Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Centre for Educational Research

Petr Adamus


Academic degree, name, surname:PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Room, floor, building: SA 525, Building SA
Position:Diagnostician/Specialist of Pyramida Centre
Research interests and teaching:Education of People with Intellectual Disabilities, Autism Spectrum Disorders, Multiple handicap, Diagnostics in Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2670
E-mail:No record found.Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Year: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Year: 2016
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2016, Montanex, a.s.
specialist book

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Year: 2015, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Year: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
specialist book

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Year: 2012, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Year: 2011, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Influence of family breakdown on children with autism spectrum disorder
Petr Adamus, Edita Satinská
Year: 2021
abstract in proceedings

INFLUENCE OF FAMILY BREAKDOWN ON CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Petr Adamus, Edita Satinská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lifelong learning of people with intellectual disabilities in the moravian-silesian region in the Czech republic
Petr Adamus, Edita Satinská
Year: 2021
abstract in proceedings

LIFELONG LEARNING OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Edita Satinská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklad mezioborové spolupráce v péči o rodiny dětí s PAS
Petr Adamus
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Year: 2020
abstract in proceedings

Metodika práce s žáky s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2020
organizing conference, workshop

Metodika práce s žáky s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání
Petr Adamus
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

SOCIAL STATUS OF STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME IN AN INCLUSIVE CLASS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Year: 2020
abstract in proceedings

Analysis of cooperation between teacher and assistant in inclusive education
Kateřina Janků, Petr Adamus
Year: 2019
abstract in proceedings

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Year: 2019
abstract in proceedings

Education and training for children with autism spectrum disorders
Petr Adamus
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Year: 2019
organizing conference, workshop

Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic
Kateřina Janků, Petr Adamus
Year: 2019
abstract in proceedings

Moskevská pedagogická státní univerzita
Petr Adamus
Year: 2019
work experience abroad

Možnosti podpory osob s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Year: 2019
abstract in proceedings

Profesní příprava studentů s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus, Kateřina Janků
Year: 2019
abstract in proceedings

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika předmětů základní školy speciální
Petr Adamus
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2018
abstract in proceedings

Focus on research of Special education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Year: 2018, Educational Alternatives
journal article

FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Kateřina Janků
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Year: 2018
abstract in proceedings

Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím
Petr Adamus
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Year: 2017
abstract in proceedings

Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole
Petr Adamus
Year: 2017
abstract in proceedings

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Year: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder
Petr Adamus
Year: 2017
work experience abroad

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2017
abstract in proceedings

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Adamus
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT in the education of pupils with special educational needs
Petr Adamus
Year: 2016, Educational Alternatives
journal article

ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Petr Adamus
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Year: 2016
abstract in proceedings

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders
Petr Adamus
Year: 2016
work experience abroad

Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole
Petr Adamus
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Year: 2016
abstract in proceedings

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2016, Montanex, a.s.
specialist book

Etnografie školy jako edukační realita současnosti
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Adamus, Pavel Mühlpachr
Year: 2015, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Year: 2015
abstract in proceedings

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Year: 2015, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus
Year: 2015
abstract in proceedings

Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2015
abstract in proceedings

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2015
work experience abroad

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2015
abstract in proceedings

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Year: 2015
abstract in proceedings

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2014
abstract in proceedings

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2014
abstract in proceedings

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Year: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
specialist book

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Petr Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Year: 2013
abstract in proceedings

METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Petr Adamus
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Year: 2012, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Year: 2012, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Year: 2011, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Petr Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZARSpeciální školská zařízení
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NKSPESpeciální pedagogika
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNKOVEdukace osob s více vadami
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SSZARSpeciální školská zařízení
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNKOVEdukace osob s více vadami
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
XSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
6SPECZáklady speciální pedagogiky
66PECZáklady speciální pedagogiky
66ZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EPASEduk. osob s por. autistického spektra
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PPUXPrůběžná praxe v ZŠS
7PSOXSouvislá praxe specializační
7PSUXSouvislá praxe ZŠS
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77PASEduk. osob s por. autistického spektra
77POXPrůběžná praxe specializační
77PUXPrůběžná praxe v ZŠS
77SOXSouvislá praxe specializační
77SUXSouvislá praxe ZŠS
77ZSSDidaktika základní školy speciální
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3


