Courses

Course title:Praktyka techniczna
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Technical and Vocational Education
Course code:KPV / P-TEP
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. (G); doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Language:Polish
ISCED F broad:Education
Annotation:Zapoznanie się z technologicznymi właściwościami materiałów, który używane są w ramach edukacji dzieci poza szkołą. Trening podstawowych umiejętności w praktyce. Celem przedmiotu jest nauczyć studentów podstawowe procesy technologiczne do realizacji własnego tematu np. kukiełek, drobnych zabawek i dekoracji.