Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Julius Sekera


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Room, floor, building: SA 318, Building SA
Position:Guarantor of the Social Education study program (BA and MA)
Research interests and teaching:social pedagogy, social psychology, management of educational institutions
Department (Faculty): Department of Social Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 731 193 897
+420 553 46 2659
E-mail:No record found.Skupina setkání matek (mentálně) postižených dětí
Julius Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strategie zvládání stresu v encounterové skupině matek dětí s mentálním postižením
Julius Sekera, Andrea Hájková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek disertační práce Mgr. Veroniky Štenclové na téma Příprava jedinců na odchod z dětských domovů a jejich začlenění do společnosti
Julius Sekera
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Veroniky Novotné předkládané na katedře pedagogiky FF UK v Prazekládané v roce 2021 na katedře pedagog
Julius Sekera
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Sociální pedagogika jako studijní obor
Julius Sekera, Bohdana Richterová
Year: 2021, Sociální pedagogika/Social Education
journal article

Muž ve výchovné roli jako "haraburdí"?
Julius Sekera
Year: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Osobnostní rozvoj učitele. Učitel a inkluze znevýhodněných dětí.
Julius Sekera
Year: 2019
abstract in proceedings

Koncepce výcviku Kno-Sa-Le na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Year: 2018
abstract in proceedings

Poznámky z psychoterapie I
Julius Sekera
Year: 2018
editorial work

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga
Julius Sekera
Year: 2016
abstract in proceedings

Veterinární 'léčbou' ke snižování kriminality?
Julius Sekera
Year: 2016
abstract in proceedings

Cesta k humanismu přes seberozvoj studentů učitelství
Julius Sekera
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformace systému péče o ohrožené děti očima ředitelů dětských domovů
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Sociální pedagogika II.
Julius Sekera
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posudek na studii Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Julius Sekera, Zdeněk Mlčák
Year: 2013
editorial work

Posudek Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi
Julius Sekera
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Sociální pedagogika
Julius Sekera
Year: 2013
abstract in proceedings

Sociální pedagogika I.
Julius Sekera
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Posudek článku Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi
Julius Sekera
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Posudek příspěvku Alecje Leix Očekával jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla
Julius Sekera
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Sociální pedagogika a experienciální aktivity
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Posudek habilitační práce Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. na téma Teoretické a normativné diskurzy vo výchove
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Posudek rigorózní práce Mgr. Dariny Michalcio na téma Současná činnost Policie ČR a jednotlivé aspekty ovlivňující kvalitu a efektivitu výuky profesní přípravy příslušníků základní odborné přípravy v policejních školách
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Kázeň ve škole z pohledu učňovské mládeže a z pohledu vedení škol
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Názory studentů bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oborů Sociální pedagogika - prevence a resocializace na kvalitu výuky a vyučujících
Julius Sekera
Year: 2010
abstract in proceedings

Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu.
Julius Sekera
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w kontekście wspomnień oraz innych powiazań
Julius Sekera
Year: 2010
abstract in proceedings

Research project: the community system in resocialization institutions for adolescents
Julius Sekera
Year: 2010
abstract in proceedings

Interpersonální zaměření personálu ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2009
abstract in proceedings

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terapeutickou kompetencí
Julius Sekera
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí
Julius Sekera
Year: 2009
abstract in proceedings

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí
Julius Sekera
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt badawczy
Julius Sekera
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt badawczy System wspólnotowy w zakladach resocjalizacyjnych dla adolescentów
Julius Sekera
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents
Julius Sekera
Year: 2009, New Educational Review
journal article

Analýza vybraných charakteristik výchovného ústavu ve vzorku těchto zařízení výzkumného projektu Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Julius Sekera
Year: 2008
abstract in proceedings

Dosavadní výzkumy v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2008
abstract in proceedings

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu
Julius Sekera
Year: 2008, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Klima mezi pedagogickým personálem výchovných ústavů
Julius Sekera
Year: 2008, Speciální pedagogika
journal article

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I
Julius Sekera
Year: 2008, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Připravenost pedagogických pracovníků vybraných základních škol na diagnostiku, prognostiku a prevenci šikany ve škole
Julius Sekera, Pavla Macháčková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Julius Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008
abstract in proceedings

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Year: 2007
abstract in proceedings

Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2007
abstract in proceedings