AuthorTitleType of thesisYear
Zabavská MartinaDidactic tools used in the area of mathematics in the education of pupils with autistic spectrum disordersMaster's thesis  
Benčová HelgaSibling relationships in a family raising a child with autism spectrum disordersMaster's thesis 2022 
Blinková DominikaHomesharing as a System of Support for Families with Children with Autism in Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2022 
Bolfová SandraEducation of the students with autism spectrum disorder during distance learningMaster's thesis 2022 
Gödelová NatalieSibling relationships in families with a child with severe combined disabilitiesMaster's thesis 2022 
Heliová KláraDevelopment of social and communication skills of children with autism spectrum disorder in a special kindergartenMaster's thesis 2022 
Martinásková LuciePersonality development of preschool aged child with autism spectrum disorderMaster's thesis 2022 
Matulová ZuzanaInnovative services for families of children with autism in non-profit organisation ADRA, o. p. s.Master's thesis 2022 
Oralová AnitaHandling of challenging behaviour pupils with autism in elementary schoolMaster's thesis 2022 
Hudečková KateřinaOptions of support for people with autism in the field of job opportunities in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2021 
Labajová RáchelThe Use of Facilitation Techniques in Pupils with Multiple Disabilities in Special Elementary SchoolsMaster's thesis 2021 
Lehnertová KateřinaThe Role of Motivation in the Educational Process of Pupils with Moderate Mental DisabilitiesMaster's thesis 2021 
Ranochová EliškaInfluence of family breakdown on children with autism spectrum disorderMaster's thesis 2021 
Štupáková KristýnaChristian spirituality and its influence on the quality of life of people with disabilitiesMaster's thesis 2021 
Václavíková LucieApplication materially didactical middle in area man and his world in education students ZŠSMaster's thesis 2021 
Wdówková VěraLifelong learning of people with intellectual disabilities in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2021 
Chvějová MonikaPossibilities of Support of Persons with Autism in the Field of Education and Training in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2020 
Karasová AlexandraDevelopment of social skills of pupils with autism in ordinary elementary school classMaster's thesis 2020 
Lukšíková VendulaMusically motoric activities in children with autism in pre-school educationMaster's thesis 2020 
Malurková KateřinaThe role of support groups in the life of a family of a child with autismMaster's thesis 2020 
Pilařová KarolínaPossibilities of support of people with autism in the field of early intervention in the Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2020 
Steblová MarcelaThe Use of Canistherapy for Pupils with Combined DisabilitiesMaster's thesis 2020 
Štupáková KristýnaPossibilities of support of people with autism in the field of social services in the Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2020 
Vaňková MarkétaThe development of play skills in preschool children with autismMaster's thesis 2020 
Gawlowská ZuzanaSpecifics of education of students with Asperger syndrom at universityMaster's thesis 2019 
Lašáková YvonaThe teaching handwriting to students with autismMaster's thesis 2019 
Martynková MichaelaThe Asperger syndromed pupils in ordinary classes case studiesMaster's thesis 2019 
Morongová GabrielaRole of motivation in the proces of solving of problem behaviour in adults with ASDMaster's thesis 2019 
Nováčková VeronikaApplication of the global method of reading to pupils with autistic spectrum disorders at special schoolMaster's thesis 2019 
Sváčková MonikaUpbringing and education of children with intellectual disabilities in the environment of childrenMaster's thesis 2019 
Vančátová KláraPupil with Asperger syndrome at primary schoolMaster's thesis 2019 
Hejzáková TerezaTeaching writing at a special elementary schoolMaster's thesis 2018 
