Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Hana Kubíčková

Hana Kubíčková

Academic degree, name, surname:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 311, Building SA
Position:Departmental Internationalisation Coordinator, Study Advisor for BA and MA Social Education
Research interests and teaching:social pedagogy, foster care, at-risk youth, dance/movement therapy
Department (Faculty): Department of Social Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2661
E-mail:No record found.Experiential Learning as a Source of Support and Personality Growth
Hana Kubíčková
Year: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
specialist book chapter

Výchovné a převýchovné strategie u dětí s poruchami chování a emocionality
Hana Kubíčková
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Dítě v krajině stereotypů
Hana Kubíčková
Year: 2017, Prevencia
journal article

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Pedagog v krajině sebezkušenostního učení
Hana Kubíčková
Year: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
specialist book chapter

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková, Věra Filipi
Year: 2014
abstract in proceedings

Cyklus přednášek U3V (Katedra sociální pedagogiky)
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Daniel Naivert, Vladimír Indra, Kateřina Michaliková, Katrin Surovková ... other authors
Year: 2022
others

Odkud a kam putují ohrožené děti?
Hana Kubíčková
Year: 2021
abstract in proceedings

Seminar International Staff Visiting Days at the Department of Social Education
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Year: 2021
work experience abroad

Zátěžové situace v rodinách pěstounů v příbuzenském vztahu k přijatému dítěti
Hana Kubíčková
Year: 2021
abstract in proceedings

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... other authors
Year: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Rozvoj spolupráce učitelů a asistentů pedagoga - akční výzkum
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Year: 2020, Lifelong Learning
journal article

Specifika příbuzenské pěstounské péče v kontextu transgenerační psychické zátěže v rodině
Hana Kubíčková
Year: 2020, Sociální pedagogika
journal article

Kvalita života příbuzenských pěstounů
Hana Kubíčková, Eva Karkoszková
Year: 2019
abstract in proceedings

Osobnostně sociální rozvoj jako spontánní produkt akčního výzkumu
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Year: 2019
abstract in proceedings

Osobnostně sociální rozvoj jako spontánní produkt akčního výzkumu
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příbuzenská pěstounská péče jako nástroj kvalitní péče o ohrožené dítě?
Hana Kubíčková, Lucie Burdíková, Nikola Košťálová
Year: 2019
abstract in proceedings

Sociálně pedagogická práce s mnohoproblémovými rodinami
Hana Kubíčková
Year: 2019
others

Experiential Learning as a Source of Support and Personality Growth
Hana Kubíčková
Year: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
specialist book chapter

Výchovné a převýchovné strategie u dětí s poruchami chování a emocionality
Hana Kubíčková
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Dítě v krajině stereotypů
Hana Kubíčková
Year: 2017, Prevencia
journal article

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Pedagog v krajině sebezkušenostního učení
Hana Kubíčková
Year: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
specialist book chapter

Pedagogická diagnostika a evaluace 2016
Hana Kubíčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stáž v zahraničí
Hana Kubíčková
Year: 2016
work experience abroad

vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými sociálním vyloučením
Hana Kubíčková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

ABECEDA aneb "První kroky do života"
Hana Kubíčková
Year: 2014
librettos, screeplays

Osobnostní rozvoj studentů učitelství
Hana Kubíčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková, Věra Filipi
Year: 2014
abstract in proceedings

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Vybrané oblasti sociální pedagogiky
Hana Kubíčková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Sebezkušenostní učení jako cesta k sobě i druhým
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost
Hana Kubíčková
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

KATHO Kortrijk
Hana Kubíčková
Year: 2011
work experience abroad

Analýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolscenty
Hana Kubíčková
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Hlas mladého člověka na cestě k vlastní resocializaci
Hana Kubíčková
Year: 2010
abstract in proceedings

Methods of Re-education in Rehabilitation institution
Hana Kubíčková
Year: 2010, New educational review
journal article

Paneurhythmy: FIT, CREATIVE AND SOCIAL. Bulgarian recreation
Hana Kubíčková
Year: 2010
abstract in proceedings

Terapeutické formy práce s rizikovou mládeží
Hana Kubíčková
Year: 2010
abstract in proceedings

The proces of re-education from the point of view of adolescents in instituitonal care
Hana Kubíčková
Year: 2010
abstract in proceedings

Jak se žije v "polepšovně"?
Hana Kubíčková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se žije v polepšovně?
Hana Kubíčková
Year: 2009
abstract in proceedings