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Milena Kurelová, Bohumil Koukola, Věra Filipi, Hana Kubíčková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Project of Research in the Re-educational Institutes of the Czech Republic in the Period from 2006 to 2008
Julius Sekera
Year: 2007, The New Educational Review
journal article

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely
Julius Sekera, Zdeněk Mlčák
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Společenské představy o dětství a představy dětí o 
Julius Sekera, Jitka Skopalová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vzdělávací instituce v pedagogickém výzkumu
Julius Sekera
Year: 2005
abstract in proceedings

Pedagogika na Ostravské univerzitě
Julius Sekera, Julius Sekera
Year: 2004
editorial work

Školní šikanování
Julius Sekera, Kolektiv
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Vyjdednávání a řešení konfliktů
Julius Sekera, Karel Paulík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Když převažuje ostraha
Julius Sekera
Year: 2003, Právo
journal article

Klima mezi personálem ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů
Julius Sekera
Year: 2003
abstract in proceedings

Komunikace mezi vedoucími pracovníky a vychovateli ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2003
abstract in proceedings

Komunikace ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 2003, Speciální pedagogika
journal article

Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.
Julius Sekera
Year: 2003
organizing conference, workshop

Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky
Julius Sekera
Year: 2003
abstract in proceedings

Research into interpersonal relations in young offenders institutes
Julius Sekera
Year: 2003, The New Educational Review
journal article

Teze ze sociální psychologie. 1. díl.
Julius Sekera
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interpersonální chování vychovatelů
Julius Sekera
Year: 2002, Vychovávatel´
journal article

Nauczanie zintegrowane we wspolczesnej szkole. Studium porównawcze z krajami Unii Eutopejskiej
Julius Sekera, Magda Zedníková, Krystyna Dymek-Balcerek
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Poznámky k řízení výchovných ústavů
Julius Sekera
Year: 2002
abstract in proceedings

Psychologické poradenství v sociální práci
Julius Sekera, Karel Paulík
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika
Julius Sekera
Year: 2002
abstract in proceedings

Celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu
Julius Sekera
Year: 2001, Vychovávateĺ
journal article

Klima mezi pedagogickými pracovníky výchovných ústavů
Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Year: 2001
abstract in proceedings

Klima ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Year: 2001
abstract in proceedings

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy
Julius Sekera
Year: 2001, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Skupinový vychovatel a klima ve výchovné skupině
Julius Sekera
Year: 2001, Vychovávateĺ
journal article

Sociální chování a pomáhající profese
Julius Sekera
Year: 2001
abstract in proceedings

Rodinná výchova - teze a poznámky
Julius Sekera
Year: 2000
abstract in proceedings

Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů
Julius Sekera
Year: 2000
abstract in proceedings

Kniha, kterou jsme potřebovali
Julius Sekera
Year: 1999, Vychovávateĺ
journal article

Sonda do činnosti ředitelů středisek volného času
Julius Sekera, Iveta Chalupová
Year: 1999, Vychovávateĺ
journal article

Sonda do řízení a mezilidských vztahů personálu institucí ústavní péče
Julius Sekera
Year: 1999
abstract in proceedings

Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 2. část
Julius Sekera
Year: 1998, Vychovávateĺ
journal article

Šedá knížka nikoli svým obsahem
Julius Sekera
Year: 1998, Speciální pedagogika
journal article

Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 1. část
Julius Sekera
Year: 1997, Vychovávateĺ
journal article

Pedagogické sbory - mýty a skutečnost
Julius Sekera
Year: 1997, Pedagogická orientace
journal article

Pedagogický personál ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 1997
abstract in proceedings

Personální vztahy v ÚSP pro mentálně postižené
Julius Sekera
Year: 1997, Sociální politika
journal article

Personální vztahy ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Year: 1997, Speciální pedagogika
journal article

University of Kobenhavn, Deparment of Philology and Educational Theory
Julius Sekera
Year: 1997
work experience abroad

Emancipace vychovatelských oborů
Julius Sekera
Year: 1996, Vychovávateĺ
journal article

Personální vztahy v ústavech sociální péče pro mentálně retardované
Julius Sekera
Year: 1996, Speciální pedagogika
journal article

Ústav nevšedního charakteru
Julius Sekera
Year: 1996, Vychovávateĺ
journal article