Kirschnerová PetraThe role of motivation in education of pupils with autism spectrum disorderMaster's thesis 2018 
Machátová PetraThe use of project-based learning at schools based for pupils with special educational needsMaster's thesis 2018 
Meichsnerová AnnaEducation of people with autistic spectrum disorders at high schools within the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2018 
Nováková AlenaThe Possibilities of Alternative Communication of People with Multiple DisabilityMaster's thesis 2018 
Ryšková MartinaProblem Behaviors of Pupils with Autistic Spectrum Disorder in Special Elementary SchoolMaster's thesis 2018 
Šlézarová ŽanetaANALYSIS OF FACTORS OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH AUTISM IN A PRIMARY SCHOOLMaster's thesis 2018 
Tirdilová MarkétaProfessional training and employment opportunities for people with autism in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2018 
Zemanová MartinaThe specific solutions the problematic behaviour of adults individuals with intellectual disabilityMaster's thesis 2018 
Daňková IvanaThe development of communication skills of pupils with autism spectrum disorderMaster's thesis 2017 
Febrová DominikaGroup integration of pupils with autistic spectrum disorder in elementary schoolMaster's thesis 2017 
Kocourková IvetaInclusive education of pupils with mild intellectual disabilities in elementary schoolsMaster's thesis 2017 
Staňková PavlaIndicators influencing inclusive education of students with mental disabilitiesMaster's thesis 2017 
Středulová MartinaAnalysis of the quality of inclusive schooling concerning autistic students in schools of mainstream educationMaster's thesis 2017 
Šeděnková SandraIntegration of children with autism spectrum disorder to primary school from the classmates perspectiveMaster's thesis 2017 
Belanová MartinaThe use of animal assisted therapy on primary special school in OstravaMaster's thesis 2016 
Bystroňová MartinaProblem behaviors in children with autism spectrum disorders in elementary school specialMaster's thesis 2016 
Cholevová AlenaApplication of the material and teaching resources in the education of pupils with autismMaster's thesis 2016 
Gembalová TerezaTablet in special elementary schoolMaster's thesis 2016 
Kryštofová NikolaFamily life with a child with ASD - Autism spectrum disorderMaster's thesis 2016 
Plchotová PetraA Comparison of Pedagogues' Attitudes towards the Integration of Pupils with Autism Spectrum Disorder into Elementary Schools in Ostrava and ViennaMaster's thesis 2016 
Stříbná JolanaPrimary teachers readiness for a PAS pupil (with autistic spectrum disorder)Master's thesis 2016 
Vančátová KláraAnalysis of interactive whiteboard usage at special primary schoolMaster's thesis 2016 
Debefová AnetaEffects of psychomotoric activities on personality development of students with mental disabilitiesMaster's thesis 2015 
Hromková BarboraMusic and Dance for People with Autism Spectrum DisordersMaster's thesis 2015 
Kameníčková JanaGlobal reading in teaching students on special primary schoolMaster's thesis 2015 
Podhrázská VeronikaThe development of graphomotor skills for pupils with autistic spectrum disorderMaster's thesis 2015 
Unzeitigová MarcelaThe use of interactive whiteboards in the development of communication skills of children with intellectual disabilities in elementary school specialMaster's thesis 2015 
Křížová VeronikaPicture exchange communication system and its application in the educational process for pupils with disorder of autistic spectrumMaster's thesis 2014 
Varmužová KateřinaPupil with Asperger Syndrome in Primary SchoolMaster's thesis 2014 
Žeravíková MarkétaThe integration of students with mild mental disabilities into an elementary schoolMaster's thesis 2014 
Grossmanová LucieSupporting families with children with autism spectrum disorderBachelor's thesis 2022 
Ondrušáková MarieThe case study of the pupil with Asperger syndrome at Waldorf elementary schoolBachelor's thesis 2022 
