Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Taťána Göbelová


Academic degree, name, surname:Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 113, Building SA
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2677
E-mail:No record found.Gradace učebních úloh a jejich design
Taťána Göbelová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Year: 2020, Pedagogika
journal article

Akademické a subjektivně reflektované zdroje podpory učení studentů učitelství 1. stupně ZŠ
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Ambice ve vysokoškolském vzdělávání - "kapitalizace ducha" versus "vzdělávání jako způsob poznání sebe sama a světa"
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení vysokoškolských studentů v kontextu podpory efektivního učení
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
abstract in proceedings

Podpora učení žáků ve společném vzdělávání na 1.stupni ZŠ
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
abstract in proceedings

Podpora učení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do profesní etiky učitele
Taťána Göbelová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do školní pedagogiky
Taťána Göbelová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2018, Repronis
specialist book chapter

Filosofické a didaktické aspekty filosofie výchovy ve výuce studentů učitelství
Taťána Göbelová
Year: 2018, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel a žák v postmoderně - cíle, hodnoty a strategie
Taťána Göbelová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Výukový scaffolding v primárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití fenomenologického přístupu jako metodologie evidence reality - možnosti interpretace zkušeností učitelů a žáků se SCF (scaffoldingem) metodou IPA
Taťána Göbelová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Velké příběhy pro malé myslitele
Žaneta Káňová, Taťána Göbelová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Humboldt-Universität zu Berlin
Taťána Göbelová
Year: 2015
work experience abroad

Principy efektivního vyučování - na co se zaměřit při plánování výuky
Taťána Göbelová
Year: 2015, Moderní řízení
journal article

Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele
Taťána Göbelová
Year: 2015, PdF OU
specialist book

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Kritéria efektivního a inkluzivního vzdělávání - společné klíčové faktory
Taťána Göbelová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools
Taťána Göbelová
Year: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek
specialist book chapter

Obecná pedagogika. Základní pedagogické kategorie.
Taťána Göbelová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Ke konstruktu kvality školního života žáků - kvalitativní výsledky 1. etapy fáze výzkumu
Taťána Göbelová
Year: 2012
abstract in proceedings

Profesiografické otázky učitelství
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2012, Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools
Taťána Göbelová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního šetření
Taťána Göbelová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního výzkumu
Taťána Göbelová
Year: 2011
abstract in proceedings

Authority in the teacher`s work
Taťána Göbelová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Hodina zvláštního povolání" fiosofky a teoložky Boženy Komárkové
Taťána Göbelová, Naděžda Pelcová, Anna Hogenová
Year: 2011, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Research on Professional Values of Primary Student Teachers - Results of Mixed Model Research
Taťána Göbelová
Year: 2011, New Educational Review
journal article

Svět hodnot - svět člověka. Specifika výchovy k hodnotám v pedagogické praxi.
Taťána Göbelová, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová
Year: 2011, IMPULS Kraków
specialist book chapter

Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová, Alena Seberová, Taťána Göbelová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... other authors
Year: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky smíšeného modelu výzkumu
Taťána Göbelová
Year: 2011
abstract in proceedings

Funkce individuálních a sociálních hodnot v osobnostně-sociální výchově. Možnosti výchovného působení učitele.
Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.
Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Professional Values and Primary teacher¨s competent practice
Taťána Göbelová, Bronislava Kasáčová
Year: 2010, PedF UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Hana Durčáková
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe
Alena Seberová, Taťána Göbelová, .. A Kol.
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.
Taťána Göbelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profese učitele primárního vzdělávání v České republice - historický kontext a současnost.
Taťána Göbelová, Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová
Year: 2009, UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesní hodnoty v učitelství
Taťána Göbelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní hodnoty v učitelství.
Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně
Taťána Göbelová
Year: 2009, Paidea
journal article

The Values Dimension in Professional Teacher Preparations in the Czech Republic.
Taťána Göbelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelská profese a profesní hodnoty
Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Year: 2009
work experience abroad

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Year: 2009
work experience abroad

Výchova k hodnotám
Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Aplikovaná fenomenologie - poznání smyslu a účelu existence
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

Filosofický fundament v oboru učitesltví 1. stupně a učitelství por MŠ
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnocení jako lidský vztah
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnotová výchova v pedagogické praxi
Taťána Göbelová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

J.A. Komensky and his reform of human affairs
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

J.A. Komensky and his reform of human affairs
Taťána Göbelová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profese učitele v ČR - historický kontext a současnost
Taťána Göbelová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesionalizace učitelského vzdělávání
Taťána Göbelová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém
Taťána Göbelová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelská profese a potřeba porozumění světu významů a hodnot
Taťána Göbelová
Year: 2008
abstract in proceedings

UK Bratislava
Taťána Göbelová
Year: 2008
work experience abroad

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Year: 2008
work experience abroad

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Year: 2008
work experience abroad

Filosofický fundament v přípravě budoucích učitelů
Taťána Göbelová
Year: 2007
abstract in proceedings

Filozofia i pedagogika
Taťána Göbelová
Year: 2007
editorial work

Hodnotová výchova v pedagogické praxi
Taťána Göbelová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Christianity and multicultural Europe
Taťána Göbelová
Year: 2007
editorial work

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Slaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
Taťána Göbelová
Year: 2007
work experience abroad

Zamyšlení nad vztahem křesťanství a multikulturní Evropy
Taťána Göbelová
Year: 2007, Křesťanství a multikulturní Evropa
journal article

ATEE RDC 19 ITQ Identifying Teacher Quality
Taťána Göbelová
Year: 2006
work experience abroad

Axiologická dimenhze ve výchově a vzdělávání
Taťána Göbelová
Year: 2006, Ostarvská univerzita
specialist book

Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání
Taťána Göbelová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Dětství a rodinná výchova v kontextu evropských hodnot
Taťána Göbelová, Taťána Göbelová
Year: 2006, Impuls
specialist book chapter

Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech. Texty k filosofii výchovy.
Taťána Göbelová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnoty - konstitutivní v životě člověka.
Taťána Göbelová
Year: 2005
abstract in proceedings

Proč je potřebná filosofie výchovy ve vysokoškolské přípravě učitelů primárního vzdělávání?
Taťána Göbelová
Year: 2005
abstract in proceedings

Reflection of values in the  pre-service elementary scholl teacher education
Taťána Göbelová
Year: 2005, The New Educational Review
journal article

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni
Taťána Göbelová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pluralita hodnot ve vysokoškolské přípravě učitelů. Reflexe hodnot v disciplíně filosofie výchovy
Taťána Göbelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ
Taťána Göbelová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vědomí hodnot a výchova
Taťána Göbelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Výchova a vědomí hodnot
Taťána Göbelová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe hodnot v kontextu mravní výchovy
Taťána Göbelová
Year: 2002
abstract in proceedings

Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě
Hana Cisovská, Taťána Göbelová
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozvoj hodnotových kompetencí ve vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ
Taťána Göbelová
Year: 2001
abstract in proceedings

Výchova k hodnotovým postojům
Taťána Göbelová
Year: 2001
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
ATVTeorie výchovy
BFV1Filosofie výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSFV1Filosofie výchovy
MSFV2Filosofie výchovy 2
NTVTeorie výchovy
OBHJNObhajoba diplomové práce
5EPDEtika pro pedagogy
5ILV1Filosofie výchovy 1
5ILV2Filosofie výchovy 2
5OPObecná pedagogika
5P1Primární pedagogika 1
5P2Primární pedagogika 2
5RAVZPrávní základy učitelské profese
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TVXTeorie výchovy s praxí
55AVZPrávní základy učitelské profese
55EPDEtika pro pedagogy
55LV1Filosofie výchovy 1
55LV2Filosofie výchovy 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OPObecná pedagogika
55PP2Primární pedagogika 2
55TVXTeorie výchovy s praxí
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BFIVFilozofie výchovy
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66FIVFilozofie výchovy
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ATRVTeorie výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77TRVTeorie výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FILVFilosofie výchovy
8PROEÚvod do profesní etiky učitele
8ROJ1Projektový seminář oborový 1
8RZS3Souvislá projektová praxe
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88ILVFilosofie výchovy
88OJ1Projektový seminář oborový 1
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88ROEÚvod do profesní etiky učitele
88SPEZáklady školní pedagogiky
88ZS3Souvislá projektová praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
PP1Primární pedagogika 1
1PP1Primární pedag. 1 - Reflekt.vyuč.a eval.
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2


AuthorTitleType of thesisYear
Fridrichová IvetaThe issues of communication with parents at the primary schoolMaster's thesis 2022 
Horáková KateřinaOrganizational forms at the 1st stage of primary school - possibilities and support of individalized, group and cooperative learning of pupilsMaster's thesis 2022 
Hrdličková DenisaThe quality of the interaction between the teacher and the student at the 1st stage of elementary schoolMaster's thesis 2022 
Malcharová HanaThe issue of distant learning at the lower stage of elementary schoolsMaster's thesis 2022 
Soviarová PetraMontessori Pedagogy - application options at the 1st stage of primary educationMaster's thesis 2022 
Teichmannová HanaCommunication with parents in distance education at lower primary schoolMaster's thesis 2022 
Teuerová MonikaApplication of activation methods at the 1st stage of primary schoolMaster's thesis 2022 
Zemanová KateřinaSchool achievement motivation of pupils at the 1st stage of elementary schoolMaster's thesis 2022 
Brantalová DanielaNon-cooperative Behavior of Pupils at Primary SchoolMaster's thesis 2020 
Jaklová OlgaNon-Cooperative Behavior of Pupils at Primary SchoolMaster's thesis 2020 
Kretková VeronikaTeachers code of ethics in primary education: the international comparationMaster's thesis 2020 
Poskierová ŽanetaClass climate and relationships between pupils at the elementary schoolMaster's thesis 2020 
Segsulková MartinaIssues of communication between the family and the school at small schoolMaster's thesis 2020 
Stavinohová AndreaSpecifics of classroom climate of first stage waldorf primary schoolMaster's thesis 2020 
Halfarová AnnaPreparation and Implementation of Project / Integrated Thematic Instruction by of Pre-service Primary TeachersMaster's thesis 2019 
Kolaříková KateřinaCode of Ethics theachers in primary education - professional values and principlessMaster's thesis 2019 
Pytlíková KateřinaThe use of methods of critical thinking of elementary schoolMaster's thesis 2019 
Šigutová KristýnaThe quality of school life of minority pupils in primary educationMaster's thesis 2019 
Janků LucieMotivation and school performance motivation of the pupils at primary schoolMaster's thesis 2018 
Kodrlová JanaUsing of Active Teaching Methods in Primary EducationMaster's thesis 2018 
Navrátilová ZuzanaEvaluation of School Climate from the Perspective of Parents in Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Špetíková SilvieSupport of Learning by Pupils at the Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Šustrová AnetaA Teacher's Professional Portfolio of Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Výletová IvetaPrevention of Problem Behavior at the First Grade of Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Zemančíková VeronikaEvaluation of School Climate from the Perspective of Teachers in Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Zemanová VeronikaPaired Teaching Opportunities among Beginning Teachers in Primary SchoolsMaster's thesis 2018 
Havlíčková AlžbětaEffective communication with parents at the primary schoolMaster's thesis 2017 
Hlavičková HanaThe quality of school life in the 1st level of primary school pupils- the dimension of successMaster's thesis 2017 
Stoklasová KláraQuality of school life at the small schoolMaster's thesis 2017 
Zedníčková IvanaRewards Preferred for Learners in Primary SchoolsMaster's thesis 2017 
Gansová JanaThe difficulty of professional activities of the teachers in the primary educationMaster's thesis 2016 
Knoppová MichaelaEducational problems in the particular school with small number of classesMaster's thesis 2016 
Kroupová HanaThe Quality of school life in primary education - the dimension of satisfaction of relationship with teacherMaster's thesis 2016 