Uwagi o studiach na kierunku wychowanie
Julius Sekera
Year: 1996
abstract in proceedings

Komparace školních tříd gymnázií a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu
Julius Sekera, Karolina Svobodová, Radka Čánková
Year: 1995
abstract in proceedings

Konflikty v pedagogickych sborech 1.eást
Julius Sekera
Year: 1995, Odborná výchova
journal article

Konflikty v pedagogickych sborech 2.eást
Julius Sekera
Year: 1995, Odborná výchova
journal article

Profesionalní vychovatetelství v podmínkách dneška
Julius Sekera
Year: 1995, Vychovavatel
journal article

Struktura pedagogického sboru
Julius Sekera
Year: 1995, Odborná výchova
journal article

Struktura pedagogických sboru
Julius Sekera
Year: 1995, Odborná výchova
journal article

Školský management III. Vedení lidí a konflikty
Julius Sekera
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech
Julius Sekera
Year: 1994, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Hodnotové aspekty výchovy a nový obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Year: 1994
abstract in proceedings

Pedagogické sbory - modely řízení a hodnoty
Julius Sekera
Year: 1994
abstract in proceedings

Studium vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Year: 1994
abstract in proceedings

Úvod do teorie výchovy
Julius Sekera
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech
Julius Sekera
Year: 1993
abstract in proceedings

Knížka o asertivitě v rodině a ve škole
Julius Sekera
Year: 1993, Vychovávateĺ
journal article

Konflikty v pedagogických sborech
Julius Sekera
Year: 1993
abstract in proceedings

Osobnost pedagogického pracovníka
Julius Sekera
Year: 1993
abstract in proceedings

Sebevýchova a duševní hygiena
Julius Sekera
Year: 1993
abstract in proceedings

Příprava vychovatelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Year: 1992, Vychovávateĺ
journal article

K předmětu teorie výchovy jako pedagogické discipliny v přípravě budoucích učitelů
Julius Sekera
Year: 1991
abstract in proceedings

Názorová koheze pedagogického sboru střední školy jako faktor reflexe vlastnosti osobností pedagogických pracovníků a absolventů a jako faktor reflexe úkolů školy
Julius Sekera
Year: 1991
abstract in proceedings

Postavení vychovatelů v pedagogických sborech středních škol
Julius Sekera
Year: 1991, Vychovávateĺ
journal article

Zpráva z předvýzkumu dílčího projektu Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů
Julius Sekera
Year: 19.9
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
SO1JVSoučasný český jazyk v praxi
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKSPESociální pedagogika
BSPEDSociální pedagogika
BTEO1Sociální pedagogika
CSOPESociální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
KPDGRPedagogika
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2VOŘízení výchovných organizací
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
MP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
MP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
MSZZ1SZZ - Sociální pedagogika
MSZZ2SZZ - Psychologie resocializace
MSZZ3SZZ - Právní odvětví
MY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NSPEDSociální pedagogika
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
PE1DBPedagogická diagnostika
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PO2GRPedagogicko-psychologické poradenství
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
RIVINŘízení výchovných institucí
RI2INTeorie řízení výchovných skupin
RI2VOŘízení výchovných organizací
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SO2PRTeorie a metody sociální práce
SP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
SP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
SP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
VS1Z1SZZ - Pedagogika
VS2Z1SZZ - Sociální pedagogika
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WNRVIŘízení výchovných institucí
WN1PESociální pedagogika
XSOCASociální andragogika
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YOCPXSociální pedagogika
YOCP1Sociální pedagogika
YO1PGSociální pedagogika
YP1Z1SZZ Sociální pedagogika
YREZ1Základy řízení resoc. a reeduk. zařízení
YSZ11SZZ - Soc. pedagogika a další spol. vědy
YSZ21SZZ - Kriminal., kriminol.a vybr.pr.obl.
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1KPDGPedagogika
1PEDRPedagogika
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2PDSSociální pedagogika
2RIVSŘízení výchovných institucí
2SOCPSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
22DSSociální pedagogika
3ZPD2Základy pedagogiky 2
3ZSPEMezilidské vztahy v pedagogických týmech
33ASOSociální pedagogika
33PD2Základy pedagogiky 2
4OSROOsobnostně-sociální rozvoj
4SOPESociální pedagogika
4ZSOPSociální pedagogika
44SOPSociální pedagogika
44ZSPSociální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6OSO1Osobnostní příprava 1
6OSO2Osobnostní příprava 2
6OSO3Osobnostní příprava 3
6PEDIPedagogická diagnostika
6PESOSociální pedagogika
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
6SOPESociální pedagogika 1 - úvod
6SOP2Sociální pedagogika 2 - soc. ps. aspekty
6SZSPSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
6SZVCSZZ Pedagogika volného času a zážitková
6VYPOVýchovné poradenství
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EDIPedagogická diagnostika
66ESOSociální pedagogika
66OPESociální pedagogika 1 - úvod
66OP2Sociální pedagogika 2 - soc. ps. aspekty
66SANSociální andragogika
66SO1Osobnostní příprava 1
66SO2Osobnostní příprava 2
66SO3Osobnostní příprava 3
66SZSSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
66SZVSZZ Pedagogika volného času a zážitková
66YPOVýchovné poradenství
7REEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
7RIVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7SOPRSociální pedagogika rozšiřující
7SZRESZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
7SZSPSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
7TEPETerapie v sociální pedagogice
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77EEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
77EPETerapie v sociální pedagogice
77IVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
77OPRSociální pedagogika rozšiřující
77SZRSZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
77SZSSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
9DNRPNáhradní rodinná péče
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III


