Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of English Language Teaching

Eva Malá


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
Room, floor, building: SA 121, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of English Language with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2701
E-mail:No record found.MENTORKÉPZÉS. Képzési anyagok és feladatok
Zsolt Mogyorósi, Ivona Cindlerová, Agáta Csehiová, Smiljana Đukičin Vučković, Gabriela Entlová, Zdenka Gadušová, Gyöngyi Gál, Tereza Guziurová, Alena Hašková, Lenka Holečková, Kinga Horváth, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Slavomíra Klimszová, Ljiljana Knežević, László Kovácz, Katarína Krpálková Krelová, Igor Lomnický, Eva Malá, Stanislava Olić Ninković, Libor Pavera, Ľubica Predanocyová, Branka Radulović, Maja Stojanović, Eva Stranovská, Katarína Szarka, Ivana Šimonová, Anita Tóth-Bakos, Tamás Török, Michaela Trnová, Tereza Vacínová, Irén Virág, Alexandra Nagyová ... other authors
Year: 2022
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obuka mentora. Materijali i zadaci
Branka Radulović, Ivona Cindlerová, Agáta Csehiová, Smiljana Đukičin Vučković, Gabriela Entlová, Zdena Gadušová, Gyöngyi Gál, Tereza Guziurová, Alena Hašková, Lenka Holečková, Kinga Horváth, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Slavomíra Klimszová, Ljiljana Knežević, László Kovács, Katarína Krpálková Krelová, Igor Lomnický, Eva Malá, Zsolt Mogyorósi, Stanislava Olić Ninković, Libor Pavera, Ľubica Predanocyová, Maja Stojanović, Eva Stranovská, Katarína Szarka, Ivana Šimonová, Anita Tóth-Bakos, Tamás Török, Michaela Trnová, Tereza Vacínová, Irén Virág ... other authors
Year: 2022
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

posudek disertační práce Professional Preparation of Future Lower Secondary School Teachers in Using Information and Communication Technologies in the Context of Teaching English as a Foreign Language.
Eva Malá
Year: 2022
published expert opinions, reviews

A Case Study in Slovak Translators´ Training: English Loanwords.
Eva Malá, Welnitzová Katarína, Pavlíková Martina, Ďuračková Beata
Year: 2021, RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
journal article

člen inaugurační komise
Eva Malá
Year: 2021
editorial work

členka vědecké programové rady Przeklady literatur slowianskich.
Eva Malá
Year: 2021
editorial work

Hodnotenie kompetencie učiteľa: Použitie vyučovacích metód a foriem práce.
Eva Malá, Zdenka Gadušová
Year: 2021
abstract in proceedings

Machine Translation: Translation of the Future? Machine Translation in the Context of the Slovak Language.
Eva Malá
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Mentor training. Materials and tasks
Slavomíra Klimszová, Eva Malá, Gabriela Entlová, Michaela Trnová, Tereza Guziurová, Ivana Šimonová, Ivona Cindlerová, Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Lenka Holečková, Tereza Vacínová, Zdenka Gadušová, Alena Hašková, Igor Lomnický, Ľubica Predanocyová, Eva Stranovská, Agáta Csehiová, Kinga Horváth, Katarína Szarka, Anita Tóth-Bakos, Irén Virág, Gyöngyi Gál, László Kovács, Zsolt Mogyorósi, Tamás Török, Smiljana Đukičin Vučković, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Ljiljana Knežević, Stanislava Olić Ninković, Branka Radulović, Maja Stojanović ... other authors
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

člen inaugurační komise
Eva Malá
Year: 2020
editorial work

Drama Techniques as Correlators of the Level of English Language Speaking Anxiety.
Eva Malá, Krzysztof Polok, Edyta Kwiecien-Niedzela
Year: 2020, Integration of Education
journal article

Objectivity of Teachers´ Assessment
Eva Malá, Zdenka Gadušová, Daniela Muglová
Year: 2020, SAR Journal
journal article

On the Salience of Becoming a Creative Foreign Language Teacher
Eva Malá, Krzysztof Polok, Daniela Muglová
Year: 2020, XLinguae
journal article

Planning Education - Assessment of the Competence : Case Study
Eva Malá, Ľubica Predanocyová, Zdenka Gadušová
Year: 2020, AD ALTA
journal article

posudek disertační práce: Dopad interaktívnej výučby odbornej slovnej zásoby na vyučovanie angličtiny pre zdravotnícky personál.
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce: Emotionally Competent Stimuli in Teaching Foreign Language Vocabulary.
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce Enhancing Communicative Competence of EFL Learners through Teaching ELF.
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce: Možnosti hodnotenia didaktických kompetencií učiteľov cudzích jazykov.
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce: The Impact of ICT on the Learning Competence Development in Social Sciences CLIL Lessons..
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce: Zvyšovanie lexikálnej kompetencie v anglickom jazyku aplikáciou vybraných prvkov CLILu na stredných odborných školách.
Eva Malá
Year: 2020
published expert opinions, reviews

