík (1880 - 1969)
Ivana Šůstková, Jiří Kusák
Year: 2019, Hudební výchova
journal article

Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava
Jiří Kusák
Year: 2017
abstract in proceedings

Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents
Jiří Kusák
Year: 2016
abstract in proceedings

Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
Daniel SKÁLA, Jiří Kusák
Year: 2014, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Year: 2022
editorial work

Janáčkiana 2022
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Year: 2022
organizing conference, workshop

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Rytmická výchova a intonace I
Jiří Kusák
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Rytmická výchova a intonace II
Jiří Kusák
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Year: 2021
editorial work

Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století
Jiří Kusák
Year: 2021
abstract in proceedings

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2021, Hudební výchova
journal article

Mluvené slovo při křtu autorského zpěvníku Než zapadne sluníčko
Jiří Kusák
Year: 2021
exhibition foreword

Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907-1939
Jiří Kusák
Year: 2021, Musicologica Brunensia
journal article

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2020
editorial work

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2020
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2020
editorial work

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year: 2020
editorial work

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Year: 2020
editorial work

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz, Jiří Kusák
Year: 2020
organizing conference, workshop

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2020, Hudební výchova
journal article

Music Education at the Business College in Moravská Ostrava in the Years 1919-1939
Jiří Kusák
Year: 2020
abstract in proceedings

Nový zpěvník lidových písní z Čech, Moravy a Slezska
Jiří Kusák
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Ankara University
Jiří Kusák
Year: 2019
work experience abroad

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2019
editorial work

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2019
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2019
editorial work

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year: 2019
editorial work

Didactic-Analytical and Content-Related Reflection on the Works by Ostrava Teachers Rudolf Kadleček and Arthur Kőnnemann in the Context of Specialized Music Education in the Early 20th Century
Jiří Kusák
Year: 2019
abstract in proceedings

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Year: 2019
editorial work

Hudebněvýchovná, hudebněteoretická a metodicko-didaktická literatura ostravských pedagogů v období od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Year: 2019, Slovenská hudba
journal article

Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Year: 2019, Musicologica Brunensia
journal article

Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2019, Hudební výchova
journal article

Université d´Orléans
Jiří Kusák
Year: 2019
work experience abroad

Z dějin regionální hudební výchovy - Josef Černík (1880 - 1969)
Ivana Šůstková, Jiří Kusák
Year: 2019, Hudební výchova
journal article

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Year: 2018
editorial work

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2018
editorial work

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2018
editorial work

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year: 2018
editorial work

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Year: 2018
editorial work

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Year: 2018
organizing conference, workshop

Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873-1956)
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Year: 2018, Hudební výchova
journal article

Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava
Jiří Kusák
Year: 2017
abstract in proceedings

Akademická hudební škola v letech 1891-1917
Jiří Kusák
Year: 2016, Hudební výchova
journal article

Bergen university College
Jiří Kusák
Year: 2016
work experience abroad

Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education
Jiří Kusák
Year: 2016
abstract in proceedings

Hudební výchova v meziválečné Ostravě
Jiří Kusák
Year: 2016, Muzikologické fórum
journal article

Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942
Jiří Kusák
Year: 2016, Hudební výchova
journal article

Instituto Politécnico da Guarda
Jiří Kusák
Year: 2016
work experience abroad

Music and Folkloristic Activities of Zdeněk Kašpar, a Wallachian Musician and Collector
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Year: 2016, Aura Musica
journal article

Musical and Interpretive Analysis of Jarmila Mazourová's Tři metamorfózy pro cimbál (1987) and Its Position Among Representative Czech Art Music Compositions for the Dulcimer.
Jiří Kusák, Daniel Skála
Year: 2016
abstract in proceedings

Personality of Jan Pesat in the Music-Educational Realm of Silesian Ostrava and Vitkovice from the 1910s to the 1940s
Jiří Kusák
Year: 2016, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
journal article

Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents
Jiří Kusák
Year: 2016
abstract in proceedings

The Folk Music and Dance Activities of Children and Youth in the Ethnographic Sub-regions of Vsetínsko and Wallachian Meziříčsko with a Focus on Ensamble Activities.
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Year: 2016
abstract in proceedings

University of Malta
Jiří Kusák
Year: 2016
work experience abroad

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Odborná hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2016, Hudební výchova
journal article