AuthorTitleType of thesisYear
Kubíčková HanaAnalysis educational system in residential treatment centers for adolescentsDoctoral thesis 2010 
Vítková NatálieCoping with Stress in a Healthcare WorkerMaster's thesis 2022 
Hájková AndreaFathers and intellectually disabled childrenMaster's thesis 2021 
Krokerová JanaLife quality of elementary school teachersMaster's thesis 2021 
Nytrová TerezaNew pregnancy after losing a childMaster's thesis 2021 
Pikala RichardThe role of single parents and rigours in raising childrenMaster's thesis 2021 
Butorová JanaClient experiences in the treatment of alcohol addictionMaster's thesis 2020 
Fukalová MarieThe authenticity in integrated psychoterapyMaster's thesis 2020 
Hařovská KláraStudent`s authenticity of technical and humanities studiesMaster's thesis 2020 
Lukasíková VěraEducation of the firstborn and secondborn child by motherMaster's thesis 2020 
Peterek MartinClient experiences in drug addiction treatmentMaster's thesis 2020 
Šnejdarová JarmilaThe dream in integrated psychotherapyMaster's thesis 2020 
Hejduková KláraDrug abusing prevention programMaster's thesis 2019 
Kasper RenátaChanges in paternal role after devorceMaster's thesis 2019 
Panušková ZuzanaAdultery in modern society and its impact on relationshipsMaster's thesis 2019 
Remešová MarkétaElementary school teachers attitudes towards inklusive edukationMaster's thesis 2019 
Vítková KláraChildhood without fatherMaster's thesis 2019 
Grydilová EvaRetribution or therapy?Master's thesis 2018 
Herodková DrahomíraStress in the life of a police officerMaster's thesis 2018 
Kuťková VeronikaHelping professions and stress in the workplaceMaster's thesis 2017 
Matušková IvanaStrategic Communications of FamilyMaster's thesis 2017 
Bednář RostislavSpecific program of social prevention for childrenMaster's thesis 2015 
Gašpariková IrenaChildren raised by single mothersMaster's thesis 2015 
Jarošová MartaUpbringing of child in one-parent family from a perspective of a motherMaster's thesis 2015 
Keková RenátaAdapting to clients homes for the elderlyMaster's thesis 2015 
Kohoutek Jiří JosefDiscipline on High schools, the views of pupils and their teachersMaster's thesis 2015 
Mokrášová KamilaParental role for single motherMaster's thesis 2015 
Najzarová KarolínaProfessional preparation for teacherMaster's thesis 2015 
Porubková OlgaThe absence of a father in a family and its impact of raising a childMaster's thesis 2015 
Vyklická HanaThe correlation of class teachers and pupils in his classMaster's thesis 2015 
Žurková KarolínaThe self-reflection in the lessonMaster's thesis 2015 
Včulková MartinaFactors affecting teacher´s satisfactionMaster's thesis 2014 
Goroš - Obrová TerezaLife change possibilities from homeless point of viewMaster's thesis 2013 
Kostková KristýnaThe competition and collaboration of people in the secondary schoolsMaster's thesis 2013 
Ulrichová VendulaPupils´discipline of 7th classes basic schoolsMaster's thesis 2013 
Kročková HanaThe views of teachers in the educational institution on questions of disciplineMaster's thesis 2012 
Martínková JanaThe image of childrenś homes in the region of OstravaMaster's thesis 2012 
Miklušová VěraThe opinion of parents on the problems of disciplineMaster's thesis 2012 
Parůžek RomanExperience the aggressive behavior of students II. grade elementary school teacherMaster's thesis 2011 
Rudzká IvanaExperiencing and attitude of a pre-school teacher to children´s non-conforming behaviour.Master's thesis 2011 
Zemanová VěraInterpersonal focus of the kindergarten teachers in relation to the non-conformal behavior of children.Master's thesis 2011 