The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons
Gabriela Entlová, Eva Malá
Year: 2020, XLinguae European Scientific Language Journal
journal article

Identification and Application of Learning Styles in the Teaching Process
Eva Malá, Daniela Muglová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompetencie učiteľa.
Eva Malá, Soňa Čeretková, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2019, Verbum Praha
specialist book

Nástroje hodnotenia kompetencií učiteľa.
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2019, Verbum Praha
specialist book

posudek disertační práce: Cultural Linguistic Factors which Have Impact on Second Language Users.
Eva Malá
Year: 2019
published expert opinions, reviews

posudek disertační práce: Komparácia slovenských a španielskych termínov z oblasti manažmentu.
Eva Malá
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Recenze na monografii Tense-Aspect Constructions in English Clauses vs. Polish Renditions
Eva Malá
Year: 2019
published expert opinions, reviews

recenzní posudek na učebnici Learning Testing
Eva Malá
Year: 2019
published expert opinions, reviews

recenzní posudek učebnice Essentials of English Lexicology
Eva Malá
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Stimulácia tvorivého potenciálu a tolerancie nejednoznačnosti ako prediktorov zefektívnenia cudzojazyčnej výučby
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská
Year: 2019, Slavonic pedagogical studies journal
journal article

Aplikácia nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Katarína Szíjjártová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2018, Verbum
specialist book

Non-Native Teachers´ Foreign Language Pronunciation Anxiety
Eva Malá, Zdena Kráľová
Year: 2018, International Journal of Technology and Inclusive Education
journal article

Non-Native Teachers´ Foreign Language Speaking Anxiety - A Post-Communist Countries´ Paradox
Eva Malá, Zdena Kráľová
Year: 2018
abstract in proceedings

Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa
Eva Malá, Anna Sandanusová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szíjjártová, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Kumar Misra ... other authors
Year: 2018, Verbum Praha
specialist book

Teachers´ Efficacy as a Determinant of Lesson Management Quality
Eva Malá, Veronika Lukáčová, Lívia Fenyvesiová, Anna Tirpáková
Year: 2018, TEM Journal
journal article

Teaching foreign languages in Slovakia (1918-2018)
Eva Malá, Zdena Králová
Year: 2018, XLinguae
journal article

Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Eva Stranovská, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Svetlana Stančeková, Katarína Szíjjártóová, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Simona Ďurková, Dagmar Markechová, Elwíra Lewandowska ... other authors
Year: 2018, Verbum Praha
specialist book

Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Gabriel Bánesz, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Katarína Szijjártoóvá, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ružena Žilová, Elwíra Lewandowska ... other authors
Year: 2017, Verbum Praha
specialist book

Creativity in Teaching Languages
Eva Malá, Daniela Muglová, Katarína Chválová, Eva Stranovská
Year: 2017, Journal of Human Dignity and Well-being
journal article

Kreativita cez prizmu kognitívneho pohľadu a jej miesto a úloha v cudzojazyčnej výučbe
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská, Katarína Chválová
Year: 2017, Ecoletra
journal article

Pozitíva a negatíva evaluácie učiteľov z aspektu hodnotených i hodnotiacich
Eva Malá, Daniela Muglová
Year: 2017, Slavonic Pedagogical Studies Journal
journal article

Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Gabriel Bánesz, Soňa Čeretková, Eva Fandelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Svetlana Stančeková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2017, Verbum Praha
specialist book

Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte
Eva Malá, Lenka Magová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Antal Csáky, Soňa Čeretková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Gabriela Miššíková, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Eva Stranovská, Katarína Szíjártóová, Eva Švarbová, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Miroslav Procházka, Miluše Vítečková ... other authors
Year: 2016, Verbum Praha
specialist book

Instituto Politécnico do Porto
Eva Malá
Year: 2016
work experience abroad

Thomas More Mechelen
Eva Malá
Year: 2016
work experience abroad

Training Needs of Technology Teachers in the Context of Teacher´s Competences Evaluation
Eva Malá, Alena Hašková
Year: 2016
abstract in proceedings

St Mary´ College Belfast
Eva Malá
Year: 2013
work experience abroad

University of Jyväskylä
Eva Malá
Year: 2011
work experience abroad

University of Luxembourg
Eva Malá
Year: 2011
work experience abroad

Katholieke Universiteit Leuven
Eva Malá
Year: 2010
work experience abroad

Middlesex University in London
Eva Malá
Year: 2009
work experience abroad

Lessius University College, Antwerpen
Eva Malá
Year: 2008
work experience abroad

University of Aarhus
Eva Malá
Year: 2008
work experience abroad

Nord-Trondelag University College, Levanger
Eva Malá
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR
Eva Malá
Year:
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Eva Malá
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Brevčinský DominikThe Frequency of Borrowings in Written DiscourseBachelor's thesis 2022 
Valderová VanessaThe Ways of Expressing Future in EnglishBachelor's thesis 2022 


No record found.

facebook
social hub