Proces reedukacji z punktu widzenia dzieci umieszczonych w placówkach reedukacyjnych
Hana Kubíčková
Year: 2009
abstract in proceedings

Reedukační zařízení v českých podmínkách
Hana Kubíčková
Year: 2009
abstract in proceedings

University of Szczecin Poland
Hana Kubíčková
Year: 2009
work experience abroad

Vybrané aspekty reedukace očima dětí
Hana Kubíčková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty reedukace očima klientů
Hana Kubíčková
Year: 2009
abstract in proceedings

Výchovné ústavy v ČR
Hana Kubíčková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klokánek - alternativa ústavní péče?
Hana Kubíčková
Year: 2008, Prevencia
journal article

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008, Repronis, Ostrava
specialist book

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008, Repronis, Ostrava
specialist book

Proces reedukace ve výchovných ústavech
Hana Kubíčková
Year: 2008
abstract in proceedings

Proces reedukace ve výchovných ústavech
Hana Kubíčková
Year: 2008
abstract in proceedings

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Julius Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008
abstract in proceedings

Roskilde University Denmark
Hana Kubíčková
Year: 2008
work experience abroad

University of Portalegre, Portugal
Hana Kubíčková
Year: 2008
work experience abroad

University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Hana Kubíčková
Year: 2008
work experience abroad

18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger
Hana Kubíčková
Year: 2008
work experience abroad

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Milena Kurelová, Bohumil Koukola, Věra Filipi, Hana Kubíčková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neučitelský studijní obor Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních patnácti let
Věra Filipi, Hana Kubíčková, Bedřich Zapletal
Year: 2007
abstract in proceedings

Proces reedukace očima dětí
Hana Kubíčková
Year: 2007
abstract in proceedings

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace
Hana Kubíčková, Jana Swierkoszová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a klimatu ve výchovné skupině
Hana Kubíčková
Year: 2006
abstract in proceedings

Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a resocializace adolescentů ve výchovném ústavu
Hana Kubíčková
Year: 2006
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
BKSPESociální pedagogika
DR2ZADrogové závislosti
E-MOVMovement and Dance
E-PROProfession Training in Educational and R
KMHHCMetodika her
KO1OVKomunikativní dovednosti
KPDGRPedagogika
KPRODProtidrogová výchova
MDIS1Metodologie k diplomové práci 1
MDIS2Metodologie k diplomové práci 2
ME1HCMetodika her a zábavné činnosti
ME2XNSeminář k odborné praxi
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2MRSoc. pedag. práce s mnohoprobl. rodinami
MUVCRDítě v ústavní výchově
NA1RPNáhradní rodinná péče
NKUOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
NSPEDSociální pedagogika
NUOPSUčitel v obtížných pedagogic. situacích
PRODRProtidrogová výchova
PS1REPsychoter. postupy v reedukačním procesu
SMHHCMetodika her
SO1PESociální pedagogika 1
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SP2MRSoc.ped.práce s mnohoprob. rodinami
UM1STUčitel a mezilidské vztahy ve šk. třídě
VY1VCVýchova ve volném čase
YA1RPNáhradní rodinná péče
YE1HCMetodika her a zábavné činnosti
YE1XBSeminář k odborné praxi pro Bc. studium
YM1STUčitel a mezilid. vztahy ve škol. třídě
YPTCXZáklady péče o nepřizpůsobivé osoby
YPTC1Základy péče o nepřizpůsobivé osoby
YY1VCVýchova ve volném čase
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2DRZADrogové závislosti
2PDSSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
33PD2Základy pedagogiky 2
6MOZPMobilita - zahraniční studijní pobyt
6NARPNáhradní rodinná péče
6PESKSociální pedagog ve škole a š.zařízeních
6PEV2Pedagogika volného času 2 - pr. aplikace
6PRDRProtidrogová výchova
6PXE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
6PXE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
6PXE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
6PXE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
6SEPXSeminář k bakalářskému studiu a praxím
6SPMESociálně-výchovná práce s menšinami
6TESPSociální poradenství a služby
6ZAPEZážitková pedagogika
66APEZážitková pedagogika
66ARPNáhradní rodinná péče
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66ESKSociální pedagog ve škole a š.zařízeních
66ESPSociální poradenství a služby
66EV2Pedagogika volného času 2 - pr. aplikace
66OZPMobilita - zahraniční studijní pobyt
66PMESociálně-výchovná práce s menšinami
66RDRProtidrogová výchova
66XE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
66XE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
66XE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
66XE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
7MOZPMobilita - zahraniční pobyt
7PXE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
7PXE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7SEPXSeminář k NMgr. studiu a praxím
7SOPRSociální pedagogika rozšiřující
7SPMRSociálně pedag. práce s mnohoprobl. rod.
7SPPMSoc. ped. práce v probační a med. službě
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77OPRSociální pedagogika rozšiřující
77OZPMobilita - zahraniční pobyt
77PMRSociálně pedag. práce s mnohoprobl. rod.
77PPMSoc. ped. práce v probační a med. službě
77XE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
77XE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
9DNRPNáhradní rodinná péče
FZSO2Základy sociální pedagogiky
VYDOSociálně-psychologické dovednosti
VYCH1Pedagogické zvládání problém. chování
VYCH2Pedagogické zvládání problém. chování
VYKVPVybrané kapitoly z vývojové psychologie
VYOP1Odborná praxe 1
VYOP2Odborná praxe 2
VYOP3Odborná praxe 3
VYOR1Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOSObecná psychologie
VYPSVybrané kapitoly z pedag. psychologie
VYSG1Vybrané oblasti speciální pedagogiky
VYSG2Vybrané oblasti speciální pedagogiky
VYSMSeminář k závěrečné práci
VYSO1Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSO2Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSSVybrané kapitoly ze sociální psychologie
VYVSVzdělávací systém v ČR
VYZC1Specializace zájmové činnosti
VYZC2Specializace zájmové činnosti
VYZC3Specializace zájmové činnosti
VYZE1Pedagogika vol. času a zážitková pedag.
VYZE2Pedagogika vol. času a zážitková pedag.
VYZPVypracování a vedení závěrečných prací
VYZPDZáklady pedagogiky a teorie výchovy
VY1PZáklady první pomoci
WYOPSOrganizace a průběh studia
WYPPSVybrané kapitoly z pedagog. psycholog.
WYPSAPsychopatologie
WYPZ1Pedagogické zvládání probl. chování I
WYPZ2Pedagogické zvládání probl. chování II
WYSEZSeminář k závěrečné práci
WYSOPVybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
WYSPSVybrané kapitoly ze sociální psychologie
WYSP1Vybrané oblasti speciální pedagogiky I
WYSP2Vybrané oblasti speciální pedagogiky II
WYVY1Výchova v rodině I
WYVY2Výchova v rodině II
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II
WYZAPZážitková pedagogika
WYZPDZáklady pedagogiky
WYZPPZáklady první pomoci
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III
2RSVSRodina a škola ve vzájemné spolupráci


AuthorTitleType of thesisYear
Kolondrová MonikaIndividual planning as a tool to meet clients' needs and goalsMaster's thesis 2022 
Návratová KateřinaKinship foster care - education of foster parents in OstravaMaster's thesis 2022 
Šmolka JiříAspects of distant education in a children's home in the context with a pandemic of Covid-19Master's thesis 2022 
Bínerová EvaEducational Activities in Kindergartens as a Children's Prosocial Behavior Development ToolMaster's thesis 2021 
Jorníčková EvaBullying at first schoolMaster's thesis 2021 
Koutová AdélaLimits of officials in charge of youth in riskMaster's thesis 2021 
Kulišťák LiborCyberbullying at lower secondary schoolMaster's thesis 2021 
Martincová IngridSocial skills of municipal police officersMaster's thesis 2021 
Nováková MilenaBarriers and supportive factors for inclusion of elementary school pupils from socially exluded familiesMaster's thesis 2021 
Ondráčková EvaSystemic Child Abuse in Substitute Family CareMaster's thesis 2021 
Szűcs JanaSocial Climate in a School ClassMaster's thesis 2021 
Štěpánová LucieFamily foster care from the point of view of professionals and the publicMaster's thesis 2021 
Václavíková Ivana Determinants of education of children growing up in foster careMaster's thesis 2021 
Burdíková LucieThe specifics of kinship foster careMaster's thesis 2020 
Košťálová NikolaEducational strategies of foster parent relativesMaster's thesis 2020 
Rončková BarboraPupils with behavioral problems in the school clubMaster's thesis 2020 
Škarpová LucieEXTERNAL AND INTERNAL LIMITS IN EDUCATING THE EDUCATOR IN THE CHILDREN'S HOMEMaster's thesis 2020 
Tesařová GabrielaMaternity postponement as a trend of current womenMaster's thesis 2020 
Trnková DanielaSpecifics of education in foster familiesMaster's thesis 2020 
Gašová MichaelaAlcohol as social norm in czech societyMaster's thesis 2019 
Houfková BarboraProblematic behavior of children in foster careMaster's thesis 2019 
Karkoszková EvaQuality of life of persons providing kinship foster careMaster's thesis 2019 
Korčáková LenkaBiological family in the process of foster careMaster's thesis 2019 
Lalinská MarieFrom foster care to constitutional educationMaster's thesis 2019 
Lindovská AndreaHomoparental parentingMaster's thesis 2019 
Tesarczyková DanušeThe Quality of life of homeless personsMaster's thesis 2019 
Bednářová BarboraAccompanying of kindred foster familiesMaster's thesis 2018 
Hodák PavelFamily in the process of resocialization of convicted perspectiveMaster's thesis 2018 
Mihalovicsová HelenaSpecifics of social - educational work with people with mental illnessMaster's thesis 2018 
Přidal JaroslavChild development through sport participationMaster's thesis 2018 
Grygarová AdélaSpecifics of children placed in facilities for institutional careMaster's thesis 2017 
Kolasová NikolPractical opportunities for social pedagogy graduatesMaster's thesis 2017 
Korvasová BarboraPostpenitentiary care of people released from a prison sentenceMaster's thesis 2017 
Kumarci LenkaValue Orientation Through The Eyes Of People In PrisonMaster's thesis 2017 
Szyrocki KarelPossibilities of school and family cooperation in socioculturally excluded localitiesMaster's thesis 2017 
Urbánek DavidSeniors adaptation in rest homes with care services.Master's thesis 2017 
Bartošová TerezaThe Advantages and Pitfalls of Kinship Foster CareMaster's thesis 2016 
Buršová EvaFamily Center from the perspective of parents on parental leaveMaster's thesis 2016 
Dziková MichaelaEducation of self experience in professional preparation of educationalistsMaster's thesis 2016 
Fendeková LucieBurnout syndrome among teachers at primary schoolMaster's thesis 2016 
Janalíková EvaInternal Communication Company Focused on Mechanical EngineeringMaster's thesis 2016 
Kolek MartinThe inner enemy in computers of our childrenMaster's thesis 2016 
Kopřivová TerezaNonverbal communication in educational process at primary schoolMaster's thesis 2016 
Paskudová EvaDevelopment of personality prerequisites of future teachers through self-experience learningMaster's thesis 2016 
Šestáková EliškaAssociation "Onko-Amazonky" in the Lives of Women with Breast CancerMaster's thesis 2016 
Ševčíková AlexandraPersonal development of the teachers within their professional preparationMaster's thesis 2016 
Uličková IrenaSocio-legal Protection of Children and the New Principles of Protection in the Field of Foster CareMaster's thesis 2016 
Vaňková ŠárkaA child´s life in a post-divorce parental careMaster's thesis 2016 
Vítková ZuzanaSocial relationships children with problematic behaviorMaster's thesis 2016 
Bachuláková DenisaOver-indebtedness and it´s impact on the current familyMaster's thesis 2015 
Borská VeronikaPregradual preparation of teachers through experiential teachingMaster's thesis 2015 
Hercegová DagmarRisk behaviour of children in elementary schoolMaster's thesis 2015 
Kandilovová PetraExperiential education as a first step to personal and professional growthMaster's thesis 2015 
Podolínský PetrStrategies family in the relation with a long- term unemployment.Master's thesis 2015 
Ringová NelaCareer women in relation to familyMaster's thesis 2015 
Urbánková DanaThe Quality of Health Care as a Reflection of the SocietyMaster's thesis 2015 
Vyhlídalová DagmarCyberbullying of the adolescentsMaster's thesis 2015 
Bukovjanová BarboraQuality of care in a psychiatric hospital Bílá vodaMaster's thesis 2014 
Dostálová IvanaDivorce - phenomenon currently timeMaster's thesis 2014 
Kolaříková MartinaThe readiness of children from children's home for their independent life in the societyMaster's thesis 2014 
Lakomá PavlaCommunication with teenagers in today?s familiesMaster's thesis 2014 
Magerová MichaelaValues in human lifeMaster's thesis 2014 
Nešporová PetraPractice of social educationalistMaster's thesis 2014 
Brusová GabrielaProfessional foster familyMaster's thesis 2013 
Chlupatý JosefDRUG ADDICTION IN SECONDARY SCHOOLS AND PREVENTION AGAINST ITS OCCURRENCEMaster's thesis 2013 
Janulíková Barbora"Klokánek", or a bit of a different familyMaster's thesis 2013 
Juránková VeronikaProblematic behavior of children in the elementary schoolMaster's thesis 2013 
Kramný PavelKey role of the family in the life of a child with disabilitiesMaster's thesis 2013 
Paszová JanaA communication of multi-problem familiesMaster's thesis 2013 
Perzynová VeronikaCommunication skills of university studentsMaster's thesis 2013 
Siatka RadimSupporting and threatening factors in a treatment of dependenciesMaster's thesis 2013 
Školařová LucieValues of children from institute care and children from biological familiesMaster's thesis 2013 
Augste MichaelaNuclear family in life of foster childrenMaster's thesis 2012 
Bouček MichaelCommunication in the specific environment of heavy industry.Master's thesis 2012 
Foltýn PetrSocial work with multiproblem familiesMaster's thesis 2012 
Geierová AlenaWorking with multiproblem familiesMaster's thesis 2012 
Neuvaldová ZuzanaKlokanek point of view of specialized publicMaster's thesis 2012 
Smetana OndřejMultimedia as a part of children's lifeMaster's thesis 2012 
Supik MarkétaLow-threshold facilities for children and youth as the way to resocializationMaster's thesis 2012 
Bořutová VladimíraWorking with multiproblem familiesMaster's thesis 2011 
Jonczy GabrielaChild in a substitute familyMaster's thesis 2011 
Novotná EliškaEffects of Salesians in the education of children from socially disadvantaged backgroundMaster's thesis 2011 
Strouhalová MichaelaThe process of reeducation in terms of institutional and protective educationMaster's thesis 2011 
Šveřepová JanaMarihuana as life styleMaster's thesis 2011 
Tvrdoňová IvetaThe portrét of "an adoptive parent" in the procekt Child sponsorshipMaster's thesis 2011 
Fabiánová MarcelaImpact of social-economical situation of family on development of social-pathological effect on children.Master's thesis 2010 
Gavlas PetrBullyin at primary schoolsMaster's thesis 2010 
Pospíšilová JanaFamilies of children placed in asylumMaster's thesis 2010 
Adamec StanislavWork with multiproblems familiesMaster's thesis 2009 
Blažek PetrEDUCATIONAL PROGRAMMES IN INSTITUTIONS OF RESOCIALIZATIONMaster's thesis 2009 
Jandová RenataPsychoterapeutic programs in resocial institutionMaster's thesis 2009 
Kučová KateřinaEducational programms in resociational instituteMaster's thesis 2009 
Moldříková MarkétaTreatment programs in the therapeutic community Master's thesis 2009 
Němec MarekVexation prevention in endangered groups of pupils at the first -degree of primary schoolsMaster's thesis 2009 
Richter JiříWork with multiproblem familiesMaster's thesis 2009 
Sádovská KateřinaEducational programmes in preventive residential treatment centersMaster's thesis 2009 
Hamplová MiroslavaFoster custody as a plaster on the sore?Master's thesis 2008 
Kvaltinová KristýnaCommunication in the World of Educational InstitutionsMaster's thesis 2008 
Slivková IvanaPsychotherapeutic programmes as a part of care for children with behaviour disordersMaster's thesis 2008 
Svobodová LenkaEducational programmes in the resocialization institutionsMaster's thesis 2008 
Tomančáková ZuzanaSubstitute family careMaster's thesis 2008 
Gaideczková HanaUsing Mathematics in PracticeMaster's thesis 2007 
Kalinayová HanaMeans of psychotherapy as a part of the care of the children with behaviour disorderMaster's thesis 2007 
Rojíčková RadkaENTRY OF GIPSY CHILD INTO CZECH SCHOOLMaster's thesis 2007 
Večeřová KristinaThe family: support for full-value life and as a psychical burdenMaster's thesis 2007 
Navrátil DavidThe Set of Exercises in Studies Teaching for 2nd Step from Mathematical StatisticsMaster's thesis 2005 
Štěpánková MarieSrovnání dvou řad učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ z hlediska použití induktivních metodMaster's thesis 2004 
Slučiaková AlenaCommunication skills in preschool childrenBachelor's thesis  
Zajícová LucieDrug education on primary schoolBachelor's thesis  
Kostilniková Anna"Pet-Effect" within the family life cycleBachelor's thesis 2022 
Morcinková MonikaTransgenerational transfer of educational styles in the familyBachelor's thesis 2022 
Svrčinová HanaSocial networks and their impacts on youthBachelor's thesis 2022 
Tesarčíková BáraRespectful versus direspectful parentingBachelor's thesis 2022 
Čaňková VendulaSecondary prevention of drug addictions with juveniles in residential careBachelor's thesis 2021 
Hahnová SabinaSpecifics of raising children after divorceBachelor's thesis 2021 
Kadlecová KateřinaEducation of Roma and its specificsBachelor's thesis 2021 
Kubaláková LucieLeisure and reereational activities for childrens in an orphanageBachelor's thesis 2021 
Kubalová TerezaMedia education in the familyBachelor's thesis 2021 
Pexová ElizabethHomoparentality from the perspective of today's societyBachelor's thesis 2021 
Popková DenisaParental mediation in the digital worldBachelor's thesis 2021 
Provazníková KarinAn open club as a way of preventing risk behaviour of children and youthBachelor's thesis 2021 
Šlosárková NatálieInternet as a source of upbringing and educationBachelor's thesis 2021 
Watzlíková DenisaThe process of imparting of the child from foster care for a temporary periodBachelor's thesis 2021 
Andrýsková ZuzanaManaging the mental stress of children in leisure activitiesBachelor's thesis 2020 
Strakošová AdélaCanistherapy in period of senescenceBachelor's thesis 2020 
Świerczková MagdalénaSocial relations in the border areaBachelor's thesis 2020 
Kulová KláraHorse as a means of education and therapyBachelor's thesis 2019 
Michalek PetrLife in foster family.Bachelor's thesis 2019 
Šmolka JiříMotivation of combined students of University of Ostrava to study social pedagogyBachelor's thesis 2019 
Václavíková KvětoslavaSpecific manifestations of behavioral disorders in children and youthBachelor's thesis 2019 
Zdejszy JanEscapes of the juvenile offenders from the correctional institutionBachelor's thesis 2019 
Bdinková DominikaIdentity of child in adoptionBachelor's thesis 2018 
Hařovská KláraDance as a way to growth personalityBachelor's thesis 2018 
Nytrová TerezaBabybox - alternative solution of endangered child situation?Bachelor's thesis 2018 
Rončková BarboraBetween Two Riversides or the Life of a Child in Shared CustodyBachelor's thesis 2018 
Stupňová JanaMobbing among educators in school clubsBachelor's thesis 2018 
Valsa PetrTeens and drug addictionBachelor's thesis 2018 
Ždánská LucieFamily and anorexia nervosaBachelor's thesis 2018 
Golombková LibušeEducation out of classes as a space for self-realisationBachelor's thesis 2017 
Kasper RenátaThe upbringing methods of current familyBachelor's thesis 2017 
Kubínová NikolaBurn-out in the Medical ProfessionBachelor's thesis 2017 
Lid JakubSocial relationships between women in sports groupBachelor's thesis 2017 
Madejová NicoleDrug as a lifestyleBachelor's thesis 2017 
Musilová KateřinaFather as the main caracterBachelor's thesis 2017 
Nosálek VratislavProsocial behavior of PČR officersBachelor's thesis 2017 
Prokopová ŠárkaThe issue of bullying in the sports clubsBachelor's thesis 2017 
Steigerová TerezaSelf-help treatment of substance addiction.Bachelor's thesis 2017 
Demlová VeronikaEducation of Parents of Children with DiabetesBachelor's thesis 2016 
Hahnová NicolaWork Satisfaction of Educational Workers in Facilities for Instant HelpBachelor's thesis 2016 
Hodák PavelExecution of the sentence of imprisonment and extramural relationsBachelor's thesis 2016 


The kinship foster care - a source of support or an ongoing mental strain?
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Profesionální příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výuky
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
ABC - First Steps to the Life
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period3/2012 - 3/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Erasmus Intensive Programme. Introducing Paneurhythmy: be Fit, Creative and Social
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period5/2009 - 6/2009
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Ostatní projekty EU
Statefinished
rss
social hub