Brodecká MichaelaAnalyzation of special articles in germany language to problems reeducation in reeducational institutionsMaster's thesis 2009 
Pišová KarolínaThe program of families in their spare timeMaster's thesis 2009 
Bartusková IrenaANALYSIS OF PROFESSIONAL PERFORMANC OF EDUCATORS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON OBSERVATION METHODMaster's thesis 2008 
Hulenová LenkaTHE EXAMINATION OF EDUCATORS? WORK IN CHILDREN?S HOMES VERSUS EDUCATIONAL INSTITUTIONSMaster's thesis 2008 
Lukášová RenátaApplication of profesiographal analysis in environment of children's homes and institutes of institutional careMaster's thesis 2008 
Metznerová EvaSmall informal groups of employees in corrective educationaly institutionsMaster's thesis 2008 
Otýpková EvaInterpersonal behaviour of pedagogues in educational institutionsMaster's thesis 2008 
Szostoková RenátaCulture in corrective educationaly institutions in terms of focus on values of employeesMaster's thesis 2008 
Barabášová JitkaVliv psychoterapeutického výcviku na klima pedagogického týmu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2007 
Horáčková LucieA CULTURE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND A PEDAGOGIC TEAM CLIMATEMaster's thesis 2007 
Supiková Jana-Master's thesis 2007 
Švajcová AnnaPROGRAMS FOR CHILD AND YOUTH IN CORRECTIVE AND EDUCATIONAL CARE INSTITUTION AND THE CLIMA OF THEIR PEDAGOGICAL STAFFMaster's thesis 2007 
Zapletalová MichaelaPEDAGOGICAL STAFF IN EDUCATIONAL INSTITUTION AND CLIMATE IN INSTITUTIONMaster's thesis 2007 
Bohunková PetraSociální zaměření osobnosti svobodných matek a jejich názory na výchovu vlastního dítěteMaster's thesis 2006 
Gomołka MichalVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkaMaster's thesis 2006 
Kaspříková LenkaJaký je vliv přístupu vychovatelů na klima ve výchovných skupinách výchovných ústavůMaster's thesis 2006 
Mančařová EvaKomunikace mezi vychovatelem a žákem ve školní družiněMaster's thesis 2006 
Oborná LucieŠikana ve výchovných ústavechMaster's thesis 2006 
Pečálková KarolínaProblematika alkoholismu vězněných a léčba závislosti v penitenciálním prosředíMaster's thesis 2006 
Berková AlenaPostoje svěřenců výchovných ústavů se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Hlavsová VeronikaKomunikace personálu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2005 
Jakubek DanielProtidrogová prevence na školách se sportovním zaměřenímMaster's thesis 2005 
Mahdalová TerezaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Pilchová EvaDěti vrácené z pěstounské péče do Dětských domovůMaster's thesis 2005 
Reková JanaImage výchovných ústavůMaster's thesis 2005 
Sikora BogdanThe Possibilities of Graphic Calculators TI-83 Exploetation in Elementary School Classes TriesMaster's thesis 2005 
Smýkalová BarboraŠikana ve výchovných ústavechMaster's thesis 2005 
Šamková DanaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Trefilík AlešKomunikace personálu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2005 
Jiranová KateřinaFemale alcoholismBachelor's thesis 2022 
Kornetová EliškaBullying a teacherBachelor's thesis 2022 
Čechová HanaThe idea of gender theory about raising of children in a kindergartenBachelor's thesis 2021 
Kozlová DianaDiscipline as a phenomenon associated with sex of a teacher, pupil.Bachelor's thesis 2021 
Kolářová KláraFeminism as a social phenomenonBachelor's thesis 2020 
Konvičková KamilaActivation of seniors in interest clubsBachelor's thesis 2020 
Ptáčková BarboraFemale and male approaches towards upper primary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Vítková NatálieThe quality of seniors' life at home and in institutional careBachelor's thesis 2020 
Hájková AndreaThe care of a mentally handicapped individual in a familyBachelor's thesis 2019 
Hanuš AdamHow the media informs about castration issues. (Czech versus English)Bachelor's thesis 2019 
Kubienová NatálieThe unification family's values in the upbringing childrenBachelor's thesis 2019 
Marečková AdélaThe unification family' s values in the upbringing childrenBachelor's thesis 2019 
Vodičková MarkétaContents of group sessions in antialcohol communityBachelor's thesis 2019 
Pikala RichardLife stories of alcoholicsBachelor's thesis 2018 
Schenková NelaContents of group sessions in antidrug communityBachelor's thesis 2018 
Váňová MarkétaStres and police carrying out workBachelor's thesis 2018 
Hejduková KláraThe education of children of lone motherBachelor's thesis 2017 
Niedermeierová MarcelaMentoring - professional development of teacher.Bachelor's thesis 2017 
Vítková KláraAdolescents view to the childhood with mother which live aloneBachelor's thesis 2017 
Zezulová VendulaInterrelationships of children and mather´s new partnerBachelor's thesis 2017 
Ludvíková LeanaGrandparents raising grandchildren ? ApproachesBachelor's thesis 2016 
Rončáková MartaEducation of adolescents in single parent familiesBachelor's thesis 2016 
Švrčinová DanušeComparison of time spent by fathers together with their teenagers in two-parent and single-parent familiesBachelor's thesis 2016 
Bilková DenisaMobbing in the HealthBachelor's thesis 2015 
Krischkeová AdélaCrucial moments in upbringing of children by single mothersBachelor's thesis 2015 
Lukasíková VěraRelationship between fathers and their sons after divorceBachelor's thesis 2015 
Mihalkaninová IvanaUpbringing and communication mothers living alone with childrenBachelor's thesis 2015 
Pastrnková IvaMobbing in the health institutionBachelor's thesis 2015 
Tomanová DenisaThe experiences of children raised without a fatherBachelor's thesis 2015 
Urbánková RadkaxBachelor's thesis 2015 
Fišerová KristýnaUpbringing children by single mothersBachelor's thesis 2014 
Trunečková DenisaSeniors, victims of domestic violenceBachelor's thesis 2013 
Kohoutek Jiří JosefView of pupils and teachers to problems of disciplineBachelor's thesis 2012 
Maderová JanaImage of childrens´ homeBachelor's thesis 2012 
Strakošová VendulaAdolescents with a non-conformity behaviourBachelor's thesis 2012 
Včulková MartinaImage of basic schoolsBachelor's thesis 2012 
Janečková HanaBullying in educational instituteBachelor's thesis 2011 
Spáčilová JanaImage of primary schoolsBachelor's thesis 2011 
Kročková HanaComparison frequented theories reeducation and rehabilitationBachelor's thesis 2010 
Velčovský ZbyněkThe analysis of the professional journal articles to the reducation problem at the reeducation facilitiesBachelor's thesis 2009 
Grygová KateřinaChild Abuse And NeglectBachelor's thesis 2007 
Prajerová PavlaTerapeutická komunita pro drogově závisléBachelor's thesis 2007 
Novotný MichalVztahy na pracovištiBachelor's thesis 2006 
Pillerová IvanaSyndrom vyhořeníBachelor's thesis 2006 
Pulkrábková MartinaSyndrom vyhoření u učitelůBachelor's thesis 2006 
Volná SoňaVztahy v pracovních kolektivechBachelor's thesis 2006 
Wontrobová LucieAgresivita jako multikauzální jevBachelor's thesis 2006 
Zemanová PavlínaSpecifika výchovy adoptivního dítěte v rodiněBachelor's thesis 2005 


Personality Development of Socially Excluded Groups
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Education, the base of life
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period9/2016 - 8/2019
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub