UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Categorization tasks for the algorithmic thinking development for pupils
Project IdSGS13/PdF/2017-18
Main solverRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je kategorizace úloh určených pro rozvoj algoritmického myšlení u mladších žáků základních škol (1. stupeň ZŠ). V rámci projektu bude proveden sběr úloh, cvičení, praktických činností apod. zadávaných žákům v jednotlivých předmětech, jejich kvantifikace a podrobná analýza. Záměrem projektu je dokumentovat, popsat a vysvětlit procesy postupného formování algoritmického myšlení u mladších žáků. Výstupem projektu by měla být metodika posuzování a kategorizace úloh z různých pohledů v oblasti algoritmizace a rozvoje algoritmického myšlení. V rámci projektu počítáme také se započetím evaluace navržené metodiky. Projekt souvisí s tématem disertační práce zapojeného doktoranda a s hlavní obornou činnosti zapojeného akademického pracovníka. Projekt je také v souladu s vědeckým zaměřením katedry, fakulty i univerzity, kterým je ?Výzkum v oblasti integrace ICT do výuky?.
social hub