Ars musica
Jiří Kusák
Year: 2015
radio and televison broadcast

Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století.
Jiří Kusák
Year: 2015
abstract in proceedings

Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934
Jiří Kusák
Year: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
journal article

Hudební výchova v meziválečné Ostravě
Jiří Kusák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K počátkům odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století na příkladu Akademické hudební školy (1891?1917) Rudolfa Kadlečka
Jiří Kusák
Year: 2015
abstract in proceedings

K uměleckému profilu Zdeňka Kašpara (1925?2002) v kontextu lidové kultury Valašska
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Year: 2015
abstract in proceedings

Klavír v soudobé albánské hudbě
Jiří Kusák, Egli Prifti
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jiří Kusák
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela
Jiří Kusák
Year: 2015
work experience abroad

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav
Jiří Kusák
Year: 2015, Hudební výchova
journal article

Etnická hudba a hudební výchova
Jiří Kusák
Year: 2014, Hudební výchova
journal article

Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
Daniel SKÁLA, Jiří Kusák
Year: 2014, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Instituto Politécnico do Porto
Jiří Kusák
Year: 2014
work experience abroad

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

University of Cantabria
Jiří Kusák
Year: 2014
work experience abroad

Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Výchova hudbou, výchova uměním u handicapovaných jedinců Múzické školy Ostrava
Jiří Kusák
Year: 2014, Hudební výchova
journal article

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách
Jiří Kusák
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Distanční vzdělávání a hudební e-learning na PdF MU - zkušenosti a výhledy
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

E-learning - dobrý sluha, špatný pán
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Etnická hudba v hudební výchově
Jiří Kusák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Monografie o antickém hudebním mýtu v kontextu soudobého hudebněvědného bádání
Jiří Kusák
Year: 2013, Hudební výchova
journal article

Navazující magisterské studium učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - aktuální stav oboru
Jiří Kusák, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013
editorial work

Rukověť tvorby bakalářské práce
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Tvorba a implementácia e-learningových kurzov na Katedre hudby PF UKF v Nitre
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación
Jiří Kusák
Year: 2013
work experience abroad

Výuka možná i na dálku
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR
Jiří Kusák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Çanakkale Onsekiz Mart University
Jiří Kusák
Year: 2012
work experience abroad

Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel
Jiří Kusák, Jindra VONDROUŠOVÁ
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Kurikulum hudebněvýchovné složky učitelství pro mateřské školy (se zaměřením na vysokoškolské prostředí PdF OU v Ostravě)
Jiří Kusák
Year: 2012
abstract in proceedings

Monografie o klavírní tvorbě v ostravském regionu
Jiří Kusák
Year: 2012, Hudební výchova
journal article

Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy
Jiří Kusák
Year: 2012
published expert opinions, reviews

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Kusák
Year: 2012
work experience abroad

Folklor v zájmové preferenci studentů učitelství hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2011, Hudební výchova
journal article

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Year: 2011
interpretation of works of art

Koncert pěv. sboru - výběr skladeb
Jan Spisar, Jiří Kusák
Year: 2011
interpretation of works of art

Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2
David Kozel, Jiří Kusák, Inez Kozelská, Kateřina SABOVÁ, Milan Bátor, Iva MANOVÁ, Jindřiška MARUŠÁKOVÁ, Anna NAJSROVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Magda VYORALOVÁ, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2011
editorial work

Soudobá klavírní tvorba skladatelů ostravského regionu od roku 1950
Jiří Kusák, Jaromír Zubíček
Year: 2011
published expert opinions, reviews

University of Malta
Jiří Kusák
Year: 2011
work experience abroad

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Aktuální otázky organizace výuky na hudebních katedrách ČR a SR
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Year: 2010, Mezinárodní webový sborník
journal article

Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventa hudobnej výchovy na pedagogických fakultách v Slovenskej republike so zameraním na katedru hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Čas v hudbě, hudba v čase
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Česká mše vánoční (A. Hradil), vybrané sborové kompozice
Jiří Kusák
Year: 2010
interpretation of works of art

Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2010
abstract in proceedings

Hudba meziválečného období (1918-1938)
Jan Mazurek, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... other authors
Year: 2010, PdF OU v Ostravě
specialist book chapter

Hudba v období 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Jiří Kusák, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... other authors
Year: 2010, PdF OU v Ostravě
specialist book chapter

