Projects & Grants
ED-ON: Intercultural Education in the Age of Distance Learning
Project IdErasmus+ KA2
Main solverdoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Period3/2021 - 2/2023
ProviderErasmus+
Statefinished
AnotationSzczegółowym efektem projektu będzie opracowanie materiałów opisujących innowacyjne metody pracy nauczycieli z dziećmi z rodzin migrantów, które będą ogólnie dostępne w języku angielskim jako moduł platformy edukacyjnej online skierowanej głównie do osób zajmujących się lub kształcących się na kierunkach związanych z pracą z dziećmi migrantów. Przygotowanie tych materiałów poprzedzi empiryczna analiza potrzeb, oczekiwań, unormowań pranych, kulturowych w zakresie realizacji edukacji międzykulturowej w szkołach podstawowych w Polsce, Czechach, Litwie oraz Finlandii. Jednocześnie planujemy opracowanie strategii rozwoju kompetencji nauczycieli i studentów, kierunku pedagogika dotyczących kształcenia dzieci migrantów. Opracowanie przez zespoły projektowe modelowych rozwiązań (moduł edukacyjny online) w zakresie kształcenia edukacji międzykulturowej będzie miało charakter uniwersalny ? zostaną one wypracowane we współpracy między czterema partnerami projektowymi z różnych państw UE, gdzie partner z Finlandii będzie pełnił rolę lidera w zakresie transferu wiedzy i doświadczenia, które zdobył podczas wieloletniej współpracy z fińskimi szkołami. W projekcie zamierzamy skoncentrować się na kwestii szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dzieci z rodzin migrantów, nie tylko poprzez opracowanie nowych, innowacyjnych i ugruntowanych empirycznie strategii nauczania, ale również poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli i studentów kierunku pedagogika oraz ich wiedzy i umiejętności za pomocą platformy e-learningowej, na której dostępne będą wszystkie wypracowane w ramach projektu rezultaty, tj. moduł i strategie edukacyjne i która będzie służyć jako miejsce do wspólnego dzielenia się wiedzą dotyczącą pracy z dziećmi migrantów.