Santolíková KamilaDevelopment of communication and social skills of an autistic pupil in a common elementary school classBachelor's thesis 2022 
Valíková MarieThe influence of information technologies on the development of communication skills to a pupil with ASDBachelor's thesis 2022 
Bauerová AliceUsing of alternative and augmentative communication methods by children in special kindergartenBachelor's thesis 2021 
Horňáčková NikolPlay and leisure time of child with autism spectrum disorderBachelor's thesis 2021 
Kreissová PetraA case study of a boy with childhood autismBachelor's thesis 2021 
Nováková SabinaThe upbringing and education of an autistic child in kindergartenBachelor's thesis 2021 
Ohaňka LiborChild with ASD in combination with severe Intellectual disability and its influence on the familyBachelor's thesis 2021 
Sedláčková AdélaCanistherapy with a Person with Combined DisabilityBachelor's thesis 2021 
Gödelová NatalieForms of communication with a child with severe mental disabilitiesBachelor's thesis 2020 
Hartošová KristýnaUse of information technologies in teaching pupils at a special elementary schoolBachelor's thesis 2020 
Holková LucieDevelopment of a child with autism through art educationBachelor's thesis 2020 
Jiřičková TerezaThe Specific Aspects of a Child´s Life with Asperger´s SyndromeBachelor's thesis 2020 
Jurečková LenkaThe quality of life of family with a child with an autistic spectrum disorderBachelor's thesis 2020 
Klišová RenátaThe development and quality of relationships of family members with children with Asperger syndromeBachelor's thesis 2020 
Matulová ZuzanaThe use of O.T.A. therapy for a child with autismBachelor's thesis 2020 
Mičíková KristýnaThe using of the VOKS method for autistic pupil at special primary schoolBachelor's thesis 2020 
Peceková IvetaInclusive teaching of a student with autism in a common primary schoolBachelor's thesis 2020 
Smolková AnetaFree time activities of a girl with severe multiple disabilities in the familyBachelor's thesis 2020 
Škutová VeronikaInclusive education of a pupil with a autistic spectrum disorderBachelor's thesis 2020 
Andreevová KláraThe role of a teacher assistant in inclusive educationBachelor's thesis 2019 
Kalusová ZuzanaEducation and nurture of girl with Rett syndromeBachelor's thesis 2019 
Kocová MichaelaA person with an autistic spectrum disorder in social services facilitiesBachelor's thesis 2019 
Lux BarboraUsing of applied behavioural analysis in child suffering from autistic disorderBachelor's thesis 2019 
Postová IvanaSpecifics of education of children with autism in logopedic class in nursery schoolBachelor's thesis 2019 
Vohralíková BarboraEducation of a student with child autism at a regular elementary school from the point of view of teacher's assistantBachelor's thesis 2019 
Vokáčová HanaEducation of pupils with autistic spectrum disordersBachelor's thesis 2019 
Zajacová ZuzanaChild with autism spectrum disorder in school age - specifics of spending leisure timeBachelor's thesis 2019 
Brchelová VeronikaThe children at pre-school age with Autism Spectrum Disorder and the development of their fine motor skills and grafomotoricsBachelor's thesis 2018 
Cáderová IvetaUsage of VOKS method in children with autism.Bachelor's thesis 2018 
Dvořáková EvaThe influence of Non-Government Organizations on the life quality of persons with mental disabilityBachelor's thesis 2018 
Erbenová VeronikaSpecifics at raising and education of child with Asperger syndrome.Bachelor's thesis 2018 
Holáňová PavlaAnalysis of Occupational Therapy Focused on Work with Glass in People with Intellectual DisabilitiesBachelor's thesis 2018 
Holková SilvieThe transition of a child with autism spectrum disorder from pre-school to primary educationBachelor's thesis 2018 
Lehnertová KateřinaVocational preparation of person with ASDBachelor's thesis 2018 
Malurková KateřinaEducational and pedagogical activities in a facility for adults with mental handicap Stonožka OstravaBachelor's thesis 2018 