Nevřelová NatálieAmbitiousness of professional activities of beginning teachers in primary schoolsMaster's thesis 2016 
Drobčinská HanaDimension of quality in a life of students in the first grade of elementary schoolMaster's thesis 2015 
Helisová KateřinaQuality of school life in primary educationMaster's thesis 2015 
Jadrná KristinaPROFESSIONAL VALUES OF PRIMARY STUDENT TEACHERSMaster's thesis 2015 
Jurášková MichaelaThe Quality of Social Life of Primary School PupilsMaster's thesis 2015 
Kleinová JanaVerbal assessment on the primary school - informative and communicative functionsMaster's thesis 2015 
Slaná MarkétaEthical dilemmas in the work of a teacher in primary schoolMaster's thesis 2015 
Weissová TerezaCurrent problems of beginning teachers in primary schoolsMaster's thesis 2015 
Rychlíková LenkaBenefits of Canistherapy in Primary SchoolMaster's thesis 2014 
Rýznarová IvanaDifferences in Quality of School Life Girls and Boys at Primary SchoolMaster's thesis 2014 
Slotová IvetaEvaluation system and curriculum reform at the first level of primary schoolMaster's thesis 2014 
Zwyrtková LucieInfluencing the quality of school life in the classroom at primary schoolMaster's thesis 2014 
Kozlová VeronikaThe upbringing problems in primary education and the role of educational consultantMaster's thesis 2013 
Kuciánová SimonaThe Christian Values in EducationMaster's thesis 2013 
Mydlářová TerezaMotives for choosing the teaching professionMaster's thesis 2013 
Tomiczková VeronikaTeacher´s authority in primary schoolMaster's thesis 2013 
Čecháčková EmilieThe concept of professional values of teachers on the historical context of the presentMaster's thesis 2012 
Dobešová IrenaTeacher for the 1st level of Elementary School - a conception of profession and professional valuesMaster's thesis 2012 
Filipčíková BarbaraProblems of beginning teachers in primary schoolsMaster's thesis 2012 
Kalinská PetraTeacher Authority in Primary EducationMaster's thesis 2012 
Knýblová RadkaThe Evaluation of Professional Values of Pre-Service TeachersMaster's thesis 2012 
Krátká RůženaThe value dimension of the schoolMaster's thesis 2011 
Fojtášková TerezaProfessional Activities of the TeachersMaster's thesis 2010 
Jašková BeátaEducational problems in Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Návratová ŠárkaThe Values in Upbringing - History and ContemporaneousnessMaster's thesis 2010 
Pejšová GabrielaThe problems of Gipsy educationMaster's thesis 2010 
Rašíková RenátaThe project teaching at the primary school - the problems of incipient teacherMaster's thesis 2009 
Stuchlíková LenkaThe problems with integration of pupils at the primary schoolMaster's thesis 2009 
Víchová ZuzanaTHE ALTERNATIVE AND INNOVATIVE FORMS AND POSSIBILITIES OF EDUCATIONMaster's thesis 2009 
Chovančáková ŠárkaInspiration of personalised theory of educationMaster's thesis 2008 
Matějčková ŠtěpánkaThe innovative component at the primary schoolMaster's thesis 2008 
Molnárová IvanaThe problems of values education at primary schoolMaster's thesis 2008 
Sikorová JarmilaTHE ROLE OF THE PRIMARY TEACHERMaster's thesis 2008 
Babišová LuciePOSSIBILITIES USAGE PORTFOLIOS PROGRAMME START TOGETHERMaster's thesis 2007 
Macháčková AnnaThe problems of values in upbringing in the first grade of the elementary schoolMaster's thesis 2007 
Matulíková MonikaProject education in global educational programMaster's thesis 2007 
Matúšů BronislavaThe scout movement and possibilities of the development of the value systemMaster's thesis 2007 
Rafajová PavlaAspects of Inovation in Education, Swedish multi-age class model and Czech Project health promoting schoolMaster's thesis 2007 
Jalůvková HanaHodnoty, výchova a současná pedagogická praxeMaster's thesis 2006 
Jaworská AlenaSpolupráce rodiny a školyMaster's thesis 2006 
Slabiňáková EsterProfese učitele na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2006 
Škrlíková MagdalénaRámcově vzdělávací program - hodnotová orientace ve výchově a vzdělání jako faktor determinující rozvoj osobnostiMaster's thesis 2006 
Boudová HanaMravní výchova a výchova k hodnotám u dětí mladšího školního věkuMaster's thesis 2005 
Piecková AlenaMetody rozvoje morálního úsudku dětí mladšího školního věkuMaster's thesis 2005 
Szotkowská MartinaProfese učitele a jeho hodnotová orientaceMaster's thesis 2005 
Trunkátová ŠárkaProjektové vyučování na 1. stupni ZŠ ve vzdělávacím programu Step by step (Začít spolu)Master's thesis 2005 
Janotová VeronikaUse of educational game for kindergartenBachelor's thesis 2022 
Maierová SimonaPossibilities of using games in pre-primary educationBachelor's thesis 2022 
Táborská LucieThe play in kindergarten as a means of developing the child's enjoyment, experience and creativityBachelor's thesis 2022 
Henychová LenkaCommunication with preschool childrenBachelor's thesis 2021 
Zdráhalová NikolPreschool age child as a storytellerBachelor's thesis 2020 
Gavlasová JanaA gifted child in kindergartenBachelor's thesis 2018 
Grebeňová VeronikaCharacteristics of good kindergarten teachersBachelor's thesis 2017 
Grondolská DenisaProfessional values of teachers of kindergartens in relation to professional competenceBachelor's thesis 2016 
Mutinová MagdalénaProfessional values of teachers of kindergartensBachelor's thesis 2016 
Kolenková GabrielaDevelop a positive attitude towards nature and the enviroment in pre-primary educationBachelor's thesis 2015 
Pustková IvaThe upbringing problem solving in kindergartens - examples of the good practiseBachelor's thesis 2015 
Vašková JanaPreferred upbringing values in the preprimary educationBachelor's thesis 2015 
Chaloupková MichaelaCoping with conflict situations in the pedagogical practice for children of preschool ageBachelor's thesis 2014 
Hurtová LenkaSolving Educational Problems in the Preprimary EducationBachelor's thesis 2014 
Klumplerová MarieCurriculum focused on child in pre-primary educationBachelor's thesis 2014 
Mahdalová JuliedoplňteBachelor's thesis 2014 
Šulová MartinaProfessional values in the work of kindergarten teachersBachelor's thesis 2014 
Jermářová JanaThe Most Frequent Educational Problems in the Nursery SchoolBachelor's thesis 2013 
Múdriková LenkaCooperations with parents: problems in the KindergartenBachelor's thesis 2013 
Gavlasová DanaEffective collaboration and communication between parents and kindergartenBachelor's thesis 2012 
Žáková AlenaAssessment of the Ongoing School Reform of Education from Pre-primary TeacherBachelor's thesis 2012 
Sedmidubská GabrielaWhy I decided to study assistant of pedagogue - my life with handicapBachelor's thesis 2011 
Atanasovová MichaelaGame LearningBachelor's thesis 2010 
Brázdová MarkétaThe Value System and its Formation in the Pre-primary School (Case Study)Bachelor's thesis 2010 
Huserová EvaEducational Problems and the Preprimary EducationBachelor's thesis 2010 
Tmějová JanaThe Game Learning and teaching-learning processBachelor's thesis 2010 
Horáková IvetaValues education in the childrenBachelor's thesis 2009 
Jelínková PetraTeacher´s Occupation At The KindergartenBachelor's thesis 2009 
Miencilová ŠárkaThe value education in the pre-primary schoolBachelor's thesis 2009 


Výzkum kvality školního života žáků na 1. a 2. stupni ZŠ
Main solverMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ a u učitelů 1. stupně ZŠ
Main solverMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub