Projects & Grants
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Project IdErasmus+ KA2
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2022 - 6/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
AnotationProjekt se bude zabývat problematikou čtení s porozuměním ve výuce anglického a německého jazyka.