Hudebněpsychologická, hudebněpedagogická a hudebnědidaktická příprava učitelů hudební výchovy na KHV PdF OU v Ostravě
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Charakteristika sborových úprav 6 slovenských lidových písní od Turca
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Charakteristika Žalmové kantáty I
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Joseph Haydn a Slovensko
Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Year: 2010
published expert opinions, reviews

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Year: 2010
abstract in proceedings

K umeleckému profilu Josepha Haydna (príspevok k štýlovej charakteristike skladateľa)
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Koncepce a filozofie Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách v kontextu ostravského hudebního vzdělávání (terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením)
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Year: 2010
abstract in proceedings

Mehmet Akif Ersoy University
Jiří Kusák
Year: 2010
work experience abroad

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkách 2
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2010
editorial work

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Year: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
journal article

Období od roku 1990 do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Karel Steinmetz, Anna Neuwirthová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... other authors
Year: 2010, PdF OU v Ostravě
specialist book chapter

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Hana Adámková Heidrová, Anna Neuwirthová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book

Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská hudební výchova po roce 1989
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2010, Mezinárodní webový sborník
journal article

Pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska - Banská Bystrica, Trnava, v 16. storočí
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Year: 2010
abstract in proceedings

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počiatky umelej piesňovej tvorby a jej prví predstavitelia (Ľudovít Vansa, Milan Lichard a Miloš Lihovecký)
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Podoby folklóru v živote a diele Vladimíra Gajdoša
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Pohľad na klavírnu tvorbu Ladislava Burlasa
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Poznámky k povahe a základnej charakteristike hudobnej interpretácie
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Profesní příprava učitelů hudební výchovy a sbormistrů na katedře hudební výchovy PdF OU v Ostravě (analýza současného stavu)
Jiří Kusák
Year: 2010
abstract in proceedings

Propedeutické práce z teórie hudby v slovenskej muzikológii druhej polovice dvadsiateho storočia a súčasnosti
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Reakce dobové české hudební kritiky na historické spisy Richarda Batky
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Sbormistr František Hába (1926-1999) jako pokračovatel rodové hudebnosti a nositel hudebních tradic na Ostravsku
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká liturgická hudba jako zdroj impulsů a předmětových relací v rámci hudebně-pedagogické přípravy
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Súčasné postavenie klavírných sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovu tvorivému odkazu
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Súčasný trend výučby hlasovej výchovy v základnej umeleckej škole
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením jako prostředek sociální integrace (se zaměřením na konkrétní prostředí Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách)
Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tibor Sedlický a príprava učiteľov hudobnej výchovy
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Vklad k poznání regionální hudební kultury
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Vokálne diela Josepha Haydna pre sólový spev v hlasovej príprave budúceho učiteľa hudby
Jiří Kusák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Výroční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jiří Kusák
Year: 2010
interpretation of works of art

Žilinská univerzita
Jiří Kusák
Year: 2010
work experience abroad

Etnická hudba I (středovýchodní, jihovýchodní, východní Evropa, Balkán, severní Evropa, klezmer)
Jiří Kusák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etnická hudba II (střední Asie, jihovýchodní Asie, Austrálie, Arabský kulturní okruh, Afrika, Austrálie, Latinská Amerika)
Jiří Kusák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evropský hudební a taneční folklor jako axiologická konstanta humanisticko-tvořivého paradigmatu hudební pedagogiky a procesu hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita?
Jiří Kusák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV)
Jiří Kusák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV)
Jiří Kusák
Year: 2009
abstract in proceedings

Jarní koncert
Jiří Kusák
Year: 2009
interpretation of works of art

Kontexty hudební pedagogiky III
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Mehmet Akif Ersoy University
Jiří Kusák
Year: 2009
work experience abroad

Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Jan Kosík, Mgr. Daniel Skála, Daniela Zuková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2009
editorial work

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Jan Mazurek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská opera, opereta, balet v Národním divadle moravskoslezském v letech 1989-2007
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Year: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
journal article

Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
journal article

Sborové turné (Rumunsko)
Jiří Kusák
Year: 2009
interpretation of works of art

Sborový koncert
Jiří Kusák
Year: 2009
interpretation of works of art

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Žilinská univerzita
Jiří Kusák
Year: 2009
work experience abroad

6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Jiří Kusák
Year: 2009
organizing conference, workshop

Benefiční koncert
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

Benefiční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

Dobré ráno z Moravy a Slezska
Jan Spisar, Jiří Kusák
Year: 2008
radio and televison broadcast

Duchovní sborové kompozice
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

Hudba v Ostravě 1945-1948
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Hudba v Ostravě 1945-1968
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Hudebněpedagogická činnost Leoše Janáčka na brněnské varhanické škole. Reflexe Emila Háby (1900-1982)
Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Hudební výchova u zdravotně postižených dětí
Jiří Kusák, Simona Černá
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Jarní koncert
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

K analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny)
Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby (zvl. se zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty)
Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach
Jiří Kusák
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Mezinárodní sborník hudební výchovy
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2
Veronika Radimcová, Kolektiv Autorů, Daniela Svitáková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Nowak, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2008
editorial work

Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2008
editorial work

Negace tradičních kulturních hodnot jako ohrožení procesu vzdělávání
Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Ostravský hudební život po roce 1945
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková
Year: 2008, Repronis
specialist book

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2008
abstract in proceedings

Sborové turné (Ukrajina)
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

Tříkrálový koncert
Jiří Kusák
Year: 2008
interpretation of works of art

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prostřednictvím hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Webová konference Hudební výchova 2008
Jiří Kusák
Year: 2008
organizing conference, workshop

5. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Year: 2008
organizing conference, workshop

Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky
Jiří Kusák
Year: 2007
abstract in proceedings

Duchovní sborové skladby
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Experimentální projekt s prvky folkloru (nová strategie pozitivní stimulace hodnotové orientace a zájmové preference dětí a mládeže)
Jiří Kusák
Year: 2007
abstract in proceedings

Hlasová výchova
Jiří Kusák, Inez Kozelská
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hudební nauka
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU
Jiří Kusák
Year: 2007, Acta humanica
journal article

Hudební současnost 2006
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Year: 2007,
journal article

J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Klimkovický podzim
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Lidová píseň jako integrující prostředek v praxi učitele Hv
Petra Bělohlávková, Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Year: 2007
abstract in proceedings

Ostravský hudební život do roku 1945
Jan Mazurek, Hana Adámková, Jiří Kusák, Karel Steinmetz
Year: 2007, Repronis
specialist book

Profesionální hlasová příprava
Jiří Kusák, Inez Kozelská
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Sborové duchovní kompozice
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Sborové kompozice (G. Gastoldi, F. Anerio, J. S. Bach, Z. Lukáš ad.)
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Sborové kompozice (Z. Lukáš, A. Dvořák, ad.)
Jiří Kusák
Year: 2007
interpretation of works of art

Webová konference Hudební výchova 2007
Jiří Kusák
Year: 2007
organizing conference, workshop

100. výročí založení základní umělecké školy Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 15
Jaromír Zubíček, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jiří Kusák, Pavla Zubíčková
Year: 2007
editorial and language revision

4. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Year: 2007
organizing conference, workshop

Aktuální postavení hudebního a tanečního folkloru jako prostředku hudebního vzdělávání mládeže a dospělých v současné společnosti
Jiří Kusák
Year: 2006
abstract in proceedings

Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana
Anna Neuwirthová, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Jiří Kusák
Year: 2006
editorial work

Emil Hába. Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století
Jiří Kusák
Year: 2006, Repronis
specialist book

Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU
Jiří Kusák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební současnost 2005
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová
Year: 2006,
journal article

Katolická univerzita v Ružomberku
Jiří Kusák
Year: 2006
work experience abroad

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Year: 2006
interpretation of works of art

Muzikologická konference Janáčkiana
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Year: 2006
organizing conference, workshop

Sborové kompozice
Jiří Kusák
Year: 2006
interpretation of works of art

3. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Year: 2006
organizing conference, workshop

Hudebněpedagogická a umělecká činnost Emila Háby
Jiří Kusák
Year: 2005
abstract in proceedings

Koktejl
Jiří Kusák
Year: 2005
radio and televison broadcast

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (E. Strašek, E. Hradecký, P. Eben, J. Seidlová)
Jiří Kusák
Year: 2005
interpretation of works of art

Kompozice pro smíšený pěvecký sbor (J. S. Bach, B. Martinů, Z. Lukáš, L. Janáček aj.)
Jan Spisar, Jiří Kusák
Year: 2005
interpretation of works of art

Pěvecké sdružení Slezská Ostrava excelovalo v Jižní Americe
Jiří Kusák
Year: 2005, Cantus
journal article

Tradice fašanku a masopustu na Uherskobrodsku: interference folkloru a folklorismu
Jiří Kusák
Year: 2005
abstract in proceedings

2. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Year: 2005
organizing conference, workshop

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (P. Eben, F. Kumpera, V. Kalabis, K. Hába)
Jiří Kusák
Year: 2004
interpretation of works of art

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (V. Ptáček, P. Eben, M. Raichl)
Jiří Kusák
Year: 2004
interpretation of works of art

Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby
Jiří Kusák
Year: 2004
abstract in proceedings

Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana - Česká hudba 2004
Šárka Zedníčková, Kolektiv Autorů, Jiří Kusák
Year: 2004
editorial work

Vokální tvorba Emila Háby a její uplatnění v současném hudebním světě
Jiří Kusák
Year: 2004
abstract in proceedings

1. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Year: 2004
organizing conference, workshop

exFiFOUni
Jiří Kusák, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar ... other authors
Year: 2002
recordings released on audio media or filmed

Folklorní soubor Olšava a lidová kultura Uherskobrodska
Jiří Kusák
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Maštal murovaná
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Year: 2002
recordings released on audio media or filmed

Siyahamba (spirituál Zulů)
Jiří Kusák
Year: 2002
interpretation of works of art

V Bošáci je pekný dom
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Year: 2002
recordings released on audio media or filmed

DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor...
Kamil Trávníček, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Martin Kajzar ... other authors
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor...
Kamil Trávníček, Kamil Trávníček, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Martin Gelnar ... other authors
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Hej, idem, idem, Koj som išol
Petr Kuřil, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Martin Gelnar
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Jasný mesác, Povedajú ludé
Monika Macková, Martin Gelnar, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar ... other authors
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Javore, široké listy máš, Ej, umrela mi žena
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Martin Gelnar, Petr Kuřil ... other authors
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Maštal murovaná - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku
Jiří Kusák, Marek Pabjan
Year: 2001
compositional artistic activity

Možná přijde i folklor... (úpravy lidových písní z Moravského Slovácka, Valašska, Těšínského Slezska, Slovenska, Maďarska a Rumunska)
Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Monika Macková
Year: 2001
interpretation of works of art

Schola Cantata
Kamil Trávníček, Jiří Kusák
Year: 2001
organizing conference, workshop

V Bošáci je pekný dom - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku
Jiří Kusák, Marek Pabjan
Year: 2001
compositional artistic activity

Variace na slezské tance
Jiří Kusák, Aleš Adamík, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Zrobjym jo zrośloka s malovanim bjolym
Jiří Kusák, Aleš Adamík, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Schola Cantata
Kamil Trávníček, Jiří Kusák
Year: 2000
organizing conference, workshop

Ej, pujmy juž, pujmy po tej kolendzičce...
Jiří Kusák, Eduard Turoň, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Aleš Adamík ... other authors
Year: 2000
recordings released on audio media or filmed

O Vánocích dluhé noci
Jiří Kusák, Eduard Turoň
Year: 2000
recordings released on audio media or filmed

Od Záhora
Jiří Kusák
Year: 2000
interpretation of works of art

Úpravy lidových písní z Valašska, Moravského Slovácka, Těšínského Slezska, Slovenska, Rumunska
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil
Year: 2000
interpretation of works of art

Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Martin Kajzar
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

Horníci, horníci
Jiří Kusák, Leon Juřica, Kamil Trávníček, Petr Kuřil
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

Lidová píseň z Terchové
Kamil Trávníček, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar ... other authors
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

U sušeda dobrá voda
Jiří Kusák, Miroslav Raichl
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

Úpravy lidových písní z Těšínského Slezska a Hrčavy
Jiří Kusák, Petr Kuřil
Year: 1999
interpretation of works of art

V Bošáci je pekný dom
Jiří Kusák, Jiří Kusák, Marek Pabjan
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

Zdař Bůh
Jan Spisar, Leon Juřica, Jiří Kusák
Year: 1999
recordings released on audio media or filmed

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Year:
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
BDSZDětský sborový zpěv s metodikou
BHP1Hudební praktikum 1
BHUDHudební didaktika
BHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
BICMInstrumentální činnosti s metodikou
BODProjekt - předmětové didaktiky
E-DANDance
E-FLAFlamenco
ETNIHEtnická hudba
EXKZ1Exkurze 1 - hudební kultura Prahy
FLEPRFlétnové praktikum
HP1DVDidaktika hudební výchovy
HP1Z1Pohybová výchova
HP2Z2Psychologické aspekty hudební výchovy
HP2Z5Odborná praxe - hudební orientace
HUSOCHudební sociologie
MSEPRFlétnové praktikum
MSHP1Hudební praktikum 1
MSHUDHudební didaktika
MSHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
MSICMInstrumentální činnosti s metodikou
MSNIHEtnická hudba
MSODProjekt - předmětové didaktiky
UP1VVÚpravy písní 1
2ETOZDidaktika hlasové výchovy
2IPS2Dramat.,interpret. a did.probl.říz.sb. 2
2PGS1Didaktika hudební výchovy 1
2PGS2Didaktika HV 2
2PGZ2Hudební psychologie
2PGZ3Didaktika HV 1
2PGZ4Didaktika HV 2
2PGZ7Hudební software
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2PRX7Průběžná profesní praxe 1
2RKV2Příprava magisterského koncertu 1
2RKV3Příprava magisterského koncertu 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
2UTVOEtnická hudba
3BPR1Sbormistrovská praxe 1
3BPR2Sbormistrovská praxe 2
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR6Lidová píseň
3LAZMHlasová výchova s metodikou
3LOH1Slohová interpretace 1
3PEV5Chyby mluv.a zpěv.hlasu a jejich náprava
3RAM1Dramaturgie a řízení sboru 1
3RAM2Dramaturgie a řízení sboru 2
3RAM3Dramaturgie a řízení sboru 3
3RAM4Dramaturgie a řízení sboru 4
3RAM5Dramaturgie a řízení sboru 5
3RAM6Dramaturgie a řízení sboru 6
5DHN1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
5DHN2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
5HUP1Hudební praktikum 1
5HUP3Hudební praktikum 3
5IHN1Didaktika hudební výchovy 1
5IHN2Didaktika hudební výchovy 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5UPN3Hudební praktikum 3
5UPN4Hudební praktikum 4
55DH1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
55DH2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
55HN1Didaktika hudební výchovy 1
55HN2Didaktika hudební výchovy 2
55HP3Hudební praktikum 3
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PN3Hudební praktikum 3
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BHP1Hudební praktikum 1
6BHUDHudební didaktika
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EFMHEvrop. folklor a mimoevrop. etn. hudba
6ETNHEtnická hudba
6LIDPLidová píseň
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6RSHURegionální sborová hudba
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6ULIPÚpravy lidových písní
66HP1Hudební praktikum 1
66HUDHudební didaktika
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7DHV1Didaktika HV pro základní školy 1
7DHV2Didaktika HV pro základní školy 2
7DIH1Didaktika HV pro střední školy 1
7DIH2Didaktika HV pro střední školy 2
7DIS1Didaktika sborového zpěvu 1
7DIS2Didaktika sborového zpěvu 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7HPSYHudební psychologie
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PSHVPsychologické aspekty hudební výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DHUPDidaktika hudební výchovy s praxí
8DHUVDidaktika hudební výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
88HUPDidaktika hudební výchovy s praxí
88HUVDidaktika hudební výchovy
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS8Disertační seminář 8
9HPEDHudební pedagogika
9RECCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
9VYUKVýuková činnost
9ZPO1Zahraniční studijní pobyt 1
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
LIPH1Hudební folkloristika
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
MSDV1Didaktika výchovy 1
MSHHRHudební praktikum
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1MHPHudební praktikum
4OBDOOborová didaktika 2


AuthorTitleType of thesisYear
Chumchal JanPersonality and Work of Jan Nepomuk Polášek (1873 - 1956)Doctoral thesis 2021 
Skála DanielCimbalom in the Czech art music of the 20th and 21st centuries.Doctoral thesis 2013 
Kajzarová LucieMusic and movement activities and dancingMaster's thesis 2019 
Bárdyová VeronikaInstrumental Activities in Music Education in Primary SchoolsMaster's thesis 2016 
Huňková BarboraFolk Culture of Uherskohradišťské Dolňácko in the context of 20th and 21st century (issues aspects)Master's thesis 2016 
Šůstková IvanaFolk Culture of Uherskobrodsko in the context of the 20th and 21st century (selected aspects)Master's thesis 2016 
Chumchal JanFolk culture of Wallachia in the context of the 20th and 21 Century (selected issues)Master's thesis 2015 
Hrušková SoňaJan Meisl And His Compositions For AccordionMaster's thesis 2015 
Šigut AdamTraditional Lachian folklore in the context of the 20th and 21st century (selected aspects)Master's thesis 2015 
Sobotková KamilaChoir culture in the Opava region in the 20th and 21st centuriesMaster's thesis 2014 
Bordovská GabrielaPersonality and artistic profile of Zdeněk TofelMaster's thesis 2012 
Hoňková JitkaThe Musical Life of Hlučín Region in 20. and 21. CenturyMaster's thesis 2012 
Jablunka JiříChoral Culture of Kroměříž Region after 1945Master's thesis 2012 
Warišová JanaKarel Weis - music composer and collector of the baltic folkloreMaster's thesis 2012 
Galatenko KateřinaJazz as an inspiration for teaching on primary music schoolsMaster's thesis 2010 
Mlýnková BarboraFolk ensemble Kašava anf folk culture of south WalachionMaster's thesis 2010 
Skřičková KarolínaUsing of music therapy elements in an elementary classroom settingMaster's thesis 2010 
Vyoralová MagdaKarel Bria. Artistic and pedagogic profileMaster's thesis 2010 
Ballarinová BohumilaMusic and motion in music education at the first level at primary schoolMaster's thesis 2009 
Davidová PavlaThe using lachian folk music in music educationMaster's thesis 2009 
Hajzerová MichaelaThe history and present of Youth Brass Band Of The Music School In JesenikMaster's thesis 2009 
Masař DominikThe History and current situation of the choir Dvorak Uhersky BrodMaster's thesis 2009 
Šaldová AdélaCurrent position of intonational training in the process of music education in the first five years at primary schoolMaster's thesis 2009 
Mikésková EliškaHudební rod Petrů na KyjovskuMaster's thesis 2007 
Smílková PavlaThe using of the walachian music and dancing folklore in music lessons in the classes of the first level at primary schoolsMaster's thesis 2007 
Šipulová GabrielaVyužití netradičních forem vyučování v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2006 
Bruštíková AdélaFolk Culture of Moravské Kopanice (selected issues)Bachelor's thesis 2022 
Kajzarová LucieInstrumental Activities in the KindergartenBachelor's thesis 2017 
Andrýsková KateřinaMusic and dance folklore of Uherskohradišťské Slovácko in musical activities In kindergartenBachelor's thesis 2015 
Hrabovská EvaLachian Musical and Dancing Folklore In Musical Activities in the KindergartenBachelor's thesis 2015 
Konečná EvaOpera in Ostrava since 1989Bachelor's thesis 2015 
Nytrová VladimíraMusic Locomotive Activity of children at KindergardenBachelor's thesis 2014 
Siejová JanaRhythmic activities in the kindergartenBachelor's thesis 2014 
Šůstková IvanaFolklore groups in ZlínskoBachelor's thesis 2014 
Chumchal JanTraditional dances and songs of Vsacan group in context of traditional culture of Vsetin regionBachelor's thesis 2013 
Parmová SilvieFolk dance in music activities of nursery schoolsBachelor's thesis 2012 
Sobotková KamilaOpera in Opava after 1989Bachelor's thesis 2012 
Šálková MarkétaFolk Culture in the town of MikoviceBachelor's thesis 2012 
Grabacki PetrFolklore ensembles in the subregion Dolňácko of Uherské HradištěBachelor's thesis 2011 
Josefiová BarboraFolklore group ÚsměvBachelor's thesis 2011 
Třeštíková DarinaCimbal Music In The Contect Of A Folk Culture RožnovskoBachelor's thesis 2011 
Unčovská LadaAccordion in Russian musicBachelor's thesis 2011 
Linhartová KateřinaFolklore ensembles in district of Frýdlant nad OstravicíBachelor's thesis 2010 
Návratová ŠárkaMusical and dancing folklore of Lachia region in kindergarten music-educational processBachelor's thesis 2010 
Králová JanaThe rhytmical training at musical education process of kindergartenBachelor's thesis 2008 


Průsečíky ostravské a uherskobrodské kultury na příkladu hudebněvýchovného a uměleckého odkazu Emila Háby
Main solverdoc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
rss
social hub