Mariánková GabrielaProblem behavior of pupils with autistic spectrum disorderBachelor's thesis 2018 
Mičová KateřinaImpact of Basal Stimulation on overall Development of Students with Multiple HandicapsBachelor's thesis 2018 
Parmová EvaThe possibilities of leisure activities for people with mental disability at region of OstravaBachelor's thesis 2018 
Ranochová EliškaAspects which are affecting the life of the family with child with autism spectrum disorderBachelor's thesis 2018 
Střížová PetraThe aspects influencing a family life with child with atypical autism.Bachelor's thesis 2018 
Šilbachová AndreaA case study of an autistic childBachelor's thesis 2018 
Štupáková KristýnaCollective activities of people with AspergerBachelor's thesis 2018 
Šustaiová PavlaThe practical use of Son-Rise programs for children with autism spectrum disorderBachelor's thesis 2018 
Aghová KarolínaBasal stimulation in a special basic schoolBachelor's thesis 2017 
Biolková DitaAspects affecting the life of the child's family with multihandicap.Bachelor's thesis 2017 
Cechelová TerezaThe possibilities of using an iPad by child with autismBachelor's thesis 2017 
Goitková TerezaThe Siblings of Children with Autism Spectrum DisordersBachelor's thesis 2017 
Lukšíková VendulaUsage of art therapy for children with autismBachelor's thesis 2017 
Schubertová PavlínaThe Child with Mental Disability in the Environment of a Foster HomeBachelor's thesis 2017 
Steblová MarcelaUse of Hippotherapy for Persons with Combined DisablitiesBachelor's thesis 2017 
Sváčková MonikaThe quality of life of person suffers with chronic mental illness in combination with mild mental retardation.Bachelor's thesis 2017 
Šturcová KateřinaThe case study of schoolchild with Asperger syndromBachelor's thesis 2017 
Vítková KristýnaThe using of interactive technologies on children with authistic spectre disorder during pre-school ageBachelor's thesis 2017 
Caizlová VeronikaThe use of alternative and augmentative communication in children with multiple disabilitiesBachelor's thesis 2016 
Hrubá AndreaMusic terapy for pupils whit autistic spectrum disorders special primary school Duha in OrlovaBachelor's thesis 2016 
Kameník JiříPupil with autism spectrum disorder in elementary school collectiveBachelor's thesis 2016 
Ryšková MartinaEducation of pupils with ASD at Primary school for physically handicapped children in OpavaBachelor's thesis 2016 
Tirdilová MarkétaLeisure time activities for children with an ASD in civic association ADAMBachelor's thesis 2016 
Zemanová MartinaLeisure time children with mental disabilityBachelor's thesis 2016 
Zubková LucieTeaching strategies used by students with severe multiple disabilitiesBachelor's thesis 2016 
Hejzáková TerezaDevelopment of graphomotor skills for pupils with mild mental handicapBachelor's thesis 2015 
Sakmarová VeronikaOccupational therapy for people with medium severe mental disabilities.Bachelor's thesis 2015 
Středulová MartinaPositive aspekts and risks of integration of student with autism spectrum in ordinary basic schoolBachelor's thesis 2015 
Křištofová JanaIntegration of pupil with autism into a common primary schoolBachelor's thesis 2014 
Plchotová PetraIntegration of Children with Multiple Disabilities in KindergartenBachelor's thesis 2014 
Strnadlová DanielaThe use of animal assisted therapy for children with cerebral palsy in special elementary schoolBachelor's thesis 2014 
Valeriánová JanaAt child play with autismBachelor's thesis 2014 
Camfrlová EliškaThe role of motivation in education of pupils with severe mental retardationBachelor's thesis 2013 
Pientoková MiroslavaAutism in school practiceBachelor's thesis 2013 
Schmidtová DorisCanistherapy for pupils with autism spectrum disorderBachelor's thesis 2013 


Support options for people with autism and multiple disabilities in Moravian - Silesian Region
Main solverPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Main solverPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Main solverPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub